لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی ؛ چند نکته عملی برای دفاعیه قدرتمند

لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی

نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی یک نوع لایحه کاربردی است. در مواقعی که شخصی به اتهام نگهداری از مشروبات الکلی، تحت تعقیب قرار می‌گیرد، با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی تلاش می‌کند دفاعیات خود را در دادگاه مطرح کند. مشروبات الکلی از انواع کالاهای ممنوعه محسوب می‌شود که تمامی رفتارهای مرتبط با آن، از جمله تولید، استفاده، نگهداری، توزیع و انتقال آن جرم شناخته شده‌اند. نگهداری مشروبات الکلی به انگیزه‌های مختلفی انجام می‌شود. گاهی مواقع شخصی برای استفاده‌ خود، مقدار زیادی مشروبات الکلی را خریداری می‌کند و آن را در خانه نگهداری می‌کند.

همچنین ممکن است شخصی تولید کننده مشروبات الکلی باشد. این شخص مشروبات الکلی را به قصد توزیع و پخش به مشتری‌های خود نگهداری می‌کند. در هر صورت نگهداری این کالای ممنوعه با هر قصدی که باشد، جرم است. اگر مرتکب توسط پلیس شناسایی شود و تحت تعقیب قرار بگیرد، می‌تواند نمونه لایحه نگهداری مشروبات الکلی را تنظیم ‌کند تا در دادگاه از خودش دفاع کند. در صورتی‌ که جرم این شخص در دادگاه اثبات شود، قاضی با توجه به نوع و میزان مشروبات الکلی که در خانه این شخص نگهداری شده است، مجازات او را تعیین می‌کند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی

مشروبات الکلی ممکن است داخلی یا خارجی باشد. یعنی ممکن است شخصی مشروبات الکلی را که در خارج تولید شده‌اند، از افرادی که وارد کننده آن هستند، خریداری کند. در این ‌صورت مطابق رای وحدت رویه‌ای که اخیراً در سال 1400 صادر شده ‌است، رسیدگی به جرم نگهداری از مشروبات خارجی، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 خواهد بود. پیش ‌از این رسیدگی به جرایم مربوط به مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب بود. اما با صدور این رأی وحدت رویه، جرم نگهداری از مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار گرفت. رسیدگی به جرائم مربوط به مشروبات الکلی داخلی نیز در صلاحیت همین دادگاه است. یعنی نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی به این دادگاه تقدیم می‌شود.

نکات مهم در رابطه با نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی

پیش از تنظیم نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی لازم است که با نکات مهم آن آشنا شوید. در این بخش از مقاله، موارد مهمی در رابطه با جرم نگهداری مشروبات الکی بیان می‌شود.

جرم نگهداری از مشروبات الکلی جرم غیرقابل گذشت است. در صورتی ‌که شخصی مرتکب این جرم شود، دادستان به‌ عنوان مدعی‌العموم این جرم را پیگیری می‌کند.

اگر شخصی که مرتکب جرم نگهداری مشروبات الکلی شده‌ است، از کارکنان دولت باشد، علاوه ‌بر مجازاتی که در قانون آمده ‌است، به انفصال موقت از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

در صورتی‌ که مرتکب این جرم بیش‌ از 20 لیتر مشروبات الکلی را نگهداری کند، مجازات او شدیدتر است. در این ‌صورت وسایل تسهیل این جرم، به نفع دولت ضبط می‌شود.

ممکن است به تشخیص قاضی، تعزیر شخصی که بیمار یا ناتوان است، تخفیف داده شود. یعنی اگر شخصی که مرتکب جرم نگهداری از مشروبات الکلی شده است، از تحمل شلاق تعزیری یا مجازات حبس ناتوان باشد، ممکن است قاضی جزای نقدی را برای او تعیین کند.

کاربرد نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی

در سال‌های اخیر، گرایش بعضی مردم جامعه به سمت مشروبات الکلی، موجب افزایش جرائم مربوط به آن شده ‌است. نگهداری از مشروبات الکلی یکی از جرائم مرتبط با این کالای ممنوع است. کاربرد نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی در جایی است که شخصی مرتکب جرم نگهداری مشروبات الکلی شده‌ باشد. در آن حالت، آن شخص قصد دارد که با تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی از خودش دفاع کند. متهم می‌تواند در نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی دفاعیات خود را مطرح کند. سپس تقاضای تخفیف مجازات یا صدور حکم برائت را نیز در دادگاه مطرح نماید.

