حتما باید همه جزئیات لایحه استرداد چک را کاملا بدانید!

لایحه استرداد چک

نمونه لایحه استرداد چک زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که صادر کننده مدعی باشد که دارنده چک استحقاق دریافت مبلغ چک یا نگهداری از آن را ندارد. به همین دلیل برای پس گرفتن لاشه چک از طریق دادگاه اقدام می‌کند. چک یک سند تجاری عادی است که در بین مردم، به ‌خصوص تجار، کاربرد فراوانی دارد.

گاهی ممکن است شما با شخصی توافق کنید که برای حسن انجام تعهد، چکی را به‌ طرف مقابل بدهید. در این حالت اگر شما تعهد را به‌ درستی و بر اساس توافق انجام دهید ولی شخصی که چک را به او سپرده‌اید، آن را به شما پس ندهد، می‌توانید علیه او در دادگاه اقدام کنید. برای این کار لازم است که ابتدا یک اظهارنامه برای دارنده ارسال کنید تا او نتواند از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کند. در اظهارنامه تقاضای خود را مبنی ‌بر پس دادن چک بنویسید و مهلتی را برای او تعیین کنید تا چک را به شما پس بدهد.

اگر این شخص به تقاضاهای شما عمل نکند، می‌توانید با مراجعه به دفتر الکترونیک قضایی، طرح دعوا کنید. بعد از تعیین و تشکیل جلسات دادرسی، با تقدیم لایحه دفاعیه استرداد چک علیه طرف مقابل، از قاضی درخواست کنید تا او را به پس دادن لاشه چک ملزم کند. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه استرداد لاشه چک و بر اساس مدارکی که ارائه ‌شده است در این‌ مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

این لایحه یکی از انواع لایحه چک و لایحه دفاعیه چک است.

شرح مفاهیم لایحه استرداد چک ؛ این لایحه به چه معنا است؟

استرداد لاشه چک به معنی پس گرفتن چکی است که به ‌عنوان حسن انجام تعهد؛ برای تضمین؛ برای انجام یک قرارداد یا به منظور نگهداری، به دیگری سپرده می‌شود. در صورتی ‌که قرارداد به هر علتی فسخ شود یا شخص متعهد، تعهد خود را به ‌درستی انجام دهد، دارنده چک موظف است، چک را به صاحبش پس بدهد. اگر شخص مورد نظر چک را پس ندهد، صادرکننده می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه استرداد چک از دادگاه تقاضا کند که او را به استرداد لاشه چک ملزم کنند. در صورتی‌ که دارنده چک، مدعی است که صادرکننده به تعهد خود عمل نکرده یا قرارداد فسخ نشده ‌است، می‌تواند برای بیان توضیحات تکمیلی، نمونه لایحه دفاعیه استرداد لاشه چک را به دادگاه تقدیم کند.

مصادیق دعاوی مربوط به استرداد لاشه چک

گاهی ممکن است شما چکی را به دیگری بسپارید تا آن را برای شما نگهداری کند. اگر این شخص در زمان مراجعه شما برای پس گرفتن چک، آن را به شما پس ندهد، در این حالت می‌توانید از طریق دادگاه اقدام کنید. در صورتی ‌که پس ندادن چک، موجب ورود ضرر و زیانی به شما شده باشد، می‌توانید ضمن تقدیم نمونه لایحه استرداد چک ، جبران خسارات وارده را نیز از دادگاه درخواست کنید. در صورتی ‌که قاضی محق بودن شما را احراز کند، به نفع شما حکم خواهد داد.

اگر این شخص چکی را که به او سپرده‌اید به دیگری منتقل کرده یا آن را برای خودش استفاده کرده باشد، در این حالت این شخص مرتکب جرم شده ‌است. شما می‌توانید علاوه‌ بر مبلغ اصلی، از طریق دادگاه ضرر و زیان وارده و مجازات مرتکب را درخواست کنید. این اقدام ممکن است موجب مجازات حبس برای مرتکب شود.

یک نکته مهم

گاهی ممکن است صادر کننده چک مبلغی معادل مبلغ چک را به ‌طرف مقابل پرداخت کرده باشد ولی این شخص از پس دادن لاشه چک به او خودداری کند. در این شرایط صادر کننده چک، ضمن تقدیم لایحه دفاعیه استرداد چک به دادگاه، با ارائه مدارکی مانند فیش واریز یا رسیدهای پرداخت، از قاضی تقاضا کند که این ‌موضوع را پیگیری کند.

اگر مبلغ چک مورد نظر ۲۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، خواهان باید از طریق شورای حل اختلاف برای پس گرفتن چک اقدام کند. در صورتی که مبلغ چک بیش ‌از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه، صالح به رسیدگی خواهد بود.

نمونه لایحه استرداد چک از نظر شیوه کارکرد

زمانی‌ که شخصی استرداد لاشه چک را از طریق دادگاه پیگیری می‌کند، باید برای بیان تقاضای خود، نمونه لایحه استرداد چک را به همراه دلایل و مدارک مناسب، به دادگاه ارائه دهد. صدور حکم در این‌ مورد نیازمند آن است که دارنده چک نیز دفاعیات خود را مطرح کند. او می‌تواند با تقدیم لایحه دفاعیه استرداد چک توضیحات خود را در دادگاه بیان کند. در واقع کاربرد لایحه در خصوص استرداد لاشه چک در جایی است که موضوع دعوا، پس دادن چک باشد. در این حالت هر کدام از طرفین با تقدیم لایحه در خصوص استرداد لاشه چک تلاش می‌کنند، قاضی را مجاب کنند تا به نفع آن‌ها حکم دهد. قاضی با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و بر اساس علم خود، رأی مناسب را صادر می‌کند.

کارکرد لایحه با ذکر نمونه

فرض کنید دو نفر با یکدیگر قرارداد خرید و فروش را منعقد می‌کنند. خریدار برای تأدیه ثمن قرارداد، چک‌هایی را به فروشنده می‌دهد. بعد از مدتی به ‌علت عدم وجود شرایط لازم برای صحت قرارداد، این قرارداد فسخ می‌شود. خریدار بدون اینکه فسخ قرارداد را به فروشنده اطلاع دهد، برای استرداد لاشه چک، لایحه در خصوص استرداد لاشه چک را علیه او تنظیم و تقدیم دادگاه می‌کند. فروشنده که از فسخ قرارداد بی‌اطلاع بوده ‌است، در متن نمونه لایحه استرداد چک این موضوع را توضیح می‌دهد. قاضی با توجه به محتوای لایحه و بر اساس مدارک و دلایلی که ارائه ‌شده است، در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

چه زمانی نمونه لایحه استرداد چک تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که شخصی از پس دادن چک‌های متعلق به شخص دیگری که به منظور حسن انجام تعهد یا برای تضمین یا برای نگهداری به او سپرده شده‌ است، خودداری کند، صادر کننده چک می‌تواند علیه او در دادگاه اقدام کند. این شخص ابتدا اظهار نامه‌ای را برای دارنده چک صادر خواهد کرد و برای آن مهلتی در نظر می‌گیرد تا این شخص در زمان معین چک را پس بدهد. اگر دارنده از پس دادن چک خودداری کند، صادر کننده چک علیه او در دادگاه، نمونه لایحه دفاعیه استرداد لاشه چک را تنظیم و تقدیم می‌کند.

نگارش اصولی نمونه لایحه استرداد

در صورتی‌ که قصد دارید این لایحه را تنظیم کنید، لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل را به همراه مشخصات چک بنویسید. پس ‌از آن، توضیحات خود را به‌ صورت خلاصه و بدون ابهام بیان کنید. تا حد ممکن از طولانی شدن محتوای لایحه خودداری کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را در قالب پاراگراف‌های مرتب، منظم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. به دلیل اینکه قاضی دادگاه، مخاطب نمونه لایحه استرداد لاشه چک است، توصیه می‌شود توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید.

برای این کار می‌توانید از یک وکیل یا مشاور کمک بگیرید. استفاده از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه، موجب تاثیرگذاری و کاربرد بیشتر لایحه در خصوص استرداد لاشه چک می‌شود. در انتهای لایحه تقاضای خود را مبنی ‌بر استرداد چک و جبران خسارات وارده بنویسید. قاضی پس ‌از بررسی محتوای لایحه و بر اساس مدارکی که ارائه‌ شده است، در این‌ مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

به این مدارک استناد کنید!

زمانی ‌که لایحه استرداد چک را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که مدارک و دلایل اثبات ادعای خود را به دادگاه ارائه دهید. اگر برای خوانده اظهارنامه ارسال کرده‌اید ولی او توجهی نکرده ‌است، می‌توانید این ‌موضوع را در دادگاه مطرح کنید. در صورتی ‌که چک برای انجام قراردادی به ‌طرف مقابل داده ‌شده است، می‌توانید قرارداد مذکور را به دادگاه ارائه دهید. چنانچه چک به ‌منظور نگهداری یا برای تضمین به طرف مقابل سپرده شده‌ است و شما رسیدی از او دریافت کرده‌اید، می‌توانید آن رسید را به دادگاه ببرید.

چنانچه برای ادعای خود، شاهدی دارید، می‌توانید او را به دادگاه معرفی کنید تا اطلاعاتی را در این زمینه به قاضی بدهد. قاضی دادگاه با توجه به محتوای نمونه لایحه استرداد لاشه چک و بر اساس مدارک و دلایل ارائه شده، رأی مناسب را صادر خواهد کرد.

برای تهیه و نوشتن این لایحه از اشخاص متخصص کمک بگیرید. تیم حقوقی احتراما نیز با ارائه خدماتی مانند مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم لایحه در کنار شما خواهد بود.

تنظیم لایحه چک از طرف شاکیتنظیم لایحه چک از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال