لایحه اخاذی و تعریف دقیق این جرم در باور عموم مردم، عرف و قانون

لایحه اخاذی

نمونه لایحه اخاذی زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که شخصی با زور و اجبار، انجام فعل یا ترک فعلی را از بزه دیده درخواست می‌کند. البته توجه داشته باشید که واژه اخاذی در قانون مجازات ما بیان نشده است و این جرم معمولاً ضمن جرائم دیگر یا با عناوین دیگری مطرح می‌شود. بنابراین استفاده از واژه اخاذی، در این مقاله به جهت به کار رفتن آن توسط عموم مردم است. بهتر است بدانید پیگیری این جرم معمولاً در سایه جرائم دیگر انجام می‌شود. به ‌همین دلیل این واژه در بین حقوق‌دانان کمتر به کار برده خواهد شد. زمانی ‌که شخصی با زور و اجبار اقدامی را از دیگری تقاضا می‌کند، این جرم محقق می‌شود. به‌ عنوان مثال، شخصی که در یک خیابان یا کوچه، خودرویی را متوقف می‌کند، سپس با عنف و اجبار راننده را وادار می‌کند که تقاضای او را عملی کند، این جرم محقق می‌شود.

در جرم اخاذی، تقاضای مجرم ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. در اکثر مواقع مجرم از طرف مقابل، وجه یا مالی را درخواست می‌کند. بزه دیده این جرم، با مراجعه به دادگاه نمونه لایحه دفاعیه اخاذی را علیه متهم تنظیم می‌کند. او در متن نمونه لایحه دفاعیه اخاذی درباره نحوه وقوع این جرم و اقدام متهم به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. در صورتی ‌که قاضی صحت اظهارات او را احراز کند، به مجازات مجرم حکم می‌دهد.

شما در این مقاله با مصادیق و نکات مهم جرم اخاذی و لایحه مناسب آن آشنا می‌شوید.

اخاذی چیست؟ بررسی ماهیت این جرم در لایحه اخاذی

اخاذی در اصطلاح حقوقی، به معنی عملی همراه با اجبار و زور است که موجب ترساندن بزه دیده می‌شود. یعنی متهم با فشار، حیله یا فریب، انجام عمل مورد نظرش را از بزه دیده درخواست می‌کند. بزه دیده نیز به ‌ناچار و از روی هراس، مجبور می‌شود به خواسته بزهکار تن دهد. در واقع هرگاه ترساندن و اجبار کردن با مطرح کردن خواسته و تقاضا توام باشد، به‌عنوان ارکان جرم اخاذی محسوب می‌شوند. در این جرم رسیدن به خواسته از طرف مرتکب، شرط تحقق این جرم نیست. یعنی همین ‌که متهم با عنف و ترساندن دیگری، خواسته خود را مطرح کند یا مالی را از او بخواهد، این جرم محقق شده است. جرم اخاذی موجب از بین رفتن نظم و آرامش جامعه می‌شود.

بزه دیده این جرم به‌ طور خاص، تحت تاثیر اثرات منفی قرار می‌گیرد. حتی ممکن است تا مدت‌های زیادی هراس و نگرانی از این‌ موضوع با او همراه باشد. در این جرم مرتکب با اجبار درخواستی را مطرح می‌کند که این خواسته اغلب مالی است اما مصادیق دیگری را نیز شامل می‌شود. بزه دیده این جرم می‌تواند علیه مرتکب، نمونه لایحه اخاذی را به دادگاه کیفری تقدیم کند. دادگاه با بررسی شرایط و دلایلی که ارائه‌ شده است، در این ‌مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

جرم اخاذی و موارد و مصادیق مشابه آن

برای جرم اخاذی مصادیق گوناگونی مطرح‌ شده است. این مصادیق ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری هم قابل مجازات باشند اما به علت آشنایی شما با این جرم، بعضی از آن‌ها را در این قسمت بیان می‌کنیم.

در مواقعی که شخصی، دیگری را با مطرح کردن اعمالی مانند، قتل یا ضررهای جسمی یا شرفی یا مالی بترساند و از او درخواستی داشته باشد، این جرم محقق ‌می‌شود. ممکن است این خواسته با تقاضای مال یا وجه یا انجام کار یا ترک کار همراه باشد.

یک مثال از ماهیت این جرم در لایحه اخاذی

به ‌عنوان مثال، در صورتی که شخصی به دیگری بگوید، اگر خودروی خود را به او ندهد، فرزندش را می‌کشد؛ این‌ موضوع ممکن است با وجود شرایطی از مصادیق اخاذی باشد. همچنین در صورتی که کارمندی به همکارش بگوید اگر مدارک و اسناد مهم شرکت را به او ندهد، آبروی خانواده او را می‌برد، این‌ موضوع ممکن است از مصادیق اخاذی محسوب شود.

اخاذی یا زورگیری ؛ تعریف دقیق هر کدام از این دو

اخاذی در مواقعی به نوعی زورگیری نیز نامیده می‌شود. یعنی اگر شخصی در یک خیابان یا محله با ترساندن افراد، پول، موبایل، ساعت یا سایر اموال آن‌ها را بگیرد، این جرم محقق شده‌ است.

گاهی ممکن است شخصی در یک مهمانی خانوادگی از فرد مشهور یا شخصی که دارای جایگاه اجتماعی خاصی است، فیلم یا عکس بگیرد. متهم با استفاده از آن عکس‌ها به آن فرد می‌گوید اگر سند خانه خود را به نام من منتقل نکنی، تصاویر تو را منتشر می‌کنم. این مورد نیز از مصادیق جرم اخاذی خواهد بود. در حقیقت هر زمانی ‌که شخصی خواسته خود را با زور و اجبار یا به‌ صورت غیرقانونی مطرح کند و طرف مقابل بر خلاف میل خود، خواسته او را انجام دهد، این‌ جرم محقق می‌شود.

تشخیص مصادیق این جرم با قاضی رسیدگی‌ کننده به پرونده است. این جرم با تقاضای ترک فعل هم انجام خواهد شد. یعنی اگر شخصی با ترساندن کارمندی به او بگوید که در روز مشخصی وظیفه خود را انجام ندهد و در صورت انجام آبروی او را می‌برد، این‌ مورد نیز از مصادیق اخاذی محسوب می‌شود.

در تمام این موارد و مصادیق مشابه که به تشخیص دادگاه به عنوان اخاذی هستند، بزه دیده می‌تواند علیه بزهکار شکایت کند. بعد از آن با تقدیم نمونه لایحه اخاذی رسیدگی به این جرم و مجازات متهم را تقاضا کند. قاضی بر اساس علم خود و با توجه به محتوای نمونه لایحه اخاذی حکم مناسب را صادر می‌کند.

نمونه لایحه اخاذی چه زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

اخاذی جرمی است که متهم با خشونت و به ‌صورت غیرقانونی تلاش می‌کند به خواسته مورد نظرش برسد. در این جرم بزه دیده به علت فشار و اجباری که از سمت بزهکار بر او وارد می‌شود، تقاضای او را اجابت می‌کند. یعنی مالی را به او می‌دهد یا اینکه کار مورد نظر او را انجام می‌دهد. کاربرد نمونه لایحه اخاذی در جایی است که بزه دیده با گزارش این جرم، مجازات متهم را از دادگاه درخواست می‌کند. او با شرح اتفاقاتی که رخ داده ‌است، تلاش می‌کند، قاضی را قانع کند تا به مجازات بزهکار حکم دهد. قاضی با بررسی محتوای نمونه لایحه اخاذی و دلایلی که ارائه ‌شده است، در این‌ مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

موارد استفاده از لایحه اخاذی در یک مثال

فرض کنید دختر و پسر جوانی با یکدیگر نامزد باشند. بعد از مدتی آن‌ها به هر دلیلی با یکدیگر قطع ارتباط می‌کنند. اگر پسر جوان با ترساندن خانم، به او بگوید: در صورتی که مبلغ پنجاه میلیون تومان را به او ندهد، عکس‌های دوران نامزدی او را منتشر می‌کند. این خانم برای پیشگیری از این اقدام و به ‌علت ترس از آبروی خود، مبلغ مورد نظر را به او می‌دهد اما بعد از مدتی آقا، مجدداً دریافت وجهی را از این خانم تقاضا می‌کند. در این حالت خانم با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه اخاذی از قاضی درخواست می‌کند به این ‌موضوع رسیدگی کند. قاضی بعد از بررسی محتوای نمونه لایحه اخاذی و با توجه به مدارکی که ارائه‌ شده است حکم مناسب را صادر می‌کند.

در مثال دیگر:

گاهی ممکن است مردی خانمی که قبلاً با او رابطه دوستی داشته ‌است را اینطور بترساند که در صورتی ‌که با او رابطه جنسی برقرار نکند، تصاویر یا پیام‌های او را در فضای مجازی منتشر می‌کند. این خانم نیز به ‌علت ترس از وقوع این ‌موضوع با او رابطه جنسی برقرار ‌کند. در این حالت این جرم محقق شده‌ است. به‌ این ‌ترتیب بزه دیده می‌تواند برای پیشگیری از تکرار این خواسته، از طرف مقابل شکایت کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه اخاذی از دادگاه درخواست کند تا او را به مجازات مقرر در قانون محکوم نمایند.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه اخاذی

زمانی‌ که نمونه لایحه اخاذی را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است برای اثبات ادعای خود، مدارک و دلایل محکمه ‌پسندی را همراه آن ارائه دهید. اگر به‌ علت خواسته متهم، وجهی را به حساب او واریز کرده‌اید، می‌توانید رسید پرداخت آن را به دادگاه تقدیم کنید. همچنین اگر این شخص در حضور دیگران خواسته خود را مطرح کرده ‌است، می‌توانید با معرفی آن‌ اشخاص به‌ عنوان شاهد، به علم قاضی در این زمینه کمک کنید. در شرایطی که بزهکار خواسته خود را به‌ صورت فیلم یا متن یا پیام، از شما تقاضا کرده باشد نیز، می‌توانید فیلم، متن یا پیام را به عنوان مدرک به دادگاه ببرید زیرا ارائه آن‌ها موجب افزایش علم قاضی درباره موضوع مورد نظر می‌شود. به ‌این ‌ترتیب قاضی بر اساس علم خود و با توجه به محتوای نمونه لایحه اخاذی حکم مناسب را صادر می‌کند.

توصیه‌ای برای نوشتن این لایحه

تنظیم و نوشتن این لایحه زمانی به درستی انجام می‌شود که شخص متخصصی مسئولیت انجام آن را به عهده گرفته باشد. مشاوران حقوقی و وکلای مجرب تیم احتراما پذیرای درخواست تنظیم لایحه شما هستند. این امکان وجود دارد که به سهولت درخواست تنظیم لایحه خود را ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما ارتباط بگیریم.

علاوه براین خدمات، تیم حقوقی احتراما برای آن دسته از اشخاصی که تمایل دارند در خصوص لایحه و پرونده مورد نظر خود اطلاعات بیشتری داشته باشند، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را ارائه می‌دهد. برای بهره برداری از این خدمات نیز می‌توانید درخواستتان را ثبت کنید.

ثبت نظر یا سوال