شرایط، نکات و نحوه استفاده از لایحه دفاعیه نحله

لایحه دفاعیه نحله

زمانی‌ که مردی همسر خود را طلاق می‌دهد، قانونگذار برای حمایت از خانم، حقوقی را برای او در نظر می‌گیرد. مرد موظف است که تمام حقوق مالی زن را به او بپردازد. یکی از این حقوق مالی، نحله است. دادگاه با وجود شرایطی مرد را ملزم می‌کند که به همسر خود نحله بپردازد. نحله به معنی بخشش و عطیه است. در صورتی ‌که آقا برای طلاق اقدام کند، ولی حقوق مالی خانم را به او نپردازد، زوجه می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه نحله برای دریافت حق خود اقدام کند.

چنانچه شما هم قصد دارید نمونه لایحه نحله را تنظیم کنید، بهتر است که نکات و موارد لازم برای نوشتن آن را بدانید. در این مقاله، ما به شما نکاتی را در رابطه با تنظیم یک لایحه علمی و قابل ‌قبول، آموزش خواهیم داد. شما می‌توانید با رعایت این موارد در دادگاه، برای احقاق حق خود اقدام کنید.

مفهوم‌شناسی این لایحه

نحله در لغت به معنی هدیه، بخشش و عطای رایگان است. در اصطلاح حقوقی، نحله به معنی آن است که مرد در زمان طلاق به همسر خود مالی را بدهد. تعیین میزان این هدیه و بخشش با دادگاهی است که به موضوع طلاق آن‌ها رسیدگی می‌کند. در زمان طلاق، دادگاه برای خانم این حق را تعیین می‌کند. اگر آقا از پرداخت نحله خودداری کند، زوجه می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه نحله به طرفیت همسر خود، رسیدگی به این ‌موضوع را از دادگاه تقاضا کند.

در صورتی ‌که خانم امور مربوط به منزل را به ‌صورت رایگان انجام داده باشد و شوهر او برای انجام دادن این امور، به خانم دستور نداده باشد، خانم مستحق نحله خواهد بود. دادگاه با تعیین میزان نحله، مرد را موظف می‌کند تا آن را بپردازد. میزان نحله با توجه به سال‌های زندگی مشترک ، وضعیت مالی مرد و کارهایی که خانم در خانه شوهر خود انجام داده‌ است، تعیین می‌شود.

شرایط لازم برای استحقاق زن نسبت ‌به نحله

برای اینکه در زمان طلاق، نحله به خانم تعلق بگیرد، احراز شرایطی برای دادگاه لازم است:

اولین شرط این است که خانم قبلاً حق ‌الزحمه کارهایی را که در خانه شوهر خود انجام داده ‌است، نگرفته باشد. در صورتی ‌که زنی در ازای کارهایی که در خانه همسر خود انجام داده ‌است؛ مالی را دریافت کرده باشد، نمی‌تواند برای گرفتن نحله اقدام کند.

شرط دیگر برای دریافت نحله، آن است که طلاق از طرف مرد باشد. یعنی در طلاق‌هایی که از سوی خانم صورت می‌گیرد، نحله به او تعلق نخواهد گرفت.

یکی دیگر از شرایط لازم برای دریافت نحله آن است که طلاق باید واقع شود. یعنی زن نمی‌تواند در طول زندگی مشترک، نمونه لایحه نحله را تنظیم کند. زیرا این حقی است که با وقوع طلاق برای او ثابت می‌شود.

از دیگر شروط لازم برای دریافت نحله، آن است که زوجین در زمان نکاح، در این مورد توافقی نکرده باشند. یعنی اگر زن و شوهری، در زمان عقد نکاح یا خارج از آن، با هم توافق کنند که خانم هر ماه، در ازای انجام امور منزل، مبلغ‌ دو میلیون تومان از شوهر خود دریافت کند، دیگر مستحق دریافت نحله نخواهد بود. زیرا نحله به زنی تعلق می‌گیرد که امور مربوط به خانه را به صورت رایگان و با رضایت خود انجام دهد. یعنی شوهر او به این امور دستور نداده باشد و توافقی هم صورت نگرفته باشد. با وجود این شرایط خانم می‌تواند برای دریافت حق قانونی خود اقدام کند.

نکات مهم در رابطه با لایحه دفاعیه نحله

اولین نکته‌ای که لازم است بدانید، این است که بر خلاف حق ‌الزحمه‌ دوران زوجیت، جلب نظریه کارشناسی برای تعیین نحله، لازم نیست. یعنی قاضی می‌تواند با توجه به سال‌های زندگی مشترک، وضعیت مالی مرد و نوع کارهایی که خانم در خانه انجام داده ‌است، نحله را تعیین کند.

نمونه لایحه نحله فقط در زمان طلاق تنظیم می‌شود. یعنی دریافت نحله در طول زندگی مشترک، برای خانم امکان‌پذیر نیست.

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به نحله، دادگاه خانواده است. یعنی شما باید لایحه دفاعیه نحله را به این دادگاه تقدیم کنید.

نکته مهمی که لازم است درباره نحله بدانید، این است که تمام زنان مستحق دریافت نحله نیستند. یکی از علت‌های ناآشنا بودن مردم با این واژه نیز همین است. زیرا معمولا زنان، امور منزل را به درخواست شوهرشان و در قبال دریافت مالی، انجام می‌دهند. زنی مستحق دریافت نحله است که شرایط لازم برای دریافت حق الزحمه متعارف را نداشته باشد.

کاربرد لایحه دفاعیه نحله

طلاق برای زن و مرد یک بحران محسوب می‌شود. آن‌ها که روزی زندگی مشترک را با اشتیاق و و امید شروع کرده بودند، اکنون برای اینکه زودتر از یکدیگر جدا شوند، هر اقدامی را انجام می‌دهند. بعد از طلاق، شرایط زندگی برای زن دشوارتر از مرد خواهد بود. زیرا هم باید بار شکست عاطفی را تحمل کند و هم عهده‌دار وظایفی شود که پیش ‌از آن به عهده‌ شوهر او بوده‌ است. علاوه ‌بر این موارد، موضوع تامین هزینه‌های زندگی هم شرایط را سخت‌تر می‌کند.

قانون‌گذار به ‌منظور حمایت از زن و برای کم شدن این مسئولیت‌ها، مرد را موظف کرده است تا در زمان طلاق، تمام حقوق مالی خانم را به او بپردازد. تا زمانی ‌که مرد حقوق مالی همسر خود را نپردازد، گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نمی‌شود. یکی از این حقوق مالی نحله است. نحله به زنانی تعلق می‌گیرد، که به هر دلیلی حق ‌الزحمه زندگی مشترک را دریافت نکرده باشند. اگر مردی حق همسر خود را به او پرداخت نکند، زوجه می‌تواند علیه او نمونه لایحه نحله را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس ‌از بررسی دلایل و مدارک، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

اگر همسرتان به هر دلیلی قصد دارد شما را طلاق دهد، به ‌موجب قانون، موظف است تمام حقوق مالی شما را بپردازد. چنانچه او از پرداخت حق ‌الزحمه شما و همچنین نحله خودداری کند، می‌توانید با تنظیم لایحه دفاعیه نحله و تقدیم آن به دادگاه، برای احقاق حق خود، اقدام کنید. چنانچه قاضی درخواست شما را بپذیرد، با توجه به شرایط زندگی مشترک، اموال و دارایی همسرتان و کارهایی که شما انجام داده‌اید، میزان نحله را تعیین می‌کند. سپس آقا را به پرداخت آن ملزم می‌کند.

چه زمانی لایحه دفاعیه نحله تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که مردی از پرداخت حقوق مالی همسرش امتناع می‌کند، خانم می‌تواند برای دریافت آن به دادگاه مراجعه کند. یعنی اگر شوهرتان مدعی شده است که به‌ علت نشوز یا ناسازگاری شما، ناچار به طلاق شده‌ است، شما می‌توانید با ارائه مدارک لازم، خلاف این ادعا را ثابت کنید. ممکن است شما در طول زندگی مشترک، کارهای منزل را به قصد آرامش خود و خانواده و به ‌صورت رایگان انجام داده باشید. یعنی بدون اصرار و دستوری از طرف همسرتان، این امور را انجام داده‌اید. در این حالت شما می‌توانید با تنظیم لایحه دفاعیه نحله برای دریافت حق الزحمه دوران زوجیت خود، تلاش کنید. چنانچه قاضی صحت ادعای شما را احراز کند، همسرتان را به پرداخت آن محکوم می‌کند. یعنی با تعیین میزان نحله، مرد به پرداخت آن موظف می‌شود.

ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مطابق این ماده، دادگاه باید ضمن رأی خود درباره طلاق، برای حقوق مالی خانم و شروط ضمن عقد نکاح، تعیین تکلیف کند. این ماده، طلاق را منوط به تأدیه حقوق مالی خانم، دانسته ‌است. یعنی تا زمانی ‌که مردی حقوق مالی همسرش را ندهد، طلاق واقع نمی‌شود. مگر اینکه خانم به این ‌موضوع، رضایت دهد یا دادگاه این حقوق را برای مرد، اقساطی کند. البته خانم می‌تواند بعد از طلاق، از طریق اجرای احکام برای دریافت حقوق مالی خود، اقدام کند.

پیشنهاد می‌کنیم

پیشنهاد می‌کنیم که برای رسیدگی به پرونده خود در محاکم قضایی، حتما یک لایحه جامع و دقیق به همراه داشته باشید. مسلم است که لایحه باید توسط شخصی نوشته شود که از دانش حقوقی و تجربه کافی برخوردار باشد. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم فرآیند نگارش لایحه مورد نظر خود را به کارشناسان حقوقی و وکلای مجرب تیم حقوقی احتراما واگذار کنید. برای این اقدام، کافی است که درخواستتان را در بخش تنظیم لایحه اختصاصی ثبت کنید.

همچنین این امکان نیز برای شما فراهم است که با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، با مشاوران حقوقی و وکلای مجموعه احتراما گفتگو کنید و سوالات حقوقی خود را از آن‌ها بپرسید.

ثبت نظر یا سوال