چه زمانی ابطال وکالت بلاعزل امکان پذیر است و لایحه ابطال وکالت بلاعزل باید چگونه باشد؟

لایحه ابطال وکالت بلاعزل

در مواقعی که قصد دارید وکالت بلاعزل خود را از طریق دادگاه باطل کنید، باید نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل را تنظیم و به قاضی تقدیم کنید. وکالت عقدی است که بین وکیل و موکل منعقد می‌شود و در آن موکل اختیاراتی را به وکیل می‌دهد. گاهی ممکن است شرایطی به وجود آید که وکالت وکیل عزل شود. در واقع، وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند. وکیل نیز می‌تواند در مورد موضوع وکالت استعفا دهد.

جنون و اختیار وکیل در لایحه ابطال وکالت بلاعزل

در صورتی ‌که وکالت‌نامه به ‌صورت بلاعزل تنظیم شده باشد، موکل حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده‌ است. یعنی این حق خود را از بین برده که بتواند وکیل را عزل کند. در وکالت بلاعزل هم مواردی مانند فوت یا جنون هر دو طرف، موجب عزل وکالت می‌شود. در واقع بلاعزل بودن وکالت به معنی این است که موکل نمی‌تواند هر زمان که بخواهد به‌ راحتی این عقد را برهم بزند.

ولی اگر وکیل مجنون شود یا به سفاهت دچار شود، موکل می‌تواند برای ابطال وکالت‌نامه بلاعزل به دادگاه مراجعه کند. او با تقدیم نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل و ارائه مدارک مناسب، از قاضی تقاضا می‌کند که به این ‌موضوع رسیدگی کند. البته وکالت با این موارد از بین می‌رود ولی ممکن است شرایطی به وجود آید که وکیل این ‌موضوع را نپذیرد یا اینکه موارد دیگری رخ دهد که در این مقاله آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

موضوعی که در رابطه با وکالت بلاعزل مطرح می‌شود، اختیار موکل و حق او در انجام موضوع وکالت است. در وکالت بلاعزل اگر موکل انجام موضوع وکالت را از خود سلب و ساقط کرده باشد، در این حالت خودش نمی‌تواند آن را انجام دهد. در صورتی که موکل، ‌موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، اگر موضوع وکالت را انجام دهد، عقد وکالت از بین می‌رود.

به عنوان مثال، موکل به وکیل خود، وکالت می‌دهد تا زمین زراعی او را بفروشد. در صورتی که در ضمن عقد وکالت، حق فروش آن را از خودش سلب نکرده باشد؛ می‌تواند این زمین را بفروشد. به این ترتیب وکالت ازبین می‌رود، زیرا هدف از اعطای وکالت، فروش این زمین زراعی بود که با اقدام موکل، این مورد محقق شد.

مفهوم‌شناسی؛ وکالت بلاعزل چیست و ابطال آن به چه معنا است؟

وکالت عقدی است که امکان برهم زدن آن وجود دارد. یعنی موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. در مقابل وکیل هم می‌تواند استعفای خود را اعلام کند. گاهی موکل این حق را از خودش سلب و ساقط می‌کند. یعنی با اعطای وکالت بلاعزل به وکیل خود، به او وکالت پایداری می‌دهد که نتواند آن را به هم برهم بزند. البته این نوع وکالت نیز با فوت یا جنون طرفین از بین می‌رود و ارزش عملی ندارد. به دلیل اینکه وکالت بلاعزل موجب پیامدها و مشکلاتی برای موکل می‌شود، ممکن است او با تقدیم نمونه لایحه ابطال وکالتنامه رسمی و ارائه مدارک، از قاضی بخواهد که این وکالت‌نامه را برای او ابطال کند.

انواع وکالت بلاعزل در لایحه ابطال وکالت بلاعزل

در عالم حقوق دو نوع وکالت بلا عزل وجود دارد. در ادامه درباره هر کدام توضیح خواهیم داد:

وکالت بلاعزل خاص

اولین مورد که به بررسی آن خواهیم پرداخت، وکالت بلاعزل خاص است.

در این نوع وکالت موکل فقط در امور تعیین‌ شده به وکیل خود وکالت می‌دهد. یعنی وکیل او فقط در همین حیطه می‌تواند وکالت کند. همچنین موکل در این امور خاص حق عزل وکیل را نخواهد داشت. مانند اینکه موکل به وکیل خود، برای فروش یک باغ وکالت بلاعزل می‌دهد. در این حالت موکل فقط در این موضوع اختیار دارد و موکل نیز نمی‌تواند او را عزل کند. در صورتی ‌که هر کدام از طرفین محجور شوند یا فوت کنند، این وکالت باطل خواهد شد. اگر وکیل به جنون یا سفاهت مبتلا شود، موکل می‌تواند با اعلام این ‌موضوع به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل از قاضی تقاضا کند تا به ابطال این وکالت‌نامه رای دهد.

وکالت بلاعزل تام

نوع دیگری از وکالت بلاعزل که آن را بیان می‌کنیم، وکالت بلاعزل تام است. همان‌ طور که از نام آن مشخص است، این نوع وکالت برای کلیه امور مربوط به زندگی و کار موکل تعیین می‌شود. در واقع وکیل در وکالت بلاعزل تام، حق انجام هرگونه کار، پیگیری و استیفا را دارد.

فردی را در نظر بگیرید که یک کارخانه بسیار عظیم دارد. او برای بررسی امور مربوط به زندگی، مانند طلاق یا حضانت فرزندان خود و امور مربوط به کارخانه، به وکیل به‌ صورت بلاعزل وکالت تام می‌دهد. در واقع وکیل او حق انجام هرگونه عمل و استیفا را در این موارد دارد. اگر وکیل به سفاهت دچار شود، موکل می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل ، عزل او را تقاضا کند. سفاهت به حالتی گفته می‌شود که فرد در امور مالی، به خود یا دیگران ضرری وارد می‌کند.

