لایحه رد اعسار مهریه شامل چه نکات مهمی است؟

لایحه رد اعسار مهریه

لایحه رد اعسار مهریه یک لایحه بسیار کاربردی است. در اسلام و قانون مدنی زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می‌کنند، به انجام وظایفی در مقابل یکدیگر مکلف می‌شوند. زن و شوهر به حسن اخلاق و صداقت گفتار نسبت ‌به یکدیگر توصیه ‌شده اند. بعضی از حقوقی که خانم در برابر همسرش دارد، حقوق مالی است. یکی از حقوق مالی او مهریه است. خانم می‌تواند بعد از عقد نکاح، مهریه خود را از شوهرش تقاضا کند. سپس با مراجعه به دادگاه، از قاضی رسیدگی به این‌ موضوع را تقاضا کند. ممکن است در حین دادرسی یا پس از آن، مرد مدعی شود که توانایی تأدیه مهریه همسر خود را ندارد. در این حالت مرد ادعای اعسار را مطرح می‌کند و لیست اموال و دارایی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

اگر قاضی اعسار آقا را بپذیرد، شرایط تادیه مهریه را برای او تسهیل می‌کند. در این حالت خانم که از اموال منقول و غیرمنقول همسر خود اطلاع دارد، به حکم اعسار معترض می‌شود. خانم با تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه ، درباره اموال و دارایی همسر خود به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. همچنین تلاش می‌کند، با ارائه مدارک و دلایل مناسب، معسر نبودن شوهر خود را ثابت کند. اگر قاضی این موارد را احراز کند، اعسار مرد را رد می‌کند و با او مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

مفهوم‌ شناسی

اعسار به معنی سختی و تنگنا است. در اصطلاح حقوقی، اعسار به حالتی گفته می‌شود که شخص، چیزی بیش ‌از اموال و وسایل ضروری زندگی خود ندارد. یعنی توانایی تأدیه محکوم‌به را ندارد. در این حالت او ادعای اعسار خود را در دادگاه مطرح می‌کند. ادعای اعسار از تأدیه مهریه، زمانی مطرح می‌شود که دادگاه مرد را وادار می‌کند که مهریه همسر خود را به خانم بپردازد. اگر مرد توانایی تأدیه مهریه را نداشته باشد، با تنظیم دادخواست اعسار، از دادگاه تقاضا می‌کند که معسر بودن او را تأیید کند. چنانچه این ‌موضوع در دادگاه ثابت شود، قاضی تأدیه مهریه را زمان‌بندی می‌کند. یعنی مرد را موظف می‌کند که در زمان معین، مقدار مشخصی از مهریه را به خانم بدهد.

گاهی ممکن است مردی به دلیل اختلاف با همسر خود، لیست اموال خود را مطابق واقعیت به دادگاه ارائه ندهد. در این حالت خانم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه و ارائه دلایل لازم، رد اعسار همسرش را از دادگاه تقاضا کند.

همچنین گاهی ممکن است بعد از قسطی شدن مهریه زن، شرایط مالی مرد متحول شود. یعنی مرد در زمان حکم دادگاه مالی نداشته است و به‌ عنوان معسر شناخته شده است اما این شخص بعد از چند ماه، به‌ جهت سهم‌الارث یا سود شرکت یا نوسانات بازار، سرمایه زیادی را کسب کرده است. در این زمان، همسر او که از این ‌موضوع مطلع می‌شود، با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه ، رفع اعسار از مرد را تقاضا می‌کند. چنانچه خانم بتواند این ‌موضوع را در دادگاه ثابت کند، قاضی اعسار مرد را رد می‌کند.

رد اعسار در زمان حق حبس مهریه

حق حبس مهریه به حقی گفته می‌شود که به ‌موجب آن، خانم می‌تواند تا زمانی‌ که مهریه خود را دریافت نکرده‌ است، به خانه مرد نرود و از او تمکین نکند. این حق یک موضوع پذیرفته ‌شده و مصرح در قانون مدنی است. در شرایطی که این خانم مهریه خود را از دادگاه تقاضا کرده باشد و شوهر او مدعی اعسار شود، چنانچه دادگاه بعد از بررسی‌های لازم این‌ موضوع را بپذیرد، به اعسار مرد حکم می‌دهد. اما ممکن است این خانم به هر طریقی از معسر نبودن مرد مطلع شود، در این حالت با تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه و بیان توضیحات کامل، رد اعسار شوهر خود را از دادگاه تقاضا می‌کند.

نکات مهم درباره نمونه لایحه رد اعسار مهریه

دعاوی مربوط به اعسار و رد اعسار قابلیت واخواهی و فرجام ‌خواهی ندارند.

مهریه و حقوق مالی زن، بدهی ممتاز است. یعنی مرد اگر به چند نفر بدهکار باشد، موظف است ابتدا مهریه خانم را بپردازد.

عدم صداقت گفتار مرد در زمان ادعای اعسار ممکن است باعث محکومیت او به حبس تعزیری و جریمه نقدی شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به نمونه لایحه رد اعسار مهریه ، دادگاه خانواده است. زیرا تمام امور و دعاوی مربوط به مهریه و قسطی شدن آن، در صلاحیت این دادگاه است.

تا زمانی ‌که مرد مهریه خانم را به‌ طور کامل به او نداده باشد، حکم طلاق صادر نمی‌شود. مگر اینکه به‌ جهت اعسار مرد، مهریه قسطی و به ‌تدریج به خانم داده شود.

حتی بعد از طلاق اگر خانم متوجه شود که مرد دیگر معسر نیست، می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه ، رسیدگی به این موضوع را از قاضی تقاضا کند. در این حالت ممکن است با توجه به توانایی مالی مرد، مهریه خانم به‌ صورت کامل به او داده شود. همچنین ممکن است میزان مهریه مقرری که در زمان معین به خانم داده می‌شود، افزایش داشته باشد.

کاربرد نمونه لایحه رد اعسار مهریه

قانون ما به تبعیت از فقه، برای حمایت از خانم، مرد را مکلف کرده ‌است که حقوق مالی زن را بپردازد. مرد موظف است، مهریه همسر خود را در هر زمانی ‌که خانم تقاضا کند، به او بدهد. گاهی ممکن است خانم مهریه خود را از طریق دادگاه تقاضا کند. در این صورت، دادگاه مرد را به تأدیه مهریه زن، ملزم می‌کند. مرد با مطرح کردن ادعای اعسار خود به دادگاه و ارائه دلایل کافی، قاضی را قانع می‌کند که به اعسار او حکم دهد. در مقابل خانم که از تمام اموال مرد اطلاع دارد، با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه ادعای خلاف واقع همسر خود را بیان می‌کند. سپس از قاضی تقاضا می‌کند که اعسار مرد را رد کند. چنانچه دلایل و مدارک خانم برای این ‌موضوع مؤثر باشد، قاضی به رد اعسار مرد حکم می‌دهد.

به‌ عنوان مثال:

آقا در زمان ارائه مدارک لازم، برای اثبات اعسار خود، از معرفی تمام اموال خود خودداری می‌کند. یعنی این مرد یک خانه و یک زمین کشاورزی دارد. او به دلیل اینکه زمین کشاورزی را به‌ موجب سند عادی و بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی خریداری کرده‌ است، در زمان ارائه لیست اموال خود، این زمین را اعلام نمی‌کند. قاضی به‌ جهت اینکه خانه‌ای که معرفی‌شده است، مورد استفاده و در حد نیاز خانواده این شخص است، حکم اعسار او را صادر می‌کند.

در این حالت خانم که متوجه می‌شود، شوهر او از اعلام این زمین خودداری کرده‌ است، با تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه و ارائه مدارک کافی، از دادگاه تقاضا می‌کند که اظهار او را رد کند. در صورتی ‌که این مدارک ادعای خلاف حقیقت مرد را ثابت کند، آقا به حبس یا جریمه نقدی و تأدیه مهریه خانم محکوم می‌شود.

نحوه تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه

برای اینکه نمونه لایحه رد اعسار مهریه را تنظیم کنید، لازم است که مشخصات خود و همسرتان را به‌ همراه آدرس بنویسید. باید با اطمینان کامل برای رد اعسار همسرتان اقدام کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را خلاصه، بدون ابهام و کامل بنویسید. همچنین می‌توانید در متن نمونه لایحه رد اعسار مهریه از مواد قانونی، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کنید. در این ‌صورت تاثیر آن بیشتر خواهد بود. بهتر است که بعد از بررسی کامل و اطمینان از مالکیت آقا، نمونه لایحه رد اعسار مهریه را تنظیم و به دادگاه تقدیم کنید زیرا صرف ادعای عدم اعسار او، نمی‌تواند در دادگاه موثر باشد.

پیشنهاد ما

یک لایحه مرتبط و کامل می‌تواند شانس شما برای گرفتن رای موافق در دادگاه را به میزان زیادی افزایش دهد. این مساله بسیار مهم است که شما بتوانید اسناد، مدارک، شواهد و مطالبی که قصد دارید در دادگاه مطرح کنید را به شیوه صحیحی در یک لایحه ارائه دهید. حتی لازم است از این مساله مطلع باشید که اشاره به چه مواردی چندان برای شما مناسب نیست.

بدون شک نوشتن لایحه به تخصص و دانش حقوقی نیاز دارد و بهتر است که فرآیند نگارش آن به مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری سپرده شود. شما می‌توانید فرآیند نوشتن لایحه را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. برای این منظور روی عبارت تنظیم لایحه بزنید و با وارد شدن به صفحه اختصاصی آن، درخواست تنظیم لایحه خود را ثبت کنید.

همچنین می‌توانید در راستای حضور در محاکم قضایی از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. بعد از ثبت درخواست از جانب شما، در اسرع وقت با شما ارتباط می‌گیریم.

تنظیم لایحه اعسار مهریه از طرف زوجتنظیم لایحه اعسار مهریه از طرف زوجه

ثبت نظر یا سوال