لایحه مواد مخدر از نظر قوانین و نحوه تنظیم آن!

لایحه مواد مخدر

نمونه لایحه مواد مخدر یکی از انواع لایحه مهم و بسیار پرکاربرد در دادگاه است. افزایش روزافزون استفاده از مواد مخدر، موجب شده ‌است تا نمونه لایحه مواد مخدر یکی از لوایح همیشگی در دادگاه باشد. امروزه به دلیل استفاده آسان و دسترسی راحت به مواد مخدر، تعداد مصرف‌کنندگان این مواد در جامعه افزایش داشته ‌است. به دلیل تأثیرات متفاوتی که مواد مخدر صنعتی نسبت ‌به مواد مخدر سنتی دارد، موجب شده بسیاری از جوانان به آن جذب شوند.

این افراد با این تصور اشتباه که مواد مخدر صنعتی اعتیادآور نیستند، آن را مصرف می‌کنند. ولی بعد از مدتی وابستگی آن‌ها به این مواد بسیار زیاد می‌شود. به‌ طوری ‌که توانایی ترک مصرف آن را ندارند. زمانی ‌که شخصی به اتهام یکی از جرائم مربوط به مواد مخدر تحت تعقیب قرار می‌گیرد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه برای مواد مخدر از خودش دفاع کند. در این حالت او باید با ارائه دلایل محکم و قابل قبول، قاضی را مجاب کند تا به برائت او یا کاهش مجازات حکم ‌دهد.

به ‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که به اتهام خرید تریاک تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این شخص مدعی می‌شود که این مواد را برای پدربزرگ بیمار خود، خریداری کرده ‌است. در این حالت اگر او بتواند ضمن تقدیم نمونه لایحه مواد مخدر ، شهود خود را معرفی کند، ممکن است قاضی برای او مجازات کمتری در نظر بگیرد.

نکات مهم درباره نمونه لایحه مواد مخدر

رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

وسایلی که برای نقل ‌و انتقال مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته ‌است، به نفع دولت ضبط می‌شود.

در صورتی ‌که شخصی اقداماتی را انجام دهد تا برخلاف واقعیت، فرد دیگری به‌ عنوان مرتکب جرائم مواد مخدر شناخته شود، این کار ممنوع است و این شخص به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

نحوه استفاده از نمونه لایحه مواد مخدر

به ‌علت تنوعی که مواد مخدر دارد، آمار استفاده از آن نسبت ‌به گذشته بسیار افزایش داشته ‌است. وجود بعضی مشکلات اجتماعی، ‌اقتصادی، خانوادگی و مواردی مانند آن موجب شده ‌است تا جوانان و نوجوانان بیشتر از گذشته جذب این مواد مخدر شوند. کاربرد نمونه لایحه مواد مخدر در جایی است که شخصی به ‌علت جرایم مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته است. او قصد دارد از خودش دفاع کند. در این حالت باید با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه مواد مخدر تلاش کند که قاضی را قانع کند تا به کاهش مجازات یا برائت او حکم دهد.

به‌ عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که بدون اینکه اطلاع داشته باشد، مواد مخدر متعلق به دیگری را جا به‌ جا کرده‌ است. مثلا یک موتور سوار که در پیک کار می‌کند، بسته‌ای که از محتویات آن آگاه نبوده است را برای سفارش‌دهنده جا به ‌جا می‌کند. ممکن است این شخص به هر طریقی تحت تعقیب قرار بگیرد. او باید ضمن تقدیم لایحه برای مواد مخدر و با ارائه دلایل و مدارک محکمه‌ پسند، ثابت کند که از این ‌موضوع بی‌اطلاع بوده ‌است. در صورتی ‌که قاضی صحت ادعای این شخص را بپذیرد، به برائت او حکم می‌دهد.

شیوه تنظیم لایحه برای مواد مخدر

اگر قصد دارید نمونه لایحه مواد مخدر را برای خود یا شخص دیگری تنظیم کنید، لازم است که ابتدا خودتان را معرفی کنید. پس‌ از آن، توضیحات خود را به ‌صورت ساده، دقیق و خلاصه بنویسید. به‌ جهت اینکه مخاطب نمونه لایحه مواد مخدر قاضی دادگاه است، بهتر است که توضیحات خود را با زبان قانون بیان کنید. شما می‌توانید در متن لایحه برای مواد مخدر از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، نظریه‌های مشورتی، قواعد فقهی و آراء وحدت رویه استفاده کنید. در این صورت ارزش و اعتبار نمونه لایحه مواد مخدر بیشتر است. در انتهای آن نیز خواسته خود را مبنی ‌بر صدور حکم بر کاهش مجازات یا برائت خود بنویسید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، حکم مناسب را صادر می‌کند.

لایحه مواد مخدر و اسناد و مدارک دارای ارتباط

برای ‌اینکه شخصی بتواند بی‌گناهی خودش را ثابت کند یا اینکه کاهش مجازات را از دادگاه تقاضا کند، باید ضمن تقدیم نمونه لایحه مواد مخدر دلایل و مدارک محکمه‌ پسندی را به دادگاه ارائه دهد. او می‌تواند با معرفی شهود این‌ موضوع را در دادگاه مطرح کند. همچنین لازم است که با ارائه مدارک مناسب ثابت کند که مرتکب جرایم مواد مخدر نشده‌ است. یعنی اگر این شخص از جا به ‌جایی مواد مخدر بی‌اطلاع بوده ‌است، باید این ‌موضوع را ثابت کند. اثبات بی‌گناهی در جرایم مربوط به مواد مخدر بسیار دشوار است. در صورتی ‌که قاضی با توجه به حسن سابقه شخصی، بی‌گناهی او را احراز کند، ممکن است به کاهش مجازات یا بی‌گناهی او حکم دهد.

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

این ماده به ‌عنوان اصلاحیه ماده 45 قانون مواد مخدر تصویب‌ شده است. به ‌موجب این قانون، مرتکبان جرائمی که در قانون مواد مخدر مجازات اعدام یا حبس دارند، در صورت داشتن شرایط زیر به اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم می‌شوند. در صورتی ‌که این شرایط وجود نداشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم نخواهد شد. حبس درجه یک تا سی سال به جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به جزای حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.

شرایطی که موجب اعدام مرتکب می‌شوند، به ‌شرح زیر است:

  1. چنانچه مباشر یا حداقل یکی از شرکای او در زمان ارتکاب جرائم مواد مخدر سلاح کشیده باشند یا به قصد مقابله با مأموران با خود سلاح گرم شکاری داشته باشند.
  2. اگر مرتکب سر دسته باشد و با پشتیبانی مالی و سرمایه‌گذاری، اطفال کمتر از هجده سال یا افراد مجنون را برای ارتکاب جرائم مواد مخدر استفاده کرده باشد.
  3. در صورتی ‌که تریاک، بنگ، چرس یا شیره را با مقداری بیش ‌از پنجاه کیلوگرم وارد کشور کند، به اعدام محکوم می‌شود.
  4. وارد کردن بیش ‌از دو کیلوگرم مرفین و کوکائین و دیگر مشتقات آن باعث محکومیت فرد به اعدام خواهد شد.

رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 19/9/1398

بر اساس این رأی وحدت رویه، در صورتی‌ که شخصی به ‌جهت جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده باشد و بعد از آن، مشمول عفو رهبری شود، مجازات او به حبس ابد تبدیل خواهد شد. در این حالت کاهش مجازات او بر مبنای حبس ابد انجام می‌شود. یعنی اینگونه نیست که مبنای کاهش مجازات او همان مجازات اول یعنی اعدام باشد. مطابق ماده یک قانون الحاقی مواد مخدر، بعضی مجازات های مربوط به مواد مخدر کاهش داشته‌ است. به‌ این ‌ترتیب کاهش مجازات بر مبنای مجازاتی که در حال اجرا است، انجام می‌شود و مجازات اولیه تأثیری در روند آن ندارد. یعنی اگر شخصی به ‌جهت عفو رهبری مشمول کاهش مجازات یا عفو شود، این ‌موضوع مبنای کاهش مجازات‌های بعدی است و حکم اولی یعنی اعدام مبنای کاهش مجازات نخواهد بود.

توصیه ما

تنظیم لایحه اختصاصی و مشاوره حقوقی تلفنی دو نوع از خدمات مجموعه حقوقی احتراما است که توصیه می‌کنیم حتما از این خدمات استفاده کنید و با اطلاع کامل از حقوق خود در دادگاه به دفاع بپردازید.

تنظیم لایحه مواد مخدر از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال