لایحه ابطال تقسیم نامه ؛ لایحه‌ای کاربردی برای ابطال تقسیم نامه میان وراث

لایحه ابطال تقسیم نامه

نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه یکی از لوایح مهمی است که در زمان اختلاف شرکای یک مال مشترک، برای ابطال تقسیم نامه به دادگاه تقدیم می‌شود. تقسیم نامه زمانی تنظیم می‌شود که دو یا چند شریک، قصد دارند مالی را بین خود تقسیم کنند. برای اینکه یک تقسیم نامه اعتبار داشته باشد، رضایت تمام شرکا لازم است.

تقسیم نامه در مورد اموالی که دو یا چند شریک مالک آن هستند، کاربرد دارد. یعنی لازم است که مالی بیش از یک مالک داشته باشد تا تقسیم نامه در مورد آن تنظیم شود. همانطور که می‌دانید اگر مالی به‌ صورت مشاع بین چند نفر مشترک باشد، همه آن‌ها در تمام ذرات این مال حق دارند.

گاهی شرایطی به وجود می‌آید که شرکا با هم توافق می‌کنند که این مال مشترک را تقسیم کنند. برای تنظیم تقسیم نامه لازم است که همه شرکاء حاضر باشند و به هر کدام سهم معینی برسد. یعنی اگر یکی از شرکا بدون سهم بماند، این تقسیم نامه اعتباری ندارد. در صورتی ‌که تقسیم نامه با حضور و امضای شرکا تنظیم شود، معتبر خواهد بود. گاهی ممکن است یک یا چند نفر از شرکا نسبت ‌به تقسیم نامه ادعای ابطال را مطرح کنند. یعنی آن‌ها با ارائه دلیل، مدعی شوند که تقسیم نامه‌ای که تنظیم‌ شده، باطل ‌است. بعد از طرح دعوای ابطال تقسیم نامه، مدعی باید لایحه دفاعیه ابطال تقسیم نامه را به دادگاه تقدیم کند و توضیحات خود را ارائه دهد. در صورتی‌ که صحت اظهارات خواهان برای دادگاه محرز شود، به ابطال تقسیم نامه رای خواهد داد.

مصادیق تنظیم تقسیم نامه در موارد مختلف

به ‌طور کلی بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که تقسیم نامه برای تقسیم هر مالی که بیش از یک مالک دارد و دو یا چند نفر در آن شریک هستند، تنظیم می‌شود. تقسیم نامه عادی زمانی اعتبار خواهد داشت که همه شرکا به آن توافق کنند. در بین مردم برای تقسیم ماترک متوفی و برای تقسیم ساختمانی که به صورت مشارکت ساخت احداث شده است، تقسیم نامه بیشترین کاربرد را دارد اما برای جدا کردن هر نوع مال مشترک، می‌توان تقسیم نامه را تنظیم کرد.

زمانی‌ که شخصی فوت می‌کند، وراث او برای تقسیم اموال، یک تقسیم نامه تنظیم می‌کنند. در این تقسیم نامه نیازی به رعایت شرایط تقسیم ارث مطابق قانون نیست، بلکه این ‌موضوع با توافق شرکا صورت می‌گیرد.

یعنی ممکن است پسران خانمی که فوت ‌شده است، با یکدیگر توافق کنند که سهم خواهرشان را بیشتر از خود تعیین کنند زیرا در زمان بیماری مادرشان، این خواهر از او نگهداری و پرستاری کرده ‌است. در صورتی ‌که تقسیم نامه با رضایت و توافق همه وراث تنظیم شود، اعتبار دارد. در غیر این صورت حتی اگر یکی از وراث برای امضای تقسیم نامه حاضر نباشد یا به این نوع تقسیم رضایت ندهد، تقسیم نامه بی‌اعتبار است.

هرکدام از وراث که مدعی ابطال این تقسیم نامه باشد، می‌تواند علیه وراث دیگر طرح دعوا کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه و ارائه دلیل، از دادگاه تقاضا کند که به ابطال این تقسیم نامه رای دهد.

تقسیم نامه برای واحدهای ساختمانی شراکتی

اگر تقسیم نامه برای تقسیم واحدهای ساختمانی که به صورت مشارکت در ساخت احداث شده‌اند، تنظیم شود، باز هم رضایت همه شرکا لازم است. برای مثال اگر پیمانکار پروژه مشارکت در ساخت، یک زمین را تحویل گرفته و در آن برج ۵۰ طبقه احداث کرده ‌است، در ادامه می‌‎تواند با توافق مالک یا مالکین سهم هر کدام را مشخص کند. به پیمانکار نیز بسته به نوع توافق، یک یا چند واحد تعلق می‌گیرد. حال ممکن است یک یا چند شریک این ‌موضوع را قبول نداشته باشند و به این تقسیم بندی اعتراض کنند. در صورتی‌ که سایر شرکا اعتراض آن‌ها را نپذیرند، شرکای معترض می‌توانند برای ابطال تقسیم نامه از طریق دادگاه اقدام کنند.

یعنی دلایل خود را به‌ همراه مدارک به دادگاه می‌برند و از قاضی تقاضا می‌کنند که تقسیم نامه را ابطال کند. آن‌ها با تقدیم نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه ، توضیحات خود را به‌ صورت مکتوب به دادگاه ارائه می‌دهند. اگر قاضی صحت این ادعا را احراز کند، به ابطال تقسیم نامه حکم خواهد داد.

