درخواست الزام به ایفای تعهد مالی در نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد

لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد

نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد به عنوان یکی از پرکاربردترین لوایح حقوقی محسوب می‌شود. هنگامی‌ که قراردادی منعقد می‌شود، طرفین ملزم هستند که به تعهدات ناشی از آن عمل کنند. در غیر این صورت، شخصی که به نفع او تعهد شده است، می‌تواند از طریق دادگاه و با تقدیم نمونه لایحه الزام به ایفای تعهدات ، متعهد را به ایفای تعهد ملزم کند.

هدف از تشکیل یک قرارداد، تحقق خواسته‌های مشترک و ایفای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی ‌که طرفین به تعهدات خود عمل نکنند؛ الزام متعهد به اجرای تعهد، توسط متعهدله و از طریق دادگاه تقاضا می‌شود. برای این کار لازم است که متعهدله(یعنی کسی که تعهد به نفع او شده) علیه متعهد طرح دعوا کند. پس ‌از آن با تقدیم لایحه دفاعیه ایفای تعهد از قاضی درخواست کند تا متعهد را به ایفای تعهد ملزم کند. در مقابل، متعهد نیز می‌تواند برای دفاع از خود، نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. قاضی با توجه به اظهارات هر دو طرف، رأی مناسب را صادر می‌کند.

ضمانت اجرا در لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد

با انعقاد قرارداد، هر یک از طرفین متعهد می‌شود که به وظایف خود در قبال طرف مقابل عمل کند. عمل نکردن به تعهدات ممکن است منجر به ۳ ضمانت اجرا شود. اولین مورد، الزام از طریق دادگاه و دومین ضمانت اجرا، ایفای تعهد و گرفتن هزینه‌ها و مخارج از متعهد و راه سوم، فسخ قرارداد خواهد بود.

در صورتی ‌که متعهدله بخواهد قرارداد باقی بماند و آثار آن حفظ شود؛ از طریق دادگاه برای الزام متعهد به ایفای تعهد اقدام می‌کند. در این حالت، او با تقدیم نمونه لایحه الزام به ایفای تعهدات و ارائه مدارک مناسب، از قاضی تقاضا می‌کند تا متعهد را به ایفای تعهد ملزم کند.

یک مثال از عمل نکردن به تعهد در لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد

فرض کنید شخصی به دیگری تعهد می‌دهد که در مدت ۶ ماه تعداد ۵۰۰ میز و صندلی اداری برای او بسازد. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، طرف مقابل (متعهدله) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد از قاضی الزام متعهد را به ایفای تعهد تقاضا کند. چنانچه قاضی صحت اظهارات او را احراز کند، متعهد را ملزم می‌کند که به تعهدات خود عمل کند.

در صورتی‌ که متعهد به تعهدات خود عمل نکند، راه دیگری برای متعهدله وجود دارد. در این حالت او با اجازه دادگاه، می‌تواند خود، موضوع تعهد را ایفا کند. سپس تمام مخارج را از متعهد دریافت کند. مانند اینکه شخصی تعهد دهد، در مدت ‌زمان یک ‌سال یک کلینیک درمانی را برای روستا احداث کند. این شخص بعد از طی شدن مدت ‌زمان معین، نیمی از این بنا را تکمیل می‌کند. در این حالت صاحب پروژه می‌تواند با حکم دادگاه این پروژه را به کمک شخص ثالث به اتمام برساند. سپس هزینه‌هایی را که برای تکمیل آن استفاده‌ شده‌ است را از متعهد بگیرد.

راه سوم که آخرین راه است و آثار این قرارداد با آن از بین می‌رود، فسخ قرارداد است. همان ‌طور که ملاحظه کردید در دو مورد اول همچنان قرارداد باقی می‌ماند ولی در راه سوم، قرارداد و آثار آن از بین می‌رود.

کارایی نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد

همان ‌طور که بیان شد، در مواقعی که تعهد قرارداد ایفا نشود، روش‌های گوناگونی برای حفظ حقوق آن قرارداد وجود دارد که یکی از این روش‌ها الزام به ایفای تعهد است. الزام به ایفای تعهد، اولین ضمانت اجرای نقض قرارداد محسوب می‌شود. در این روش متعهدله با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد از قاضی تقاضا می‌کند که متعهد را به اجرای موضوع تعهد ملزم کند. در واقع کاربرد نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد در جایی است که متعهدله قصد دارد، موضوع تعهد را حفظ کند و این قرارداد فسخ نشود.

شرح یک مثال در خصوص کاربرد لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد

فرض کنید شخصی ضمن قرارداد بیع به دیگری تعهد می‌دهد تا در زمان برداشت محصولات زمین زراعی خود، ۱۰۰ تن گندم به خریدار تحویل دهد. در صورتی که در موعد مقرر این شخص به تعهد خود عمل نکند؛ متعهدله می‌تواند از طریق دادگاه، الزام او را به ایفای تعهد تقاضا کند. برای این کار لازم است که متعهدله با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد و بیان توضیحات خود، قاضی را قانع کند تا متعهد را به ایفای تعهد ملزم کند.

همچنین ممکن است شخصی خانه‌ای را از دیگری اجاره کند. مستأجر ضمن قرارداد اجاره، متعهد می‌شود تا خانه را بعد از گذشت یک ‌سال به موجر تحویل دهد. در صورتی ‌که بعد از موعد مقرر، مستاجر همچنان از تحویل این خانه به موجر خودداری کند، موجر می‌تواند علیه او طرح دعوا کند و الزام او را به تحویل عین مستأجره تقاضا کند. این حالت نیز یکی از مصادیق الزام به ایفای تعهد محسوب می‌شود زیرا مستأجر متعهد شده است که در موعد مقرر نسبت ‌به تخلیه این خانه اقدام کند.

لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد مالی

گاهی ممکن است موضوع تعهد، یک مال باشد. در این حالت، اگر موضوع دعوا مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، دادگاه صالح به رسیدگی این مساله است. مال غیرمنقول، به مالی گفته می‌شود که امکان جا به ‌جایی آن وجود ندارد یا اینکه جا به ‌جایی آن منجر به خراب شدن مال یا محل آن می‌شود. خانه، تابلوهای به ‌کار رفته در دیوار ساختمان و لوله‌هایی که در یک بنا به کار می‌روند، اموال غیرمنقول هستند.

یک مثال درباره لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد در خصوص مال منقول و غیر منقول

فرض کنید موضوع دعوای الزام به ایفای تعهد مالی، در مورد یک مال غیرمنقول باشد. مانند اینکه شخصی یک زمین زراعی را ضمن قرارداد بیع به دیگری می‌فروشد و متعهد می‌شود تا ۲ ماه بعد، این زمین را به خریدار تحویل دهد. چنانچه بعد از مدت مقرر متعهد به تعهد خود عمل نکند و این زمین را به خریدار تحویل ندهد، طرف مقابل می‌تواند علیه او در دادگاه محل وقوع زمین زراعی طرح دعوا کند.

پس از آن، با تقدیم لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد مالی و ارائه مدارک لازم، ثابت کند که متعهد در موعد مقرر به تعهد مالی خود، عمل نکرده‌ است. در صورتی ‌که برای تعهد مالی، زمان مشخصی تعیین ‌شده باشد، بهتر است که اظهارنامه‌ای به متعهد ارسال شود تا نتواند از این‌ موضوع اظهار بی‌اطلاعی کند. چنانچه برای اجرای تعهد، مهلتی در نظر گرفته نشده باشد، نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.

در صورتی ‌که موضوع دعوای الزام به ایفای تعهد مالی، یک مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه صالح است. مال غیرمنقول مالی است که جا به ‌جایی آن به‌ راحتی امکان‌پذیر است. مانند: خودکار، میز و دوچرخه که جا به جایی آن‌ها موجب تخریب مال یا محل آن نمی‌شود.

تعهد به تحویل مال در لایحه با یک مثال

فرض کنید شخصی یک انگشتر گران‌بها و بسیار با ارزش را ضمن یک قرارداد به دیگری می‌فروشد. او متعهد می‌شود تا بعد از ۱۰ روز این انگشتر را به خریدار تحویل دهد. در صورتی ‌که بعد از گذشت مهلت مقرر، متعهد مال منقول را به خریدار تحویل ندهد، متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد از دادگاه تقاضا کند. برای این کار لازم است با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد و ارائه مدارک مناسب از قاضی الزام متعهد به ایفای تعهد مالی را درخواست کند. قاضی با توجه به محتوای لایحه دفاعیه الزام به ایفای تعهد مالی و بر اساس مدارکی که ارئه شده است، رای مناسب را صادر می‌کند.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

بر اساس این ماده، اگر کسی برای اقدام به امری یا خودداری از اقدام به آن امر، تعهد دهد، چنانچه از این تعهد تخلف کند، مسئول خسارات طرف مقابل خواهد بود. مشروط به اینکه به جبران خسارت تصریح ‌شده باشد یا طبق عرف، قبول تعهد، به ‌منزله تصریح در این‌ موضوع بوده یا بر حسب قانون، ضمان باشد.

به خاطر داشته باشید که

تنظیم لایحه ، اقدامی مناسب برای حضور در دادگاه است. به خصوص اگر لازم باشد که با استفاده از لایحه، اسناد، مدارک و شواهدی که در اختیار دارید را به دادگاه ارائه دهید. به این منظور به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای دریافت اطلاعات بیشتر، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. علاوه براین، می‌توانید درخواست تنظیم لایحه را نیز ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، با شما ارتباط می‌گیریم.

تنظیم لایحه الزام به ایفای تعهد از طرف خواهانتنظیم لایحه الزام به ایفای تعهد از طرف خوانده

ثبت نظر یا سوال