لایحه دفاعیه زنای محصنه و نحوه تنظیم و مواد قانونی مناسب آن!

لایحه دفاعیه زنای محصنه

نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه زمانی به دادگاه ارسال می‌شود که مرد یا زن متأهلی ، مرتکب زنا شده باشند. در صورت ثابت شدن این جرم، نسبت به اشخاصی که مرتکب آن شده‌اند، حد اجرا می‌شود. حد مجازاتی است که شرع مقدس میزان آن را مشخص می‌کند. چنانچه ثابت شود زانی یا زانیه دارای همسر بودند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته‌اند، به اعدام محکوم می‌شود. این لایحه یک نوع لایحه رابطه نامشروع است.

زنا به ‌معنای مقاربت غیر شرعی و بدون عقد زن با مرد غریبه است. زنای محصنه به معنی آن است که خانمی که مرتکب زنا شده ‌است، شوهر دارد و هر زمان که بخواهد می‌تواند با شوهر خود مقاربت و نزدیکی داشته باشد. زنا وقتی محقق می‌شود که دخول صورت بگیرد. یعنی صرف در آغوش گرفتن یا همبستر شدن موجب تحقق زنا نمی‌شود. جرم زنای محصنه یکی از جرائم مهم و حساس است که آثار سویی بر زندگی هر دو طرف و به خصوص خانم باقی می‌گذارد. در اسلام حد زنای محصنه سنگسار است. در صورتی‌ که سنگسار ممکن نباشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.

موارد حضور در دادگاه برای لایحه دفاعیه زنای محصنه

در مواقعی که شرایط احصان برای دادگاه محرز نشود، مرتکبین به مجازات شلاق محکوم می‌شوند. زنای محصنه موجب نابودی زندگی مشترک می‌شود. زنی که مرتکب زنا شود، حتی اگر این ‌موضوع در دادگاه ثابت نشود، همیشه در برابر شوهر خود به‌ عنوان یک مجرم تلقی خواهد شد. همین‌ موضوع موجب از بین رفتن پایه و اساس زندگی مشترک آن‌ها می‌شود. گاهی ممکن است شوهر خانم از تحقق زنای همسر خود با مرد غریبه‌ای آگاه شود.

او با ارائه مدارک در مقام یک اطلاع دهنده این‌ موضوع را در دادگاه، مطرح می‌کند. در مقابل همسر این مرد که مرتکب زنای محصنه شده‌ است، نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه را تنظیم می‌‎کند و به دادگاه ارائه می‌دهد. او تلاش می‌کند با بیان توضیحات و ارائه دلایل محکمه پسند، بی‌گناهی خود را ثابت کند. برای ثابت شدن زنای محصنه شرایطی لازم است. در صورتی‌ که این شرایط وجود نداشته باشد، زنا از حالت احصان خارج می‌شود.

مصادیق خروج از احصان در لایحه دفاعیه زنای محصنه

در این قسمت بعضی مصادیق خروج از احصان را به ‌عنوان نمونه بیان می‌کنیم. احصان به معنی متأهل بودن و داشتن شرایط نزدیکی و تمتع از همسر است. خانمی که هر زمانی که بخواهد می‌تواند بدون مانع با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد، به‌ عنوان محصنه شناخته می‌شود.

در قانون شرایطی مطرح ‌شده است که موجب خروج زوجین از احصان می‌شود. یعنی با وجود این شرایط زن یا مردی که مرتکب زنا شده‌اند، سنگسار یا اعدام نمی‌شوند. یکی از مصادیق خروج از احصان، مسافرت است. مسافرت به هر علتی که باشد، موجب خروج طرفین از حالت احصان می‌شود. یعنی خانمی که شوهر او برای سفر کاری شش ماه از سال را در خانه حضور ندارد، چنانچه مرتکب زنا شود، این زنای محصنه نیست و زنای ساده محسوب می‌شود. در این حالت اگر خانم به اتهام زنای محصنه، تحت تعقیب قرار بگیرد، می‌تواند در متن نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه این موضوع را مطرح کند. چنانچه برای دادگاه محرز شود که شرایط احصان، وجود نداشته است، زانیه (زنی که مرتکب زنا شده است) اعدام نمی‌شود، ولی به صد ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد.

چند مثال برای استناد در لایحه دفاعیه زنای محصنه

همچنین وجود بیماری‌های مقاربتی شوهر، موجب خروج از احصان می‌شود. یعنی اگر مردی بیماری‌ جنسی داشته باشد و این‌ موضوع مانع برقراری رابطه جنسی با همسر شود، در صورتی ‌که زوجه مرتکب زنا شود، زنای محصنه محسوب نمی‌شود.

هرگاه هم که شوهر به بیماری‌های واگیردار مانند ایدز مبتلا باشد و خانم به ‌همین دلیل نتواند با شوهرش رابطه نزدیکی برقرار کند، این موضوع موجب خروج زوجه از احصان می‌شود. در این شرایط اگر خانم به ارتکاب زنای محصنه متهم شود، می‌تواند ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه مدارک پزشکی شوهر خود را نیز به دادگاه ارائه دهد. در این حالت زانیه اعدام یا سنگسار نمی‌شود.

مواردی که به‌ عنوان نمونه بیان شد، به‌ معنای آن است که اگر مرد یا زن متاهلی، با وجود این شرایط، مرتکب زنا شوند، به‌ عنوان زنای محصن یا محصنه محسوب نمی‌شود. در صورت ثابت شدن این موارد، مرتکب به اعدام یا سنگسار محکوم نخواهد شد و در این حالت مجازات مرتکب صد ضربه شلاق حدی خواهد بود.

نحوه تنظیم نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه

زمانی ‌که شخصی قصد دارد نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه را تنظیم کند، باید مشخصات خود و طرف مقابل را به‌ همراه آدرس بنویسد. این شخص یا وکیل او باید توضیحات خود را به‌ صورت خلاصه، مرتب و بدون ابهام بنویسد. لازم است که متهم یا وکیل او توضیحات خود را در قالب پاراگراف‌های مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسد. او می‌تواند در متن نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کند.

در این ‌صورت اعتبار نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه بیشتر است. در انتهای نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه لازم است که خواسته خود را مبنی ‌بر صدور حکم برائت بنویسد. قاضی پس ‌از بررسی دلایل و مدارک و با توجه به نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه دفاعیه زنای محصنه

در ادامه به چند ماده از قانون مجازات اسلامی اشاره خواهیم کرد:

ماده 225 قانون مجازات اسلامی

حد زنا برای زانی (محصن) و زانیه (محصنه) رجم یا سنگسار است. در صورتی‌ که امکان اجرای سنگسار نباشد، زن و مردی که محصن و محصنه بودند، به اعدام محکوم می‌شوند. در غیر این صورت به صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

ماده 226 قانون مجازات اسلامی

احصان مرد و زن با شرایطی که در این ماده آمده‌ است، محقق می‌شود. زمانی‌ که مردی دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالت بلوغ و عاقل بودن با او نزدیکی کرده باشد و هر زمانی ‌که بخواهد، امکان برقراری رابطه جنسی با او را داشته باشد، محصن است.

همچنین زمانی‌ که خانمی همسر دائمی و بالغ دارد و در حالی ‌که بالغ و عاقل است، با او رابطه نزدیکی داشته‌ باشد و امکان برقراری نزدیکی با شوهرش را نیز دارد، محصنه خواهد بود.

ماده227قانون مجازات اسلامی

با اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری‌های مقاربتی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند، ایدز و سفلیس، زوجین از احصان خارج می‌شوند. یعنی در صورتی‌ که مرتکب زنا شوند، به‌ عنوان محصن یا محصنه مجازات نمی‌شوند.

رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 6/11/1377

بر اساس این رای وحدت رویه، در جرم انتسابی زنای محصن و محصنه، اگر حکم برائت صادر شده باشد یا محکومیت مرتکبین کمتر از ده سال باشد، در هر صورت دیوان ‌عالی کشور مرجع صالح برای تجدید نظر خواهی است.

مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم لایحه

اگر به هر دلیلی برای حضور در دادگاه به این لایحه نیاز دارید و تمایل دارید که شواهد، مدارک و اسناد شما به خوبی در متن لایحه بیان شوند، برای شما مناسب خواهد بود که فرآیند نگارش لایحه را به مشاوران حقوقی با تجربه و وکلای مجرب بسپارید. برای این منظور پیشنهاد می‌کنیم که درخواست تنظیم لایحه اختصاصی خود را ثبت کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

علاوه براین، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید درباره مسائل حقوقی و قانونی مربوط به این پرونده، از اشخاص متخصص راهنمایی و مشاوره بگیرید. برای این منظور نیز، کافی است که درخواستتان را در سایت ثبت کنید.

ثبت نظر یا سوال