لایحه رابطه نامشروع با لحاظ قوانین و شرایط موجود چگونه است؟

لایحه رابطه نامشروع

لایحه رابطه نامشروع زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که زن و مردی به اتهام ارتکاب جرم رابطه نامشروع، تحت تعقیب قرار گرفته باشند. این لایحه یکی از انواع لایحه است. در فقه و قانون برای رابطه زنان و مردان محدودیت‌هایی معین شده‌ است و همه افراد به رعایت آن‌ قوانین ملزم شده‌اند. در قانون برای رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت تعریف دقیق و جامعی ارائه نشده‌ است. برای رابطه نامشروع در قانون تعزیرات فقط دو مصداق، به‌ عنوان مثال بیان ‌شده است. به همین جهت تعیین مصادیق این جرم، به قضات واگذار می‌شود.

جرم رابطه نامشروع جرم عام است و تمام اعمال منافی عفت را شامل می‌شود. این جرم با عنوان رابطه مادون زنا هم شناخته خواهد شد. یعنی رابطه زن و مرد به حد زنا نرسیده است، ولی بین آن‌ها روابطی مانند لمس یا بوسیدن یا در آغوش گرفتن انجام شده است. یعنی اگر زن و مردی با یکدیگر همبستر شده باشند، ولی بین آن‌ها رابطه در حد زنا برقرار نشده باشد، این جرم محقق می‌شود. بنابراین صرف یک رابطه دوستانه یا ارسال نامه‌های عاشقانه و قدم زدن دو نفره یا خلوت زن و مرد در یک خودرو یا پارک یا کافی شاپ، نمی‌تواند به ‌عنوان رابطه نامشروع تلقی شود. برای تحقق رابطه‌ نامشروع لازم است که اقداماتی کمتر از زنا رخ دهد. یعنی اگر مردی زنی را در آغوش بگیرد یا اینکه او را ببوسد، در این حالت جرم رابطه نامشروع محقق شده ‌است.

تعریف رابطه نامشروع در لایحه رابطه نامشروع

بسیاری از افراد جامعه رابطه نامشروع را همان زنا می‌دانند. اما لازم است بدانید که این دو جرم با یکدیگر متفاوت هستند. برای تحقق جرم زنا، زن و مردی که باهم محرم نیستند، با یکدیگر رابطه جنسی کامل برقرار می‌کنند. زنا موجب مجازات حد، برای آن‌ها می‌شود. برای تحقق جرم رابطه نامشروع ممکن است دو نفر رابطه جسمی و غیر جسمی داشته باشند.

جرم رابطه نامشروع معمولاً رابطه‌ای کمتر از زنا را شامل می‌شود. مثلاً اگر زن و مردی در یک خودرو بدن یکدیگر را لمس کنند، این‌ موضوع مشمول رابطه نامشروع می‌شود. مجازات هر دو طرف تا 99 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. این ‌موضوع مشمول رابطه نامشروع می‌شود. برای تحقق جرم رابطه نامشروع باید یکی از طرفین مرد و یک زن باشد. در صورتی ‌که این رابطه بین دو نفر که همجنس هستند رخ دهد عنوان مجرمانه دیگری دارد.

زمانی ‌که شخصی با اکراه دیگری را ببوسد یا او را در آغوش بگیرد، در این حالت فقط فردی که این اقدام را انجام داده ‌است، مجازات می‌شود و طرف دیگر تبرئه می‌شود. در این شرایط شخصی که از این‌ موضوع شاکی است، علیه مرتکب شکایت می‌کند. سپس نمونه لایحه رابطه نامشروع را به دادگاه ارائه می‌دهد. او در متن لایحه رابطه نامشروع درباره نحوه ارتکاب جرم توسط طرف مقابل و خواسته خود از دادگاه توضیحات کامل را مطرح می‌کند. در صورتی‌ که قاضی صحت ادعای این شخص را احراز کند، طرف مقابل را به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد کرد.

شروطی در رابطه با نمونه لایحه رابطه نامشروع

زمانی ‌که یکی از طرفین، به تحقق رابطه نامشروع با دیگری اقرار کند، ولی طرف دیگر منکر این جرم شود، فقط شخصی که به این جرم اقرار کرده ‌است، مجازات خواهد شد و طرف دیگر تبرئه می‌شود. البته این ‌موضوع در مواقعی است که شواهد و قرائن دیگری برای این جرم وجود نداشته باشد.

مجازات شلاق تعزیری که برای جرم رابطه نامشروع تعیین می‌شود، به‌ عنوان سوء سابقه برای مرتکب محسوب نخواهد شد.

در قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم منافی عفت از جمله رابطه نامشروع، به طور مستقیم به دادگاه واگذار شده ‌است. یعنی لایحه اثبات رابطه نامشروع باید به این دادگاه تقدیم شود اما در عمل ممکن است تحقیقات مقدماتی درباره بعضی جرائم منافی عفت، در دادسرا انجام شود. این ‌موضوع بیشتر درباره روابط نامشروع و غیر جسمانی رخ می‌دهد.

نحوه تنظیم نمونه لایحه رابطه نامشروع

برای نوشتن نمونه لایحه رابطه نامشروع لازم است که خودتان را به ‌طور کامل معرفی کنید. سپس توضیحات خود را به‌ صورت کامل، دقیق و خلاصه مطرح کنید. محتوای نمونه لایحه رابطه نامشروع تا جای ممکن طولانی نباشد. برای این کار لازم است که از بیان مسائل غیر مرتبط خودداری کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را دسته‌بندی کنید و آن‌ها را در قالب بندهایی مرتب، منظم و مرتبط با یکدیگر بنویسید.

استفاده از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه در متن لایحه رابطه نامشروع موجب تاثیرگذاری بیشتر آن می‌شود. به‌ جهت اینکه مخاطب نمونه لایحه رابطه نامشروع قاضی دادگاه است، توصیه می‌کنیم توضیحات خود را به زبان قانون بنویسید. در انتها خواسته اصلی خود را مبنی ‌بر کاهش مجازات یا صدور حکم برائت بیان کنید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک و با توجه به محتوای نمونه لایحه رابطه نامشروع حکم مناسب را صادر می‌کند.

مستندات و مدارک

جرم رابطه نامشروع با اقرار متهم یا علم قاضی یا شهادت شهود ثابت می‌شود. به این ‌ترتیب اگر شخصی رابطه نامشروع را انکار کند و دلیل و مدرک دیگری وجود نداشته باشد، برای متهم حکم برائت صادر می‌شود. علم قاضی با توجه به مدارک و دلایلی که توسط ضابطین قضایی ارائه ‌شده است، حاصل می‌شود. بنابراین اگر دلایل و مدارک به ‌قدری محکم باشد که وجود رابطه نامشروع برای قاضی محرز شود، مرتکبین به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

شهادت شهود نیز از دلایل دیگر برای اثبات این جرم است. برای اینکه متهم، بی‌گناهی خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند این ‌موضوع را با ارائه دلایل و مدارک و شهادت شهود ثابت کند. یعنی متهمان با بیان علت حضور خود در یک محیط خلوت یا ارائه دلایل و مدارک دیگر ثابت می‌کنند که این جرم محقق نشده ‌است. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه رابطه نامشروع و دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است، تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/92/937 مورخ 23/5/1392

بر اساس این نظریه مشورتی، صرف خلوت دو نامحرم با یکدیگر در خانه یا وسیله‌ نقلیه در صورتی ‌که مرتکب جرمی نشوند، در قانون جرم نیست زیرا قانون، بوسیدن و همبستر شدن را به ‌عنوان مثال‌هایی برای رابطه نامشروع بیان می‌کند. بنابراین اگر دو نفر خلوت کرده باشند ولی اقدام خلاف قانون انجام نداده باشند، جرم رابطه نامشروع واقع نشده ‌است. اصولاً برای اینکه جرم رابطه نامشروع محقق شود، اعمالی مانند بوسیدن و همبستر شدن و لمس یا رابطه جنسی یا جسمی لازم است. اینکه دو نفر هیچ اقدامی انجام ندهند، صرفاً خلوت کرده باشند، به ‌عنوان رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود.

تعیین مصادیق این جرم با توجه به شواهد و قرائن به‌ عهده قاضی دادگاه است. در صورتی‌ که یکی از طرفین به رابطه نامشروع اقرار کند و طرف دیگر، اقرار نکند، فقط شخصی که به این‌ موضوع اقرار کرده باشد، به شلاق تعزیری محکوم می‌شود. طرف دیگری که این‌ موضوع را انکار کند، تبرئه می‌شود. البته احراز شرایط لازم برای این موضوع در دادگاه لازم است.

یک توصیه و دو پیشنهاد

توصیه می‌کنیم در مقام پاسخ گویی در دادگاه حتما از لایحه کامل استفاده شود. با توجه به اینکه تنظیم لایحه یک امر تخصصی است حتما از وکلای دادگستری و مشاوران ارشد حقوقی، مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید یا تنظیم لایحه خود را به ما بسپارید. در کنار شما هستیم.

تنظیم لایحه رابطه نامشروع از طرف زنتنظیم لایحه رابطه نامشروع از طرف مرد

ثبت نظر یا سوال