به‌ عنوان مثال؛ در تقسیم نامه ساختمان 10 طبقه‌ای، یکی از شرکا مدعی می‌شود که برای ساخت این ساختمان هزینه بیشتری نسبت ‌به سایر شرکا پرداخت کرده‌ ولی سهم او به اندازه‌ی سایر شرکاء تعیین شده است. در این حالت، قاضی با توجه به محتوای لایحه دفاعیه ابطال تقسیم نامه و پس از بررسی نظریه کارشناسی در این ‌مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. توجه داشته باشید که امکان رجوع از تقسیم نامه وجود ندارد. یعنی اگر شما با توافق و رضایت، تقسیم نامه‌ای را امضا کنید، دیگر نمی‌توانید از این امضا و توافق رجوع کنید.

نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه چه زمانی کاربرد دارد؟

زمانی که یک تقسیم نامه با توافق و امضای همه شرکا امضا شود، امکان رجوع از آن وجود ندارد. گاهی ممکن است شخصی به دلیل جعلی بودن تقسیم نامه یا حاضر نبودن خودش در زمان تنظیم آن، مدعی ابطال تقسیم نامه شود. در این حالت، باید نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه را به دادگاه تقدیم کند. سپس مدارک و دلایل مناسب را به دادگاه ارائه دهد. در صورتی ‌که قاضی صحت اظهارات او را تایید کند، به ابطال تقسیم نامه مذکور رأی خواهد داد.

فرض کنید که چهار شریک در یک خانه به ‌صورت مشترک سهیم هستند. سه نفر از آن‌ها برای جدا کردن و تقسیم مال اقدام می‌کنند. سپس امضای شریک دیگر خود را جعل می‌کنند و سهم ناچیزی به او اختصاص می‌دهند. بعد از مدتی این شریک از تقسیم خانه مطلع می‌شود و به آن‌ها اعتراض می‌کند ولی شرکای او این ‌موضوع را نمی‌پذیرند. در این حالت شریکی که امضای او جعل شده است، با مراجعه به دادگاه دعوای ابطال تقسیم نامه را مطرح می‌کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه و ارائه مدارک مناسب، از دادگاه رسیدگی به این موضوع را تقاضا می‌کند.

چه زمانی نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که تقسیم نامه بدون وجود شرایط اساسی برای انعقاد آن امضاء شود، فاقد اعتبار است. وادار کردن شریک به امضای تقسیم نامه یک مال مشترک، موجب بی‌اعتباری تقسیم نامه می‌شود زیرا امکان تقسیم مال مشترک با اجبار شریک وجود ندارد. اگر کسی قصد دارد سهم خود را از سایر شرکا جدا کند، می‌تواند این سهم را به آن‌ها یا شخص دیگر بفروشد ولی نمی‌تواند آن‌ها را به امضای تقسیم نامه اجبار کند.

نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه زمانی تنظیم می‌شود که یکی از شرکا مدعی ابطال تقسیم نامه باشد ولی بقیه شرکاء این موضوع را نپذیرند.

نحوه تنظیم یک نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه

برای تنظیم نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه لازم است که ابتدا مشخصات خود و شریک یا شرکای خود را بنویسید. سپس توضیحاتی را در مورد تقسیم نامه‌ای که تنظیم‌ شده است و دلایل ابطال آن بنویسید. توضیحات شما باید به‌گونه‌ای نوشته شود که هر کس آن را بخواند، در جریان موضوع پرونده قرار بگیرد. بعد از آن، دلایل خود را در متن نمونه لایحه ابطال تقسیم نامه به‌ صورت تیتر وار و به ‌ترتیب اولویت بیان کنید. استفاده از مواد قانونی مرتبط، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه موجب تاثیرگذاری بیشتر لایحه دفاعیه ابطال تقسیم نامه می‌شود. در انتها قسمتی را برای نوشتن نتیجه‌گیری و بیان درخواست اصلی خود قرار دهید. یعنی با توجه به آنچه شرح داده شد، ابطال تقسیم نامه را از دادگاه درخواست کنید. قاضی با توجه به محتوای لایحه دفاعیه ابطال تقسیم نامه و مدارکی که ارائه ‌شده است، در این‌ مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این نکته مهم است

این نکته مهم را در نظر داشته باشید که نوشتن و محتوای لایحه در نظر و رای نهایی دادگاه موثر خواهد بود. به همین دلیل مهم است که نسبت به تاثیرگذاری محتوای لایحه‌ای که به دادگاه ارائه می‌دهید، آگاهی و اطمینان داشته باشید. همچنین بدانید که بیان چه مطالبی برای شما سودمند خواهد بود و بهتر است که در متن لایحه به چه مواردی اشاره نکنید. آگاهی از تمام این موارد، با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی میسر می‌شود. شما می‌توانید سوالات خود را از مشاور حقوقی بپرسید.

علاوه براین، می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم لایحه ، برای نوشتن لایحه مورد نظرتان از تجربه و دانش مشاوران حقوقی و وکلای مجموعه بهره ببرید و به این ترتیب برای تهیه لایحه مورد نظرتان اقدام کنید.

ثبت نظر یا سوال