موارد استفاده از لایحه فسخ مبایعه نامه با توجه به ماهیت قانونی فسخ

لایحه فسخ مبایعه نامه

اگر بعد از خرید و فروش مالی، به موجب قانون یا به واسطه شرط فسخ، خواهان بر هم زدن بیع باشید، می‌توانید با تقدیم لایحه فسخ مبایعه نامه این ‌موضوع را به دادگاه اعلام کنید. مبایعه ‌نامه به معنی عقدی است که در مورد خرید و فروش مال منعقد می‌شود. در زمان انعقاد مبایعه ‌نامه، شروط و تعهداتی مطرح خواهند شد. اگر هر کدام از طرفین، برخلاف این شروط و تعهدات عمل کند، طرف مقابل می‌تواند مبایعه ‌نامه را فسخ کند. در این حالت، لازم است که با ارسال اظهارنامه، فسخ مبایعه ‌نامه به ‌طرف مقابل اعلام شود. اگر او این فسخ را بپذیرد، مبایعه‌ نامه فسخ می‌شود.

در اظهارنامه‌ای که برای این منظور ارسال می‌کنید، باید درباره علت فسخ و راجع به مهلتی که به ‌طرف مقابل داده می‌شود تا برای فسخ اقدام کند، توضیح دهید. این موارد باید به صورت واضح و بدون ابهام بیان شوند.

اگر طرف مقابل در مهلت مقرر نسبت ‌به فسخ مبایعه ‌نامه اقدام نکند، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه فسخ مبایعه نامه ، خواسته خود را مطرح کند. در واقع او با اعلام فسخ مبایعه ‌نامه به دادگاه، از قاضی می‌خواهد که به این‌ موضوع رسیدگی کند. اگر قاضی به فسخ مبایعه ‌نامه رای دهد، بیع از بین می‌رود. یعنی مبلغ مبایعه ‌نامه به خریدار و مال موضوع مبایعه ‌نامه، به فروشنده پس داده می‌شود. این لایحه، یکی از انواع لایحه انفساخ قرارداد خواهد بود.

توضیحاتی درباره مفاهیم اولیه و کاربردی لایحه فسخ مبایعه نامه

فسخ به معنی زایل شدن، از بین رفتن و بر ‌هم خوردن است. فسخ مبایعه‌ نامه یعنی خرید و فروشی که انجام شده بود، به ‌هم خورده و زایل شده است. در واقع، شخصی که خواهان فسخ باشد، با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل، موضوع فسخ مبایعه ‌نامه را مطرح می‌کند. اگر طرف مقابل فسخ مبایعه ‌نامه را نپذیرد، خواهان از طریق دادگاه اقدام می‌کند. برای این کار لازم است با تقدیم لایحه فسخ مبایعه نامه و ارائه دلایل، مدارک و اسناد در متن این لایحه ، خواسته خود را بگوید. اگر قاضی صحت اظهارات او را بپذیرد، به فسخ مبایعه‌نامه رای می‌دهد. به ‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که به‌ موجب یک مبایعه‌نامه، مالی را خریداری کرده ‌است.

اگر برای تحویل مال موضوع مبایعه‌نامه و ثمن آن زمانی تعیین نشده باشد و طرفین نسبت به تحویل مال و ثمن اقدام نکنند، بعد از گذشت ۳ روز، فروشنده می‌تواند مبایعه‌نامه را فسخ کند.

تصور کنید شخصی یک باغ را با توجه به صفت‌ها و ویژگی‌های مورد نظر خود خریداری کند. یعنی تعداد هکتار باغ، تعداد درختان آن، مثمر یا غیر مثمر بودن درختان و مواردی مانند این، به ‌عنوان شرط صفت برای این باغ ذکر شوند. بعد از انعقاد مبایعه ‌نامه معلوم می‌شود که این باغ فاقد صفاتی بوده که برای آن ذکر شده ‌است. در این حالت، خریدار با ارسال اظهارنامه برای فروشنده، این موضوع را به او اطلاع می‌دهد. در صورتی ‌که فروشنده ادعای خریدار را رد کند و فسخ را نپذیرد، خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه فسخ مبایعه نامه این‌ موضوع را اعلام کند. یعنی با ارائه مبایعه ‌نامه و مدارک مناسب، ثابت کند صفاتی که برای باغ در مبایعه ‌نامه تصریح‌ شده بود، وجود نداشته ‌است. در این حالت، دادگاه با توجه به این مدارک تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

بررسی ماهیت قانونی مبایعه ‌نامه در لایحه فسخ مبایعه نامه

در حقوق، عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم که مبایعه ‌نامه را نیز شامل می‌شود، فقط به واسطه اقاله یا فسخ به ‌سبب خیارات، منحل خواهد شد. اقاله به معنی توافق دو طرف برای از بین بردن آثار عقد است. فسخ به ‌موجب خیارات نیز به معنی اختیار یکی از طرفین یا شخص ثالث، برای برهم زدن مبایعه ‌نامه و از بین بردن عقد خواهد بود. مانند اینکه شخصی مالی را که معیوب باشد، خریداری کند و از آن عیب، اطلاع نداشته باشد. در این حالت، اگر بعد از عقد، از وجود آن عیب آگاه شود، می‌تواند مبایعه ‌نامه را با دریافت ارش قبول کند یا اینکه آن را فسخ کند.

لازم بودن مبایعه نامه و نقش آن در لایحه فسخ مبایعه نامه

مبایعه ‌نامه عقدی لازم محسوب می‌شود. لازم بودن یک عقد به این معنی است که طرفین نمی‌توانند به ‌راحتی آن را برهم بزنند یا فسخ کنند. فسخ عقد لازم در صورتی امکان‌پذیر است که شروط فسخ، ضمن عقد ذکر شده باشند یا اینکه فسخ، به ‌موجب قانون صورت بگیرد. در قانون مواردی تصریح شده‌اند که در صورت وجود آن‌ها، عقد فسخ می‌شود. علاوه‌ بر آن، مواردی به ‌عنوان خیارات معرفی شده‌اند که طرفین مبایعه ‌نامه می‌توانند به‌ موجب آن خیارات، مبایعه ‌نامه را فسخ کنند. مانند اینکه بعد از انعقاد مبایعه ‌نامه، معلوم شود که مال موضوع آن دارای عیبی بوده که در زمان انعقاد عقد هم وجود داشته است.

در صورتی ‌که این عیب از خریدار مخفی ‌شده باشد، او می‌تواند به موجب خیار عیب، این مبایعه ‌نامه را فسخ کند. چنانچه طرف مقابل این فسخ را قبول نداشته باشد، خریدار با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه فسخ مبایعه نامه خواسته خود را مطرح می‌کند.

همچنین ممکن است شخصی قصد فریب خریدار را داشته باشد. برای مثال امکان دارد که شخصی یک خودروی تصادفی که اتاقک آن به‌ طور کامل تعویض شده است را پس ‌از تعمیرات اساسی به‌ عنوان خودروی بدون رنگ و تصادف، به خریدار بفروشد و به این صورت، او را فریب دهد. خریدار بعد از انعقاد مبایعه ‌نامه متوجه می‌شود که فروشنده او را فریب داده‌ است. در این حالت، خریدار می‌تواند برای فروشنده اظهارنامه ارسال ‌کند و خواهان فسخ مبایعه ‌نامه شود. اگر فروشنده با رد ادعای خریدار، فسخ را قبول نکند، خریدار می‌تواند بعد از اعلام فسخ این مبایعه ‌نامه، به دادگاه مراجعه ‌کند و با تقدیم لایحه فسخ مبایعه نامه و ارائه مدارک و دلایل مناسب، خواسته خود را بگوید. در صورتی ‌که صحت اظهارات او برای دادگاه محرز شود، قاضی به فسخ مبایعه ‌نامه رای خواهد داد.

کاربرد لایحه فسخ مبایعه نامه

هدف همه افراد از انجام یک عقد، این است که منافع مقصود خود را به دست آورند. گاهی ممکن است به‌ جهت تخلف از مفاد عقد یا قانون، عقد فسخ شود. در حقیقت، فسخ یکی از عوامل انحلال عقد محسوب می‌شود. مبایعه ‌نامه یا بیع ‌نامه یکی از عقود لازم است که بر هم زدن آن ممکن نیست. مگر به‌ موجب قانون یا شرط ضمن عقدی که طرفین در مبایعه ‌نامه آن را قبول و امضا کرده باشند.

طرفین یک عقد انتظار دارند که طرف مقابل به تعهدات و شروط ضمن عقد عمل کند. فسخ مبایعه ‌نامه به معنی منحل کردن و از بین بردن آن است. در اصطلاح حقوقی، فسخ به معنی پایان دادن و خاتمه دادن به عقد موجود، از جانب یکی از طرفین یا شخص ثالث خواهد بود. در واقع، فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود زیرا با فسخ عقد، طرفین وظیفه‌ای برای انجام تعهدات ندارند.

به ‌طور معمول، زمانی ‌که هر دو طرف فسخ، مبایعه ‌نامه را بپذیرند، نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. کاربرد لایحه فسخ مبایعه نامه در جایی است که یکی از طرفین مدعی فسخ مبایعه‌ نامه باشد و طرف دیگر، آن را نپذیرد. در این حالت، شخصی که خواهان فسخ مبایعه‌ نامه باشد، با مراجعه به دادگاه، در مورد خواسته خود، توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. در صورتی‌ که صحت ادعای او برای دادگاه احراز شود، قاضی به فسخ مبایعه‌نامه رای خواهد داد.

به این مثال توجه کنید!

به‌ عنوان مثال، شخصی خانه خود را به‌ موجب مبایعه ‌نامه به دیگری می‌فروشد. خریدار به‌ شرط سالم بودن لوله‌ کشی این خانه، آن را خریداری می‌کند. یعنی این مورد در مبایعه ‌نامه، به ‌عنوان شرط فسخ قید می‌شود. در صورتی ‌که بعد از انعقاد مبایعه‌ نامه، معلوم شود که لوله‌های این خانه پوسیده بوده است، خریدار می‌تواند مبایعه ‌نامه را فسخ کند. اگر فروشنده این ادعا را نپذیرد، خریدار از طریق دادگاه اقدام می‌کند. یعنی با تقدیم لایحه فسخ مبایعه نامه و ارائه مدارک و دلایل، از قاضی تقاضا می‌کند تا به خواسته او رسیدگی شود.

ماده ۳۵۵ قانون مدنی

در صورتی‌ که ملکی به ‌شرط داشتن مساحت معینی، به فروش برسد و بعد معلوم شود که کمتر از مساحت مورد نظر بوده ‌است، مشتری حق فسخ آن معامله را دارد. در صورتی ‌که معلوم شود بیشتر از آن بوده است نیز، فروشنده حق فسخ خواهد داشت. البته طرفین معامله می‌توانند درباره کم یا زیاد بودن مساحت ملک مورد معامله توافق کنند.

پیگیری هدف اصلی ارائه لایحه با اقدامات کاربردی!

هدف اصلی از تهیه و ارائه این لایحه، پیگیری اقدامات لازم برای فسخ و برهم زدن مبایعه نامه است. به همین دلیل، برای اینکه بتوانید با سهولت بیشتری برای انجام این اقدام پیگیری کنید، به مشاوره و راهنمایی حقوقی نیاز دارید. تیم حقوقی احتراما در همین راستا، به ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی می‌پردازد. با زدن روی لینک، می‌توانید درخواستتان را ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، مطابق با زمانی که معین کرده‌اید، با شما ارتباط می‌گیریم.

از دیگر خدماتی که می‌توانید در راستای ارائه لایحه مورد نیاز خود از آن بهره ببرید، خدمات تنظیم لایحه است. این خدمات نیز به صورت اختصاصی و بعد از ثبت درخواست، پیگیری می‌شوند.

ثبت نظر یا سوال