لایحه بذل مهریه برای رسیدگی در دادگاه چه کاربردی دارد؟

لایحه بذل مهریه

با تحقق عقد نکاح حقوق و تکالیفی برای زوجین محقق می‌شود. مهریه و سایر حقوق مالی زن به عهده مرد قرار می‌گیرد. در مقابل زن موظف است از شوهرش تمکین کند. به‌ محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود. یعنی می‌تواند هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. حتی می‌تواند آن را به شوهرش ببخشد، به این حالت، بذل مهریه گفته می‌شود. گاهی ممکن است زوجه از این بخشیدن مهریه خود به شوهرش پشیمان شود. در این حالت می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه بذل مهریه ، رجوع خودش را از این تصمیم اعلام کند. در صورتی ‌که شرایط لازم برای دادگاه محرز شود، به نفع زوجه حکم خواهد داد.

مفهوم ‌شناسی

بذل به معنی بخشیدن است. در اصطلاح حقوقی بذل مهریه به معنی آن است که زوجه مهریه خود را به شوهرش ببخشد. بخشیدن مهریه از طرف زوجه قابل رجوع است. یعنی او می‌تواند از این تصمیم خود پشیمان شود و مهریه خود را از شوهرش بگیرد. برای این کار مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه بذل مهریه ضرورت دارد. زیرا لازم است که زوجه با دلایل و مدارک مناسب این پشیمانی خود را مطرح کند. در صورتی که دلایل مناسب و مدارک معتبر ارائه دهد، ممکن است که دادگاه به نفع او حکم دهد. بذل مهریه حتی اگر در دفترخانه ثبت اسناد رسمی محقق شده باشد، باز هم زن می‌تواند از آن رجوع کند. این لایحه یکی از انواع لایحه مهریه است.

رجوع از بذل مهریه در طلاق توافقی

گاهی ممکن است زن و شوهر به ‌موجب طلاق توافقی از یکدیگر جدا شوند. در این حالت زوجه تا نود روز بعد از ثبت طلاق زمان دارد که از این تصمیم خود رجوع کند. برای رجوع از بذل مهریه، لازم است که زوجه لایحه بخشش مهریه را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. در صورتی ‌که در زمان طلاق، خانم حق رجوع به مهریه را از خودش ساقط کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.

بذل مهریه در طلاق خلع

در طلاق خلع، زوجه به ‌جهت کراهتی که از شوهرش دارد، مالی به او می‌بخشد تا او را طلاق دهد. معمولاً این مال، مهریه است. در صورتی ‌که زوجین با هم توافق کنند، ممکن است مالی کمتر یا بیشتر از مهریه هم به شوهر بخشیده شود. در شرایطی که زوجه به دلیل بیزاری حاضر می‌شود مهریه خود را به شوهرش ببخشد ممکن است شوهر او را طلاق ندهد یا اینکه به هر دلیلی در جلسات دادرسی حاضر نشود. در این حالت زوجه می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص بذل مهریه و تقدیم آن به دادگاه، از قاضی، رسیدگی به این موضوع را تقاضا کند.

ماهیت بذل مهریه

در مورد رجوع از بذل مهریه بین حقوقدانان و قضات اختلاف ‌نظر وجود دارد. بعضی از آن‌ها رجوع از بذل مهریه را هبه می‌دانند و بعضی آن را ابراء تصور می‌کنند. در این قسمت ما به بررسی این دو دیدگاه می‌پردازیم.

رجوع از بذل مهریه به عنوان ابراء

بعضی حقوقدانان معتقدند زمانی‌ که مهریه زوجه وجه نقد یا طلا باشد، دیگر امکان رجوع از بذل آن وجود ندارد. زیرا ابراء محسوب می‌شود. یعنی اگر خانم مهریه خود را به شوهرش ببخشد، نمی‌تواند به آن رجوع کند. در صورتی ‌که زوجه مهریه خود را قبل از اینکه ببخشد گرفته باشد، می‌تواند آن را به شوهرش پس بدهد و این ‌موضوع مانعی ندارد.

مهریه به‌ عنوان هبه

گاهی ممکن است مهریه زوجه عین معین باشد. یعنی شوهرش در زمان عقد یک خانه مشخص، یک ماشین یا هر نوع مال معینی را به‌عنوان مهریه همسر خود قرار دهد. بعضی حقوقدانان مهریه را نوعی قرارداد هبه می‌دانند. در این حالت اگر زوجه مهریه خود را به شوهرش ببخشد، می‌تواند از این بخشش رجوع کند. برای این کار لازم است که با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه بذل مهریه دلایل خود را برای این تقاضا بنویسد. در صورتی ‌که دلایل و مدارک خانم بتواند قاضی را قانع کند، به نفع او حکم می‌دهد.

برای مثال:

زنی که شوهرش او را فریب داده است تا مهریه خود را به او ببخشد، می‌تواند از این بخشش رجوع کند. یعنی اگر مرد به خانم وعده داده است که خانه‌ای که به ‌عنوان مهریه برای تو تعیین کرده‌ام را به من ببخش و در مقابل، من هم با خروج تو از کشور برای ادامه تحصیل موافقت خواهم کرد؛ اگر زوجه بعد از مراجعه به دفتر ثبت اسناد، مهریه خود را به همسرش ببخشد ولی شوهر به تعهد خود عمل نکند، خانم می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه بذل مهریه پشیمانی خود را اعلام کند. در صورتی ‌که دلایل و مدارک او مؤثر باشد، قاضی به نفع زوجه حکم می‌دهد.

نکات مهم درباره نمونه لایحه بذل مهریه

اگر زوجه مهریه خودش را به شوهرش ببخشد تا او را طلاق دهد، می‌تواند در دوران عده یعنی حدود سه ماه بعد از طلاق از بذل مهریه رجوع کند. در این حالت مرد هم می‌تواند از طلاق منصرف شود و به زندگی مشترک برگردد.

در صورتی ‌که زن و شوهری با هم توافق کنند که زن مهریه خود را ببخشد و در مقابل، مرد او را طلاق دهد، اگر زوجه مهریه خود را به همسرش ببخشد ولی او زن را طلاق ندهد، این خانم می‌تواند از بخشیدن مهریه خود رجوع کند.

بذل مهریه ممکن است در قالب سند رسمی و با مراجعه به دفتر ثبت اسناد باشد. همچنین امکان بخشیدن مهریه به ‌موجب سند عادی نیز وجود دارد.

کاربرد نمونه لایحه بذل مهریه

گاهی ممکن است زوجه بعد از وقوع عقد نکاح به هر دلیلی مهریه خود را به همسر خود ببخشد. این بخشیدن ممکن است معوض یعنی در قبال انجام کار یا تعهدی یا طلاق باشد. همچنین ممکن است غیر معوض و بدون هیچ چشم‌داشتی باشد. اگر زوجه بعد از بخشیدن مهریه پشیمان شود، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه بذل مهریه ، رجوع از این تصمیم خود را اعلام کند. در صورتی ‌که دادگاه شرایط لازم را احراز کند، به نفع زوجه حکم خواهد داد. برای مثال، ممکن است خانمی به ‌عنوان قدردانی از همراهی همسر خود، مهریه خود را به او ببخشد. اگر بعد مدتی بین او و همسرش اختلافی به وجود آید یا پس ‌از این بخشش مهریه، شوهرش از این‌ موضوع سوء استفاده کند، زوجه می‌تواند ضمن تقدیم نمونه لایحه بذل مهریه با ارائه دلایل کافی قاضی را مجاب کند که به نفع او حکم دهد.

چه زمانی نمونه لایحه بذل مهریه تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که زوجه مهریه خود را به شوهرش می‌بخشد، ممکن است مواردی به وجود آید که او را از این تصمیم‌ پشیمان کند. این موضوع ممکن است به‌ علت اختلاف با همسر یا هر دلیل دیگری باشد. به ‌عنوان مثال فرض کنید خانمی به علت عدم توانایی مالی شوهرش برای تادیه مهریه، مهریه خود را به او بخشیده است. بعد از مدتی به شوهر سهم‌الارثی می‌رسد و شرایط مالی بسیار خوبی برای او فراهم می‌شود. در این حالت اگر خانم از بذل مهریه خود پشیمان شود، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص بذل مهریه ، دلایل خود را برای رجوع از این تصمیم بیان کند. در صورتی ‌که دلایل او در دادگاه مؤثر باشد، قاضی به نفع او حکم می‌دهد.

طریقه تنظیم نمونه لایحه بذل مهریه

زمانی‌که می‌خواهید نمونه لایحه بذل مهریه را تنظیم کنید، باید مشخصات خود و همسرتان را بنویسید. لازم است که در لایحه بخشش مهریه دلایل خود برای پشیمانی از بذل مهریه را به ‌طور کامل بیان کنید. بهتر است که توضیحات خود را به طور خلاصه و بدون ابهام ثبت کنید. همچنین می‌توانید از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کنید.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید درخواست تنظیم لایحه خود را ثبت کنید یا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی بدهید تا با شما تماس بگیریم. همانطور که می‌دانید احتراما مرجع تخصصی تنظیم لایحه است.

تنظیم لایحه مهریه از طرف زوجتنظیم لایحه مهریه از طرف زوجه

ثبت نظر یا سوال