گاهی ممکن است جرم نگهداری از مشروبات الکلی به ‌علت توطئه باشد. یعنی متهم خودش مشروبات را نگهداری نکرده‌ است، بلکه فرد دیگری این مشروبات را در خانه او قرار می‌‎دهد تا اعتبار این شخص بین مردم خدشه‌دار شود. در این حالت متهم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی و ارائه مدارک اثبات بی‌گناهی خود، از دادگاه تقاضا کند که به برائت او حکم دهد.

به ‌عنوان مثال:

شخصی را در نظر بگیرید که در یک محله، فرد بسیار آبرومند و معتبری است. یکی از همسایه‌های او به ‌علت دشمنی با او مقداری مشروبات الکی را در خانه او قرار می‌دهد. سپس این موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. زمانی ‌که مأموران نیروی انتظامی به خانه‌ این شخص مراجعه می‌کنند، مشروبات را می‌بینند و صاحب‌خانه را به مرجع قضایی تحویل می‌دهند. با شروع جلسات دادرسی، صاحب‌خانه با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی و ارائه مدارک لازم از خودش دفاع می‌کند. معرفی شاهد و تنظیم استشهادیه در این‌ مورد می‌تواند به او کمک کند. یعنی همسایه‌ها و اهالی منطقه‌ای که متهم زندگی می‌کند، با امضای استشهادیه، حسن سابقه او را تأیید می‌کنند. در این ‌صورت دادگاه با بررسی دفاعیات متهم و دلایلی که ارائه ‌شده است،حکم برائت او را صادر می‌کند.

چه زمانی نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی تنظیم می‌شود؟

اگر شخصی مشروبات الکلی را در خانه یا مغازه یا در وسایل خود نگهداری کند، امکان دارد که این موضوع توسط افرادی به پلیس گزارش داده شود. در این شرایط ماموران نیروی انتظامی برای پیدا کردن مشروبات الکلی به خانه این شخص می‌روند. در صورتی ‌که مشروبات الکلی از خانه او پیدا شود، این شخص به مقامات قضایی تحویل داده خواهد شد. در این شرایط متهم یا وکیل او نمونه لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی را تنظیم می‌کنند. متهم در لایحه، دفاعیات خود را بیان می‌کند. سپس از قاضی تقاضا می‌کند تا مجازات او را کاهش دهد.

به‌عنوان مثال:

شخصی را در نظر بگیرید که مشروبات الکلی دست ‌ساز را در خانه‌ خود نگهداری کرده ‌است. او مشروبات الکلی را به دیگران می‌دهد یا خودش با استفاده از آن مست می‌شود و با رفتارهای غیر ارادی برای همسایه‌ها مزاحمت ایجاد می‌کند. همسایه‌ها این‌ موضوع را به پلیس گزارش می‌دهند. پلیس با مراجعه به خانه این شخص متوجه می‌شود که او مشروبات الکلی را در انباری خانه‌ خود مخفی کرده ‌است. این شخص به جرم نگهداری مشروبات الکلی، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. سپس به مقامات قضایی تحویل داده می‌شود. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک ارائه ‌شده، حکم مناسب را در مورد متهم صادر می‌کند.

رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400

بر اساس این رأی وحدت رویه، نگهداری مشروبات الکلی خارجی اگرچه یک کالای ممنوع است و نگهداری از آن جرم محسوب می‌شود و موجب مجازات مرتکب خواهد شد اما این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دادگاه کیفری دو خواهد بود.

توصیه ما برای شما

از اهمیت دفاعیه موثر غافل نباشید. همین حالا تنظیم لایحه برای اتهام خود را به تیم حقوقی احتراما بسپارید یا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید و با اطلاعات بیشتری در مراجع قضایی حاضر شوید.

تنظیم لایحه نگهداری مشروبات الکلی از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال