لایحه ازدواج بدون اذن پدر و نکات مهمی که باید حتما بدانید!

لایحه ازدواج بدون اذن پدر

لایحه ازدواج بدون اذن پدر یک لایحه مهم است که لازم است درباره آن بدانید. در مورد ازدواج دختران از گذشته‌های دور مسائل زیادی وجود داشته است. گاهی ازدواج آن‌ها تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم اشتباه با مشکلاتی مواجه می‌شود. گاهی مصلحت و آرامش دختران به موجب اختلافات خانوادگی و دلایل غیر منطقی، نادیده گرفته خواهد شد و شرایط دشوار زندگی، آن‌ها را وادار به پذیرش ازدواج می‌کند و به نوعی ازدواج به آن‌ها تحمیل می‌شود. یکی از مواردی که ممکن است دختران با آن روبرو شوند، مخالفت پدر برای ازدواج آن‌ها است.

در اسلام اجازه ازدواج دختران به پدر یا جد پدری آن‌ها داده شده است. در قانون مدنی هم یکی از شرایط لازم برای عقد نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. این موضوع به دلیل مصلحت دختر و کمک به انتخاب درست او در نظر گرفته می‌شود. اما گاهی پدر یا جد پدری به علت اختلافاتی که در خانواده وجود دارد، مانع ازدواج دختر خود با مردی می‌شوند که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی شخص مناسب و قابل اعتمادی است.‌ در این حالت، دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه ازدواج بدون اذن پدر از طریق دادگاه مجوز ازدواج خود را بگیرد.

مخالفت پدر با ازدواج دختر به علت سوء رفتار خواستگار

مخالفت پدر با ازدواج دختر با مردی که به سوء رفتار، سوء معاشرت و فساد و فحشا مشهور است یا اعتیاد دارد، موضوع قابل قبول و موجهی است. زیرا این مخالفت به مصلحت دختر است. مسلم است که زندگی دختر با مردی که از نظر اخلاقی و اجتماعی شخص مناسب و قابل اعتمادی نیست با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. در این موارد، دلایل پدر برای مخالفت با ازدواج، مورد قبول همگان است اما گاهی مخالفت پدر علت موجهی ندارد.

در این حالت خانم اگر نتواند رضایت پدر را برای ازدواج با مرد مورد نظر کسب کند، می‌تواند از طریق دادگاه اقدام کند. یعنی با تنظیم لایحه ازدواج بدون اذن پدر و بیان صفات و مشخصات آقا و معرفی کامل او از دادگاه تقاضا کند که ازدواج آن‌ها را اجازه دهد. چنانچه شرایط و ویژگی‌های لازم مرد برای دادگاه محرز شود، قاضی پس از تحقیقات لازم به ازدواج آن‌ها رضایت می‌دهد.

در چه مواردی دختر می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؟

در قانون مدنی شرایطی بیان شده است که دختر می‌تواند به موجب آن بدون اجازه پدر ازدواج کند. اگر پدر یا جد پدری خارج از کشور باشند یا غایب مفقود الاثر شده باشند، دختر می‌تواند بدون اجازه آن‌ها ازدواج کند. علاوه بر این، اگر پدر یا جد پدری به اسارت گرفته شده باشند، امکان ازدواج دختر بدون اجازه آن‌ها وجود دارد. در این شرایط، دختر با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه ازدواج بدون اجازه پدر ، درباره شرایط خود و مرد مورد نظر توضیحات کامل را ارائه می‌دهد. اگر شرایطی که بیان می‌شود برای دادگاه محرز باشد، قاضی به ازدواج دختر با مرد مورد نظر اجازه می‌دهد.

در مواقعی که دختری ازدواج کرده باشد و پس از مدتی از شوهر خود جدا شود یا اینکه همسر او فوت کرده باشد، اذن پدر برای ازدواج مجدد او لازم نیست. همچنین در صورتی که خانم به هر دلیلی اعم از مشروع و غیر مشروع بکارت خود را از دست داده باشد، برای ازدواج به اجازه پدر نیاز ندارد. در صورتی که دختر قصد ازدواج داشته باشد ولی پدر یا جد پدری به دلایل ناموجه و غیر منطقی از ازدواج او با شخص مورد نظر ممانعت کنند، این دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه ازدواج بدون اذن پدر ، شرایط خواستگار خود را توضیح دهد. در صورتی که قاضی به او اجازه ازدواج دهد، دختر می‌تواند بدون اذن پدر با مرد مورد نظرش ازدواج کند.

لازم است که این خانم در دادگاه درباره شغل، تحصیلات، وضعیت خانوادگی مرد و دین او توضیحات کامل را بیان کند. در صورتی که این شرایط از نظر قاضی مناسب باشد، ازدواج آن‌ها را اجازه خواهد داد.

نکات مهم درباره لایحه ازدواج بدون اذن پدر

پدر یا جد پدری نمی‌توانند اذن ازدواج دختر را به شخص دیگری واگذار کنند. یعنی اگر دختر یک برادر یا یک عموی بزرگ دارد، پدر و جد پدری نمی‌توانند اجازه ازدواج دختر را به او تفویض کنند. زیرا این حقی است که در شرع و قانون برای پدر دختر یا جد پدری او قرار داده شده است.

اگر پدر دختر با ازدواج او مخالفت کند، دختر می‌تواند با اجازه جد پدری خود ازدواج کند. چنانچه هر دوی آن‌ها با ازدواج دختر مخالف باشند، دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه ازدواج بدون اذن پدر با اجازه دادگاه ازدواج کند.

اگر دختری ازدواج کند، ولی شوهرش قبل از برقراری رابطه زناشویی فوت کند یا او را طلاق دهد، برای ازدواج مجدد خود به اجازه پدر نیاز دارد.

اذن پدر و جد پدری برای ازدواج دائم و موقت لازم است. یعنی دختری هم که بخواهد با مردی به مدت محدود محرم شود، اذن پدر برای اجرای عقد لازم است. در این حالت تفاوتی بین ازدواج دائم و موقت نیست.

کاربرد لایحه ازدواج بدون اذن پدر

کاربرد لایحه ازدواج بدون اذن پدر در جایی است که دختری بخواهد بدون اذن پدر یا جد پدری خود ازدواج کند.

همه اشخاص می‌توانند با هر فردی که مطابق نظر آن‌ها است، در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد، ازدواج کنند. گاهی مواقع ممکن است ازدواج با شخصی موجب آسیب به حیثیت و شان خانوادگی فرد شود. یعنی این شخص شرایط لازم برای ازدواج را از نظر اجتماعی و اخلاقی نداشته باشد. قطعا این شخص نمی‌تواند فرد مناسبی برای ازدواج باشد.

در قانون ما به تبعیت از فقه، اذن ازدواج دختر به پدر یا جد پدری داده شده است. یکی از دلایل این موضوع، آن است که پدر به جهت دلسوزی و خیرخواهی، شخصی را برای دخترش انتخاب کند که بنا به مصلحت او باشد. اما گاهی پدری به دلایلی که غیر منطقی تصور می‌شوند، از ازدواج دخترش با شخص مورد نظر او ممانعت می‌کند. یعنی اینکه مرد متقاضی ازدواج با دختر او از هر لحاظ شخص مناسبی است ولی پدر به ازدواج آن‌ها اجازه نمی‌دهد.

در این صورت دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند را معرفی کند. او با تنظیم لایحه ازدواج بدون اجازه پدر درباره این موضوع به طور کامل توضیح می‌دهد. چنانچه صحت ویژگی‌های بیان شده در دادگاه احراز شود، قاضی مجوز ازدواج آن‌ها را صادر خواهد کرد. پس از آن، این خانم و آقا می‌توانند با ارائه مجوز ازدواج خود به دفترخانه ثبت ازدواج، برای ثبت ازدواج قانونی خود اقدام کنند.

اسناد و مدارک مرتبط با لایحه ازدواج بدون اذن پدر

خانمی که لایحه ازدواج بدون اذن پدر را تنظیم می‌کند، باید تمام مدارک و دلایل خود را ضمن آن لایحه، به دادگاه ارائه دهد. این خانم می‌تواند برای معرفی مرد مورد نظر خود به قاضی، با تنظیم یک استشهادیه و معرفی شاهد، قاضی را قانع کند که به ازدواج آن‌ها حکم دهد. در صورتی که قاضی حسن اخلاق و صفات متناسب مرد را برای ازدواج تایید کند، به ازدواج آن‌ها حکم می‌دهد. این خانم و آقا می‌توانند برای ثبت ازدواج خود با ارائه مجوز دادگاه، به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه کنند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم لایحه ، فرآیند نوشتن لایحه مورد نظر خود را به تیم حقوقی احتراما بسپارید. با این اقدام، لایحه شما توسط کارشناسان با تجربه و وکلای مجرب تهیه و تنظیم می‌شود. علاوه براین، اگر در خصوص پیگیری پرونده‌هایی با این موضوع نیاز به دریافت مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید از مشاوران و وکلای تیم احتراما مشاوره بگیرید. برای این منظور کافی است که درخواست مشاوره حقوقی تلفنی خود را ثبت کنید. با ثبت درخواست از جانب شما، تیم حقوقی احتراما در بازه زمانی تعیین شده با شما ارتباط می‌گیرند و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

تنظیم لایحه ازدواج بدون اذن پدر

ثبت نظر یا سوال