لایحه مزاحمت ملکی ، شرح مصادیق و کاربرد آن با ذکر مثال

لایحه مزاحمت ملکی

لایحه مزاحمت ملکی یک لایحه بسیار مهم و کاربردی است. مزاحمت ملکی به ‌معنای آن است که شخصی بدون اینکه ملکی را از تصرف صاحب آن خارج کند، در مالکیت او ایجاد مزاحمت کند. یعنی مانع استفاده کامل این شخص از ملک خودش شود. به‌ عبارت ‌دیگر، مزاحمت ملکی سبب می‌شود که مالک در استفاده از ملک خود با مشکل مواجه شود در صورتی که آن ملک در تصرف خودش است. به این‌ صورت که شخصی با اقدام خود موجب سختی در رفت‌ و آمد یا مانع استفاده از پارکینگ و سایر مشاعات توسط صاحب ملک شود. در این حالت این شخص در واقع موجب مزاحمت ملکی برای صاحب ملک شده‌ است.

برای مثال، شخصی که ماشین خود را در پارکینگ خودش پارک می‌کند و شخصی، که منزل مجاور او زندگی می‌کند. خانه مجاور با قرار دادن یک جسم سنگین یا قرار دادن ماشین خود، سبب می‌شود که این شخص نتواند از پارکینگ خارج شود. در این شرایط، آن خانه مرتکب جرم مزاحمت ملکی شده ‌است. در این حالت شخصی که بزه دیده جرم مزاحمت ملکی است، می‌تواند علیه مجرم طرح شکایت کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه مزاحمت ملکی برای دفاع از ملک خود و مجازات مجرم اقدام کند. در صورتی ‌که شما هم قصد دارید، برای مزاحمت ملکی از شخصی شکایت کنید، لازم است که با تنظیم نمونه لایحه رفع مزاحمت ملکی درباره آنچه رخ داده است، به ‌طور کامل بنویسید.

مصادیق مزاحمت ملکی چه مواردی هستند؟

مزاحمت ملکی جرمی است که صاحب مال یا متصرف، ملک را همچنان در تصرف خود دارند ولی نمی‌توانند به‌ صورت کامل و با اطمینان از تمام امکانات ملک خود استفاده کند. دیوار کشی، پی‌ کنی، حفر چاه، تغییر حد فاصل، کرت‌ بندی، غرس اشجار و زراعت و مانند این موارد، ممکن است سبب مزاحمت ملکی برای دیگران شود.

درباره این موضوع به این مثال توجه کنید:

شخصی در زمان کاشتن درختان و زراعت در ملک خودش، بدون توجه به محدوده و مرز بین زمین خود و صاحب زمین مجاور، قسمتی از زمین او را هم با محصولات خودش زراعت می‌کند. این عمل سبب مزاحمت ملکی برای صاحب زمین مجاور شده ‌است. در این حالت مالک زمین مجاور، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه مزاحمت ملکی و ارائه مدارک لازم، ثابت کند که این شخص، برای او مزاحمت ملکی ایجاد کرده ‌است.

گاهی ممکن است شخصی که در یک ساختمان زندگی می‌کند، بسیاری از وسایل خود را در پله‌های ساختمان رها کند و اهالی ساختمان را برای رفت ‌و آمد، با مشکل مواجه کند. چنانچه تذکر به این شخص کارساز نباشد و او وسایل را جا به‌ جا نکند، اهالی ساختمان، می‌توانند شکایت کنند و نمونه لایحه دفاعیه مزاحمت ملکی را به دادگاه تقدیم کنند. در این ‌صورت شخص خطا کار به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. در مواردی مشاهده می‌شود که شخصی که در حال تعمیر خانه یا ملک خودش است، نخاله‌های ساختمانی را در حیاط یا مقابل در ورودی منزل دیگران قرار می‌دهد. این ‌موضوع مصداق جرم مزاحمت ملکی است و این شخص می‌تواند علیه متهم شکایت کند.

سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه رفع مزاحمت ملکی درباره مسائلی که رخ داده ‌است، به طور کامل توضیح دهد. در مواردی هم ممکن است شخصی دور تا دور زمین کشاورزی خودش را دیوار یا حصار بکشد. این‌ موضوع سبب سخت شدن رفت‌ و آمد مالک برای رسیدن به زمین خود می‌شود. در این حالت شخصی که از این‌ موضوع شکایت دارد، با تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص مزاحمت ملکی و ارائه مدارک لازم درباره این خواسته خودش به ‌طور کامل توضیح می‌دهد.

نکات مهم درباره جرم مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی باید فعلیت داشته باشد. این ‌موضوع به این معنا است که اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته ‌است و الان از بین رفته ‌است، از مصادیق این جرم محسوب نمی‌شود.

شکایت از مزاحمت ملکی در مواقعی مصداق دارد که شخصی در ملک دیگری تعرض کند ولی مانع تصرف و استفاده از ملک نشود. یعنی مزاحم این مزاحمت را به قصد جلوگیری از ورود به این ملک انجام نمی‌دهد، بلکه به‌ جهت مالکیت خودش نسبت‌ به ملک مجاور، این مزاحمت را ایجاد می‌کند.

شکایت کیفری مزاحمت ملکی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می‌شود زیرا در امور و دعاوی مربوط به مال غیر منقول، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک است.

کاربرد نمونه لایحه مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی موضوعی است که از گذشته‌های دور، در مورد خانه و زمین‌های زراعی و مغازه‌ها بین اشخاص وجود داشته ‌است. اگر بخواهید در زمینه مزاحمت ملکی شکایتی مطرح کنید، لازم است که مالک باشید. در این حالت می‌توانید شکوائیه و نمونه لایحه ایجاد مزاحمت ملکی را به دادگاه کیفری تقدیم کنید. البته لازم است که برای این کار، سند مالکیت خود را به دادگاه ارائه دهید، تا دادگاه مالکیت شما را احراز کند. اما در صورتی ‌که شکایت را در دادگاه حقوقی طرح دعوا کنید، نیازی به سند مالکیت نیست. همین ‌که متصرف ملک باشید، می‌توانید دعوای خود را مطرح کنید.

یک مثال کاربردی

زمانی ‌که صاحب ملک مجاور در حد فاصل زمین شما تغییراتی ایجاد کند، می‌توانید علیه او در دادگاه شکایت کنید. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه رفع مزاحمت ملکی خواسته خود را مطرح کنید. برای مثال اگر زمین شما دو هکتار است و مرزبندی این زمین را با تایید اداره ثبت انجام داده‌اید، در صورتی ‌که صاحب زمین مجاور شما بعد از مدتی این مرزبندی را تغییر دهد و قسمتی از زمین را در محدوده زمین خودش وارد کند، می‌توانید علیه او در دادگاه اقدام کنید.

شما می‌توانید با تنظیم نمونه لایحه در خصوص مزاحمت ملکی و ارائه مدارک لازم، این ‌موضوع را اثبات کنید. در صورتی ‌که قاضی صحت ادعای شما را تایید کند، به نفع شما حکم می‌دهد. یعنی مزاحم را ملزم به رفع مزاحمت می‌کند. علاوه ‌براین، مزاحم به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. همچنین در مواقعی که شخصی با پی‌ کنی اشتباه و غیر اصولی سبب آسیب به ملک شما شود و آن را در معرض ریزش قرار دهد، می‌توانید با مراجعه به دادگاه کیفری و تنظیم نمونه لایحه ایجاد مزاحمت ملکی این ‌مورد را پیگیری کنید. در صورتی ‌که غیر قانونی بودن این روش پی‌ کنی در دادگاه اثبات شود، قاضی به مجازات متهم و رفع مزاحمت از ملک شما دستور می‌دهد.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

براساس این ماده چنانچه شخصی به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، کرت‌بندی، نهر کشی، غرس درختان، زراعت و مانند این موارد موجب تخریب محیط‌ زیست شود؛ اقدام به تصرف عدوانی، ممانعت یا مزاحمت برای ملک مجاور ملک خود کرده است و به حبس تا شش ماه محکوم می‌شود. در این شرایط، دادگاه نیز موظف است مطابق تبصره این ماده رسیدگی به جرائم را خارج از نوبت انجام دهد.

پیشنهاد ما برای نوشتن لایحه مزاحمت ملکی

اگر شاهد اینگونه مزاحمت‌ها هستید و تمایل دارید که بابت آن شکایت خود را مطرح کنید، لازم است که از لایحه متناسب با آن نیز اطلاعات دقیقی داشته باشید. تنظیم لایحه به شما این امکان را می‌دهد که مدارک و اسناد خود را به صورت نظامند به دادگاه ارائه دهید و درخواست کنید که به شکایت شما رسیدگی کنند. برای نوشتن و تهیه لایحه، حتما از متخصصان حقوقی مجرب اطلاعات بگیرید تا شما را برای تنظیم این نوشته راهنمایی کنند.

علاوه براین، این امکان را نیز خواهید داشت که از خدمات تیم حقوقی احتراما مانند خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید.

تنظیم لایحه مزاحمت از طرف شاکیتنظیم لایحه مزاحمت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال