آماده کردن یک لایحه دفاعیه چک بلامحل برای شکایت کیفری و حقوقی

لایحه دفاعیه چک بلامحل

نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل توسط دارنده چک به دادگاه تقدیم می‌شود. در شرایطی که چکی به ‌علت خالی بودن یا مسدود بودن حساب صادرکننده، پرداخت نشود، این چک بلامحل محسوب خواهد شد. در این شرایط دارنده چک می‌تواند از طریق دادگاه، علیه طرف مقابل اقدام کند.

چک یکی از اسناد تجاری است که نقش گسترده‌ای در معاملات تجاری ایفا می‌کند. زمانی ‌که این برگه ارزشمند به هر دلیلی نقد نشود، موجب بروز مشکلاتی برای دارنده چک خواهد شد. چک بلامحل باعث آسیب به نظم اقتصادی کشور و ورود خسارت به دارنده آن می‌شود. به ‌همین دلیل قانونگذار شخصی که با آگاهی از خالی یا بسته بودن حساب خود، چکی را صادر می‌کند، مستحق مجازات می‌داند.

اگر شما هم چکی را به بانک ببرید تا مبلغ آن را دریافت ‌کنید و متوجه شوید که صادرکننده چک، پولی در حساب خود ندارد یا اینکه حساب او مسدود شده‌ است، می‌توانید با دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک، علیه او در دادگاه اقدام کنید. پس ‌از آن با تشکیل جلسات دادرسی، علیه صادرکننده، نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل را تنظیم و تقدیم کنید. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل و بر اساس مدارکی که ارائه ‌شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند. این لایحه، یکی از انواع لایحه چک و همچنین لایحه دفاعیه چک است.

اقدامات لازم در دادگاه برای چک بلامحل و اهمیت لایحه دفاعیه چک بلامحل

زمانی‌ که چک مورد نظر بلامحل محسوب می‌شود، دارنده چک می‌تواند تقاضای خود را از طریق دادگاه حقوقی یا کیفری پیگیری کند. به ‌طور معمول دعاوی مربوط به چک در دادگاه حقوقی مطرح می‌شوند زیرا اقدام از طریق دادگاه کیفری شرایط خاصی دارد. در صورتی‌ که چک بدون متن و فقط دارای امضا یا مشروط باشد، امکان شکایت از طریق دادگاه کیفری وجود ندارد. همچنین شخصی که قصد دارد از طریق کیفری برای چک بلامحل اقدام کند، باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه کند. در غیر این صورت این موضوع قابل ‌تعقیب کیفری نیست. زمانی ‌که شخصی چک بلامحل صادر می‌کند، قاضی بر حسب مبلغ چک، برای او مجازات حبس تعیین می‌کند. البته این جرم قابل گذشت است. با گذشت شاکی مجازات صادرکننده متوقف می‌شود. برای اینکه صادر کننده چک تحت تعقیب قرار بگیرد و خسارات وارده را جبران کند، اقداماتی لازم است.

دارنده چک که مبلغ مورد نظرش را دریافت نکرده ‌است، گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت می‌کند و آن را به مرجع صالح ارائه می‌دهد. بعد از آن با تعیین و تشکیل جلسات دادرسی در دادگاه، نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل را علیه صادرکننده تقدیم می‌کند. او باید در متن لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری درباره تقاضای خود، توضیحات کامل را ارائه دهد. اگر قاضی صحت اظهارات او را بر اساس دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است احراز کند، به مجازات صادرکننده چک بلامحل و جبران خسارات وارده رای می‌دهد.

پیگیری در دادگاه حقوقی

در صورتی‌ که دارنده از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند، نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل را به این دادگاه تقدیم خواهد کرد. در این حالت صادرکننده چک نیز می‌تواند برای بیان توضیحات خود، لایحه دفاعیه چک بلامحل حقوقی را تنظیم کند. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل و بر اساس دلایلی که ارائه ‌شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

کاربرد نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل

اگر دارنده چک بلامحل آن را به بانک ببرد ولی متوجه شود که حساب صادرکننده چک مسدود یا خالی است و نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را دریافت کند، این حق را خواهد داشت علیه صادرکننده چک، در دادگاه اقدام کند. برای این کار لازم است که حتما گواهی عدم پرداخت چک را به مرجع قضایی صالح ببرد. بعد از آن با تشکیل جلسات دادرسی، لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری را علیه طرف مقابل تنظیم و تقدیم کند. در صورتی‌ که دادگاه وقوع جرم چک بلامحل را احراز کند، رأی مناسب را در این زمینه صادر خواهد کرد.

به ‌عنوان مثال:

فرض کنید شخصی چکی را به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر می‌کند. این شخص تا قبل‌ از سر رسید چکی که صادر کرده‌ است، این مبلغ را از حساب خود برداشت می‌کند. از طرف دیگر، دارنده چک در زمان مقرر به بانک مراجعه می‌کند و متوجه می‌شود که صاحب حساب تمام مبلغ را برداشت کرده ‌است. در این حالت، این شخص باید با دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت چک از بانک ، به دادگاه مراجعه ‌کند. سپس با تشکیل جلسات دادرسی، دارنده چک علیه صادرکننده، نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل را تنظیم و تقدیم می‌کند. در مقابل صادر کننده برای بیان توضیحات خود، لایحه دفاعیه چک بلامحل حقوقی را تنظیم خواهد کرد. قاضی بعد از مطالعه محتوای لوایح ارائه ‌شده از هر دو طرف در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

گاهی ممکن است حساب صادر کننده بدون اطلاع او خالی ‌شده باشد. در این حالت این شخص با اثبات بی‌اطلاعی از این ‌موضوع می‌تواند از دادگاه رفع اتهام خود را تقاضا کند.

چه زمانی نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل تنظیم می‌شود؟

نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که چکی به ‌صورت بلامحل صادر شده باشد. در این حالت دارنده چک یا وکیل او می‌توانند علیه صادرکننده چک بلامحل در دادگاه اقدام کنند. فرض کنید شخصی خودرویی را خریداری می‌کند و چکی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر می‌کند و به فروشنده می‌دهد. قبل ‌از سررسید تاریخ چک، حساب این شخص مسدود می‌شود. زمانی ‌که دارنده چک در زمان مقرر به بانک مراجعه می‌کند تا مبلغ چک را دریافت کند، متوجه می‌شود که این حساب مسدود شده ‌است. به ‌این ‌ترتیب او با دریافت گواهینامه عدم پرداخت، این موضوع را پیگیری می‌کند.

روش‌های پیگیری چک بلامحل و لایحه دفاعیه چک بلامحل

دارنده چک بلامحل می‌تواند از ۴ طریق برای دریافت مبلغ چک و مجازات مرتکب اقدام کند. صادر شدن اجراییه از طریق دادگاه اولین راهی است که این شخص می‌تواند انجام دهد. در این حالت با صادر شدن اجراییه به مدت ۲۴ ساعت تمام حساب‌های متعلق به این شخص مسدود می‌شود و مبلغ مورد نظر از هر کدام از این حساب‌ها برداشت خواهد شد. اگر مبلغ مورد نظر در حساب‌های او وجود نداشته باشد، ممکن است حکم جلب او صادر شود.

ذکر روش‌های دیگر

راه دوم اقدام از طریق اداره ثبت است. در این حالت اداره ثبت اسناد با صادر کردن اجراییه، اموال متعلق به این شخص را متوقف می‌کند. اجراییه به صادرکننده نیز ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز فرصت دارد تا مالی را معرفی کند یا مبلغ چک را تادیه کند. در غیر این صورت اموال او به فروش می‌رسد و از محل فروش آن‌ها مبلغ چک تادیه می‌شود.

راه‌های دیگری که در مقابل این شخص وجود دارد؛ اقدام از طریق دادگاه کیفری یا حقوقی است. برای این کار لازم است که این شخص هزینه باطل کردن تمبر را بپردازد و تشریفات دادگاه را رعایت کند. او با وجود شرایط مرتبط با هر کدام از دادگاه‌ها نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل را تنظیم و تقدیم می‌کند. برای اقدام از طریق دادگاه کیفری شرایطی لازم است که در صورت فقدان آن شرایط، این شخص نمی‌تواند از طریق کیفری اقدام کند. به‌ همین دلیل بیشترین اقدامات از طریق دادگاه حقوقی انجام خواهد شد.

گاهی ممکن است مسدود بودن حساب به ‌علت عواملی خارج از اراده صاحب حساب انجام شود. مانند اینکه همسر شخصی مهریه خود را درخواست کرده و حساب‌های او را مسدود کرده باشد. در این حالت این شخص می‌تواند از طریق تنظیم نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل بی‌اطلاعی خود را از این ‌مورد توضیح دهد.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل

زمانی‌ که نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که ضمن آن، مدارک و دلایل اثبات ادعای خود را ارائه دهید. مهمترین مدرک برای اثبات بلامحل بودن چک، ارائه گواهینامه عدم پرداخت است. علاوه‌ بر آن می‌توانید با معرفی شهود یا تنظیم استشهادیه ثابت کنید که این شخص از خالی و مسدود بودن حساب خود، مطلع بوده‌ است.

اگر می‌خواهید این لایحه را تنظیم کنید:

اگر قصد دارید که برای این موضوع یک لایحه تنظیم کنید، لازم است از این مساله آگاه باشید که برای نوشتن یک لایحه کاربردی و موثر، دانش حقوقی و تجربه کافی از عوامل تاثیرگذار هستند. به همین جهت پیشنهاد ما به شما این است که از خدمات تیم حقوقی احتراما بهره ببرید.

برای تنظیم لایحه ، کافی است که درخواستتان را در همین لینک ثبت کنید. علاوه براین، می‌توانید در خصوص پرونده‌هایی که در ذهن دارید، با مشاور حقوقی تلفنی نیز گفتگو کنید.

تنظیم لایحه چک از طرف شاکیتنظیم لایحه چک از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال