حضور در دادگاه و تاثیر ارائه لایحه ابطال مبایعه نامه از سمت خریدار یا فروشنده

لایحه ابطال مبایعه نامه

نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه در مواقعی به دادگاه تقدیم می‌شود که خریدار یا فروشنده مدعی ابطال بیع باشند. مبایعه‌نامه یا بیع ‌نامه یک سند عادی محسوب می‌شود که خریدار و فروشنده برای خرید و فروش مال، آن را تنظیم می‌کنند. در مبایعه‌نامه تمام شروط و توافقات راجع ‌به بیع نوشته می‌شود و هر دو طرف آن را امضا می‌کنند. زمانی ‌که مبایعه‌نامه شرایط صحت عقد را نداشته باشد، باطل خواهد شد. فروشنده یا خریدار ابطال مبایعه‌نامه را به ‌طرف مقابل اطلاع می‌دهد. اگر او این ‌موضوع را نپذیرد، خواهان با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه ابطال مبایعه نامه از قاضی درخواست می‌کند که به این پرونده رسیدگی شود.

اهمیت تعهدات مبایعه نامه در بحث لایحه ابطال مبایعه نامه

مبایعه‌نامه باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین آن می‌شود. یعنی فروشنده متعهد خواهد شد در زمان معین، مال موضوع مبایعه‌نامه را به خریدار تحویل دهد. اگر هر یک از آن‌ها به تعهد خود عمل نکند، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه الزام او را درخواست کند. البته در این حالت، مبایعه‌نامه ابطال نمی‌شود. ابطال مبایعه‌نامه زمانی واقع می‌شود که شرایط صحت عقد وجود نداشته باشد. اگر هر کدام از طرفین مبایعه‌نامه، از ابطال آن آگاه شود، می‌تواند این موضوع را با طرف مقابل در میان بگذارد. چنانچه طرف مقابل این ابطال را رد کند، خواهان باید از طریق دادگاه اقدام کند. به این صورت ابطال این مبایعه‌نامه به دادگاه اطلاع داده می‌شود. در صورتی‌ که قاضی صحت این ادعا را احراز کند، به ابطال مبایعه‌نامه رای می‌دهد.

ممکن است با شنیدن نام مبایعه‌نامه تصور کنید که این سند عادی، فقط برای املاک تنظیم می‌شود ولی لازم است بدانید مبایعه‌نامه برای هر مالی که ارزش عقلانی و مالیت دارد تنظیم می‌شود. بر اساس قانون، خرید و فروش اموال ممنوع قابل پیگیری در دادگاه نیستند. یعنی اگر دو نفر مشروبات الکلی یا مواد مخدر را خرید و فروش کنند، حتی اگر برای این کالاها، مبایعه‌نامه تنظیم شده باشد، مسائل مربوط به آن ، از جمله ابطال توافق، قابل پیگیری در دادگاه نیست زیرا مطابق قانون، خرید و فروش آن‌ها ممنوع است.

شرایط صحت مبایعه‌نامه در راستای ارائه لایحه ابطال مبایعه نامه

شرایط صحت مبایعه‌نامه همانند سایر عقود است. برای اینکه مبایعه‌نامه به شکل صحیح واقع شود، لازم است که خریدار و فروشنده قصد و رضایت داشته باشند. یعنی هر دو طرف به تحقق این خریدوفروش رضایت بدهند. همچنین لازم است که طرفین مبایعه‌نامه، برای ایجاد آن اهلیت داشته باشند. یعنی مجنون، سفیه، صغیر یا ورشکسته نباشند. اگر یکی از طرفین مبایعه‌نامه فاقد اهلیت باشد، این بیع باطل است. در این حالت اگر مبایعه‌نامه تنظیم ‌شده باشد، سرپرست طفل یا صغیر می‌تواند برای ابطال این مبایعه‌نامه به دادگاه مراجعه کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه ، از قاضی درخواست کند که به ابطال این مبایعه‌نامه رای دهد.

معین بودن موضوع بیع، یکی دیگر از شرایط صحت مبایعه‌نامه است. یعنی باید معلوم باشد که چه مالی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اگر هدف مشتری، خریدن ماشین فروشنده باشد ولی فروشنده بخواهد موتورسیکلت خود را بفروشد، این مبایعه‌نامه باطل خواهد بود. در این حالت به علت اینکه خریدار و فروشنده بر سر مال معینی توافق نداشته‌اند، بیع باطل می‌شود. در صورتی ‌که این مبایعه‌نامه با اهداف نامعین طرفین منعقد شده باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ادعای ابطال آن را در دادگاه مطرح کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه از قاضی ابطال آن را درخواست کند.

مشروعیت جهت مبایعه‌نامه، نیز یکی دیگر از شرایط اساسی برای صحت مبایعه‌نامه است. یعنی هدف این بیع، باید مشروع و قانونی باشد. به عنوان مثال، شخصی قصد دارد خانه‌ای را برای اختصاص آن به قمارخانه خریداری کند. اگر این شخص هدف خود را در زمان بیع اعلام کند، مبایعه‌نامه باطل است ولی در صورتی‌ که هدف بیع مطرح نشود، مبایعه‌نامه صحیح خواهد بود. در واقع الزامی به بیان کردن جهت مبایعه‌نامه نیست ولی اگر بیان شود، باید قانونی و مشروع باشد.

کاربرد نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه

زمانی ‌که مبایعه‌نامه تنظیم می‌شود، وجود شرایط اساسی عقد برای آن لازم است. در صورت فقدان هر کدام از این شرایط، عقد باطل خواهد بود. یکی از مواردی که موجب ابطال مبایعه‌نامه می‌شود، مستحق للغیر درآمدن مبیع است. یعنی چنانچه بعد از بیع، مالی که مورد خرید و فروش واقع شد، مستحق للغیر درآید، این مبایعه‌نامه باطل می‌شود. در صورتی‌ که هر یک از طرفین ابطال آن را نپذیرد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک، این ‌موضوع را مطرح کند. او با تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه و بیان توضیحات خود، تلاش می‌کند قاضی را قانع کند تا به ابطال این مبایعه‌نامه رای دهد.

یکی دیگر از مواردی که موجب ابطال مبایعه‌نامه می‌شود، فروش مبیع به قصد فرار از دین است. یعنی فروشنده برای اینکه بدهی خود را نپردازد، مالک خانه یا مالی را به‌ صورت غیرواقعی به دیگری منتقل و یک مبایعه‌نامه تنظیم می‌کند. در این حالت طلبکار او می‌تواند این ‌موضوع را در دادگاه مطرح کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه از قاضی درخواست کند تا به ابطال این مبایعه‌نامه رای دهد.

شخصی که ورشکسته شده نیز نمی‌تواند طرف مبایعه‌نامه قرار بگیرد. این ‌موضوع به علت آن است که شخص ورشکسته، مطابق قانون اهلیت اداره اموال خود را ندارد و نمی‌تواند مبایعه‌نامه را تنظیم کند. همچنین او نمی‌تواند به‌ عنوان خریدار یا فروشنده مال یا ثمن را به ‌طرف مقابل انتقال دهد زیرا مطابق قانون شایستگی و صلاحیت این کار را ندارد. در صورتی‌ که شخص ورشکسته به انعقاد مبایعه‌نامه اقدام کند، این مبایعه‌نامه باطل است. طرف مقابل یا افرادی که از این شخص طلبکار هستند، می‌توانند ابطال مبایعه‌نامه را از طریق دادگاه و با تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه درخواست کنند. در صورتی که صحت این ‌موضوع برای دادگاه احراز شود، قاضی به ابطال مبایعه‌نامه رای خواهد داد.

چه زمانی نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که شخصی قصد دارد ابطال مبایعه‌نامه را از طریق دادگاه ثابت کند، نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تقدیم می‌کند. تنظیم نمونه لایحه دفاعیه ابطال مبایعه نامه در شرایطی انجام می‌شود که خوانده دعوا، ابطال مبایعه‌نامه را قبول ندارد. خواهان با ارائه دلایل و مدارک خود، تلاش می‌کند قاضی را قانع کند تا به ابطال مبایعه‌نامه رای دهد.

مطابق قانون، سفیه، اهلیت و شایستگی تنظیم مبایعه‌نامه را ندارد. سفیه به شخصی گفته می‌شود که نمی‌تواند برای اموال خود، تصمیم عقلانی بگیرد. در واقع اقدامات سفیه موجب ضرر مالی به خودش یا دیگران می‌شود. به ‌همین دلیل قانون‌گذار بیع با سفیه را صحیح نمی‌داند. در صورتی‌ که شخصی با سفیه، مبایعه‌نامه‌ای را تنظیم کند، این مبایعه‌نامه باطل است زیرا سفیه اهلیت انجام این اقدام را ندارد. در صورتی‌ که طرف مقابل از سفاهت این شخص بی‌اطلاع بوده باشد، می‌تواند از طریق دادگاه و تنظیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه ابطال مبایعه‌نامه را درخواست کند.

گاهی ممکن است مبیع بعد از انعقاد مبایعه‌نامه به مالکیت شخص ثالثی درآید و به اصطلاح مستحق للغیر شود. یعنی به شخصی غیر از فروشنده و خریدار تعلق داشته باشد. در این حالت ذی‌نفع می‌تواند ابطال مبایعه‌نامه را درخواست کند. شخصی که این مال به مالکیت او درآمده است، با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه ابطال مبایعه‌نامه را از دادگاه تقاضا می‌کند.

برای مثال:

ابطال مبایعه‌نامه گاهی به علت اشتباه در موضوع بیع انجام می‌شود. به ‌عنوان مثال؛ اگر فروشنده قصد فروش خانه خود را داشته باشد و خریدار قصد خرید مغازه او را داشته باشد، این بیع باطل است زیرا مبیع یکسان و معلوم نیست. در این حالت هر یک از طرفین که از این ‌موضوع مطلع شود، به طرف دیگر مراجعه می‌کند و ابطال وی را اعلام می‌کند. اگر طرف مقابل این ‌موضوع را نپذیرد، خواهان از طریق دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه این پرونده را پیگیری می‌کند. در صورتی که قاضی صحت اظهارات خواهان را احراز کند، به ابطال مبایعه‌نامه رای می‌دهد.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه ابطال مبایعه نامه

برای اینکه ادعای ابطال مبایعه ‌نامه را در دادگاه ثابت کنید، لازم است که مدارک شما قانع‌ کننده باشند تا قاضی مجاب شود به ابطال این مبایعه ‌نامه رای دهد. شهادت شهود و تنظیم استشهادیه برای اثبات ادعای ابطال مبایعه ‌نامه مؤثر خواهد بود. همچنین اگر ادعای محجور یا سفیه بودن یا ورشکستگی طرف مقابل را در دادگاه مطرح کرده‌اید، می‌توانید این‌ موضوع را با ارائه مدارک پزشکی یا مدارک ورشکستگی یا محجور بودن او در دادگاه ثابت کنید. قاضی با بررسی مدارک و دلایلی که ارائه می‌شوند، در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پیشنهاد می‌کنیم

برای امضای مبایعه نامه‌هایی که در نظر دارید، حتما از قوانین ناظر بر این عقد آگاه باشید و درباره آن با یک مشاور حقوقی مجرب یا با یک وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کنید و از آن‌ها مشورت بگیرید. امضای مبایعه نامه با در نظر گرفتن این موارد، با احتمال خطای کمتری همراه است. همچنین با آگاهی از شرایط صحت آن می‌توانید، آن شروط را در مبایعه نامه مورد نظر خود بررسی کنید تا اگر شرایط صحت به درستی رعایت نشده‌اند، بتوانید نسبت به ابطال مبایعه نامه اقدام کنید. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، خدماتی است که امکان دریافت مشاوره حقوقی با زمان انتظار بسیار کوتاه را ارائه می‌دهد. همچنین باعث صرفه جویی در هزینه‌های شما نیز خواهد شد.

از طرف دیگر، نوشتن متن لایحه ، اقدامی نیازمند دانش حقوقی و تجربه است. به همین دلیل مناسب خواهد بود که مسئولیت تنظیم لایحه و نوشتن محتوای آن را به متخصصان این حوزه بسپارید. تیم احتراما در این راستا نیز خدمات تنظیم لایحه را ارائه می‌دهد.

ثبت نظر یا سوال