جرم برداشت از حساب، آیا برداشت وجه از حساب مشترک جرم است؟

جرم برداشت از حساب

جرم برداشت از حساب زمانی محقق می‌شود که شخصی بدون اذن و رضایت صاحب حساب، مبلغی را از حساب او بردارد. در این شرایط شخصی که مرتکب این جرم شده باشد، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. وقوع این عمل مجرمانه، مصادیق و جنبه‌های مختلفی دارد که در این متن به بررسی هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

استفاده از وجه یا مال متعلق به شخص دیگر، باید با رضایت صاحب آن صورت بگیرد. زمانی ‌که شخصی با سوءنیت و با هدف ضرر رساندن به دیگری، وجهی را از حساب او بردارد، به ‌عنوان مجرم قابل مجازات خواهد بود.

گاهی جرم برداشت غیرقانونی از حساب توسط فردی انجام می‌شود که صاحب حساب به او اعتماد داشته است. یعنی شخصی که اطلاعات متعلق به حساب دیگری را در اختیار دارد با استفاده از کارت بانکی او مبالغی را از حساب او برداشت می‌کند. این اقدام جرم است و موجب مجازات مرتکب می‌شود. وقوع این عمل مجرمانه ممکن است تحت عنوان سرقت نیز صورت بگیرد.

تصور کنید شخصی در خانه خدمتکاری دارد که امور مربوط به منزل او را انجام می‌دهد. صاحب‌ خانه یک کارت بانکی به این خدمتکار می‌دهد تا روزانه وسایل و مواد خوراکی لازم را با این کارت خریداری کند. خدمتکار با سوءاستفاده از اعتماد صاحب خانه هر روز هنگام خرید، مبلغی را نیز برای خود، برمی‌دارد. بعد از مدتی صاحب کارت متوجه این موضوع می‌شود و علیه او شکایت می‌کند. در صورتی‌ که این موضوع اثبات شود، خدمتکار مجازات خواهد شد.

جرم برداشت پول از حساب دیگران

گاهی ممکن است شخصی به دلیل مهارت در حوزه کار با رایانه با سوءنیت مرتکب جرم برداشت پول از حساب دیگران شود. یعنی به‌ صورت غیرمجاز اقداماتی را انجام می‌دهد و با تغییر، محو داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجوهی را برای خودش یا دیگری انتقال می‌دهد.

تصور کنید شخصی به‌ صورت کاملا تخصصی اقدامات لازم جهت هک حساب‌های بانکی متعلق به یک شخص مشهور را انجام می‌دهد. این شخص مبالغی را برای خود و دیگران منتقل می‌کند. در این حالت جرم برداشت غیر مجاز از حساب بانکی محقق شده‌ است. چنانچه وقوع این جرم در دادگاه محرز شود، مرتکب به مجازات این عمل مجرمانه محکوم خواهد شد.

در شرایطی ممکن است فردی با دستور یا سفارش دیگری این اقدام را انجام دهد. یعنی این شخص هیچ مبلغی برای خودش برنمی‌دارد. بلکه وجوهی را از حساب فردی برمی‌دارد و به حساب دیگری انتقال می‌دهد.

در این رابطه یک مثال می‌زنیم

تصور کنید شخصی به یک فرد هکر مبلغی می‌دهد تا یک وجه معینی را از حساب متعلق به دیگری بردارد و به حساب او انتقال دهد. در این شرایط اگر هکر این کار را قبول کند و انجام دهد، مرتکب جرم برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شده‌ است.

اگر شخصی کارت بانکی متعلق به دیگری را سرقت کند و بعد وجوهی را از آن بردارد یا به حساب دیگری انتقال دهد، این اقدام نیز جرم محسوب می‌شود.

گاهی ممکن است افراد اقداماتی را انجام دهند که شخصی بی‌خبر از همه‌ جا و بدون اطلاع از این موضوع به دردسر دچار شود. تصور کنید دو نفر با یکدیگر اختلاف دارند. یکی از آن‌ها به هر طریقی حساب بانکی متعلق به ‌طرف مقابل را هک می‌کند و مبالغی را به حساب شخص ثالثی که از این موضوع بی‌ اطلاع است، انتقال می‌دهد. در این شرایط ممکن است برای این شخص ثالث مشکلاتی ایجاد شود.

جرم برداشت از حساب متوفی

در شرایطی که شخصی فوت می‌کند، به‌ محض فوت او، اموالش به وارث تعلق می‌گیرند. یعنی مالک وجوه و اموال او وراث هستند. اگر یکی از وراث بدون اطلاع از سایر ورثه، از حساب متعلق به متوفی وجهی را برداشت کند یا برای خودش انتقال دهد، مرتکب جرم برداشت از حساب متوفی شده ‌است. البته تحقق این جرم به سوءنیت و قصد مجرمانه مرتکب بستگی دارد.

گاهی ممکن است شخصی برای هزینه‌های کفن‌ و دفن چاره‌ای جز برداشت پول از حساب متوفی نداشته باشد. در این حالت جرمی محقق نشده است. همچنین در شرایطی که متوفی تنها یک وارث دارد و به هیچکس بدهکار نیست در این‌ صورت برداشت وجه از حساب او توسط تنها وارث، جرم محسوب نمی‌شود.

