نقش فضول در لایحه ابطال معامله فضولی و تعریف دقیق مصادیق آن در معاملات

لایحه ابطال معامله فضولی

در مواقعی که شخصی بدون اذن و رضایت شما یکی از اموالتان را فروخته باشد، می‌توانید با تقدیم نمونه لایحه ابطال معامله فضولی به دادگاه حقوقی، برای احقاق حق خود اقدام کنید. معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخصی بدون نمایندگی و بدون اذن یا رضایت صاحب مال، از طرف او معامله‌ای را انجام دهد. در این معامله به شخصی که بدون داشتن نمایندگی به فروش مال غیر اقدام کرده‌ است، فضول گفته می‌شود.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. اگر شخصی بدون اذن صاحب مال، اقدام به فروش مالی کند، این معامله، معامله فضولی تملیکی خواهد بود. در مواقعی هم که کسی به حساب شخص دیگری متعهد شود تا عملی را برای طرف مقابل انجام دهد، این نوع معامله، معامله فضولی عهدی است.

در هر دو حالت شخصی که فضول، از طرف او معامله را انجام می‌دهد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. سپس با تقدیم لایحه دفاعیه ابطال معامله فضولی و ارائه مدارک مناسب، از قاضی تقاضا کند تا به ابطال این معامله رأی دهد. قاضی پس از مطالعه محتوای نمونه لایحه ابطال معامله فضولی در صورت احراز این موضوع، به ابطال معامله فضولی رای خواهد داد.

ماهیت معامله فضولی در لایحه ابطال معامله فضولی

مطابق قانون مدنی، معامله فضولی غیرنافذ است و در حقوق، عقد غیرنافذ دارای اعتبار ناقصی است که نقص آن با اعلام اجازه صاحب مال برطرف می‌شود. یعنی معامله فضولی در صورت اجازه صاحب مال صحیح و کامل می‌شود. غیرنافذ بودن معامله فضولی اشکالی است که در این معامله وجود دارد. اینکه معامله‌کننده بدون هیچ‌گونه سمت و صلاحیتی بر مال غیر، معامله را انجام دهد، اشکال این معامله محسوب می‌شود.

معامله فضولی با اجازه صاحب مال نافذ و معتبر می‌شود ولی اگر صاحب مال اجازه ندهد، این معامله باطل است. در این حالت صاحب مال می‌تواند این‌ موضوع را در دادگاه مطرح کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال معامله فضولی و ارائه مدارک مناسب، از قاضی تقاضا کند تا به ابطال این معامله رأی دهد.

آگاهی یا عدم آگاهی اصیل در معامله فضولی و تاثیر آن بر لایحه دفاعیه ابطال معامله فضولی

در صورتی که اصیل از فضولی بودن معامله بی‌خبر باشد، می‌تواند علاوه بر ثمن معامله تمام غرامات را از شخص فضول دریافت کند. در این حالت او با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه دفاعیه ابطال معامله فضولی از قاضی رسیدگی به این پرونده را تقاضا می‌کند و درخواست می‌کند که غرامات (خسارات) او نیز پرداخت شود.

گاهی ممکن است اصیل (شخصی که فضول با او معامله می‌کند) از فضولی بودن این معامله آگاه باشد. یعنی مطلع باشد که فضول مال متعلق به دیگری را به او می‌فروشد. در این صورت اصیل فقط می‌تواند مبلغی را که به عنوان ثمن معامله پرداخته بود را پس بگیرد و مبلغی به عنوان خسارت به ایشان پرداخت نخواهد شد.

مفهوم اجازه در معامله فضولی و اشاره به آن در لایحه ابطال معامله فضولی

در حقوق اذن و اجازه مفاهیم متفاوتی دارند. اذن قبل ‌از وقوع معامله یا هر عمل حقوقی است و اجازه بعد از انجام یک عمل حقوقی مطرح می‌شود. زمانی‌ که شخصی بدون اذن اولیه صاحب مال، اقدام به فروش مالی کند، این ‌موضوع موجب تحقق معامله فضولی می‌شود. در صورتی‌ که بعد از انجام معامله فضولی، صاحب مال به این معامله اجازه دهد، معامله نافذ می‌شود.

بنابراین اذن قبل از تحقق یک عمل حقوقی است و اجازه به معنی اظهار رضایت بعد از وقوع معامله خواهد بود. در واقع در معامله فضولی اجازه شرط نفوذ معامله و موجب کمال آن می‌شود. اجازه مالک در معامله فضولی هم معامله را تنفیذ می‌کند و هم به فضول مقامی در حکم وکیل می‌دهد. یعنی اگر مالک این معامله را اجازه دهد، این اجازه او در گذشته و آثار عقد نیز تاثیر دارد.

فرض کنید شخصی زمین زراعی متعلق به شما را می‌فروشد و بدون هیچگونه نمایندگی و اذن از طرف شما، این معامله را با طرف مقابل انجام می‌دهد. این معامله به‌ جهت بی‌اطلاعی و عدم رضایت شما معامله فضولی محسوب می‌شود. در صورتی‌ که شما بعد از اطلاع از این معامله به آن رضایت دهید و به تحقق این معامله راضی باشید، معامله تنفیذ می‌شود. یعنی این معامله صحیح است و آثار آن باقی می‌ماند. در صورتی ‌که شما به معامله فضولی رضایت نداشته باشید، این معامله تنفیذ نمی‌شود و باطل خواهد شد. اگر طرفین معامله فضولی این‌ موضوع را بپذیرند، بدون مراجعه به دادگاه آثار آن از بین می‌رود؛ ولی اگر طرفین معامله فضولی یعنی شخص فضول و اصیل این‌ موضوع را رد کنند، شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال معامله فضولی ، ابطال این معامله را تقاضا کنید.

کاربرد نمونه لایحه ابطال معامله فضولی

یکی از شرایط صحت معامله، اراده و رضایت طرفین معامله است. یعنی باید طرفین با اراده خود، قصد ایجاد یک معامله را داشته باشند. زمانی‌ که صاحب مال از وقوع یک معامله بی‌اطلاع باشد یا نسبت به آن رضایت نداشته باشد، این ‌موضوع موجب غیرنافذ شدن معامله می‌شود. در واقع در معامله فضولی شخص فضول بدون اذن مالک و با اراده خود، معامله را ایجاد می‌کند. کاربرد نمونه لایحه ابطال معامله فضولی در جایی است که صاحب مال به معامله فضولی رضایت نداشته باشد و خواهان ابطال آن باشد. این ‌موضوع ممکن است به دلایل مختلفی انجام شود. در هر صورت تنفیذ و ابطال این معامله به رضایت مالک بستگی دارد.

فرض کنید شخصی محصولات باغ یکی از دوستان خود را که در سفر است، بدون اذن و اطلاع او می‌فروشد. این شخص با هدف جلوگیری از فاسد شدن محصولات و میوه‌های این باغ و برای کمک به دوست خود، این اقدام را انجام داده ‌است. زمانی ‌که صاحب باغ از سفر بر‌گردد و متوجه این ‌موضوع شود، ممکن است این معامله فضولی را تنفیذ کند زیرا این معامله موجب جلوگیری از ضرر مالی او شده‌ است.

گاهی ممکن است شخص فضول به قصد ورود ضرر به صاحب مال، اقدام به معامله فضولی کند. یعنی فضول بدون نمایندگی و بدون اذن صاحب مال، خانه متعلق به او را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشد. در صورتی‌ که مالک از این ‌موضوع مطلع شود، برای ابطال این معامله اقدام می‌کند. سپس با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه از قاضی درخواست می‌کند تا به ابطال این معامله رأی دهد. ابطال معامله فضولی موجب می‌شود خانه به صاحب آن پس داده شود و خریدار پول خود را از فضول دریافت کند.

نحوه تنظیم این لایحه

برای تنظیم نمونه لایحه ابطال معامله فضولی لازم است که ابتدا مشخصات خود و طرفین معامله فضولی را به ‌همراه مشخصات مال مورد معامله بنویسید. بعد از آن به صورت مختصر درباره‌ این معامله توضیح دهید. توضیحات شما باید به‌گونه‌ای باشد که هر کس آن را بخواند، در جریان موضوع پرونده قرار بگیرد. پس ‌از آن دلایل خود را به ‌صورت تیتروار و به ‌ترتیب اولویت بنویسید.

دلایل شما باید محکمه‌پسند و قانع‌کننده باشد تا قاضی مجاب شود به ابطال این معامله رأی دهد. استفاده از مواد قانونی مناسب، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه موجب کاربرد بهتر لایحه دفاعیه ابطال معامله فضولی می‌شود. در انتها قسمتی را به ‌عنوان نتیجه‌گیری قرار دهید. در این قسمت با توجه به توضیحات و دلایلی که مطرح ‌شده است، خواسته اصلی خود را مبنی ‌بر ابطال معامله فضولی بنویسید. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه ابطال معامله فضولی و بر اساس مدارکی که ارائه‌ شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه ابطال معامله فضولی

برای اینکه ابطال معامله فضولی را از دادگاه درخواست کنید، لازم است که مدارک و اسناد محکمه‌پسندی را به دادگاه ارائه دهید. برای این کار، باید ضمن تقدیم نمونه لایحه ابطال معامله فضولی، مدارک خود را نسبت ‌به مال موضوع معامله به دادگاه ارائه دهید. یعنی با ارائه مدارک مال موضوع معامله، ثابت کنید که شما مالک اصلی آن هستید. همچنین می‌توانید با معرفی شهود و تنظیم استشهادیه ثابت کنید که معامله به ‌صورت فضولی شکل گرفته ‌است. در صورتی ‌که قاضی صحت ادعای شما را بر اساس محتوای نمونه لایحه ابطال معامله فضولی و مدارک ارائه‌ شده احراز کند، به ابطال این معامله رأی خواهد داد.

دسترسی آسان به این لایحه

تیم حقوقی احتراما به منظور دسترسی آسان و سریع عموم مردم به لوایح مورد نیاز خود، خدمات تنظیم لایحه را ارائه می‌دهد. این خدمات به شما کمک می‌کند که با صرف زمان کوتاه و هزینه بسیار به صرفه، برای در اختیار گرفتن لایحه مورد نظرتان اقدام کنید. همچنین با توجه به این مساله که تنظیم لایحه به این شیوه توسط مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری انجام می‌شود؛ این اقدام شانس شما را در دادگاه افزایش خواهد داد.

علاوه بر خدمات تنظیم لایحه ، این شرایط نیز مهیا است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. این خدمات در راستای دستیابی آسان تمام اقشار به خدمات حقوقی ارائه می‌شوند.

ثبت نظر یا سوال