ابلاغ واقعی چیست؟ ابلاغ واقعی در سامانه ثنا برای شخص حقیقی یا حقوقی چگونه انجام می‌شود؟

ابلاغ واقعی

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که طرفین از زمان و نتیجه دادگاه اطلاع داشته باشند. یعنی لازم است به افرادی که پرونده آن‌ها در دادگاه مطرح می‌شود، اطلاع‌رسانی درست و به‌ موقع انجام گیرد. زمانی‌ که ابلاغیه به شخص خوانده داده می‌شود، این ابلاغ واقعی است. بهترین نوع ابلاغ اوراق قضایی زمانی صورت می‌گیرد که این اوراق به شخصی که مخاطب دادگاه است، تسلیم شود.

تصور کنید شخصی به‌ عنوان خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه حقوقی احضار می‌شود. در این‌ صورت اگر اخطاری که برای او ارسال شده است، مستقیم به این شخص داده شده باشد، این ابلاغ به عنوان واقعی محسوب می‌شود. یعنی فردی که مدنظر دادگاه و مخاطب این ورق قضایی بوده، به شخصه اوراق را از مامور ابلاغ دریافت کرده است.

در سال‌های اخیر شیوه ابلاغ به ‌صورت الکترونیکی رایج شد. افرادی که در دادگاه پرونده‌ای دارند، باید در سامانه ثنا ثبت‌ نام کنند. تمام اوراق قضایی مربوط به پرونده‌های این اشخاص، به ‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثنا به آن‌ها اطلاع‌ رسانی می‌شود. البته قرار گرفتن اوراق قضایی در سامانه ثنا، از طریق پیامک نیز به این افراد اطلاع‌ رسانی خواهد شد.

تصور کنید مردی برای الزام به تمکین زوجه به دادگاه درخواست می‌دهد. دادگاه جلسات رسیدگی به این پرونده را به خوانده دعوا یعنی خانم اطلاع‌ رسانی خواهد کرد. اگر خانم این ابلاغیه را در سامانه ثنا دریافت و مشاهده کند ولی در جلسه دادگاه حاضر نشود، نمی‌تواند مدعی بی‌اطلاعی از زمان جلسه دادگاه شود. به دلیل اینکه رؤیت ابلاغ در سامانه ثنا به عنوان ابلاغ مستقیم و واقعی است. در صورتی که مخاطب از طریق سامانه ثنا اوراق قضایی را مشاهده کند و در جلسه دادگاه حاضر نشود، حکم دادگاه به عنوان حکم حضوری است. یعنی این شخص صرفا می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند و حق واخواهی ندارد.

ابلاغ واقعی چیست؟

زمانی ‌که اوراق قضایی به طور مستقیم و بدون واسطه به مخاطب آن داده می‌شود، به این حالت ابلاغ واقعی می‎‌گویند و به این معنی خواهد بود که این اوراق بدون هیچ واسطه‌ای به این شخص داده‌ شده است. در این حالت مأمور، اوراق قضایی را به او تسلیم می‌کند و در برگ دیگر اخطاریه، رسیدی از او خواهد گرفت. این رسید به معنی تأییدی بر دریافت اوراق قضایی است.

ابلاغ به معنی مطلع ساختن مخاطب از مفاد آن ورقه است. این اقدام در شرایط گوناگون کاربرد دارد. به‌ همین دلیل مفاد آن با توجه به موضوع پرونده دادگاه رسیدگی کننده، زمان جلسه و نتیجه آن متفاوت خواهد بود.

ابلاغ واقعی عبارت است از اینکه اوراق قضایی یا موارد مانند آن به‌ طور مستقیم به مخاطب آن تسلیم شود. اعم از اینکه این مخاطب شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به ‌عبارت ‌دیگر ابلاغ اوراق قضایی، دادخواست و مانند آن به شخص خواهان، خوانده، محکوم‌له و محکوم‌علیه و هر شخصی که هدف از ابلاغ، اطلاع‌ رسانی به او باشد را شامل می‌شود.

تصور کنید شخصی به حکم دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم شده‌ است. دادگاه این حکم را با ارسال در سامانه ثنا به او اطلاع می‌دهد. در این شرایط محکوم‌ علیه به‌ طور مستقیم در جریان متن آن قرار می‌گیرد.

روش ابلاغ واقعی به شیوه سنتی چگونه بود؟

در گذشته که سیستم الکترونیک برای این اقدام وجود نداشت، مأمور ابلاغ این کار را انجام می‌داد. یعنی یک نسخه از ورقه قضایی را به محکوم‌ علیه تسلیم می‌کرد. سپس رسیدی از او می‌گرفت. این ابلاغ واقعی شناخته می‌شد. یعنی مخاطبی که مدنظر دادگاه بوده، خودش به ‌طور مستقیم اوراق قضایی را دریافت کرده‌ است.

موضوعی که در مورد این شیوه ضرورت داشت، تسلیم یک نسخه از ورقه قضایی به شخص مورد نظر و دریافت رسیدی با امضای مخاطب در ورقه‌ دیگر بود. در این شیوه مأمور باید ظرف دو روز آن ورقه را به فرد مورد نظر می‌رساند. این شیوه با موانعی روبرو بود که باعث بروز مشکلاتی برای مأمور و مخاطب می‌شد. بعضی مواقع آدرس فرد تغییر کرده بود یا دسترسی به مخاطب ظرف ۲ روز امکان‌ پذیر نبود. این موضوع مشکلاتی را برای آن شخص به وجود می‌آورد. ثبت ابلاغیه در سامانه ثنا این مشکلات را از بین برد و سبب افزایش سرعت در فرآیند ابلاغ شد.

فرآیند ابلاغ واقعی در سامانه ثنا

به‌ منظور برطرف شدن مشکلات ابلاغ سنتی و تسریع در روند این اقدام، قوه قضاییه سامانه‌ای به نام سامانه ثنا را به مردم معرفی کرد. این اقدام سبب الکترونیکی شدن ارسال و دریافت اوراق قضایی و همچنین موجب صرفه‌ جویی در زمان و هزینه‌های مردم شد. ابلاغ واقعی در سامانه ثنا موجب می‌شود که اصحاب دعوا یا وکیل آن‌ها این متن را دریافت کنند. به ‌این ‌ترتیب مشکلات شیوه سنتی مانند عدم دسترسی به خوانده در این روش وجود ندارد.

در سامانه ثنا مشخصات فرد و اطلاعات تماس او ثبت می‌شود. سپس اوراق قضایی و اظهارنامه یا مواردی مانند آن از طریق این سامانه به فرد ارسال می‌شوند. با وجود این سامانه و ثبت‌نام افراد در آن، اوراق قضایی به صورت کتبی به محل اقامت این شخص ارسال نخواهد شد.

یک هشدار جدی

اخیرا پیامک‌های غیر واقعی مبنی‌ بر ابلاغیه سامانه ثنا به افراد ارسال می‌شود. وقوع این اقدام غیر مجاز موجب مشکلات زیادی برای مردم شده‌ است. این نکته بسیار مهم را در نظر داشته باشید که پیامک سامانه ثنا به‌ هیچ‌ وجه با شماره شخصی یا خصوصی به شما ارسال نخواهد شد. بنابراین اگر پیامکی از طرف سامانه ثنا به شما ارسال شود، این پیامک با شماره اختصاصی این سامانه خواهد بود. در غیر این صورت، پیامک دریافتی با هدف فریب یا کلاهبرداری ارسال شده‌ است.

بررسی ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

شخص حقیقی به معنی انسان زنده است. یعنی فردی که زنده متولد شده و در حال زندگی است. افرادی که در قید حیات هستند به ‌عنوان شخص حقیقی شناخته می‌شوند. اگر خانم یا آقایی به ‌عنوان یکی از طرفین دعوا قرار گیرند، به‌ عنوان شخص حقیقی ابلاغیه را دریافت می‌کنند. زمانی ‌که برگه قضایی به این اشخاص داده شود، ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی صورت گرفته است.

در مواقعی که فردی از طریق سامانه ثنا ابلاغیه را دریافت کند، این مورد به‌ عنوان ابلاغ واقعی به شخص حقیقی محسوب خواهد شد زیرا این شخص خودش اوراق قضایی را از طریق سامانه ثنا دریافت کرده‌ است.

ابلاغ واقعی حکم غیابی یعنی چه؟

چنانچه فردی در سامانه ثنا ثبت‌ نام کرده باشد و متن آن را مشاهده کند ولی در جلسه حاضر نشود، جلسه دادگاه بدون حضور او تشکیل می‌شود. این حکم حضوری محسوب خواهد شد. به دلیل اینکه رؤیت ابلاغ در سامانه ثنا به منزله ابلاغ به صورت واقعی است.

در شرایطی که فرد ابلاغ را در سامانه ثنا مشاهده نکرده باشد، این ابلاغ به عنوان واقعی محسوب نمی‌شود. در این شرایط اگر دادگاه تشکیل شود، حکم غیابی خواهد بود. به این ترتیب او می‌تواند نسبت به حکم دادگاه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند.

واخواهی به معنی اعتراض است. خوانده‌ای که ابلاغ به صورت واقعی برای او انجام نشده باشد، می‌تواند نسبت ‌به حکم غیابی که علیه او صادر شده است، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند.

در واقع می‌توان گفت ابلاغ واقعی حکم غیابی نداریم. چون اگر ابلاغ به صورت واقعی صورت بگیرد، یعنی فرد ابلاغیه را دریافت کرده باشد یا در سامانه ثنا آن را رؤیت کند، این ابلاغ به عنوان واقعی است. بنابراین حکمی هم که پس از ابلاغ به صورت واقعی در دادگاه صادر شود، حکم حضوری است.

تصور کنید شخصی به سامانه ثنا وارد می‌شود و پس از وارد کردن رمز عبور و کد کاربری ابلاغ را رؤیت می‌کند. در این حالت بعد از مشاهده ابلاغ، از تاریخ رؤیت ابلاغ، آن ابلاغ به عنوان واقعی محسوب می‌شود. اگر این شخص در دادگاه حاضر نشود و در غیاب او حکم صادر شود، دیگر حق واخواهی ندارد او فقط می‌‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

خدمات حقوقی مرتبط

اگر در مورد ابلاغ در پرونده‌های حقوقی یا کیفری یا موارد دیگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. برای این کار لازم است ابتدا درخواست خود را جهت مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید. کارشناس مربوطه در اولین فرصت با شما ارتباط خواهد گرفت.

خدمات تنظیم لایحه یکی دیگر از اقداماتی است که باید توسط افراد متخصص انجام شود. این مورد را نیز می‌توانید به کارشناسان مجموعه احتراما بسپارید.

چنانچه در مورد این مطلب سوالی دارید که در متن مقاله به آن پاسخ داده نشده است، سوال خود را در قسمت ثبت نظرات بپرسید. کارشناسان احتراما پاسخگوی شما خواهند بود.

ثبت نظر یا سوال