تمام روش‌های مطالبه وجه چک و شرایط ارائه لایحه مطالبه چک در دادگاه!

لایحه مطالبه چک

نمونه لایحه مطالبه چک ، توسط دارنده چک و برای دریافت مبلغ آن، به دادگاه تقدیم می‌شود. شخصی که چکی را صادر می‌کند، باید در تاریخ مندرج بر روی آن، مبلغ مورد نظر را در حساب خود، داشته باشد. اگر حساب او خالی باشد یا تمام مبلغ مورد نظر را در حساب خود، نداشته باشد، دارنده چک می‌تواند علیه او اقدام کند. این شخص با مراجعه به دفتر خدمات قضایی، تقاضای خود را ثبت می‌کند، بعد از آن با تشکیل جلسات دادرسی، در دادگاه حاضر می‌شود و نمونه لایحه مطالبه وجه چک را تنظیم و تقدیم می‌کند. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه برای مطالبه چک و بر اساس مدارکی که ارائه ‌شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

دارنده چک می‌تواند تا ۶ ماه بعد از تاریخ مندرج بر روی چک، وجه آن را از طریق دادگاه جزایی مطالبه کند. اگر دارنده چک تا ۶ ماه پس از تاریخ مندرج بر روی چک یا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، هیچ اقدامی نکند، نمی‌تواند دعوای خود را در دادگاه جزایی مطرح کند. این شخص می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه مطالبه وجه چک از سوی خواهان ، از دادگاه تقاضا ‌کند که صادر کننده چک را به پرداخت مبلغ مندرج بر روی چک و جبران خسارت تاخیر مبلغ چک ملزم کند.

برای صدور رای عادلانه، لازم است که هر دو طرف در دادگاه توضیحات خود را در زمینه این پرونده ارائه دهند. بنابراین علاوه ‌بر دارنده چک، شخصی که چک را صادر کرده ‌است نیز می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه مطالبه چک توضیحات خود را مطرح کند. قاضی با توجه به مدارک و دلایلی که ارائه ‌شده است و بر اساس متن لایحه در خصوص مطالبه چک ، رأی مناسب را صادر می‌کند. این لایحه ، یکی از انواع لایحه چک است.

مطالبه از طریق گواهی عدم پرداخت و نقش لایحه مطالبه چک در این روش

بر اساس قانون جدید صدور چک ، اگر شخصی چکی را به بانک ببرد و مبلغ مورد نظر در حساب صادر کننده چک موجود نباشد، می‌تواند از بانک گواهی عدم پرداخت را دریافت کند. بانک در این گواهی، مشخصات و مبلغ چک را وارد می‌کند. دارنده چک با مراجعه به دادگاه، گواهی عدم پرداخت را ارائه می‌دهد. دادگاه با صدور اجراییه به مدت ۲۴ ساعت تمامی حساب‌های متعلق به صادرکننده چک را مسدود می‌کند. به ‌موجب سیستم یکپارچه‌سازی بانک مرکزی، اگر صادرکننده چک در حسابی غیر از حساب جاری خود، مبلغی معادل مبلغ چک را داشته باشد، این مبلغ از حساب او کسر و به دارنده چک پرداخت می‌شود. در این روش، نیازی به طی کردن مراحل دادرسی و تشریفات قضایی نیست و طرفین، نمونه لایحه مطالبه چک را به دادگاه تقدیم نمی‌کنند.

اقدام از طریق اداره ثبت و عدم نیاز به لایحه مطالبه چک در این روش

راه دیگر برای مطالبه وجه چک، اقدام از طریق اداره ثبت است. در این روش، اداره ثبت، اجراییه صادر و اموال متعلق به صادر کننده چک را متوقف می‌کند. سپس اجرائیه را به صادر کننده ارسال خواهد کرد و به او ۱۰ روز مهلت می‌دهد تا مبلغ چک را بپردازد یا مالی را معرفی کند تا از طریق آن مال، وجه چک تأدیه شود. در غیر این صورت، اداره ثبت از محل فروش اموال این شخص، مبلغی معادل وجه چک را به دارنده پرداخت می‌کند. در این روش، نیازی به باطل کردن تمبر، یعنی پرداخت هزینه دادرسی نیست.

صدور اجراییه از طریق اداره ثبت، با سرعت ‌عمل بیشتری نسبت به اقدام از طریق دادگاه انجام می‌شود. به‌ همین دلیل با تصویب قانون جدید صدور چک، اقدام از طریق دادگاه‌ها کاهش داشته ‌است. به‌ همین دلیل، دارنده چک، ترجیح می‌دهد تا در مدت‌ زمان کمتری مبلغ چک را دریافت کند. در روش صدور اجراییه، خسارت تاخیر پرداخت مبلغ چک مطالبه نمی‌شود. شخصی که قصد دارد خسارات تاخیر پرداخت مبلغ چک را دریافت کند، باید از طریق دادگاه اقدام کند.

حضور در دادگاه و ارائه لایحه مطالبه چک

راه دیگری که دارنده چک از طریق آن وجه چک را مطالبه می‌کند، اقدام از طریق دادگاه است. برای این کار لازم است که دارنده چک، نمونه لایحه مطالبه چک را به دادگاه تقدیم کند. اگر این پرونده شرایط پیگیری در دادگاه جزایی را داشته باشد، این شخص نمونه لایحه مطالبه چک را به دادگاه جزایی تقدیم می‌کند. در غیر این صورت، دادگاه جزایی دادگاه صالح به رسیدگی نخواهد بود. دادگاهی که دارنده چک، نمونه لایحه مطالبه وجه چک از سوی خواهان را به آن تقدیم می‌کند، برای تعیین میزان خسارت تاخیر پرداخت چک نیز صالح است. دارنده چک می‌تواند ضمن تقدیم نمونه لایحه مطالبه وجه چک ، خساراتی که به او وارد شده است را تقاضا کند یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی، از همان دادگاه درخواست کند تا خسارت تاخیر پرداخت مبلغ چک را تعیین کند.

موارد استفاده از نمونه لایحه مطالبه چک

اگر دارنده چک به بانک مراجعه کند و نتواند مبلغ مندرج بر روی چک را دریافت کند، می‌تواند از طریق دادگاه، جهت دریافت مبلغ مورد نظر اقدام کند. کاربرد نمونه لایحه مطالبه چک در جایی است که صادر کننده چک، مبلغ آن را تأدیه نکرده باشد. در این حالت، دارنده چک، با تقدیم نمونه لایحه مطالبه چک از قاضی تقاضا می‌کند تا صادر کننده چک را به پرداخت مبلغ مورد نظر ملزم کند. در مقابل، صادر کننده چک نیز می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه مطالبه چک ، توضیحات خود را در دادگاه مطرح کند. قاضی با توجه به متن نمونه لایحه مطالبه وجه چک از سوی خواهان و بر اساس مدارکی که ارائه ‌شده است، در این ‌رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

فرض کنید شخصی چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر می‌کند. او این مبلغ چک را تا قبل ‌از سر رسید تاریخ چک در ۲ نوبت به دارنده چک می‌پردازد. دارنده چک بدون توجه به این‌ موضوع، نمونه لایحه مطالبه چک را علیه او به دادگاه تقدیم می‌کند. صادر کننده برای بیان توضیحات خود، نمونه لایحه برای مطالبه چک را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. همچنین در متن نمونه لایحه مطالبه وجه چک درباره مبالغی که پرداخت کرده ‌است، توضیح می‌دهد. او برای اثبات این موضوع از شهادت شهود یا مدارکی که ادعای او را ثابت می‌کند، استفاده خواهد کرد. قاضی بر اساس شواهد و قرائن و با توجه به محتوای لایحه، در این ‌رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

چگونه این لایحه را به صورت موثر بنویسیم؟

اگر قصد دارید این لایحه را تنظیم کنید، لازم است که ابتدا مشخصات خود و صادر کننده چک را بنویسید. سپس مشخصات چک را به همراه مبلغ تاریخ آن بنویسید. تا حد ممکن از طولانی شدن محتوای نمونه لایحه در مورد مطالبه وجه چک خودداری کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را به‌ صورت پاراگراف‌های مرتب، منظم و مرتبط با یکدیگر بیان کنید. به دلیل اینکه قاضی دادگاه، مخاطب لایحه در خصوص مطالبه چک است، توصیه می‌شود توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید. برای این کار، می‌توانید از یک وکیل کمک بگیرید.

در متن نمونه لایحه در مورد مطالبه وجه چک، از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کنید. این کار موجب تاثیرگذاری بیشتر آن خواهد شد. در انتهای لایحه در خصوص مطالبه وجه چک ،تقاضای اصلی خود مبنی ‌بر مطالبه وجه چک را بنویسید. قاضی با توجه به متن نمونه لایحه در مورد مطالبه وجه چک و بر اساس مدارکی که ارائه ‌شده است، در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه مطالبه چک

در صورتی ‌که نمونه لایحه مطالبه چک را به دادگاه تقدیم می‌کنید، ضمن آن باید مدارک و دلایل خود را نیز به دادگاه ارائه دهید. برای مثال لازم است گواهینامه عدم پرداخت که از بانک دریافت خواهید کرد را به‌ همراه مدارک شناسایی خود، به دادگاه ارائه دهید. اگر برای اثبات ادعای خود، شاهدی دارید، می‌توانید او را نیز به دادگاه معرفی کنید. این اقدامات به علم و اطلاعات قاضی در زمینه رسیدگی به این پرونده کمک می‌کند.

اگر در جایگاه خوانده یا متهم، لایحه در خصوص مطالبه چک را به دادگاه تقدیم می‌کنید و مدعی هستید مبلغ آن را پرداخت کرده‌اید، می‌توانید ضمن تقدیم لایحه در خصوص مطالبه وجه چک، مدارک اثبات این ادعا را نیز به دادگاه ارائه دهید. ارائه رسیدهای پرداخت و فیش واریز یا معرفی شهود، در این زمینه مؤثر خواهند بود. قاضی با توجه به متن نمونه لایحه مطالبه چک و بر اساس مدارکی که ارائه ‌شده است، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

میانبری برای دریافت نتیجه بهتر!

شما ممکن است در مراودتان میان فردی و در تعداد زیادی از معاملات و توافقات کاری و مالی خود، با مسائل قانونی برخورد کنید. نکته مهمی که در رابطه با پیگیری مسائل قانونی باید در نظر داشته باشید این است که؛ رسیدگی به هر مساله به آگاهی از شرایط و مراحل پیگیری آن موضوع نیاز دارد. اطلاع از این موارد، نیازمند حضور پیوسته در مراجع قضایی، دادسرا و سایر محاکم است که به طور قطع چنین تجربه‌ای برای هر شخص میسر نمی‌شود و لزومی نیز به انجام این کار نیست. بنابراین، مناسب‌ترین اقدامی که می‌توانید در این خصوص انجام دهید، این است که در راستای مسائل قانونی مورد نظر خود، با مشاوران متخصص و وکلای مجرب گفتگو کنید و از آن‌ها اطلاعات بگیرید.

برای مثال، رسیدگی به مساله مطالبه وجه چک یا نوشتن لایحه مطالبه چک و ارائه آن به دادگاه، دارای تشریفاتی است که برای بهتر انجام شدن آن، باید از مراحل قابل پیگیری آگاه باشید. در چنین شرایطی، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم لایحه اهمیت پیدا می‌کنند. برای دسترسی آسان به این خدمات، می‌توانید به سهولت درخواستتان را ثبت کنید.

تنظیم لایحه چک از طرف شاکیتنظیم لایحه چک از طرف شاکی

ثبت نظر یا سوال