نوشتن لایحه انتقال مال غیر و ارائه به دادگاه در پرونده‌های کلاهبرداری

لایحه انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یکی از انواع خاص کلاهبرداری است. این جرم موجب ورود ضرر مالی به مالک می‌شود. جرم انتقال مال غیر، باعث از بین رفتن نظم و امنیت جامعه و سلب اعتماد مردم نسبت ‌به یکدیگر می‌شود. مرتکب این جرم، با سوءنیت و قصد مجرمانه، مال متعلق به یک شخص را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در این شرایط مالک مال می‌تواند علیه او نمونه لایحه انتقال مال غیر را تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد. در این شرایط قاضی با بررسی این پرونده، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

فرض کنید شخصی یک تخته فرش دست ‌بافت و ارزشمند که یادگاری اجداد مالک بوده ‌است را بدون اطلاع او و با قصد ورود ضرر، به شخص دیگری منتقل کند. در این شرایط، مالک می‌تواند علیه او در دادگاه اقدام کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه جرم انتقال مال غیر و ارائه مدارک لازم، مجازات او را از دادگاه تقاضا کند.

البته اگر شخصی با اطلاع مالک، مال منقول یا غیر منقول او را انتقال دهد، این جرم محقق نشده ‌است. یعنی اگر شخصی به مالک اطلاع دهد که قصد دارد انگشتر او را به شخص دیگری منتقل کند، این جرم واقع نمی‌شود زیرا او از انتقال مال مطلع بوده ‌است.

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر چه چیزهایی هستند؟

برای اینکه جرم انتقال مال غیر محقق شود، شرایطی لازم است. اولین مورد، وجود مال متعلق به شخص دیگر است. یعنی اگر شخصی مال خود را که نزد شخص دیگری امانت بوده ‌است، به دوست خود انتقال دهد، در این شرایط جرم واقع نمی‌شود. در این حالت امین نمی‌تواند علیه مالک نمونه لایحه انتقال مال غیر را تنظیم کند. مورد بعدی‌ از شرایط تحقق این جرم، وجود سوءنیت برای انتقال مال غیر است. یعنی لازم است که مجرم، این جرم را با قصد و نیت ضرر به مالک انجام دهد.

به این مثال توجه کنید!

شخصی به ‌علت بیماری بستری شده ‌است. همسایه او بدون اطلاع قبلی و با خیرخواهی، محصولات متعلق به زمین زراعی او را معامله می‌کند تا از ورود ضرر و فاسد شدن این محصولات جلوگیری کرده باشد. در این شرایط، مالک نمی‌تواند علیه این شخص لایحه دفاعی انتقال مال غیر را تنظیم کند زیرا قصد همسایه ضرر زدن نبوده ‌است. موضوع دیگری که برای تحقق جرم انتقال مال غیر، لازم است، غیر قانونی بودن این معامله است. یعنی اگر شخصی به ‌موجب قانون موظف شود، اموال یا اسناد متعلق به شخصی را به شخص دیگری منتقل کند، این جرم واقع نشده‌ است.

در چه شرایطی جرم انتقال مال غیر قابل گذشت است؟

انتقال مال غیر یکی از جرایمی است که قابل گذشت بودن آن، به مبلغ ریالی مال موضوع آن بستگی دارد. یعنی اگر مالک مالی که به شخص دیگری منتقل شده ‌است، لایحه دفاعیه در مورد انتقال مال غیر را علیه مرتکب تنظیم و به دادگاه تقدیم کند؛ چنانچه ارزش ریالی این مال بیش‌ از یک میلیارد ریال باشد، این جرم غیر قابل گذشت است زیرا ارزش مال موضوع جرم، تعیین‌ کننده است اما اگر ارزش مال موضوع جرم، کمتر از یک میلیارد ریال باشد، این جرم قابل گذشت خواهد بود. یعنی دادرسی با تقاضای شاکی شروع و با گذشت او به پایان می‌رسد. غیر قابل گذشت بودن جرم موجب می‌شود که حتی با گذشت شاکی، دادرسی و مجازات مجرم متوقف نشود. یعنی این جرم از جهت جنبه عمومی آن پیگیری خواهد شد.

کاربرد نمونه لایحه انتقال مال غیر

انتقال اموال دیگران بدون اطلاع و رضایت آن‌ها جرم است. این ‌موضوع موجب مجازات مجرم می‌شود. شخصی که با فریب و نیرنگ، مال متعلق به دیگری را به هر نحوی منتقل کند، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده ‌است. در این شرایط مالک می‌تواند علیه مرتکب، نمونه لایحه دفاعیه انتقال منافع مال غیر را تنظیم کند.

کاربرد این لایحه با ذکر یک مثال

شخصی را در نظر بگیرید که بدون اطلاع مالک، خودروی او را به شخص دیگری منتقل کرده است. این شخص با سوءنیت و قصد ورود ضرر به مالک، این اقدام را انجام می‌دهد. مالک بعد از اطلاع از این ‌موضوع، می‌تواند علیه مرتکب نمونه لایحه دفاعیه جرم انتقال مال غیر را تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد.

در شرایطی هم که شخصی فوت کند و چندین وارث داشته باشد، ماترک او باید مطابق قانون بین وراث تقسیم شود. اگر یکی از وراث بدون اطلاع سایرین و با سوءنیت، تمام اموال باقیمانده از متوفی را به دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده ‌است. در این شرایط سایر وراث می‌توانند با تنظیم نمونه لایحه انتقال مال غیر و ارائه مدارک لازم، از قاضی تقاضا کنند که به این‌ موضوع رسیدگی کند.

چه زمانی از نمونه لایحه انتقال مال غیر استفاده می‌کنیم؟

زمانی‌ که شخصی به واسطه جرم انتقال مال غیر متضرر شود، می‌تواند علیه مجرم در دادگاه اقدام کند. او با تنظیم نمونه لایحه انتقال مال غیر و ارائه مدارک لازم، تلاش می‌کند قاضی را قانع کند تا به نفع او حکم دهد. در صورتی ‌که صحت این دلایل و مدارک در دادگاه احراز شود، به مجازات مجرم و رد مال او حکم می‌دهند. به‌ عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که ساعت طلای متعلق به شخص دیگری را بدون اطلاع او به شخص دیگری منتقل کرده است. این شخص این کار را با قصد ورود ضرر به مالک انجام می‌دهد. در این شرایط مالک که متحمل ضرر شده ‌است، می‌تواند علیه مرتکب، نمونه لایحه انتقال مال غیر را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. در صورتی ‌که صحت مدارکی که ارائه‌ شده است در دادگاه محرز شود، قاضی به مجازات مجرم حکم می‌دهد.

نحوه تنظیم نمونه لایحه انتقال مال غیر

برای اینکه بتوانید حق خود را از طریق دادگاه احیا کنید، لازم است که نمونه لایحه انتقال مال غیر را تنظیم کنید. برای تنظیم نمونه لایحه دفاعیه انتقال مال غیر ابتدا مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسید. بعد از آن خواسته خود را به‌ صورت خلاصه، مرتب و ساده بیان کنید. شما می‌توانید در متن لایحه دفاعیه در خصوص انتقال مال غیر از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کنید. در این‌ صورت لایحه دفاعیه در مورد انتقال مال غیر کاربرد بیشتری دارد. به ‌جهت اینکه‌ قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده، مخاطب نمونه لایحه انتقال مال خواهد بود، بهتر است توضیحات خود را به زبان قانون بیان کنید. در انتها نیز خواسته خود را مبنی ‌بر مجازات مجرم و رد مال بنویسید. قاضی بعد از بررسی مدارک و دلایل حکم مناسب را صادر می‌کنند.

در نظر داشته باشید

در نظر داشته باشید که بعد از وقوع یک جرم و در زمان حضور در دادگاه، باید به صراحت تمام اسناد، مدارک و دفاعیات خود را بیان کنید. برای بیان هدفمند این اسناد، لازم است که یک لایحه منسجم و قانونی در اختیار داشته باشید.

مسلم است که نوشتن و تهیه یک لایحه کاربردی برای رسیدگی به این قبیل موارد، به دانش حقوقی مرتبط نیاز دارد و اشخاصی می‌توانند آن را بنویسند که دارای تحصیلات و تجارب مرتبط با این حوزه باشند. در این راستا و با هدف ارائه خدمات حقوقی به صرفه، تیم حقوقی احتراما به ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و ارائه خدمات تنظیم لایحه اختصاصی می‌پردازد. برای دستیابی به این خدمات می‌توانید به سهولت درخواستتان را ثبت کنید.

ثبت نظر یا سوال