دادگاه حقوقی رشت کجا است و نوبت دهی آن به چه صورتی است؟

دادگاه حقوقی رشت

دادگاه حقوقی رشت صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی این شهرستان را دارد. صلاحیت دادگاه‌های حقوقی بر اساس قانون معین شده ‌است. این محاکم نمی‌توانند به پرونده‌ای که در صلاحیت آن‌ها قرار ندارد، رسیدگی کنند. اگر در شهرستان رشت شخصی متعهد شود که تعمیر خانه شما را ظرف مدت سه ماه انجام ‌دهد ولی به تعهد خود عمل نکند، می‌توانید علیه او طرح دعوا کنید.

دادگاه حقوقی این شهرستان، صلاحیت رسیدگی به این ‌موضوع را دارد. در صورتی ‌که برای اثبات این ‌موضوع، دلایل و مدارکی را به دادگاه ارائه دهید و قاضی این موارد را تایید کند، خوانده را به ایفای تعهد ملزم خواهد کرد. اگر به علت تأخیر انجام تعهد، به شما ضرر و زیانی رسیده باشد، می‌توانید این ‌مورد را نیز از طریق دادگاه مطالبه کنید.

رسیدگی به دعاوی مربوط به املاک مانند خلع‌ید، تخلیه ید، رفع تصرف، تخلیه ملک استیجاری، الزام به ایفای تعهد و الزام به ایفای سند رسمی و مواردی از این قبیل، در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد. علاوه ‌بر این موارد، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال منقول نیز توسط دادگاه حقوقی انجام خواهد شد.

صلاحیت دادگاه حقوقی شهر رشت

برای هرکدام از دادگاه‌ها صلاحیت‌هایی در قانون تعیین ‌شده است که نباید خارج از آن اقدام کنند.

یکی از این صلاحیت‌ها، صلاحیت محلی نام دارد. صلاحیت محلی دادگاه حقوقی شهرستان رشت؛ یعنی این دادگاه فقط باید به دعاوی حقوقی و اموری رسیدگی کند که در حوزه قضایی این شهرستان واقع شده‌ است. این صلاحیت راجع به یک قلمرو جغرافیایی صحبت می‌کند. به‌ عنوان مثال، دادگاه حقوقی شهرستان رشت صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی که راجع به یک ملک در شهرستان مجاور مطرح ‌شده است را ندارد. این‌ موضوع تحت عنوان صلاحیت محلی محاکم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نوع دیگری از صلاحیت که برای دادگاه‌ها بیان می‌شود، صلاحیت ذاتی است. یعنی صلاحیت دادگاه با توجه به صنف، نوع و درجه تعیین می‌شود. به ‌این ‌ترتیب، اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستانی باشد، دادگاه اختصاصی این شهرستان صلاحیت رسیدگی به آن را نخواهد داشت.

آدرس دادگاه حقوقی رشت

زمانی ‌که پرونده شما توسط سامانه نوبت دهی دادگاه حقوقی رشت به یکی از شعبه‌های حقوقی این شهرستان ارجاع داده شود، باید در زمان مقرر در جلسه حاضر شوید. برای این کار لازم است که با آدرس دادگاه حقوقی رشت آشنایی داشته باشید. در صورتی ‌که آدرس این دادگاه را نمی‌دانید، می‌توانید از طریق سایت دادگاه حقوقی رشت آدرس شعبه را بپرسید. همچنین می‌توانید از طریق تماس با شماره ‌تلفن دادگاه حقوقی رشت آدرس شعبه را جویا شوید. در سایت دادگاه حقوقی رشت ، آدرس تمام محاکم قضایی این شهرستان ثبت شده ‌است.

اگر بعد از ثبت دادخواست، به شما ابلاغ شود که باید به دادگاه حقوقی عمومی رشت مراجعه کنید، لازم است که در روز مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید. آدرس دادگاه عمومی حقوقی رشت در خیابان امام‌خمینی، میدان دکتر حشمت (چله‌خانه) قرار دارد. در واقع مجتمع دادگاه‌های حقوقی شهر رشت در این محل واقع شده ‌است. شما می‌توانید از طریق تماس با شماره‌ تلفن 32270069 سوالات خود را در رابطه با آدرس دادگاه عمومی حقوقی رشت یا سایر سوالات خود در رابطه با شعبه‌های دادگاه حقوقی مورد نظرتان را بپرسید.

مصادیقی برای صلاحیت محاکم حقوقی

زمانی ‌که در شهرستان رشت یکی از دعاوی یا مسائلی که در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد، برای شما رخ دهد، باید به دادگاه عمومی حقوقی رشت مراجعه کنید. چنانچه دعوا در رابطه با موضوع مالی باشد، باید هزینه دادرسی را مطابق با ارزش و بهای خواسته واریز کنید. فرض کنید شما در شهر رشت یک ویلا را از شخصی خریداری می‌کنید. فروشنده بعد از دریافت مبلغ معامله، برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نمی‌شود. در این شرایط شما باید در دادگاه حقوقی رشت علیه او طرح دعوی کنید.

گاهی ممکن است شخصی در شهرستان رشت، خودرویی را به شما فروخته و مبلغ قرارداد را نیز به ‌طور کامل دریافت کرده باشد. با این ‌حال خودرو را به شما تحویل نمی‌دهد. در این شرایط می‌توانید علیه او در دادگاه حقوقی طرح دعوا کنید. عنوان دعوای شما الزام به تحویل مبیع خواهد بود. اگر دلایل و مدارک شما مورد قبول دادگاه باشد، قاضی دادگاه حقوقی رشت ، خوانده را ملزم می‌کند تا آن خودرو را به شما تحویل دهد.

شخصی در شهر رشت خانه خود را به مستاجری اجاره می‌دهد. در این حالت اگر مستأجر بعد از پایان مهلت قرارداد، ملک را تخلیه نکند، موجر می‌تواند علیه او طرح دعوا کند. او با ارائه مدارک و دلایلی مانند قرارداد اجاره و معرفی شهود، از قاضی درخواست می‌کند که مستاجر را به تخلیه ملک استیجاری ملزم کند. اگر شخصی در همسایگی زمین کشاورزی شما نخاله‌های ساختمانی را بریزد و باعث مزاحمت برای شما شود، می‌توانید این‌ موضوع را از طریق دادگاه حقوقی شهر رشت پیگیری کنید زیرا این دعوا راجع ‌به مال غیرمنقول است.

روند طرح دعوا در دادگاه حقوقی رشت

اگر قصد دارید یک دعوای حقوقی را در شهرستان رشت پیگیری کنید، لازم است ابتدا دادخواستی در مورد خواسته شما تنظیم شود. برای این کار باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را ثبت کنید. سپس نوبت دادگاه حقوقی شهرستان رشت برای شما تعیین می‌شود. شما و خوانده دعوا باید در زمان مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید. برای اینکه قاضی دادگاه، صحت اظهارات شما را بپذیرد، مدارک و دلایل محکمه‌پسندی را به دادگاه ارائه دهید. اگر قاضی صحت این موارد را احراز کند، به نفع شما حکم خواهد داد.

به‌ عنوان مثال، شخصی در شهر رشت به شما تعهد می‌دهد تا در مدت ۶ ماه ۱۰۰ عدد میز و صندلی اداری را برای شما بسازد. این شخص بعد از اتمام این مهلت به تعهد خود عمل نمی‌کند. در این حالت شما می‌توانید الزام او را از طریق دادگاه حقوقی رشت تقاضا کنید. برای این کار لازم است دادخواست الزام به ایفای تعهد، توسط شما تنظیم و ثبت شود. بعد از اینکه نوبت دادگاه حقوقی شهرستان رشت برای شما تعیین شد، باید در جلسه دادگاه حاضر شوید. این دادگاه در خیابان امام ‌خمینی این شهرستان قرار دارد. اگر قاضی صحت اظهارات شما را قبول کند، خوانده را به ایفای تعهد ملزم می‌کند.

دعاوی منقول یا غیرمنقول در دادگاه حقوقی رشت

اموال در قواعد حقوقی، به دو دسته منقول یا غیرمنقول تقسیم می‌شوند. زمانی ‌که دعوایی راجع‌ به مال غیرمنقول باشد، این دعوا غیرمنقول محسوب می‌شود. برای پیگیری این دعوا باید به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه شود. مال غیرمنقول به مالی گفته می‌شود که انتقال آن ممکن نباشد یا این انتقال سبب تخریب مال یا محل آن شود. اموالی مانند زمین، مغازه، معدن، درخت و خانه به ‌عنوان مال غیرمنقول محسوب می‌شوند. علاوه‌ بر این، مواردی مانند لوله‌ها و تابلوهایی که در یک ساختمان به کار رفته‌اند و انتقال آن‌ها موجب تخریب مال یا محل آن‌ها می‌شود، مال غیرمنقول هستند.

اگر شخصی ویلایی که در شهر رشت در تصرف شما قرار داشته است را به‌ صورت غیرقانونی تصرف کند، این موضوع به‌ عنوان تصرف عدوانی شناخته می‌شود. در این حالت، دادگاه حقوقی رشت صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا ویلا مال غیرمنقول است و دادگاه محل مال غیرمنقول، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را دارد. در این شرایط شما باید سابقه تصرف خود و غیرقانونی بودن تصرف خوانده را ثابت کنید. اگر صحت این‌ موضوع برای قاضی دادگاه محرز شود، به رفع تصرف از این ویلا حکم می‌دهد.

دعاوی مربوط به اموال در حکم غیرمنقول

بعضی مواقع اموال منقول به ‌عنوان اموالی در حکم غیرمنقول محسوب می‌شوند. این ‌موضوع در رابطه با وسایل و حیواناتی که به یک زمین کشاورزی اختصاص دارند، مطرح می‌شود. یعنی قانونگذار به ‌جهت صلاحیت محاکم و در مورد توقیف این اموال آن‌ها را در حکم غیرمنقول می‌داند.

چنانچه کشاورزی در شهرستان رشت یک زمین زراعی داشته باشد و تراکتوری را فقط برای عملیات کشاورزی مربوط به این زمین خریداری کند، این تراکتور در حکم مال غیرمنقول است. یعنی اگر شخصی راجع‌ به آن تراکتور ، دعوایی را در دادگاه مطرح کند، دادگاه حقوقی رشت صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. البته لازم است که مالک زمین و تراکتور یک شخص واحد باشند تا این تراکتور در حکم مال غیرمنقول در نظر گرفته شود.

به خاطر داشته باشید

اگر در رشت زندگی می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم که آدرس دقیق محاکم قضایی، به خصوص دادگاه حقوقی این شهر را به خاطر داشته باشید زیرا رسیدگی به دعاوی حقوقی در این شهر، به این محاکم قضایی سپرده شده است. شما می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی درباره تشریفات دادگاه حقوقی، شرایط حضور و مواردی که باید در این مجامع رعایت شوند، اطلاعات بگیرید. همچنین مناسب است که برای حضور در این دادگاه‌ها، لایحه‌ای مناسب در اختیار داشته باشید. برای این منظور نیز می‌توانید با استفاده از خدمات تنظیم لایحه ، مسئولیت تنظیم لایحه مورد نظرتان را به مشاوران حقوقی متخصص و وکلای پایه یک دادگستری بسپارید.

ثبت نظر یا سوال