این نوع وکالت یکی از مشکل‌سازترین وکالت‌ها محسوب می‌شود. به‌ همین دلیل توصیه می‌کنند که وکالت بلاعزل فقط در امور جزئی داده شود و از وکالت بلاعزل در امور کلی و به‌ صورت تام خودداری شود.

در چه مواردی وکالت بلاعزل به وکیل اعطا می‌شود؟

موکل می‌تواند برای هر موردی که در نظر دارد، به وکیل وکالت بلاعزل دهد. یعنی حق خود را برای عزل وکیل ساقط کند. بیشترین مواردی که برای آن‌ها وکالت بلاعزل داده می‌شود، حضانت فرزند، وکالت در طلاق، وکالت برای بعد از فوت او وکالت در خرید یا فروش مال است.

وکالت در طلاق نوع رایجی از وکالت بلاعزل است که زوجین آن را تعیین می‌کنند. زن و شوهر در هنگام عقد نکاح می‌توانند با توافق یکدیگر، هر شرطی که بخواهند را در نظر بگیرند. البته این شروط نباید خلاف مقتضای عقد نکاح باشد. تعداد زیادی از زوجین در هنگام نکاح، وکالت در طلاق را به‌ عنوان ضمانت اجرای رعایت نشدن شرط ضمن عقد تعیین می‌کنند. مانند اینکه مردی به همسر خود وکالت می‌دهد که اگر در طول زندگی مشترک همسر دیگری اختیار کند، زوجه اول بتواند به وسیله حق وکالت در طلاق از او جدا شود. این‌ مورد یکی از مصادیق وکالت بلاعزل است که با فوت یکی از زوجین به ‌هم می‌خورد.

توجه داشته باشید که منظور از وکیل در این مقاله صرفاً وکیل دادگستری نیست. بلکه هر شخصی که موکل به او برای انجام کاری وکالت می‌دهد، به‌ عنوان وکیل شناخته می‌شود. یعنی ممکن است شخصی دوست یا برادر یا پسر عموی خود را به‌ عنوان وکیل انجام کاری تعیین کند.

ذکر یک مثال برای لایحه ابطال وکالت بلاعزل

برای مثال فردی به خواهر خود که در زمینه فروش فرش‌های دست‌باف مهارت دارد، وکالت می‌دهد تا فرش‌های او را بفروشد. در این حالت خواهر او وکیل محسوب می‌شود. اگر این وکالت‌نامه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت ‌شده باشد، موکل باید برای ابطال آن به دادگاه مراجعه کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال وکالتنامه رسمی خواسته خود را بیان کند. در غیر این صورت اگر این وکالت‌نامه به‌ صورت عادی تنظیم شده باشد، موکل می‌تواند به‌ راحتی وکیل را عزل کند.

زمانی هم که وکیل شما وکیل دادگستری باشد و قصد عزل او را داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل خواسته خود را مطرح کنید.

نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل از نظر کاربرد

اصولاً وکالت بلاعزل برای انجام امور مربوط به خرید و فروش یا انعقاد عقود به وکیل اعطا می‌شود. گاهی ممکن است شما به یکی از دوستان خود، برای خرید یا فروش مالی، وکالت بلاعزل دهید. بعد از مدتی به دلایلی، اعتماد شما نسبت ‌به او از بین می‌رود و قصد دارید وکالت او را عزل کنید. در این ‌حالت سه ‌راه در برابر شما وجود دارد. راه اول استعفای وکیل از موضوع وکالت است. راه دوم این است که خودتان موضوع وکالت را انجام دهید. زیرا با اعطای وکالت، حق انجام موضوع وکالت از شما سلب نمی‌شود.

به‌ این ‌ترتیب اگر خودتان موضوع وکالت را انجام دهید، وکالت بلاعزل به پایان می‌رسد. البته این موضوع به شرط آن است که در وکالت‌نامه حق انجام موضوع وکالت را از خودتان سلب نکرده باشید. سومین راهی که در مقابل شما وجود دارد، مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل است. اگر دادگاه ادله شما را بپذیرد، به ابطال وکالت‌نامه حکم خواهد داد. بنابراین کاربرد نمونه لایحه ابطال وکالت بلاعزل در جایی است که موکل، خواهان برهم زدن وکالت‌نامه بلاعزل باشد.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی

بر اساس ماده 660 قانون مدنی، وکالت ممکن است به‌ صورت مطلق به وکیل اعطاء شود و برای تمام امور مربوط به موکل باشد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که موکل به وکیل، برای امر یا امور خاصی وکالت دهد.

توصیه می‌کنیم

اگر می‌خواهید در روند رسیدگی به پرونده‌ای که در نظر دارید، از لایحه استفاده کنید و برای ابطال وکالت نامه، یک لایحه به دادگاه ارائه دهید؛ پیشنهاد می‌کنیم که این اقدام را به مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری بسپارید. این اشخاص به دلیل آگاهی و آشنایی با مفاهیم حقوقی و همچنین به واسطه سابقه‌ای که دارند، به خوبی از این مساله آگاه هستند که ذکر چه مواردی در لایحه می‌تواند به نفع شما باشد.

تیم حقوقی احتراما نیز در این راستا، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم لایحه اختصاصی را فراهم کرده است که می‌توانید به سهولت از آن بهره ببرید.

ثبت نظر یا سوال