برای پیگیری دعاوی در شهر کرج درباره دادگاه حقوقی کرج و آدرس شعبه‌های آن بدانید

دادگاه حقوقی کرج

دادگاه حقوقی کرج یکی از محاکم قضایی پرتراکم محسوب می‌شود که صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی حقوقی حوزه قضایی این شهرستان را دارد. مسائلی که دارای مجازات نیستند و به‌ عنوان جرم شناخته نمی‌شوند، در حیطه مسئولیت این دادگاه قرار دارند. یعنی این دادگاه مکلف است به دعاوی حقوقی رسیدگی کند. سپس اختلافات طرفین را حل ‌و فصل کند. در سال‌های اخیر به دلیل آشنایی بیشتر مردم با حقوق شهروندی ، اختلافات راجع به قراردادها و سایر موارد در دادگاه حقوقی مطرح می‌شوند. یعنی مردم ترجیح می‌دهند، قاضی دادگاه به صورت عادلانه برای آن‌ها حکم صادر کند و خودشان در این مورد اقدامی انجام ندهند. در گذشته بسیاری از اختلافات توسط افرادی که مورد قبول طرفین بود، حل می‌شد؛ اما امروزه این موضوع کرنگ شده و دادگاه‌ها به تمام امور و دعاوی رسیدگی می‌کنند.

اشخاص برای اقامه دعوا باید به مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا را دارد، مراجعه کنند.

برای اینکه دعاوی حقوقی را در مرجع صالح مطرح کنید، لازم است که با صلاحیت هر کدام از مراجع آشنایی داشته باشید. در صورتی ‌که ساکن کرج هستید و قصد دارید یک دعوای حقوقی را پیگیری کنید، باید به دادگاه حقوقی این شهرستان مراجعه کنید.

مثالی راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی

به ‌عنوان مثال، شخصی در کرج به‌ موجب یک قرارداد، به شما تعهد می‌دهد تا در مدت یک ‌سال پروژه ساختمانی مورد نظرتان را تکمیل کند. در این‌ مورد اگر این شخص به تعهد خود عمل نکند و به ‌علت تاخیر انجام این کار، به شما ضرر و زیانی وارد شود، می‌توانید علیه او در دادگاه حقوقی کرج طرح دعوا کنید. سپس از قاضی درخواست کنید تا این شخص را به ایفای تعهد و جبران خسارت‌های وارده محکوم کند. چنانچه صحت اظهارات شما و دلایل ارائه ‌شده، برای قاضی مورد قبول باشد، خوانده این دعوا را به انجام تعهد و جبران خسارت‌هایی که به ‌علت تأخیر در اجرای پروژه به شما وارد شده، محکوم خواهد کرد.

محاکم حقوقی کرج

دادگاه های حقوقی کرج مانند محاکم حقوقی سایر استان‌ها با با بررسی جوانب پرونده‌هایی که به آن‌ها ارجاع داده می‌شود، در جهت اجرای حق و عدالت تلاش می‌کنند. بیشتر پرونده‌هایی که در شهرستان کرج در رابطه با امور یا دعاوی حقوقی مطرح می‌شوند، به شعبه‌های مستقر در دادگاه حقوقی کرج میدان نبوت ارجاع داده می‌شوند.

دادگاه حقوقی محمدشهر کرج نیز به پرونده‌های حقوقی که در حوزه قضایی این شهرستان واقع شده‌اند، رسیدگی می‌کند.

به ‌عنوان مثال

شخصی در کرج مال منقولی را از فردی که در محمدشهر سکونت دارد، خریداری می‌کند. فروشنده بعد از گرفتن مبلغ معامله، از تحویل مبیع خودداری می‌کند. در این حالت به دلیل اینکه فروشنده در محمدشهر کرج سکونت دارد، خواهان باید در دادگاه حقوقی محمدشهر علیه او طرح دعوا کند زیرا در دعاوی اموال منقول، محل دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود. دادگاه حقوقی محمدشهر در ابتدای بلوار جعفرآباد این شهرستان واقع شده است.

در صورتی‌ که دعوای شما در رابطه با مال غیرمنقول مطرح شود، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

فرض کنید شما در کرج خانه‌ای را از شخصی که ساکن استان دیگری است، خریداری می‌کنید. بعد از انعقاد قرارداد، فروشنده برای تنظیم سند رسمی، در دفترخانه حاضر نمی‌شود. در این شرایط به دلیل اینکه این ملک در کرج قرار دارد، شما باید در دادگاه عمومی و حقوقی کرج طرح دعوا کنید. به ‌این ‌ترتیب جلسات رسیدگی در دادگاه حقوقی این شهرستان تشکیل خواهد شد. شما و خوانده این دعوا نیز در صورت لزوم، باید در جلسات رسیدگی حاضر شوید.

صلاحیت دادگاه حقوقی کرج

صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در رابطه با آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود. به این ترتیب که صلاحیت ذاتی و محلی برای طرح دعوا در محاکم مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد:

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی، یعنی دادگاه باید از حیث صنف، نوع و درجه برای رسیدگی به یک دعوا صلاحیت داشته باشد. صنف به معنی اداری و قضایی بودن دادگاه و نوع به معنی اختصاصی یا عمومی بودن آن است. درجه دادگاه نیز یعنی دادگاه نخستین یا عالی باشد. به ‌این ‌ترتیب اگر دادگاه حقوقی کرج با توجه به این موارد، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوایی را نداشته باشد، قاضی باید قرار عدم صلاحیت را صادر کند. تشخیص اینکه یک مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد یا خیر، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

صلاحیت محلی

به معنی شایستگی دادگاه از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی است. صلاحیت محلی دادگاه حقوقی کرج یعنی این دادگاه نمی‌تواند به تمام دعاوی حقوقی که در کشور رخ می‌دهد، رسیدگی کند. به همین دلیل این مرجع تنها به اختلافات و مسائل حقوقی که در حوزه قضایی کرج رخ می‌دهد، رسیدگی خواهد کرد. به این موضوع صلاحیت محلی گفته می‌شود.

تعریف دقیق‌تر صلاحیت محلی دادگاه حقوقی کرج در یک مثال

دعوایی راجع به ملکی که در یکی از شهرستان‌های مجاور کرج قرار دارد، در دادگاه شهر کرج مطرح‌ می‌شود. این پرونده ممکن است به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع داده شود. در این حالت قاضی این شعبه بعد از بررسی اولیه تشخیص می‌دهد که برای رسیدگی به این پرونده، صلاحیت ندارد. زیرا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شهرستان محل وقوع ملک قرار دارد. به ‌این ‌ترتیب قاضی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرج با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد.

بنابراین، در شرایطی که پرونده‌ای به شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع داده شود، قاضی این دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت ‌به آن رسیدگی کند که صلاحیت ذاتی و محلی برای صدور رای در مورد آن را داشته باشد. اگر قاضی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی کرج تشخیص دهد که این پرونده در صلاحیت این دادگاه نیست و مرجع اختصاصی باید به آن رسیدگی کند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شعبه صالح ارجاع می‌دهد.

آدرس دادگاه حقوقی کرج

زمانی ‌که دعوای حقوقی در حوزه قضایی کرج رخ می‌دهد، خواهان با تنظیم دادخواست برای پیگیری این‌ موضوع اقدام می‌کند. بعد از ثبت دادخواست، سیستم نوبت‌دهی دادگاه عمومی حقوقی کرج زمان و تاریخ جلسه دادگاه را تعیین خواهد کرد. برای حضور در جلسه رسیدگی، لازم است که با آدرس دادگاه عمومی حقوقی کرج آشنایی داشته باشید.

اگر پرونده شما به شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی ارجاع داده شود، می‌توانید با مراجعه به سایت دادگاه حقوقی کرج، آدرس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرج را جستجو کنید. همچنین می‌توانید از طریق تماس با شماره ‌تلفن، آدرس شعبه مورد نظرتان را بپرسید.

اهمیت آگاهی از آدرس دادگاه حقوقی کرج در یک مثال

شخصی در کرج به شما بدهکار است و بدهی خود را پس ‌از سررسید مهلت، پرداخت نمی‌کند. در این شرایط می‌توانید علیه او طرح دعوا کنید. شما باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه وجه را ثبت و تنظیم کنید. سیستم نوبت دهی دادگاه حقوقی کرج برای رسیدگی به دعوای شما تاریخ و شماره شعبه را تعیین می‌کند. پس ‌از آن پیامک ابلاغیه برای شما ارسال می‌شود و شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج به عنوان مرجع رسیدگی به این دعوا تعیین می‌شود.

اگر آدرس شعبه مورد نظرتان را نمی‌دانید؛ می‌توانید از طریق تماس با شماره تلفن دادگاه عمومی حقوقی کرج آدرس شعبه را بپرسید. پس‌ از تشکیل جلسه قاضی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی کرج با استماع اظهارات هر دوطرف و بررسی جوانب پرونده، حکم مناسب را صادر می‌کند.

شعبه‌های حقوقی کرج

فرض کنید شخصی در کرج چکی را صادر کرده و بعد از گذشت مهلت مقرر، وجه آن را به شما پرداخت نکرده ‌است. او با بیان شرح وضعیت خود، چندین مرتبه از شما تقاضای مهلت می‌کند ولی سرانجام این مبلغ را به شما نمی‌پردازد. در این شرایط می‌توانید علیه او به خواسته مطالبه وجه چک و دریافت خسارات تاخیر تادیه وجه آن، طرح دعوی کنید. در این مورد سیستم نوبت‌دهی دادگاه شهرستان کرج، برای شما شعبه ۱۹ حقوقی را تعیین می‌کند. لازم است که در زمان معین در جلسه دادگاه حاضر شوید. شما باید با آدرس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی کرج آشنایی داشته باشید تا بتوانید در زمان معین در جلسه حضور پیدا کنید.

در این شرایط ابتدا باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را تنظیم و ثبت کنید. سیستم نوبت‌دهی این دادگاه، تاریخ تشکیل جلسه را برای شما تعیین می‌کند.

روند رسیدگی به دعاوی در دادگاه حقوقی

همانطور که می‌دانید محاکم حقوقی، صلاحیت رسیدگی به امور جزایی را ندارند. بنابراین دادرسی و تعیین مجازات برای مجرمان در این دادگاه انجام نمی‌شود. اگر در مورد قرارداد یا عقود یا سایر امور حقوقی با طرف مقابل، با اختلافی مواجه شوید، می‌توانید از طریق مراجع حقوقی، موضوع مورد نظرتان را پیگیری کنید.

برای اینکه دعوای حقوقی شما به دادگاه ارجاع داده شود، لازم است که ابتدا دادخواستی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. پس ‌از آن، زمان و تاریخ جلسه دادگاه به شما ابلاغ خواهد شد. به جهت اینکه در جلسه دادگاه حضور مؤثری داشته باشید و قاضی را قانع کنید تا به نفع شما حکم دهد، باید مدارک و دلایل محکمه ‌پسندی را به دادگاه ارائه دهید. اگر قاضی دادگاه حقوقی، صحت اظهارات و محق بودن شما را تایید کند، به نفع شما حکم خواهد داد.

چگونه در دادگاه حقوقی کرج حاضر شویم؟

آگاهی از این مساله که چگونه باید در دادگاه یا دادسرا حاضر شویم، در روند رسیدگی به پرونده‌ای که در نظر داریم، تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل، مهم است که درباره تشریفات حضور در این مجامع از اشخاص متخصص، اطلاعات کسب کنیم. برای این منظور استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و گفتگو با یک مشاور حقوقی مجرب کارآمد خواهد بود.

از طرف دیگر، ارائه لایحه نیز از دیگر اقداماتی است که در پیگیری و رسیدگی به پرونده مورد نظر شما تاثیرات مثبتی می‌گذارد. نوشتن لایحه نیازمند آگاهی از اصول خاصی است. به همین دلیل پیشنهاد ما به شما برای دسترسی آسان به یک لایحه مناسب، استفاده از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی خواهد بود.

ثبت نظر یا سوال