دادگاه حقوقی تهران به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند؟

دادگاه حقوقی تهران

دادگاه حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به آن دسته از امور و دعاوی حقوقی را دارد که در حوزه قضایی این شهرستان رخ می‌دهد. برای هر کدام از محاکم قضایی صلاحیت‌هایی تعریف ‌شده است که باید در محدوده آن عمل کنند. دادگاه‌ها نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند که صلاحیت آن را ندارند. اگر یک دادگاه خارج از صلاحیت خود، حکمی صادر کند، حتی اگر آن حکم صحیح باشد، محکوم به بطلان است. بنابراین قاضی به جهت صرفه‌جویی در زمان دادگاه و پیشگیری از این‌ موضوع با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.

مصادیقی برای صلاحیت دادگاه حقوقی شهر تهران

فرض کنید شخصی متعهد می‌شود تا در یک روستا مدرسه‌ای با شش کلاس بسازد. چنانچه این شخص در مدت مقرر به تعهد خود عمل نکند و این مدرسه را تحویل ندهد، طرف مقابل می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی الزام او را به ایفای تعهد درخواست کند. علاوه‌ بر این، خواهان می‌تواند ضرر و زیانی که به دلیل تاخیر اجرای تعهد به او وارد شده است را از طریق دادگاه مطالبه کند.

فرض کنید به ‌موجب قرارداد بیع ، شما زمینی را از شخصی خریداری می‌کنید. پس ‌از امضای قرارداد، فروشنده زمین را به شما تحویل نمی‌دهد و اعلام می‌کند تا زمان برداشت محصولات خود، قصد دارد این زمین را تصرف کند. اگر این مورد در قرارداد ثبت نشده باشد، شما می‌توانید از طریق مراجع حقوقی، الزام او به تحویل مبیع را تقاضا کنید.

صلاحیت محاکم حقوقی در قانون

در قانون برای محاکم قضایی صلاحیت محلی و ذاتی تعیین شده‌ است. در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

صلاحیت محلی دادگاه حقوقی تهران

صلاحیت محلی نوعی از صلاحیت محسوب می‌شود که به قلمرو جغرافیایی و حوزه قضایی دادگاه ارتباط دارد. یعنی هر دادگاه، به پرونده‌ای که در حوزه قضایی آن تشکیل می‌شود، رسیدگی می‌کند. به ‌این ‌ترتیب دادگاه حقوقی شهر تهران نمی‌تواند به تمام دعاوی حقوقی سراسر کشور رسیدگی کند. یعنی فقط امور و دعاوی حقوقی شهرستان محل وقوع دادگاه رسیدگی می‌شود.

فرض کنید شخصی در یکی از شهرستان‌های مجاور تهران دعوایی را در رابطه با ایفای تعهد مطرح می‌کند. به دلیل اینکه خوانده این دعوا خارج از تهران اقامت دارد، دادگاه حقوقی شهر تهران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد زیرا در مواقعی که دعوا راجع ‌به ایفای تعهد باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد. در این ‌مورد که خوانده خارج از تهران اقامت دارد، دادگاه شهر تهران نمی‌تواند به این دعوا رسیدگی کند.

صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی تهران

نوع دیگری از صلاحیت که برای محاکم قضایی تعریف شده است، صلاحیت ذاتی نام دارد. در این نوع صلاحیت، صنف، نوع و درجه ملاک تعیین صلاحیت است. یعنی صلاحیت هر دادگاه با توجه به این موارد، بررسی می‌شود. بنابراین در شرایطی که دعوایی در صلاحیت دادگاه نخستین باشد، سایر دادگاه‌ها نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند. اگر دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد، دادگاه اختصاصی نباید آن را مورد رسیدگی قرار دهد. این موارد تحت عنوان صلاحیت ذاتی مطرح می‌شود.

روند طرح دعوا در محاکم حقوقی

زمانی ‌که قصد دارید دعوایی را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید، ابتدا باید به یکی از دفترهای خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. پس ‌از آن دادخواست خود را تنظیم و ثبت کنید. سامانه نوبت‌دهی دادگاه حقوقی تهران ، شعبه و زمان مشخصی را برای رسیدگی به خواسته شما تعیین می‌کند. شما و خوانده دعوا باید در همان تاریخ به شعبه حقوقی مورد نظر مراجعه کنید. پس ‌از آن، دلایل و مدارک محکمه‌پسندی را به دادگاه ارائه دهید تا قاضی به نفع شما حکم دهد. این ‌مورد را با مثالی مطرح می‌کنیم.

یک مثال از فرآیند طرح دعوا در دادگاه حقوقی تهران

فرض کنید شما با شخصی قرارداد بیع موتورسیکلت را منعقد می‌کنید. شما و طرف مقابل با یکدیگر توافق می‌کنید تا خریدار در مدت ۳ ماه مبلغ قرارداد را به شما بپردازد. اگر این شخص بعد از گذشت ۳ ماه مبلغ قرارداد را پرداخت نکند، می‌توانید علیه او طرح دعوی کنید. در این شرایط بعد از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، دادخواست الزام به پرداخت ثمن ثبت می‌شود. در ادامه سامانه نوبت‌دهی دادگاه تهران یکی از شعبه‌های حقوقی را برای شما تعیین می‌کند و زمان جلسه دادگاه به شما ابلاغ می‌شود.

شما و خوانده دعوا باید در روز مقرر در جلسه دادگاه حضور داشته باشید. در این حالت می‌توانید برای اثبات ادعای خود، مبنی ‌بر عدم پرداخت مبلغ، متن قرارداد را به‌ همراه فیش‌های واریزی و توافق‌نامه‌ای که ضمن قرارداد امضاء کرده‌اید، به دادگاه ارائه دهید. در این ‌مورد شهادت شهود نیز مؤثر خواهد بود زیرا به علم قاضی در مورد جزئیات این پرونده کمک می‌کند. خوانده این دعوا نیز می‌تواند برای دفاع از خود، مدارک و دلایلی را به دادگاه ارائه دهد. قاضی بعد از بررسی جوانب پرونده، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

آدرس دادگاه حقوقی تهران

برای اینکه دعوای خود را از طریق مراجع حقوقی پیگیری کنید، لازم است که آدرس دادگاه حقوقی تهران را بدانید. به‌ عنوان مثال، ممکن است برای شما پیامک ابلاغیه ارسال شود و شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران باشد. در این حالت باید به آدرس دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مراجعه کنید. در صورتی‌که آدرس این مجتمع را نمی‌دانید، می‌توانید از طریق تماس با شماره ‌تلفن دادگاه حقوقی تهران، آدرس شعبه مورد نظرتان را بپرسید. تلفن تماس هر کدام از مجتمع‌های قضایی تهران در سایت دادگستری این شهرستان ثبت ‌شده است.

دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران یکی دیگر از دادگاه‌های مهم این شهرستان محسوب می‌شود. پرونده‌های گوناگونی در حوزه حقوقی و خانواده به این مجتمع ارجاع داده می‌شوند. شعبه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر به پرونده‌های حقوقی که به آن‌ها ارجاع داده می‌شود، رسیدگی می‌کند. این مجتمع قضایی در تهرانپارس، تقاطع شهید باقری و شهید عباس‌پور واقع شده ‌است.

از دیگر شعبه‌های دادگاه حقوقی تهران

چنانچه در مورد یک موضوع حقوقی طرح دعوا کنید و پرونده شما در مناطق ۲، ۷، ۸، یا ۱۳ شهرداری واقع شود، ممکن است پرونده به دادگاه شهید باهنر ارجاع داده شود.

در مواقعی که دعوای حقوقی در محدوده مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری تهران رخ دهد، به‌ احتمال فراوان پرونده به یکی از شعبه‌های مجتمع قضایی شهید مدنی فرستاده خواهد شد. آدرس دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان قدس، روبروی خیابان پورسینا قرار دارد.

دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران دارای ۶ شعبه حقوقی است. این دادگاه در میدان بهمن، بزرگراه بعثت ضلع شمالی ترمینال جنوب قرار دارد. چنانچه دعوای حقوقی شما در محدوده ۱۶ یا ۱۹ شهرداری تهران صورت ‌گرفته باشد، شعبه‌های حقوقی این دادگاه به آن رسیدگی می‌کنند.

آدرس دادگاه حقوقی غرب تهران

در صورتی‌ که دعوای شما در محدوده غرب تهران رخ دهد، احتمالاً رسیدگی به آن در دادگاه حقوقی غرب تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. برای اینکه در جلسه دادگاه حضور مؤثری داشته باشید، باید آدرس دادگاه حقوقی محدوده غرب تهران را بدانید.

یکی از مجتمع‌هایی که در محدوده غرب تهران قرار دارد، مجتمع شهید مفتح است. در شرایطی که دعوای شما مربوط به مناطق ۵، ۲۱ یا ۲۲ شهرداری تهران باشد، ممکن است پرونده به یکی از شعبه‌های این مجتمع ارجاع داده شود. در این حالت باید آدرس دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران را بدانید. این شعبه در شهر زیبا، خیابان مخابرات، پشت کانون اصلاح و تربیت قرار دارد.

چنانچه دعوای حقوقی شما در مناطق 9 ،10،18 و 18 شهرداری تهران رخ داده شود، رسیدگی به آن به‌ احتمال زیاد در یکی از شعبه‌های حقوقی مجتمع شهید مطهری صورت می‌گیرد. آدرس دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران در یافت‌آباد، میدان معلم بعد از میدان الغدیر واقع شده ‌است.

برای مثال:

فرض کنید شخصی که ساکن غرب تهران است، به‌ موجب قرارداد، خانه‌ خود را به شما بفروشد. این شخص بعد از دریافت بخشی از مبلغ قرارداد، برای تنظیم سند رسمی حاضر نمی‌شود. در این شرایط شما می‌توانید علیه او طرح دعوا کنید. چنانچه پرونده شما به شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع داده شود، باید به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران مراجعه کنید.

دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

یکی از مجتمع‌های قضایی مهم که به دعاوی گوناگون رسیدگی می‌کند، دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تهران است. در این مجتمع، شعبه‌های 105 الی 112 و ۲۷۶ و ۲۷۹ حقوقی مستقر هستند. در صورتی ‌که نوبت شما برای پیگیری یک دعوای حقوقی به شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران این مجتمع ارجاع داده شود، رسیدگی به آن توسط قاضی شعبه ۱۰۶ انجام می‌شود.

ممکن است شخصی متعهد شود که در مدت ۳ ماه تعمیرات منزل شما را که در تهران واقع ‌شده است انجام دهد. چنانچه این شخص بعد از گذشت مهلت مقرر به تعهد خود عمل نکند، شما می‌توانید الزام او را از طریق دادگاه حقوقی این شهرستان پیگیری کنید. بعد از ثبت دادخواست، ممکن است پرونده شما به شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع داده شود. در این شرایط باید به آدرس این شعبه واقع در خیابان تجریش، خیابان فناخسرو مجتمع قضایی عدالت مراجعه کنید.

شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز در این مجتمع قضایی مستقر است. یعنی اگر پرونده شما به شعبه ۱۱۰ ارجاع داده شود، تشکیل جلسه‌های دادگاه برای پرونده شما در مجتمع قضایی عدالت صورت می‌گیرد.

فایده این تقسیم بندی

این تقسیم‌بندی‌ها به ‌جهت رسیدگی هر چه بهتر و سریع‌تر به دعاوی حقوقی صورت گرفته است. به موجب قانون، زمانی که تقسیم‌بندی دادگاه‌ها در یک شهر صورت بگیرد، سایر شعبه‌های حقوقی نمی‌توانند قرار عدم صلاحیت صادر کنند. به این ترتیب، اگر پرونده حقوقی که در منطقه 7 رخ داده است و طبق تقسیم‌بندی باید به شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع داده شود، به شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران فرستاده شود، قاضی این شعبه نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. زیرا این دعوا در حوزه قضایی تهران شکل گرفته ‌است. این موضوع در تبصره ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.

بر اساس این تبصره، تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه، موجب تغییر صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌شود.

در این شرایط با ارائه مدارک و دلایل قانع‌کننده یا معرفی شاهد ادعای خود را در دادگاه ثابت کنید. در صورتی ‌که قاضی صحت اظهارات شما را بپذیرد، خوانده را جهت تنظیم سند رسمی ملزم خواهد کرد.

دعوای غیر منقول در این محاکم

در شرایطی که دعوا راجع به مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال، صالح به رسیدگی خواهد بود. مال غیرمنقول شامل اموالی است که حمل یا جا به جایی آن‌ها موجب تخریب مال یا محل آن شود. اموالی مانند خانه، زمین، مغازه، درختان و لوله‌هایی که در یک ساختمان به کار رفته‌اند، مال غیرمنقول هستند.

برای طرح یک دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی تهران به چه مواردی توجه داشته باشیم؟

برای طرح یک دعوای حقوقی در دادگاه‌ یا دادسرا ، پیشنهاد می‌کنیم که حتما درباره مراحل و فرآیندی که باید طی کنید، آگاهی داشته باشید. مناسب است که درباره تشریفات حضور در این محاکم از اشخاص با تجربه و مشاوران حقوقی اطلاعات بگیرید. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در این خصوص خدمات قابل قبولی را به شما ارائه می‌دهد.

علاوه براین، برای کسب نتیجه مثبت‌تر در دادگاه، باید به تمام دفاعیات، مدارک، اسناد و شواهدی که در دست دارید اشاره کنید. برای این اقدام نیز لازم است که یک لایحه کامل و جامع در اختیار داشته باشید. برای این منظور می‌توانید به سهولت از خدمات تنظیم لایحه بهره ببرید.

ثبت نظر یا سوال