تنظیم لایحه شهادت کذب ، لایحه دفاعیه در خصوص شهادت کذب باید حاوی چه نکاتی باشد؟

لایحه شهادت کذب

لایحه شهادت کذب زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که شاهد با اظهارات کذب خود، موجب ورود ضرر و زیان به یکی از طرفین دعوا شده باشد. یعنی زمانی شاهد اطلاعاتی را برخلاف واقعیت در دادگاه مطرح کند. او با این اقدام خود به جان، جسم یا اموال شخصی که علیه او شهادت می‌دهد، آسیب وارد کرده‌ است. شهادت یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود. در طول تاریخ، شهادت گواهان در دادگاه‌ها و محاکم تأثیرات فراوانی داشته ‌است. شهادت شهود می‌تواند موجب تغییر نتیجه یک دعوا شود. ادای شهادت باید از روی قطع و یقین نسبت به موضوع شهادت باشد. اما گاهی خلاف این مسئله محقق می‌شود.

یعنی ممکن است اشخاص به علل و انگیزه‌های متفاوتی، اطلاعات کذب را در دادگاه مطرح کنند. همین موضوع باعث آثار زیانبار برای شخصی می‌شود که علیه او اظهارات خلاف واقع، در دادگاه مطرح شده‌ است. به علت آثار زیان‌ باری که شهادت کذب برای اصحاب دعوا دارد، قانونگذار مجازاتی را برای آن پیش‌ بینی می‌کند. یعنی اگر شخصی علیه دیگری اظهاراتی را در دادگاه مطرح کند که واقعیت ندارد، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

البته اگر شهادت او موجب ورود ضرر به جسم، جان یا مال کسی شود که شهادت کذب علیه او بیان شده ‌است، امکان دارد که شاهد کاذب حسب مورد به قصاص، پرداخت دیه یا جبران خسارت محکوم شود. شخصی که از شهادت کذب متضرر شده است، با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه شهادت کذب و تقدیم آن به دادگاه از قاضی درخواست می‌کند به این ‌موضوع رسیدگی کند. قاضی دادگاه بعد از بررسی محتوای لایحه در مورد شهادت کذب و دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است، تصمیم‌گیری می‌کند.

نکات مهم در رابطه با لایحه شهادت کذب

توجه داشته باشید که شهادت کذب، جرم مطلق است. یعنی برای وقوع آن نیازی به نتیجه نیست. شخصی که نزد مقام صلاحیت‌دار اطلاعات کذب مطرح کرده باشد، مرتکب جرم شده ‌است. زیان ‌دیده شهادت کذب، می‌تواند با تنظیم لایحه شهادت کذب مجازات شاهد کاذب را از قاضی درخواست کند. شهادت باید قاطع باشد. یعنی شاهد نسبت ‌به اطلاعاتی که می‌دهد، یقین داشته باشد. اگر شاهد نسبت به مطالبی که بیان می‌کند، مطمئن نباشد. این شهادت ارزش و اعتباری برای دادگاه ندارد.

پنهان کردن حقیقت نمی‌تواند موجب تحقق جرم شهادت کذب شود. یعنی اگر شخصی در دادگاه حاضر نشود و در رابطه با موضوعی که شاهد آن بوده‌ است، اطلاع ندهد، اصحاب دعوا نمی‌توانند علیه او نمونه لایحه شهادت کذب را تنظیم کنند. زیرا او شهادتی را در دادگاه مطرح نکرده‌ است.

اگر شاهد بعد از ادای شهادت در دادگاه پشیمان شود، می‌تواند به شهادت خود رجوع کند. یعنی اگر شاهد متوجه شود، اطلاعاتی را که در دادگاه مطرح کرده ‌است، صحیح نبوده ‌است. می‌تواند از شهادت خود رجوع کند. همچنین اگر شاهد تحت تأثیر انگیزه‌های مالی، تهدید یا اختلاف و ناسازگاری با متهم این اظهارات را بیان کرده باشد، امکان رجوع از شهادت برای او وجود دارد.

کاربرد لایحه شهادت کذب در محاکم

شهادت موضوع بسیار مهمی است. ممکن است شهادت ناجی جان، مال و آبروی افراد شود. اما شهادت کذب می‌تواند باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جان و مال متهم شود. شخصی که به‌ عنوان شاهد در دادگاه حاضر می‌شود، موظف است که بر اساس صداقت، اطلاعاتی را درباره موضوع شهادت به قاضی منتقل کند. کاربرد لایحه شهادت کذب در جایی است که شاهد اطلاعاتی را که خلاف واقع است، به قاضی ارائه دهد. این ‌موضوع موجب می‌شود شخصی که شهادت علیه او بیان ‌شده است، معترض شود و نمونه لایحه دفاعیه در خصوص شهادت کذب را به دادگاه تقدیم کند.