مصادیق تحقق این عمل مجرمانه در جامعه

تصور کنید یک دختر 20 ‌ساله با پدرش زندگی می‌کند. پدر جز این دختر هیچ خانواده یا فامیل دیگری ندارد. بعد از مدتی این پدر فوت می‌کند. در این‌ صورت دختر که منبع درآمدی ندارد، مجبور می‌شود هزینه مراسم کفن‌ و دفن را از حساب پدرش بردارد. در این شرایط او مرتکب جرم نشده است زیرا تنها وارث پدر بوده و متوفی به دیگران بدهکار نبوده است.

اگر یکی از وراث بدون اجازه سایر ورثه، مبلغی را از حساب متوفی بردارد، وراث دیگر می‌توانند علیه او اقدام کنند. در این شرایط اقدامات مربوط به انحصار وراثت، تحریر و تقسیم ترک صورت می‌گیرد.

گاهی ممکن است فردی غیر از وراث این اقدام را انجام دهد. در این شرایط وراث می‌توانند علیه او شکایت کنند. تصور کنید شخصی شریکی دارد که بعد از فوت او، با دسترسی به حساب متوفی وجوهی را برای خودش انتقال می‌دهد. در این حالت وراث متوفی می‌توانند علیه او در دادگاه اقدام کند.

زمانی نیز ممکن است خانمی بعد از فوت شوهرش برای ‌اینکه وجوه حساب بانکی او به پدر و مادرش نرسند، آن‌ها را به حساب خودش منتقل کند. در این حالت این اقدام خانم توسط وراث همسرش که پدر و مادر او هستند، قابل پیگیری است. آن‌ها باید برای انحصار وراثت، تحریر و تقسیم ترکه از طریق قانون اقدام کنند تا بتوانند این وجوه را از او پس بگیرند. مطابق قانون زن از شوهرش ارث می‌برد اما نمی‌تواند بدون اطلاع سایر وراث برای بردن سهم خود اقدام کند.

جرم برداشت از حساب مشترک

بعضی از افراد به واسطه شغل خود یا به هر دلیلی، حساب مشترکی با دیگران افتتاح می‌کنند. افتتاح حساب مشترک شرایطی دارد که هر دو طرف باید آن‌ها را رعایت کنند. برداشت وجه به‌ صورت جدا از شریک امکان‌پذیر است ولی طرفین باید میزان سهم خود را تعیین کنند. در شرایطی که شخصی بدون اطلاع شریک، امضای او را جعل کند و بیشتر از سهم خود بردارد، مرتکب جرم برداشت از حساب مشترک شده ‌است. اگر یکی از شرکا فوت کند و طرف مقابل تمام وجوه را به هر طریقی به حساب خودش انتقال دهد، این اقدام او نیز قابل مجازات است.

تصور کنید زن و شوهری با مراجعه به بانک یک حساب مشترک افتتاح می‌کنند. بعد از مدتی آن‌ها به ‌علت طلاق از یکدیگر جدا می‌شوند، اما این حساب را جدا نمی‌کنند. خانم به ‌همراه برادرش بدون اطلاع همسر سابق به بانک می‌رود. او با جعل امضای همسر سابقش تمام وجوه این حساب را برداشت می‌کند. در این شرایط عمل مجرمانه برداشت از حساب مشترک تشکیل می‌شود. همچنین جرم جعل امضا نیز توسط خانم و برادرش انجام ‌شده است. مطابق قانون این اقدامات قابل پیگیری و مجازات هستند.

جرم برداشت از حساب مشتری توسط کارمند بانک

کارمندان بانک وظیفه دارند تا در مورد وجوه و اموالی که به بانک سپرده شده ‌است، امانتدار باشند. اگر کارمندی با سوءاستفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارد، اقداماتی انجام دهد که به دیگران ضرر برسد، مستحق مجازات است. در شرایطی که کارمند بانک با سوءاستفاده از اطلاعات حساب مشتریان، وجوه آن‌ها را تصاحب و برداشت کند، مرتکب جرم برداشت از حساب توسط کارمند شده ‌است. تصور کنید کارمندی هر روز مبالغی را از حساب مشتریان برداشت می‌کند. در یک ماه این مبلغ بسیار زیاد و قابل‌ توجه می‌شود. در این حالت جرم برداشت از حساب مشتری توسط کارمند بانک محقق شده است.

خدمات حقوقی تیم احتراما

در مواقعی که متوجه شوید از حساب شما مبالغی برداشت می‌شود، لازم است این موضع را پیگیری کنید. چنانچه در این خصوص قصد شکایت دارید، توصیه می‌کنیم ابتدا با یک مشاور حقوقی صحبت کنید. به این منظور می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی احتراما بهره‌مند شوید.

اگر پرونده شما به دادگاه ارسال شود، لازم است که برای شرح خواسته خود، یک لایحه‌ ارائه دهید. تنظیم لایحه یک اقدام مهم و تخصصی است که باید توسط افراد حقوقدان انجام شود. شما می‌توانید این مورد را نیز به کارشناسان باتجربه ما بسپارید.

اگر در خصوص این متن، سوالی دارید، لطفا در قسمت ثبت سوال، آن را مطرح کنید. در اسرع وقت پاسخ مناسب را بیان می‌کنیم.

ثبت نظر یا سوال