آیا نوع سقط جنین در نوشتن لایحه دفاعیه سقط جنین تاثیر دارد؟

لایحه دفاعیه سقط جنین

لایحه دفاعیه سقط جنین عنوان یکی از مهم‌ترین لوایحی است که به دادگاه کیفری 2 تقدیم می‌شود. سقط جنین اقدامی است که به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، سقط جنین در جهان افزایش چشمگیری داشته ‌است. عوامل متعددی مانند محدود کردن تعداد فرزندان، مخفی نگه‌داشتن روابط جنسی نامشروع، فرار از بارداری‌های ناخواسته، تصادفات رانندگی و عدم تمایل مادر به داشتن فرزند، از عواملی هستند که موجب انجام عمل سقط جنین می‌شوند.

زمانی ‌که سقط جنین، به تشخیص پزشک و برای نجات جان مادر باشد، تا پیش ‌از چهار ماهگی مجاز است. در غیر این صورت اگر شخصی با جنایت موجب سقط جنین شود، این اقدام او جرم محسوب می‌شود.

در مواقعی که شخصی با علم و به عمد، نسبت به باردار بودن زنی اقداماتی را انجام دهد که موجب سقط جنین شود، مرتکب جرم شده و مستحق مجازات است. علاوه ‌بر این، مرتکب باید دیه جنین را نیز بپردازد. زمانی ‌که سقط جنین به ‌علت بیماری مادر یا عدم توانایی بدن او برای نگهداری جنین رخ می‌دهد، روشن است که این‌ موضوع قابل مجازات نیست زیرا خارج از اراده او واقع ‌شده است.

اگر سقط جنین به ‌صورت عمدی باشد، موجب اثبات دیه است. در این حالت، تفاوتی میان فرزندی که حاصل ازدواج یا زنا باشد، وجود ندارد. زیرا به موجب قانون، افراد متساوی‌الحقوق هستند و جنین ناشی از جرم زنا نیز مانند جنین ناشی از ازدواج، حق حیات دارد.

انواع سقط جنین در لایحه دفاعیه سقط جنین

برای نوشتن لایحه توجه به انواع سقط جنین، مهم است. ممکن است سقط جنین به شیوه طبی یا جنایی یا به ‌صورت خود به ‌خود انجام شود. در ادامه درباره انواع سقط جنین توضیح می‌دهیم:

سقط جنین جنایی در لایحه دفاعیه سقط جنین

این نوع از سقط در مواقعی محقق می‌شود که سقط با علم و آگاهی توسط مادر، ماما، پزشک و افراد دیگر انجام شود. در این شیوه از سقط، ممکن است مادر با خوردن دارو یا وارد کردن ضربه‌های سنگین به رحم خود، موجب سقط جنین شود. در این حالت اگر سقط رخ دهد پدر یا جد پدری می‌توانند دیه جنین را از مادر یا عاقله او مطالبه کنند.

گاهی سقط جنین توسط افرادی غیر از مادر انجام می‌شود. این افراد با استفاده از دارو یا وسایل دیگر، رحم مادر را دست‌کاری کرده و موجب سقط جنین می‌شوند. در این مورد پدر می‌تواند علیه مرتکب لایحه دفاعیه سقط جنین را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. قاضی با احراز شرایط تحقق این جرم، مجازات مقرر را برای مرتکب تعیین می‌کند.

سقط جنین توسط ماما یا پزشک در لایحه دفاعیه سقط جنین

گاهی سقط جنین توسط ماما یا پزشک به ‌صورت غیرمجاز انجام می‌شود. این اقدام بدون مجوز قانونی و اغلب به درخواست مادر است. در این حالت اگر پدر از این ‌موضوع مطلع شود، می‌تواند علیه مرتکب، لایحه دفاعیه سقط جنین را تنظیم کرده و به دادگاه تقدیم ‌کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است، مجازات مقرر را در مورد مرتکب تعیین می‌کند.

سقط جنین عمدی زن باردار توسط شخص ثالث

نوع دیگری از سقط جنین جنایی، زمانی است که شخصی بدون رضایت پدر و مادر و به‌ علت خصومت یا هر نوع دلیل دیگری، موجب سقط جنین عمدی زن باردار می‌شود. به این صورت که این شخص با علم و آگاهی از باردار بودن این زن، با ترساندن یا وارد کردن ضرب‌ و جرح یا با خوراندن دارو به او موجب سقط جنین ‌شود. در این حالت، پدر یا مادر جنین می‌توانند علیه مباشر شکایت کنند. پس ‌از آن با تقدیم لایحه دفاعیه سقط جنین و ارائه دلایل مناسب، مجازات مرتکب و پرداخت دیه را از دادگاه درخواست کنند.

در صورتی ‌که سوءقصد متهم و علم یا آگاهی او در دادگاه محرز شود، به مجازات مقرر و پرداخت دیه محکوم می‌شود. چنانچه این اقدام موجب ورود آسیب به جسم و جان مادر نیز شود؛ مرتکب علاوه‌ بر مجازات سقط جنین و پرداخت دیه او، به مجازات آسیب‌هایی که به مادر وارد شده است نیز مکلف می‌شود.

سقط جنین طبی در لایحه دفاعیه سقط جنین

نوع دیگری از سقط جنین، سقط جنین طبی است. در این نوع سقط، اگر ثابت شود ادامه بارداری برای مادر خطرناک است یا موجب تشدید عوارض بیماری او می‌شود؛ مدارک مربوط، به مرجع قانونی و سپس به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود. در صورت اثبات عوارض و خطر جانی بارداری مادر، نظر قطعی درباره قطع بارداری او اعلام می‌شود. مطابق قانون سقط جنین طبی باید توسط سه پزشک متخصص تایید شود. این اقدام باید به علت عقب‌ افتادگی یا ناقص‌ الخلقه بودن جنین یا بیماری مادر که موجب تهدید جان او می‌شود، انجام شود. این اقدام تا قبل ‌از چهار ماهگی با رضایت مادر انجام خواهد شد. به دلیل تأیید پزشکان متخصص و داشتن مجوز قانونی و پزشکی، انجام سقط جنین طبی جرم نیست. بنابراین در این نوع از سقط، پزشک یا مادر مسئولیت و مجازاتی ندارند.

در مواقعی هم که سقط جنین به‌ علت عدم توانایی بدن مادر یا به ‌علت بیماری او به ‌صورت خودبه‌خود انجام شود که مادر یا پزشک در این خصوص نیز مسئولیتی ندارند.

کاربرد لایحه دفاعیه سقط جنین

سقط جنین موضوعی فراگیر در جوامع بشری است. این اقدام به علت‌های گوناگونی رخ می‌دهد. سقط جنین موجب پایان بارداری و از بین رفتن جنین می‌شود. گاهی سقط جنین، موجب بیماری و فوت مادر نیز خواهد شد. در اغلب موارد که سقط جنین توسط افرادی غیر از ماما یا پزشک و به‌ صورت غیرقانونی انجام شود، جان مادر با خطرهای جبران‌ناپذیری مواجه خواهد بود و حتی‌ ممکن است که مادر قبل از جنین فوت کند. کاربرد لایحه دفاعیه سقط جنین در جایی است که پزشک، ماما یا افراد دیگری با علم و آگاهی موجب سقط جنین شوند. در این حالت دادگاه بر اساس مدارک و دلایل ارائه شده، در این مورد، حکم مناسب را اعلام می‌کند.

چه زمانی لایحه دفاعیه سقط جنین تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که شخصی با اقدامات غیرقانونی خود، موجب سقط جنین شود، مستحق مجازات است. بر اساس قانون، مرتکب این جرم به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود. شخصی را در نظر بگیرید که با همسایه‌ خود اختلاف دارد. همسایه او با علم و آگاهی به باردار بودن این زن و با قصد ورود آسیب به جنین، این خانم را هل می‌دهد. جنین زن باردار به‌ علت شدت این اقدام سقط می‌شود. در این حالت، این خانم یا همسر او می‌توانند علیه مرتکب، لایحه دفاعیه سقط جنین را تنظیم و به دادگاه تقدیم کنند. در صورتی ‌که تحقق این جرم در دادگاه محرز شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

بیان شیوه نگارش لایحه دفاعیه سقط جنین

اگر قصد دارید لایحه دفاعیه سقط جنین را به دادگاه تقدیم کنید، لازم است که مشخصات خود و مرتکب را در متن لایحه وارد کنید. پس ‌از آن، توضیحات خود را در مورد سقط جنین غیرقانونی بنویسید. این موارد را به ‌صورت دقیق، کامل و خلاصه بیان کنید. به دلیل اینکه مخاطب لایحه دفاعیه سقط جنین قاضی دادگاه است، توصیه می‌شود توضیحات خود را با زبان قانون بیان کنید. برای این کار بهتر است از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.

استفاده از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه، موجب کاربرد بهتر لایحه دفاعیه سقط جنین وتاثیرگذاری بیشتر آن می‌شود. در انتهای لایحه دفاعیه سقط جنین ، خواسته اصلی خود، مبنی ‌بر مجازات مرتکب به پرداخت دیه یا ارش را بنویسید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است و با توجه به محتوای لایحه دفاعیه سقط جنین حکم مناسب را صادر می‌کند.

پیشنهاد ما

سقط جنین از مسائل بسیار مهمی است که درباره آن، شکایت‌های متعددی مطرح می‌شود. برای تنظیم لایحه در این خصوص، نیاز است که اطلاعات دقیقی از قوانین مربوطه داشته باشید. به همین منظور تیم حقوقی احتراما با ایجاد امکان ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، شرایطی را ایجاد کرده است که بتوانید در سریع‌ترین زمان با یک مشاور حقوقی مجرب یا یک وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کنید. علاوه براین، شما می‌توانید با ثبت درخواست در صفحه درخواست تنظیم لایحه ، درخواستتان را ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.

ثبت نظر یا سوال