دادگاه حقوقی شیراز به چه دعاوی رسیدگی می‌کند؟ (به همراه مثال‌هایی از طرح دعوا در این دادگاه)

دادگاه حقوقی شیراز

رسیدگی به خواسته‌های حقوقی مردم در مراجع قضایی انجام می‌شود. مسائلی که در رابطه با دعاوی و امور حقوقی در شیراز مطرح می‌شوند، از طریق دادگاه عمومی حقوقی شیراز ملاصدرا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

صلاحیت دادگاه حقوقی شیراز

در قانون برای هر کدام از محاکم، صلاحیت‌هایی تعیین‌ شده است. یعنی دادگاه‌ها نمی‌توانند خارج از آن محدوده، در مورد موضوعی رسیدگی و صدور رای را انجام دهند. دادگاه حقوقی شیراز ملاصدرا در رابطه با دعاوی راجع ‌به عقود، قراردادها و سایر مسائل حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد. قاضی این دادگاه بعد از بررسی دلایل و استماع اظهارات هر دو طرف، حکم مناسب را در این زمینه صادر می‌کند. دادگاه حقوقی، صلاحیت رسیدگی به امور جزایی و جرائم را ندارد. یعنی تعیین مجازات و بررسی جرائم در حیطه صلاحیت این دادگاه نیست.

برای اینکه بدانید چه دعوایی را باید در کدام مرجع مطرح کنید، آشنایی با صلاحیت محاکم بسیار مهم است. دعوایی که موضوع آن، مالی باشد که ارزش آن تا ۲۰ میلیون تومان است، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود و در صلاحیت این مرجع قرار دارد. در غیر این صورت، اگر ارزش مال بیش ‌از ۲۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوا، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

به‌ عنوان مثال، اگر شخصی مطالبه وجه چکی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان را پیگیری ‌کند، این ‌موضوع از طریق شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. چنانچه وجه مندرج بر روی چک ۵۰ میلیون تومان باشد و دارنده قصد داشته باشد، وجه و خسارات تاخیر تادیه آن را مطالبه کند، این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. تشخیص صلاحیت دادگاه برعهده قاضی خواهد بود. یعنی اگر قاضی تشخیص دهد که در مورد موضوعی صلاحیت رسیدگی ندارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و سپس پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد.

صلاحیت محاکم در دادگاه حقوقی شیراز

برای دادگاه حقوقی دو نوع صلاحیت در قانون مطرح شده‌ است. در ادامه به شرح دقیق این صلاحیت‌ها می‌پردازیم:

صلاحیت محلی این دادگاه

اولین مورد که به آن می‌پردازیم، صلاحیت محلی است. این ‌موضوع در مورد حوزه قضایی دادگاه مطرح می‌شود. یعنی به قلمرو جغرافیایی دادگاه ارتباط دارد. دادگاه عمومی حقوقی شهر شیراز ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اموری را دارد که در حوزه قضایی این شهرستان واقع شده‌اند. یعنی این دادگاه نمی‌تواند به تمام دعاوی حقوقی در سراسر کشور رسیدگی کند. مطابق قانون، آن دسته از دعاوی حقوقی که در حوزه قضایی شیراز رخ دهد، توسط دادگاه این شهرستان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به ‌عنوان مثال، اگر شخصی در رابطه با عقد بیع ملکی که در خارج از شهر شیراز قرار دارد، طرح دعوا کند، دادگاه حقوقی شهرستان شیراز صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. رسیدگی به تمام دعاوی و اموری که راجع به اموال غیرمنقول واقع در شیراز باشد و رسیدگی به تمام دعاوی منقولی که خوانده آن در شیراز سکونت دارد، در محدوده صلاحیت دادگاه حقوقی این شهرستان است.

صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی شیراز

نوع دیگر از صلاحیت دادگاه‌ها، صلاحیت ذاتی است. در صلاحیت ذاتی صنف، نوع و درجه ملاک خواهد بود. یعنی اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، دادگاه اختصاصی نمی‌تواند به آن رسیدگی کند. همچنین اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه نخستین باشد، دادگاه‌های دیگر صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به آن را ندارند.

در شرایطی که رسیدگی به دعوایی در صلاحیت دادگاهی باشد، سایر مراجع نمی‌توانند نسبت به آن رسیدگی کنند. یعنی اگر موضوع دعوایی در رابطه با نفقه، حضانت یا موارد مربوط به خانواده باشد؛ دادگاه حقوقی نمی‌تواند نسبت به آن رسیدگی کند. در شیراز برای رسیدگی به این موضوع، دادگاهی مجزا تعیین شده است. در صورتی که در شهرستان‌ها دادگاهی برای این موارد تعیین نشده باشد، یکی از شعبه‎‌های دادگاه حقوقی برای رسیدگی به موارد مربوط به نکاح و طلاق تعیین رسیدگی می‌کند.

آدرس دادگاه حقوقی شیراز

اگر قصد دارید در دادگاه حقوقی شهر شیراز دعوایی را پیگیری کنید، باید آدرس دادگاه حقوقی شیراز را بدانید زیرا زمانی ‌که دعوای شما در سیستم ثبت می‌شود، سامانه نوبت دهی دادگاه حقوقی شیراز ، شما را به یکی از محاکم حقوقی این شهرستان ارجاع می‌دهد.

در صورتی ‌که آدرس شعبه حقوقی مورد نظرتان را نمی‌دانید، می‌توانید از طریق تماس با شماره تلفن دادگاه حقوقی ملاصدرا شیراز ، آدرس شعبه را جویا شوید. به دلیل امکان تغییر شماره تماس این مراکز، آخرین شماره تماس معتبر مرجع مورد نظرتان را از راهنمای تلفن 118 بگیرید. علاوه براین، می‌توانید با مراجعه به سایت دادگاه حقوقی شیراز آدرس شعبه مورد نظرتان را جستجو کنید.

محل دادگاه عمومی حقوقی شیراز در خیابان ملاصدرا، خیابان شهید جمالی این شهرستان قرار دارد. در صورتی‌ که سامانه نوبت دهی دادگاه حقوقی شیراز ، شعبه‌ای را در مجتمع حقوقی این شهرستان برای شما تعیین کند، باید به آدرسی که اعلام می‌شود، مراجعه کنید.

البته به دلیل اینکه ممکن است شماره شعبه یا آدرس آن تغییر کند، ملاک شما باید همان شماره شعبه‌ای باشد که به شما ابلاغ می‌شود. یعنی اگر برای رسیدگی به دعوای شما شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی شیراز تعیین ‌شده باشد، باید به مجتمع حقوقی این شهرستان واقع در خیابان ملاصدرا مراجعه کنید. با این‌ حال بهتر است قبل ‌از مراجعه به دادگاه، از طریق تماس با شماره ‌تلفن دادگاه حقوقی شیراز از آدرس شعبه مورد نظرتان اطمینان حاصل کنید. در روز مقرر به این شعبه مراجعه و دلایل، مدارک لازم و لایحه خود را جهت اثبات ادعای خود، ارائه دهید. قاضی شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی شیراز بعد از بررسی جوانب پرونده و استماع اظهارات طرفین، رأی مناسب را صادر می‌کند.

صلاحیت شعبه‌های مستقر در دادگاه ملاصدرا با ذکر مثال

شعبه‌های حقوقی مستقر در مجتمع دادگاه‌های حقوقی شیراز به دعاوی راجع‌ به عقود، قراردادها و دعاوی راجع به املاک و اموال منقول رسیدگی می‌کنند. اگر دعوای شما راجع ‌به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملکی باشد، ممکن است پرونده، توسط سامانه نوبت‌ دهی دادگاه شیراز به هر کدام از شعبه‌های این دادگاه ارجاع داده شود.

فرض کنید شخصی در شهر شیراز ملک متعلق به شما را بدون قرارداد، تصرف کرده و از آن استفاده می‌کند. در این حالت می‌توانید با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، وجه معادل روزهای تصرف او در این ملک را از طریق دادگاه مطالبه کنید. بعد از اینکه دادخواست شما ثبت شد، نوبت دادگاه حقوقی شیراز برای شما معین می‌شود. اگر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به‌ عنوان شعبه رسیدگی‌ کننده تعیین شود، باید در روز جلسه در محل دادگاه عمومی حقوقی شیراز واقع در مجتمع دادگاه‌های عمومی این شهرستان حاضر شوید.

برای اثبات غیرقانونی بودن تصرف خوانده، باید مدارک و دلایل محکمه‌ پسندی به دادگاه ارائه دهید. شهادت شهود یا ارائه قراردادی که مهلت آن به اتمام رسیده و تمدید نشده یا اقرار خوانده در اثبات این ‌موضوع مؤثر هستند. قاضی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز بعد از بررسی مدارک و دلایل ارائه ‌شده، حکم مناسب را صادر می‌کند.

مثالی در خصوص پیگیری دعاوی در دادگاه حقوقی شیراز

به‌ عنوان مثال، شما برای رفع تصرف عدوانی از ملکی که در شیراز قرار دارد و قبلاً در تصرف شما بوده، طرح دعوا می‌کنید. در این شرایط شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز برای رسیدگی به دعوای شما تعیین می‌شود. شما باید در روز معین به این شعبه مراجعه کنید. در صورتی که آدرس این شعبه را نمی‌دانید از طریق تماس با شماره تلفن دادگاه، آدرس شعبه را بپرسید.

در زمان جلسه دادگاه، مدارک و دلایلی که نشان دهنده سابقه تصرف شما است را به دادگاه ارائه دهید. همچنین باید ثابت کنید که متصرف جدید بعد از شما آن را تصرف کرده و این تصرف غیرقانونی بوده‌ است. در این‌ صورت قاضی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز با بررسی جوانب این پرونده و مدارکی که ارائه ‌شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

مصداق صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شیراز

گاهی ممکن است شما از شخصی، مقداری پول طلبکار باشید ولی او این مبلغ را به شما پس ندهد. این طلب می‌تواند منشأ قراردادی داشته باشد. به این صورت که مالی را به شخصی فروخته‌اید و او بخشی از مبلغ قرارداد را به شما پرداخت نکرده ‌است و پس ‌از سررسید مهلت پرداخت، همچنان از پرداخت بدهی خود به شما خودداری می‌کند. در این حالت برای طرح دعوا علیه بدهکار، باید به دادگاه حقوقی محل اقامتش مراجعه کنید. اگر این شخص ساکن شیراز باشد، دادگاه حقوقی ملاصدرا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

آشنایی با فرآیند و تشریفات طرع دعاوی در این مرجع قضایی

برای اینکه بتوانید با تسلط بیشتری دعاوی خود را در محاکم قضایی مطرح کنید و نتیجه بگیرید، ابتدا لازم است که در این زمینه دانش حقوقی و تجربه کافی داشته باشید تا بتوانید سوالات و ابهامات مهم مربوط به پرونده خود را پاسخ دهید و همچنین درباره تشریفات و فرآیند طرح دعاوی در دادگاه حقوقی، مطلع باشید. برای دستیابی به این اطلاعات، برای شما مناسب است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. به واسطه استفاده از این خدمات، می‌توانید با کارشناسان مجرب و مشاوران حقوقی تیم احتراما گفتگو کنید.

از طرف دیگر، خدمات تنظیم لایحه نیز شیوه‌ای کاربردی از ارائه خدمات حقوقی است. با استفاده از این خدمات، می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن، لایحه‌ای که در نظر دارید را تهیه کنید و به دادگاه ارائه دهید.

ثبت نظر یا سوال