لایحه ابطال مزایده و لایحه دفاعیه ابطال مزایده در یک مقاله جامع

در صورتی‌ که به ‌جهت رعایت نشدن تشریفات قانونی یا وقوع تخلف، خواستار ابطال مزایده هستید، می‌توانید نمونه لایحه ابطال مزایده را به دادگاه تقدیم کنید. مزایده عقدی معین است که اجرای احکام با نظارت نماینده دادسرا، مالی متعلق به شخصی(محکوم علیه) را در معرض فروش قرار می‌دهد. مشخصات و اوصاف این مال به ‌صورت کتبی به اطلاع متقاضیان خرید می‌رسد. در نهایت، شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، مال به او تعلق می‌گیرد.

زمانی ‌که محکوم‌علیه یا شخص ثالثی که از انجام مزایده به او ضرری رسیده است، به این‌ موضوع معترض باشد، می‌تواند ابطال آن را درخواست کند. البته ابطال مزایده دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، مزایده باطل می‌شود. در غیر این صورت، خواسته ابطال، رد خواهد شد.

آشنایی بیشتر با مفاهیم لایحه ابطال مزایده

مزایده به فرآیندی جهت فروش یا واگذاری کالا یا خدمات یا حقوق یا اموال بیت‌المال گفته می‌شود. شخصی که قیمت بیشتری را برای مال مورد مزایده پیشنهاد دهد، صاحب آن خواهد شد.

در مواردی که شخصی به موجب حکم دادگاه، به پرداخت مالی محکوم می‌شود، طرف مقابل که حکم به نفع او صادر شده است، می‌تواند اموال محکوم‌علیه را توقیف کند. بعد از آن اموال او از طریق مزایده به فروش می‌رسد و مبلغی معادل آنچه به آن محکوم‌ شده بود، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود. مطابق قانون اجرای احکام، مزایده دارای شرایط و تشریفات خاصی است. در صورتی ‌که این تشریفات رعایت نشود، مزایده باطل خواهد شد. شخصی که مدعی ابطال مزایده است، با تقدیم نمونه لایحه ابطال مزایده به دادگاه، از قاضی تقاضا می‌کند تا به این موضوع رسیدگی ‌کند. ابطال مزایده توسط دادگاه موجب بی‌اثر شدن آن خواهد شد.

مزیتی که فروش اموال از طریق مزایده دارد، این است که با ایجاد یک فضای رقابتی در میان شرکت‌کنندگان، اموال شخص محکوم‌علیه به بالاترین قیمت فروخته می‌شود. در این حالت محکوم‌له به حق خود می‌رسد و حقوق محکوم‌علیه هم تضییع نمی‌شود.

تبانی با کارشناس در این زمینه

گاهی ممکن است محکوم‌له با کارشناس ارزیابی تبانی کند. یعنی کارشناس در ارزیابی قیمت مال توقیف‌ شده، قیمت غیر واقعی دهد یا با سوءنیت موجب ورود ضرر به محکوم‌علیه شود. در این حالت محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه مدارک و دلایل محکمه‌پسند، ابطال مزایده را از طریق دادگاه درخواست کند. این شخص با تنظیم لایحه دفاعیه ابطال مزایده درباره خواسته خود و دلیل ابطال مزایده، به ‌علت تبانی یا سوءنیت کارشناس توضیحات کامل را ارائه می‌دهد. در صورتی ‌که صحت اظهارات او برای دادگاه احراز شود، قاضی به ابطال مزایده رای می‌دهد.

یک مثال از تبانی با کارشناس در لایحه ابطال مزایده

فرض کنید شخصی به‌ موجب حکم دادگاه به پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان به طرف مقابل محکوم شده ‌است. محکوم‌له از طریق برگ لازم‌الاجرا توقیف اموال محکوم‌علیه را درخواست کرده‌ است. در این حالت اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی نکرده باشد، مال توقیف ‌شده به فروش می‌رسد تا مبلغی را که به آن محکوم‌ شده، به‌ طرف مقابل پرداخت شود. مال تویف شده این شخص، باغی است که ارزش آن ۲ میلیارد تومان است. کارشناس ارزیابی به‌ علت سوءنیت یا تبانی با محکوم‌له یا به هر دلیل دیگری، ارزش این باغ را ۱ میلیارد برآورد می‌کند. سپس مزایده بر مبنای همین قیمت برگزار می‌شود.

در این حالت محکوم‌علیه به‌ جهت جلوگیری از این ضرر، نمونه لایحه ابطال مزایده را به دادگاه تقدیم می‌کند. او با ارائه اسناد و مدارکی درباره ارزش واقعی باغ و سوءنیت کارشناس یا تبانی او به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. اگر صحت اظهارات او در دادگاه محرز شود، قاضی به ابطال مزایده رای خواهد داد.

جهات ابطال مزایده در لایحه ابطال مزایده

در قانون اجرای احکام، در رابطه با مواردی که موجب ابطال مزایده می‌شود، چند مورد تصریح شده ‌است. از جمله اینکه اگر فروش در روز و ساعتی انجام شود که در آگهی ثبت نشده ‌است، این ‌موضوع موجب باطل شدن مزایده می‌شود. یعنی اگر فروش مال در جایی غیر از محلی که در آگهی ثبت ‌شده، صورت بگیرد، مزایده باطل خواهد بود و از درجه اعتبار ساقط است.

در صورتی ‌که شخصی را بدون جهت قانونی از خرید مال موضوع مزایده منع کرده باشند یا بالاترین قیمتی را که او داده رد کنند، این ‌موضوع موجب ابطال مزایده می‌شود. در صورتی ‌که نماینده دادسرا برای مزایده حضور نداشته باشد، مزایده باطل خواهد شد. اگر ارزیابان یا مأموران اجرا یا اشخاصی که در فروش این مال مباشر هستند یا اقوام درجه ۱ تا درجه ۳ آن‌ها این مال را خریداری کنند مزایده باطل می‌شود.

در هر کدام از این موارد برای شکایت در رابطه با تخلف از مقررات مزایده، ظرف یک هفته به شخص مهلت داده می‌شود. قبل ‌از انقضای این مهلت یا قبل ‌از تصمیم دادگاه مال به خریدار داده نمی‌شود.

مطابق قانون اجرای احکام ، علاوه ‌بر انتشار آگهی، لازم است که در محل اجرا و محل فروش هم آگهی الصاق شود. در صورتی‌ که آگهی در این قسمت‌ها چسبانده نشده باشد، این ‌موضوع موجب ابطال مزایده خواهد شد.

علاوه ‌بر این موارد اگر وقت مزایده به طرفین یعنی محکوم‌علیه و محکوم‌له یا وکلای آن‌ها ابلاغ نشده باشد، مزایده باطل خواهد بود. به ‌این ‌ترتیب اگر هر کدام از طرفین مدعی باشد که از مزایده بی‌اطلاع بوده، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال مزایده خواسته خود را مطرح کند. چنانچه قاضی صحت اظهارات او را احراز کند، به ابطال مزایده رای می‌دهد.

نمونه لایحه ابطال مزایده چه کاربردی دارد؟

کاربرد نمونه لایحه ابطال مزایده در جایی است که طرفین یا شخص ثالث نسبت به مزایده اعتراضی داشته باشند. شخص ثالثی که از انجام مزایده به او ضرر و زیانی رسیده است، می‌تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. هر کدام از طرفین که مدعی ابطال مزایده باشند، در دادگاه خواسته خود را مطرح می‌کند. مطابق قانون، محکوم‌له (شخصی که مزایده به نفع او انجام می‌شود) می‌تواند در خرید شرکت کند.

یعنی خودش می‌تواند مال مورد مزایده را خریداری کند و اگر مامور اجرا از خرید او جلوگیری کند، او می‌تواند این موضوع را در دادگاه مطرح کند. دادگاه با بررسی جوانب این پرونده، در این‌ مورد تصمیم‌گیری می‌کند. اگر صحت اظهارات این شخص مورد تأیید دادگاه باشد، مزایده تجدید خواهد شد.

چه زمانی نمونه لایحه ابطال مزایده تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که شخصی خواهان ابطال مزایده باشد، خواسته خود را از طریق دادگاه پیگیری می‌کند. این شخص با تقدیم نمونه لایحه ابطال مزایده دلایل و توضیحات خود را مطرح خواهد کرد. در صورتی ‌که دلایل او مورد قبول قاضی باشد، مزایده باطل اعلام می‌شود. در غیر این صورت مزایده صحیح است و مال به خریدار داده خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که محل مزایده در آگهی با جایی‌ که فروش در آنجا صورت‌ گرفته متفاوت باشد، این مزایده باطل است. بنابراین طرفین می‌توانند با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه دفاعیه ابطال مزایده این مورد را مطرح کنند. قاضی با توجه به مدارک ارائه ‌شده، در این ‌مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نحوه تنظیم نمونه لایحه ابطال مزایده

برای تنظیم نمونه لایحه ابطال مزایده لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل که مزایده به نفع او انجام ‌شده را بنویسید. پس ‌از آن درباره میزان محکوم‌به توضیح دهید. توضیحات شما باید مختصر و مفید نوشته شود. دلایل خود را برای ابطال مزایده، به ‌ترتیب اولویت و به صورت تیتروار بنویسید. در متن نمونه لایحه ابطال مزایده از مواد قانونی مناسب، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کنید.

در انتهای لایحه، قسمتی را به ‌عنوان نتیجه‌گیری بنویسید. به این صورت که با توجه به توضیحات و دلایلی که نوشتید، خواسته اصلی خود مبنی ‌بر ابطال مزایده را ثبت کنید. قاضی با توجه به محتوای لایحه دفاعیه ابطال مزایده و بر اساس مدارکی که ارائه‌ شده است، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

به خاطر داشته باشید:

خدماتی مانند خدمات تنظیم لایحه و همچنین خدمات مشاوره حقوقی تلفنی از جمله خدماتی هستند که تیم حقوقی احتراما شرایط بهره برداری از آن را فراهم کرده است.

با زدن روی لینک و ثبت درخواست، در کنار شما خواهیم بود و به درخواست شما مبنی بر تنظیم یا بررسی لایحه مورد نظر رسیدگی خواهیم کرد.

ثبت نظر یا سوال