در صورتی‌ که اثبات شود شاهد، اطلاعات کذبی را به دادگاه داده ‌است، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. در مواقعی هم که شهادت کذب، موجب آسیب جسمی یا جانی به یکی از اصحاب دعوا شده باشد، این موضوع حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه از طرف شاهد منجر می‌شود.

به این مثال توجه کنید:

شخصی را در نظر بگیرید که برای گواهی در مورد یک نزاع به دادگاه فرا خوانده شده ‌است. این شاهد به ‌علت اختلافاتی که با متهم دارد، علیه او اطلاعات کذبی را در دادگاه مطرح می‌کند. در این حالت متهم به ‌علت شهادت کذب این شخص، به پرداخت دیه محکوم می‌شود. در این صورت متهم می‌تواند علیه شاهد نمونه لایحه دفاعیه در پرونده شهادت کذب را تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه شهادت کذب و خسارات وارده از طرف شاهد، او را به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌کند.

نحوه تنظیم لایحه شهادت کذب

زمانی‌ که قصد دارید این لایحه را تنظیم کنید، لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل را به ‌طور کامل بنویسید. بعد از آن توضیحات خود را به ‌صورت مرتب، خلاصه و ساده بیان کنید. خلاصه‌ نویسی موجب صرفه‌ جویی در زمان دادگاه و رسیدگی بهتر به خواسته شما و سایر افراد می‌شود. بهتر است که توضیحات خود را در قالب بندهای منظم، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. به دلیل اینکه قاضی رسیدگی‌ کننده به پرونده مخاطب لایحه در مورد شهادت کذب است، بهتر است که توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید.

شما می‌توانید در متن این لایحه از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کنید. در این‌ صورت اعتبار لایحه شهادت کذب و کاربرد آن بیشتر می‌شود. در انتهای نمونه لایحه دفاعیه در خصوص شهادت کذب خواسته خود، مبنی ‌بر مجازات شاهد کاذب و جبران خسارت خود را بنویسید. قاضی پس ‌از بررسی محتوای نمونه لایحه دفاعیه در پرونده شهادت کذب و مدارک، حکم مناسب را صادر می‌کند.

از چه اسناد و مدارکی استفاده کنیم؟!

اگر شخصی علیه شما به کذب شهادت داده‌ است، می‌توانید با تنظیم لایحه شهادت کذب و ارائه مدارک لازم خلاف واقع بودن اظهارات او را در دادگاه مطرح کنید. یکی از مواردی که برای اثبات این ‌موضوع به شما کمک می‌کند، آوردن شاهد دیگری به دادگاه است. یعنی شما می‌توانید شاهدی را که از حقیقت ماجرا آگاه است، به دادگاه ببرید. همچنین می‌توانید ضمن تقدیم لایحه شهادت کذب با ارائه دلایل و مدارک مناسب، کذب بودن شهادت را ثابت کنید.

یعنی با سؤالات جزئی خود از شاهد کاذب، می‌توانید به دادگاه ثابت کنید که او اطلاعات نادرستی را در دادگاه مطرح کرده ‌است. این سؤالات جزئی می‌تواند درباره زمان موضوع شهادت، تعداد افراد حاضر، نحوه‌ تحقق موضوع شهادت و مواردی مانند این باشد. قاضی پس‌ از بررسی محتوای مدارک ارائه شده حکم خود را صادر می‌کند.

آیات و روایت مرتبط با لایحه شهادت کذب

  1. آیه 135 سوره نسا : «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر پا دارنده عدالت باشید و در راه خدا و به رضایت او شهادت دهید، هر چند که به ضرر خودتان یا پدر و مادرتان و خویشاوندان‌تان باشد.»
  2. آیه 72 سوره فرقان: در بخشی از این آیه آمده است: «و بندگان برگزیده خدا شهادت کذب نمی‌دهند.»
  3. روایت پیامبر (ص): «شهادت کذب با شرک به خدا برابری می‌کند.»
  4. قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام: یعنی در اسلام ضرر زدن و ضرر رساندن، جایز نیست.

توصیه پایانی ما

ممکن است در مراجعه به دادگاه شاهد انجام شهادت کذب توسط طرف مقابل خود باشید. از آنجا که شهادت شهود معیار ارزشمندی برای حکم و رای قاضی است، استفاده از شهادت کذب می‌تواند قاضی را قانع کند که به حکم اشتباهی رای دهد. به همین دلیل اگر در محکمه‌ای قرار گرفتید که طرف مقابل شهادت کذب ارائه داده است، باید با این مساله برخورد کنید و لایحه شهادت کذب را به دادگاه ارائه دهید.

مسلم است که نگارش و تنظیم این لایحه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که برای نوشتن آن از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی بهره ببرید و همچنین می‌توانید برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز درخواستتان را ثبت کنید.

ثبت نظر یا سوال