برای نوشتن محتوای متن لایحه فسخ معامله به این خیارات توجه کنید + توضیح شیوه نوشتن این لایحه

لایحه فسخ معامله

اگر بعد از انعقاد معامله، با دلیل موجه، خواهان فسخ آن باشید ولی طرف مقابل فسخ معامله را نپذیرد، می‌توانید با تقدیم نمونه لایحه فسخ معامله از طریق دادگاه اقدام کنید. معامله به عقدی گفته می‌شود که طرفین به ‌موجب آن به انجام موضوع مورد توافق متعهد می‌شوند. در حقوق، واژه معامله بیشتر برای عقودی به کار می‌رود که موضوع آن‌ها خرید و فروش یک مال باشد. یعنی واژه معامله برای عقد ازدواج استفاده نمی‌شود. به ‌این ‌ترتیب زمانی ‌که طرفین معامله، برای خرید مالی با یکدیگر توافق می‌کنند، فروشنده متعهد خواهد بود که مال موضوع معامله را در موعد مقرر به خریدار تحویل دهد. خریدار هم موظف است ثمن معامله را به فروشنده بپردازد.

در قانون مدنی برای فسخ معامله شرایطی بیان شده ‌است، علاوه بر آن، طرفین معامله هم می‌توانند در متن توافق نامه شرایط خود را بنویسند. اگر هر یک از طرفین بر خلاف این شروط عمل کند، طرف مقابل می‌تواند این توافق را فسخ کند. در واقع فسخ معامله نیازی به رأی دادگاه ندارد ولی در صورتی‌ که بین طرفین اختلافی رخ داده باشد، بهتر است که خواهان با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه فسخ معامله این ‌موضوع را پیگیری کند.

علاوه بر موضوع این مقاله، در مقاله دیگری تحت عنوان « لایحه انفساخ قرارداد » در خصوص فسخ انواع معاملات مکتوب توضیح داده‎‌ایم. پیشنهاد می‌کنیم آن مقاله را نیز مطالعه کنید.

برای استفاده از لایحه فسخ معامله به این مثال توجه کنید!

به ‌عنوان مثال، خریدار و فروشنده در متن معامله، با یکدیگر توافق می‌کنند که اگر مال موضوع معامله، عیبی داشته باشد، خریدار حق فسخ داشته باشد. در صورتی که خریدار بعد از انعقاد معامله، متوجه عیوبی در مال موضوع معامله شود، می‌تواند برای فسخ آن اقدام کند. او ابتدا یک اظهارنامه برای فروشنده ارسال می‌کند و به او مهلت می‌دهد تا ثمن معامله را برگرداند. اگر فروشنده فسخ معامله‌ را نپذیرد یا به آن توجه نکند، خریدار می‌تواند علیه او در دادگاه اقدام کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه در مورد فسخ معامله و تقدیم آن به دادگاه، از قاضی تقاضا کند تا به این پرونده رسیدگی شود.

خیارات قابل ارائه در لایحه فسخ معامله

در قانون مدنی به مواردی اشاره‌ شده است که به‌ موجب آن‌ها طرفین می‌توانند معامله را فسخ کنند. این موارد به‌ عنوان خیارات مطرح شده‌اند. خیار به معنی اختیاری است که طرفین برای فسخ معامله دارند. این خیارات را به‌ صورت مختصر بررسی می‌کنیم:

