لایحه دفاعیه لوث در دادگاه؛ شرایط نمونه لایحه لوث برای رفع اتهام

لایحه دفاعیه لوث

لایحه دفاعیه لوث عنوان یکی از لوایحی است که با وجود شرایط خاصی، به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. لوث؛ موضوعی است که بسیاری از افراد، آشنایی چندانی با آن ندارند. می‌توان اینطور گفت که لوث یکی از قواعد فقهی است که از طریق فقه به قانون مجازات اسلامی وارد شده ‌است. لوث به معنی ظن محکمی است که با قرائن و شواهد قوی همراه است. بنابراین به هر نوع ظن و گمانی لوث گفته نمی‌شود. لوث معمولاً به همراه قسامه مطرح می‌شود. دلیل این ‌موضوع آن است که تحقق لوث مقدمه اقامه قسامه است.

قسامه چیست و چه زمانی محقق می‌شود؟

قسامه به معنی سوگند خوردن است که شرایط ویژه‌ای دارد. در واقع قسامه با شهادت متفاوت است و حد نصاب معینی برای آن بیان شده‌ است. قسامه یکی از راه‌های اثبات قتل و جنایت محسوب می‌شود که در فقه و قانون شرایطی برای آن بیان می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب، تا زمانی‌ که درباره موضوعی، برای قاضی لوث حاصل نشود؛ اقامه قسامه محقق نمی‌شود. توجه داشته باشید که لوث در موارد استثنایی مانند حضور متهم در صحنه قتل یا جنایت یا وجود آلت قتاله در دست متهم یا وجود خون در لباس او یا کشف جسد در خانه یا خودروی متهم حاصل می‌شود.

این‌ موضوع زمانی محقق می‌شود که جز این موارد، دلیل و مدرک دیگری برای وقوع قتل یا جنایت توسط متهم موجود نباشد. یعنی شاهدی وجود نداشته و متهم به وقوع جنایت اقرار نکرده‌ است و آثار و کشفیات صحنه وقوع قتل یا جنایت، ضارب یا قاتل بودن او را ثابت نکرده ‌است. در این موارد اگر ظن قوی برای قاضی حاصل شود که قتل توسط متهم واقع ‌شده است و لوث محقق شود؛ طرفین باید اقامه قسامه کنند. در غیر این صورت، صرف وجود متهم در صحنه قتل، موجب تحقق لوث و اقامه قسامه نمی‌شود و متهم با ادای یک سوگند، تبرئه خواهد شد.

به واسطه چه شرایطی دیگر به قسامه نیاز نیست؟

در صورتی که متهم ضمن تقدیم لایحه دفاعیه لوث دلایل خود را در دادگاه مطرح کند؛ از او رفع اتهام می‌شود و به قسامه نیاز نیست.

لوث در شرایطی محقق می‌شود که ظن قوی برای قاتل بودن یا وقوع جنایت توسط متهم، برای قاضی حاصل شود.

قسامه به معنی سوگندهایی است که شاکی در مواقعی که دلیل دیگری وجود ندارد، برای اثبات وقوع جنایت و متهم برای رفع اتهام از خود اقامه می‌کند. در صورتی‌ که لوث محقق شود، قسامه ایجاد می‌شود. یعنی مقدمه قسامه تحقق لوث است. اگر برای قاضی لوث حاصل نشود، اقامه قسامه نمی‌شود.

شرایط اقامه قسامه لایحه دفاعیه لوث

قسامه شرایطی دارد که در این قسمت به طور خلاصه آن‌ها را بیان می‌کنیم. برای اقامه‌ قسامه لازم است که مدعی، یعنی شاکی، به همراه خویشان و بستگان خود، یعنی مجموعاً پنجاه نفر اقامه قسامه کند. در صورتی ‌که شاکی از متهم بخواهد که اقامه قسامه کند، متهم باید برای رفع اتهام از خود، قسم بخورد که حسب مورد، باید تعداد افرادی که برای نصاب سوگند بیان‌ شده (حد نصاب)، رعایت شود.

اگر این تعداد کمتر از نصاب معین باشد، افرادی که برای قسم خوردن حاضر شده‌اند، سوگند را تکرار می‌کنند. چنانچه هیچ شخصی جز متهم برای اقامه سوگند نباشد، خود متهم به تعداد نصاب معین، قسم را تکرار می‌کند و تبرئه می‌شود. اگر در مورد وقوع یک جنایت برای قاضی لوث حاصل شود، این ‌موضوع مقدمه‌ای برای قسامه است. لوث به ‌همراه شواهد و قرائن قوی حاصل می‌شود و به ‌همین دلیل هر ظنی را نمی‌توانیم لوث بدانیم.

کاربرد لایحه دفاعیه لوث در چه زمانی است؟

زمانی ‌که برای قاضی لوث حاصل شود، طرفین یا بستگان آن‌ها باید بر انتساب یا عدم انتساب این جنایت یا قتل به متهم سوگند بخورند. در شرایطی که برای قاضی لوث حاصل ‌شده باشد، متهم تلاش می‌کند با تقدیم لایحه دفاعیه لوث و ارائه دلیل، بی گناهی خود را ثابت کند. در واقع کاربرد لایحه دفاعیه لوث در جایی است که متهم قصد دارد از خود رفع اتهام کند. متهم در متن نمونه لایحه لوث ، دفاعیات خود را بیان می‌کند و دلایل مناسب را به همراه آن به دادگاه ارائه می‌دهد. شاکی نیز با اقدامات خود، سعی می‌کند ثابت کند که جنایت توسط متهم واقع ‌شده است. در این حالت، متهم می‌تواند به دادگاه نمونه لایحه لوث را تقدیم کند و ضمن آن، دلایل خود را برای نفی اتهام مطرح کند.

بدین ‌صورت اگر دلایل او در دادگاه پذیرفته شود، متهم تبرئه می‌شود و نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد اما اگر متهم ضمن تقدیم لایحه دفاعیه لوث دلیلی ارائه ندهد و نتواند از خود رفع اتهام کند؛ شاکی می‌تواند با ثبوت لوث، اقامه قسامه کند یا از متهم تقاضا کند که قسم بخورد. در صورتی ‌که شاکی قسم نخورد و از متهم نیز اقامه قسامه نخواهد، متهم آزاد می‌شود اما حق مطالبه قسامه از او برای شاکی همچنان پا برجا خواهد ماند.

مثالی کاربردی درباره شرایط استفاده از لایحه دفاعیه لوث

فرض کنید دو خانواده در یک روستا با یکدیگر اختلاف و خصومت شدید دارند. جسد فرزند یکی از این خانواده‌ها در انبار متعلق به طرف مقابل پیدا می‌شود. شواهد و قرائن قوی بر قتل توسط صاحب انبار وجود دارد ولی دلیل دیگری برای اثبات این قتل نیست. پدر مقتول مدعی است که طرف مقابل فرزند او را کشته ولی صاحب انبار، این ادعا را رد می‌کند. در این حالت برای قاضی با توجه به قرائن و امارات لوث حاصل می‌شود که قتل توسط صاحب انبار محقق شده‌ است.

متهم با تقدیم لایحه دفاعیه لوث و ارائه دلایل، تلاش می‌کند ثابت کند که در این پرونده لوث محقق نشده ‌است. اگر قاضی این‌ موضوع را بپذیرد، متهم تبرئه می‌شود. ولی اگر قاضی دلایلی که ضمن نمونه لایحه لوث مطرح شده‌اند را نپذیرد، متهم یا شاکی باید اقامه قسامه کنند.

قسامه با ادای شهادت تفاوت‌هایی دارد. یعنی لازم نیست شخصی که قسم می‌خورد خودش شاهد صحنه ارتکاب جنایت باشد. یعنی صرف وجود علم به آنچه قسم می‌خورد، کفایت می‌کند. همچنین اگر شخصی که قسم می‌خورد، در زمان وقوع قتل نابالغ بوده باشد ولی از جریان قتل اطلاع داشته و اکنون در زمان اقامه‌ قسامه، بالغ شده است، قسامه‌ او مورد قبول خواهد بود. مگر اینکه قاضی تشخیص دهد اطلاعات او صحت ندارد.

چه زمانی لایحه دفاعیه لوث را به دادگاه تقدیم می‌کنند؟

معمولاً طرفین لایحه دفاعیه لوث را به دادگاه تقدیم نمی‌کنند و در این پرونده، خواسته خود را به ‌صورت شفاهی مطرح می‌کنند اما وجود لایحه دفاعیه لوث در این پرونده نیز امکان‌پذیر است. شخصی که به اتهام وقوع جنایت تحت تعقیب قرار گرفته‌ است و ظن قوی برای ارتکاب جنایت یا قتل توسط او برای قاضی حاصل ‌شده است، می‌تواند برای رفع اتهام از خود، نمونه لایحه لوث را به همراه دلیل به دادگاه ارائه دهد. او می‌تواند توضیحات و دفاعیات خود را در متن لایحه دفاعیه لوث وارد کند. اگر قاضی صحت اظهارات او را احراز کند، متهم تبرئه می‌شود. در غیر این صورت باید اقامه قسامه شود.

مثالی درباره شرایط تقدیم لایحه دفاعیه لوث در دادگاه

فرض کنید جنازه شخصی که با یک قمه به قتل رسیده ‌است، در خودروی متعلق به دیگری یافت شود. ظن قوی برای قاضی حاصل می‌شود که راننده مرتکب قتل شده‌ اما راننده منکر قتل است و مدعی می‌شود که شخصی این فرد را کشته و جسد خونین او را در ماشین او قرار داده‌ است. اگر راننده ضمن تقدیم لایحه دفاعیه لوث دلایلی را برای عدم ثبوت لوث ارائه دهد، ممکن است تبرئه شود. چنانچه نتواند دلایل محکمه‌ پسندی را ارائه دهد، لوث محقق می‌شود. پس از آن شاکی و در صورت مطالبه شاکی، متهم نیز اقامه قسامه می‌کنند. شاکی این پرونده ولی دم مقتول است.

توجه داشته باشید تحقق لوث در صورت عدم وجود دلایل و مدارک کافی برای قتل است. یعنی اگر دلیلی مانند شاهد یا فیلم ضبط شده صحنه قتل توسط دوربین مداربسته یا اقرار متهم وجود داشته باشد، قتل توسط این دلایل ثابت می‌شود.

لوث در صورتی برای دادگاه حاصل می‌شود که جز ظن قوی به ‌همراه شواهد و قرائن چیز دیگری برای اثبات این موضوع وجود نداشته باشد.

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه لوث

برای تنظیم لایحه دفاعیه لوث لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسید. پس از آن درباره خواسته خود، مبنی بر رفع اتهام و صدور رای برائت توضیح دهید. توضیحاتتان به صورت دقیق و کامل باشد. از طولانی شدن محتوای لایحه دفاعیه لوث خودداری کنید. استفاده از مواد قانونی مناسب، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه موجب کاربرد بهتر و تاثیرگذاری بیشتر لایحه دفاعیه لوث می‌شود.

به دلیل اینکه مخاطب لایحه دفاعیه لوث قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، متن نمونه لایحه لوث را با زبان قانون بنویسید. قاضی بر اساس دلیل ارائه شده توسط شما و با توجه به خواسته شما در متن لایحه دفاعیه لوث، درباره برائت یا اقامه قسامه تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

پیشنهاد ما

تنظیم این لایحه و بیان مدارک و شواهد مهم در آن، می‌تواند در نظر و رای قاضی تاثیر داشته باشد و متهم را تبرئه کند. به همین منظور، نوشتن لایحه اهمیت بسیار زیادی دارد. تیم حقوقی احتراما شرایطی را ایجاد کرده است که می‌توانید به سادگی با مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری در ارتباط باشید و به سهولت با آن‌ها مشورت کنید. برای این منظور، کافی است که در بخش درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، درخواستتان را ثبت کنید. علاوه براین، شما می‌توانید مسئولیت تنظیم لایحه را نیز به طور کلی به تیم حقوقی احتراما بسپارید.

ثبت نظر یا سوال