مواد قانونی قابل استناد در متن لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و توضیح درباره مفاهیم کاربردی آن

لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتی ‌که شرایط و امکانات مندرج در قرارداد مشارکت ساخت رعایت نشده باشد، می‌توانید با تقدیم لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به دادگاه، برای فسخ این قرارداد اقدام کنید. قرارداد مشارکت در ساخت، در مواقعی تنظیم می‌شود که یکی از طرفین قرارداد، به عنوان مالک و طرف دیگر به ‌عنوان شخص سازنده قرار دارد. به ‌عنوان مثال، تصور کنید که شخصی قصد دارد خانه قدیمی خود را تخریب کند و به جای آن، یک آپارتمان بسازد. این شخص هزینه ساخت آپارتمان را ندارد. به ‌همین دلیل، خانه قدیمی خود را در اختیار شخص سازنده قرار می‌دهد تا او با هزینه خودش آن را بسازد. سپس در پایان ساخت، نسبت ‌به هزینه‌های ساخت و مطابق توافق اولیه، واحدهای آماده را تقسیم می‌کنند.

برای انجام این پروژه سازنده و مالک خانه قدیمی، با یکدیگر قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم می‌کنند. پس ‌از آن، شروط، توافقات و تعهدات خود را در قرارداد ثبت می‌کنند. اگر هر کدام از آن‌ها از انجام تعهدات خودداری کند یا شروط قرارداد را رعایت نکند، طرف مقابل می‌تواند این قرارداد را فسخ کند. خواهان فسخ با ارسال اظهارنامه، این ‌موضوع را به‌ طرف مقابل اطلاع می‌دهد. اگر او فسخ قرارداد را نپذیرد، خواهان با تقدیم لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به دادگاه، خواسته خود را مطرح می‌کند. در صورتی ‌که صحت اظهارات خواهان برای دادگاه احراز شود، قاضی به فسخ این قرارداد رای می‌دهد. این لایحه را می‌توانیم یکی از انواع لایحه انفساخ قرارداد در نظر بگیریم.

علاوه براین، در مقاله‌ای با عنوان « لایحه فسخ معامله » نیز در این خصوص توضیحاتی را ارائه داده‌ایم که مطالعه آن می‌تواند مفید باشد.

ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت، عقدی لازم است. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که امکان برهم زدن آن وجود ندارد، مگر اینکه به ‌موجب قانون یا قرارداد باشد. در قانون مواردی تصریح ‌شده است که طرفین می‌توانند با وجود آن‌ها عقد لازم را فسخ کنند. علاوه ‌بر آن، توافق و تعهدات طرفین در متن قرارداد نیز می‌تواند باعث ایجاد حق فسخ، برای طرف مقابل شود.

مزایای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

در سال‌های اخیر میزان قراردادهای مشارکت در ساخت به‌ صورت قابل‌ توجهی افزایش داشته ‌است. یکی از دلایل این ‌موضوع، سودآوری و منفعت آن برای هر دو طرف است. از مزایای دیگر آن زیبایی و نوسازی بافت فرسوده و احداث بناهای مستحکم به ‌جای بناهای قدیمی و فرسوده خواهد بود. ممکن است شما صاحب یک زمین یا ساختمان فرسوده باشید. با گذشت سال‌ها، شما مایل به ساخت آپارتمان یا مجتمع در آن زمین یا ساختمان خواهید شد. در صورتی‌ که سرمایه و تخصص لازم برای این کار را نداشته باشید، می‌توانید با شخصی که در زمینه ساخت‌ و ساز متخصص است، مشورت کنید. بعد از اینکه توافقات لازم را انجام دادید، می‌توانید قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم کنید.

به‌ موجب این قرارداد، شما متعهد می‌شوید که خانه قدیمی یا زمین خود را در اختیار سازنده قرار دهید. سازنده هم متعهد می‌شود که در مدت معین، ساختمان جدید را به شما تحویل دهد. سپس در انتهای پروژه ساخت و ساز، با توجه به تعداد واحدهای آماده، هر کدام از شما سهم خود را از این ساختمان تملک خواهید کرد.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت عدم ایفای تعهدات

بعضی مواقع همه ‌چیز مطابق قرارداد و تعهدات ناشی از آن پیش نمی‌رود. یعنی ممکن است شما یا طرف مقابل از انجام وظایف خود کوتاهی کنید یا به شروط ضمن عقد عمل نکنید. در این حالت، اگر برای این تعهدات شرط فسخ پیش‌بینی ‌شده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود دارد. همچنین اگر در قانون موجبات فسخ این قرارداد فراهم باشد، می‌توانید آن را فسخ کنید.

به ‌عنوان مثال، تصور کنید که شخص سازنده متعهد شده است که در مدت شش ماه آپارتمان مورد نظر را بسازد اما او بعد از گذشت شش ماه، حتی تخریب ساختمان فرسوده را انجام نداده ‌است. در این حالت، اگر شرط فسخ برای این مورد پیش‌بینی شده باشد، شما می‌توانید قرارداد را فسخ کنید. برای اینکه طرف مقابل از این ‌موضوع اظهار بی‌اطلاعی نکند، می‌توانید از طریق ارسال اظهارنامه، فسخ قرارداد را به او اطلاع دهید. بعد از آن، اگر او فسخ را نپذیرد یا اقدامی انجام ندهد، شما می‌توانید با تقدیم لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت این ‌موضوع را به دادگاه اطلاع دهید. در صورتی ‌که صحت اظهارات شما برای قاضی احراز شود، به فسخ قرارداد حکم می‌دهد.

کاربرد لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

چنانچه با شخصی قرارداد مشارکت در ساخت امضاء کنید، این اقدام می‌تواند دلیلی برای کسب منفعت شما و طرف مقابلتان باشد زیرا شما با تحویل زمین یا تحویل ساختمان فرسوده خود، چندین واحد جدید را مالک می‌شوید. طرف مقابل نیز با توجه به تجربه‌ای که در ساخت آپارتمان دارد، می‌تواند با صرف هزینه‌ای اندک، واحدهای متعددی را مالک شود. حال برای رسیدگی به دعاوی مربوط به این شیوه از همکاری، می‌توانید از این لایحه استفاده کنید.

نحوه تنظیم لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

برای تنظیم لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت لازم است که ابتدا مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسید. سپس به‌ صورت مختصر درباره قرارداد مشارکت در ساخت، تعهدات و توافقات طرفین توضیح دهید. توضیحات شما باید به‌ گونه‌ای نوشته شود که مخاطب با خواندن آن در جریان موضوع پرونده قرار بگیرد. بعد از آن، دلایل خود را برای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، به ‌صورت تیتر وار و به ‌ترتیب اولویت بنویسید. دلایل شما باید محکمه‌پسند و قانع‌کننده باشند. در متن لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت می‌توانید از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کنید. در انتها با توجه به مطالبی که ارائه شده است، نتیجه گیری مناسب را بنویسید. سپس خواسته اصلی خود، مبنی بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را نیز بیان کنید. قاضی بر اساس مدارک و دلایل، رأی مناسب را صادر خواهد کرد.

اسناد و مدارک مرتبط با لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

برای اینکه بتوانید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را در دادگاه اعلام کنید، لازم است که به همراه لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مدارک و دلایل خود را نیز ارائه دهید. در صورتی‌ که فسخ قرارداد به‌ علت رعایت نشدن شروط یا تعهدات ضمن عقد باشد، می‌توانید با ارائه متن قرارداد این‌ موضوع را در دادگاه ثابت کنید. چنانچه فسخ قرارداد به‌ موجب قانون و خیارات فسخ باشد، باید با ارائه دلایل و مدارک مناسب، وجود حق فسخ را ثابت کنید. به‌ عنوان مثال، ممکن است سازنده شما را فریب داده و زمین ارزشمند شما را بی‌ارزش دانسته باشد.

به این صورت که در ازای زمینی که برای شراکت ارائه داده‌اید، فقط دو واحد از آپارتمان را برای شما در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، شما باید این فریب را ثابت کنید تا بتوانید قرارداد مشارکت در ساخت را به ‌موجب حق خیار، فسخ کنید. قاضی با توجه به محتوای لایحه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و بر اساس مدارکی که ارائه شده است، رای مناسب را صادر می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با این لایحه

  1. ماده ۲۲۶ قانون مدنی: بر اساس این ماده، در صورتی ‌که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت کند. مگر اینکه برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و این مدت، تمام‌ شده باشد.
  2. ماده ۲۲۷ قانون مدنی: بر اساس این ماده، شخصی که به انجام کاری متعهد شده ‌است، زمانی به پرداخت خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند که انجام نشدن تعهد به واسطه علت خارجی بوده که به او ارتباطی نداشته‌ است.
  3. ماده ۱۰ قانون مدنی: مطابق این ماده، قراردادهای خصوصی نسبت ‌به اشخاصی که آن را منعقد می‌کنند، چنانچه مخالف قانون نباشد، نافذ است.

پیشنهاد می‌کنیم

پیشنهاد می‌کنیم که اگر تمایل دارید شراکت خود با شریکتان را بر هم بزنید و برایتان مهم است، اعلام کنید که طرفین دیگر تعهداتی نسبت به یکدیگر ندارند، حتما این مساله را به صورت قانونی پیگیری کنید. ممکن است که نیاز داشته باشید در خصوص این مساله با اشخاص آگاه و با تجربه گفتگو کنید. به همین منظور به شما خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم لایحه اختصاصی را پیشنهاد می‌کنیم.

ثبت نظر یا سوال