 1. خیار مجلس؛ این خیار به معنی آن است که طرفین معامله بعد از عقد، تا زمانی ‌که متفرق نشده‌اند، می‌توانند آن را فسخ کنند. یعنی تا زمانی ‌که طرفین از یکدیگر جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به‌ هم بزنند.
 2. خیار حیوان؛ در معامله‌ای که مال موضوع آن حیوان باشد، خریدار تا ۳ روز بعد از عقد می‌تواند معامله را فسخ کند. حق خیار حیوان فقط مختص مشتری است.
 3. خیار شرط؛ ممکن است در معامله شرط شود که خریدار یا فروشنده یا هر دو طرف یا حتی شخص دیگری غیر از آن‌ها حق فسخ معامله را داشته باشد. برای این نوع خیار، باید مدت معینی شرط شود.
 4. خیار تاخیر ثمن؛ در صورتی‌ که خریدار و فروشنده برای تحویل مال مورد معامله و ثمن (مبلغ معامله)، زمانی را مشخص نکرده باشند؛ چنانچه ۳ روز از تاریخ معامله گذشته باشد ولی خریدار تمام ثمن معامله را تحویل نداده و فروشنده نیز مال موضوع معامله را به خریدار نداده باشد، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.
 5. خیار رؤیت و تخلف وصف؛ ممکن است خریدار مالی را ندیده باشد و فقط با توجه به وصف آن را بخرد. در این حالت اگر مال مورد معامله اوصافی که برای آن ذکر شده را نداشته باشد، خریدار بین فسخ معامله یا قبول آن مختار است.
 6. خیار غبن؛ یکی از مهم‌ترین خیارات در حقوق، خیار غبن است. در صورتی ‌که مال موضوع معامله یک غبن فاحش داشته باشد، طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کنند.

سایر خیارات قابل استناد در لایحه فسخ معامله

 1. خیار عیب؛ نوع دیگری از خیارات فسخ، خیار عیب است. زمانی ‌که برای مشتری، ثابت شود که عیب در زمان عقد وجود داشته و از او پنهان شده ‌است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا با دریافت ارش (خسارت) آن را بپذیرد.
 2. خیار تدلیس؛ زمانی ‌که یکی از طرفین با انجام عملیاتی، موجب فریب طرف دیگر شود، طرف مقابل می‌تواند با استفاده از این حق خیار، معامله را فسخ کند.
 3. خیار تبعض صفقه؛ در صورتی ‌که معامله نسبت ‌به قسمتی از مال مورد معامله صحیح بوده و نسبت ‌به قسمت دیگر آن باطل باشد، مشتری می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند.
 4. تخلف شرط؛ این نوع خیار احکام مفصلی دارد. به ‌صورت خلاصه می‌توان گفت اگر هر یک از طرفین بر خلاف شروط ضمن عقد عمل کنند، طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد. مانند اینکه در معامله شرط صفت مطرح‌ شود. یعنی برای مال موضوع معامله صفتی شرط شده باشد ولی بعداً معلوم شود که مال مورد نظر آن صفت را نداشته است. همچنین اگر نتیجه‌ای برای معامله شرط شود و بعد از انعقاد معامله، آن نتیجه حاصل نشود؛ در این حالت عدم تحقق این شرط باعث ایجاد حق فسخ برای طرفین خواهد شد.

خیارات که موجب حق فسخ معامله می‌شوند را به ‌صورت خلاصه بیان کردیم. در صورت وجود هر کدام از این خیارات، طرفین می‌توانند برای فسخ اقدام کنند. در مواقعی که یکی از طرفین فسخ معامله را رد کند، طرف دیگر می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه فسخ معامله و ارائه مدارک مناسب، این ‌موضوع را به دادگاه اطلاع دهد. دادگاه بعد از بررسی همه‌ جانبه این پرونده، حکم مناسب را صادر می‌کند.

اسقاط کافه خیارات در لایحه فسخ معامله

این عبارت به معنی آن است که طرفین معامله، تمام خیاراتی را که توضیح دادیم از خودشان ساقط می‌کنند. با اسقاط کافه خیارات ، طرفین می‌پذیرند که حتی اگر تخلفی در معامله صورت ‌گرفته باشد، این معامله فسخ نشود. اسقاط کافه خیارات، موجب می‌شود که طرفین نتوانند حتی از طریق دادگاه و تقدیم نمونه لایحه فسخ معامله ، طرف مقابل را به فسخ معامله اجبار کنند زیرا حق فسخ را از خود ساقط کرده‌اند.

نحوه تنظیم این لایحه

برای نوشتن نمونه لایحه فسخ معامله لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسید. سپس به ‌صورت کوتاه در مورد معامله و علت فسخ آن توضیح دهید. توضیحات شما باید به‌ گونه‌ای نوشته شود که هر کس آن را بخواند، در جریان موضوع پرونده قرار بگیرد. پس ‌از آن دلایل خود را به‌ صورت تیتروار و به ‌ترتیب اولویت بنویسید. دلایل شما باید مناسب و محکمه‌پسند باشند. استفاده از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه موجب کاربرد بهتر این لایحه می‌شود. در پایان با توجه به توضیحات و دلایلی که مطرح‌ شده است، نتیجه‌گیری خود را بنویسید. سپس خواسته اصلی خود مبنی ‌بر فسخ معامله را بیان کنید. قاضی با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

نمونه لایحه فسخ معامله و اسناد و مدارک مرتبط

برای اثبات فسخ معامله باید ضمن تقدیم نمونه لایحه فسخ معامله مدارک و دلایل خود را به دادگاه ارائه دهید. مهم‌ترین مدرک برای ارائه به دادگاه، متن معامله است. زیرا با ارائه متن معامله مشخص می‌شود که طرف مقابل به شروط و تعهدات آن عمل نکرده و موجب فسخ معامله شده‌ است. هم‎چنین اگر مورد معامله دارای عیوبی بوده که از شما پنهان ‌شده یا اینکه قصد فریب شما را داشته ‌است، می‌توانید از طریق شهادت شهود یا ارائه دلایل دیگر این ‌موضوع را ثابت کنید.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه فسخ معامله

 1. ماده‌ ۳۵۳ قانون مدنی: بر اساس این ماده، اگر چیز معین به ‌عنوان جنس خاصی فروخته شود ولی در حقیقت از آن جنس نباشد، بیع باطل است و در صورتی ‌که بعضی از آن، از جنس مورد نظر نباشد، معامله نسبت ‌به آن قسمت باطل است و نسبت ‌به مابقی، مشتری حق فسخ خواهد داشت.
 2. ماده ۲۳۵ قانون مدنی: بر اساس این ماده، اگر شرطی که در ضمن عقد مطرح شده ‌است، شرط صفت باشد، سپس معلوم شود که آن صفت وجود ندارد، کسی که شرط به نفع او انجام شده است، حق خیار فسخ خواهد داشت.
 3. ماده ۲۳۹ قانون مدنی: در صورتی ‌که اجبار شخصی که باید شرط را انجام دهد ممکن نباشد و فعلی که شرط شده هم از اعمالی نباشد که توسط شخص دیگری قابل ‌انجام باشد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را دارد.

توصیه می‌کنیم

فسخ انواع معامله با توجه به محتوای متنی که برای توافق مکتوب میان طرفین تهیه شده است و همچنین با توجه به تعهدات و شروطی که درباره آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند، دارای شرایط خاصی خواهد بود. علاوه براین، با توجه به موضوع معامله، ممکن است که قوانین و قواعد خاصی برای فسخ معامله مطرح شده باشد. برای آگاهی از این قوانین و همچنین برای انتخاب بهترین شیوه برای فسخ، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی بهره ببرید. استفاده از این خدمات امکان برقراری ارتباط با مشاوران حقوقی و وکلای مجرب را برای شما فراهم می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر در خصوص اقداماتی که برای فسخ انجام می‌دهید، همراه داشتن لایحه کاربردی و مناسب است. می‌دانیم که تنظیم لایحه، کاری تخصصی است که به دانش حقوقی و تجربه کافی نیاز دارد. به همین دلیل بهتر خواهد بود که نوشتن لایحه خود را به متخصصان حقوقی واگذار کنید. برای این منظور نیز می‌توانید از خدمات تنظیم لایحه بهره ببرید.

ثبت نظر یا سوال