مجازات پیامک های تهدیدآمیز چیست؟ (بررسی جرم تهدید در پیامک و تاثیرات منفی آن)

جرم تهدید در پیامک

معمولاً وقوع جرایمی که علیه اشخاص صورت می‌گیرند، پیامدهای منفی و اثرات مخربی را به ‌دنبال دارند. جرم تهدید در پیامک یکی از این موارد است. این جرم به هر نحوی که رخ دهد، نگران‌کننده خواهد بود. زمانی ‌که شخصی برای رسیدن به خواسته مورد نظر خود، از طریق ارسال پیام کوتاه و ترساندن بزه دیده، موضوعی را مطرح کند، این بزه شکل می‌گیرد.

شخصی را در نظر بگیرید که در مغازه‌ای به‌ عنوان شاگرد فعالیت می‌کند. او به تمام حساب‌های صاحب مغازه دسترسی دارد. علاوه‌ بر آن، از آدرس منزل و اقدامات شخصی صاحب مغازه نیز مطلع است. این شاگرد بعد از مدتی به دلیل اختلاف با صاحب مغازه اخراج می‌شود و پس ‌از مدتی با ارسال پیام کوتاه تهدید آمیز از صاحب مغازه وجه یا مالی را تقاضا می‌کند. این موضوع ممکن است با موضوعی شرافتی یا ضرر جانی یا مالی همراه باشد. در این شرایط، صاحب مغازه می‌تواند با شکایت علیه او مجازات مرتکب را تقاضا کند. اگر ارتکاب این رفتار ناپسند در دادگاه محرز شود، شاگرد مطابق قانون مستحق مجازات تهدید پیامکی خواهد بود.

جرم تهدید در پیامک چیست؟

تهدید به معنی ایجاد نگرانی و ترس در دیگران است. این ترس به ‌گونه‌ای است که آن‌ها را وادار به انجام خواسته موردنظر متهم می‌کند. ارتکاب این بزه از طریق ارسال متن و پیام کوتاه صورت می‌گیرد. یعنی علاوه‌ بر شیوه‌های دیگر ارتکاب این بزه، این اقدام با ارسال پیام کوتاه نیز صورت می‌گیرد.

افرادی که قصد دارند با اعمال زور و اجبار یا ترساندن دیگران به هدف غیر قانونی خود برسند، مرتکب این بزه می‌شوند. این موضوع با ایجاد هراس نسبت ‌به آبرو و افشای اسرار یا ضرر جانی و مالی شکل می‌گیرد. یعنی مرتکب طرف مقابل را نسبت ‌به یکی از این موارد در مورد خود یا خانواده او می‌ترساند. این اقدام در مواقعی منجر به تحقق فعل مورد نظر مرتکب خواهد شد. در هر صورت اگر بزه دیده به خواسته متهم عمل کند یا اقدام مورد نظر او را انجام ندهد، حکم پیامک تهدید برای مرتکب صادر خواهد شد.

شخصی را در نظر بگیرید که به یکی از اقوام خود که طلا فروش است پیام کوتاهی را ارسال می‌کند. این شخص به طلا فروش می‌گوید که چند قطعه طلا به او بدهد و تاکید می‌کند که اگر طلا فروش این اقدام را انجام دهد، فرزند او را در راه مدرسه، مورد ضرب‌ و جرح قرار خواهد داد. در این شرایط حتی اگر متهم هیچ اقدامی انجام ندهد، صرف ارسال پیام تهدید آمیز سبب مجرم شدن این شخص و صدور حکم پیامک تهدید علیه او خواهد شد. اگر طلا فروش علیه او شکایت کند، مطابق قانون به مجازات پیامک های تهدیدآمیز محکوم می‌شود.

مصادیق جرم تهدید پیامکی با ذکر مثال

جالب است بدانید که پس ‌از یک رابطه دوستانه یا صمیمی، احتمال وقوع این عمل مجرمانه بیشتر است. بعضی از افراد به دلیل اعتماد به دوست، همکار یا همسایه خود، اسراری را نزد آن‌ها مطرح می‌کنند. پس ‌از مدتی ممکن است این رابطه دوستانه به دلیل اختلاف به اتمام برسد. این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین از طریق ارسال پیام کوتاه به ‌طرف مقابل، او را نسبت به افشای اسرار بترساند. این اقدام در قانون جرم تهدید پیامکی شناخته می‌شود.

در بعضی مواقع تهدید پیامکی توسط افرادی ناشناس صورت می‌گیرد. برای مثال؛ شخصی به صورت ناشناس پیام کوتاهی را ارسال می‌کند. او در متن پیامک به طرف مقابل، اعلام می‌کند که اگر مبلغی را برای او واریز نکند، به او ضرر مالی یا جانی می‌رساند. لازم به ذکر است که این موضوع نیز در دادگاه قابلیت پیگیری دارد. بررسی این اقدام هم از نظر مزاحمت و هم از نظر تهدید پیام کوتاه دارای مجازات خواهد بود.

در بعضی مواقع افراد در زمان عصبانیت کلمات یا الفاظی را استفاده می‌کنند که به‌ عنوان تهدید تلقی می‌شود. مانند اینکه شخصی به دیگری پیامی ارسال کند و بگوید که اگر کار مورد نظر من را انجام ندهی، رفتارم با تو تغییر خواهد کرد. همچنین اگر شخصی با ارسال پیام کوتاه به همکار خود بگوید، اگر برای گرفتن رشوه همکاری نکنی، به همه اعلام می‌کنم که تو ترسو هستی. این موارد به ‌عنوان جرم تلقی نمی‌شوند. یعنی اگر شخصی به این صورت دیگران را به کار یا عملی وادار کند، جرمی صورت نگرفته است و طرف مقابل نمی‌تواند با عنوان تهدید علیه او شکایت کند.

ارکان جرم تهدید در پیامک را بشناسیم

وجود عناصر سه‌گانه از موارد ضروری برای تحقق یک جرم است. این جرم نیز برای شکل‌ گیری به این موارد نیاز دارد. در صورتی ‌که شخصی با ارسال پیام‌هایی دیگران را بترساند، در صورت وجود این سه عنصر مستحق مجازات خواهد بود. یعنی اگر هر کدام از این عناصر موجود نباشد، مرتکب مجازات نخواهد شد.

اولین موضوعی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، رکن قانونی است. فعل یا ترک فعلی که در قانون ممنوع شناخته و مجازات آن تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.

  1. رکن قانونی این بزه، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده مصادیق این بزه و مجازات مرتکب مشخص می‌شود. بنابراین رکن قانونی ترساندن و وادار کردن دیگران به فعل مورد نظر مرتکب را باید همین ماده بدانیم.
  2. رکن مادی، به مجموعه رفتارها یا اعمالی گفته می‌شود که جرم به واسطه آن شکل می‌گیرد. یعنی اگر این رفتار و اقدام صورت نگرفته باشد، جرم محقق نمی‌شود. نوشتن متن تهدیدآمیز و ارسال آن به‌ صورت پیامک، عنصر مادی این جرم است. یعنی اگر شخصی پیامک را بنویسد ولی آن را ارسال نکند، این جرم محقق نمی‌شود. بنابراین نوشتن و ارسال پیام کوتاه رکن مادی این جرم خواهد بود.
  3. رکن معنوی؛ وقوع این بزه به اراده، قصد مجرمانه و سوءنیت نیاز دارد. یعنی ارسال پیام کوتاه به ‌صورت اشتباه یا در زمان مستی یا بیهوشی یا خواب، سبب مجازات مرتکب نخواهد شد. به دلیل اینکه برای ارتکاب این جرم، اراده لازم است. اگر فرد مجنون یا صغیری با استفاده از موبایل متعلق به دیگری، کلمات یا الفاظی را ارسال کند، این اقدام جرم نیست. به دلیل اینکه صغیر و مجنون فاقد اراده هستند. با این ‌وجود، شخصی که صاحب شماره است، باید این موضوع را ثابت کند.

محل وقوع این بزه چگونه معین می‌شود؟

در صورتی ‌که شخصی از طریق ارسال پیام کوتاه شما را وادار به انجام کار مورد نظر خود کند، می‌توانید علیه او شکایت کنید. برای پیگیری جرایم، محل وقوع جرم اهمیت ویژه‌ای دارد. در خصوص جرم تهدید در پیامک ، ممکن است شاکی و متهم در یک شهر نباشند. در این حالت وضعیت متفاوت خواهد بود. مطابق قانون، محل وقوع این جرم جایی است که نتیجه جرم در آنجا محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی در تهران به فردی که در اصفهان سکونت دارد، پیام‌هایی را ارسال کند و او را نسبت به ضرر مالی یا جانی بترساند، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه کیفری اصفهان است. به دلیل اینکه بزه دیده‌ این پیغام را در اصفهان دریافت کرده و نتیجه جرم در آنجا محقق شده ‌است.

مجازات پیامک های تهدیدآمیز

ارسال پیامک تهدیدآمیز همان مجازات تهدید حضوری را دارا خواهد بود. برای این بزه در قانون مجازات اسلامی حبس از ۲ ماه تا ۲ سال تعیین ‌شده بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، این میزان با کاهش مواجه شد. مطابق قانون اخیر، مجازات این بزه حبس از ۱ ماه تا یک ‌سال و مجازات شلاق خواهد بود.

به ‌این ‌ترتیب اگر شخصی به شما پیام‌هایی را ارسال کند و از این طریق مال یا وجه یا انجام کاری را بخواهد، مستحق مجازات تهدید پیامکی است.

شخصی را در نظر بگیرید که از طریق ارسال پیام کوتاه، نامزد سابق خود را می‌ترساند و او را به پرداخت وجه یا انجام کاری وادار می‌کند. او به نامزد خود می‌گوید در صورتی ‌که مال یا وجه موردنظر او را پرداخت نکند، اسرار او را فاش یا تصاویر او را منتشر خواهد کرد. مطابق این قانون، این اقدام ممنوع است. شخصی که از این طریق موجب آسیب به امنیت روانی نامزد خود می‌شود، مستحق مجازات پیامک‌های تهدیدآمیز خواهد بود. نامزد او می‌تواند به دلیل ارتکاب این بزه علیه او شکایت کند. او با ارائه دلایل و اسنادی، تلاش می‌کند تحقق این بزه را اثبات کند. چنانچه وقوع این بزه در دادگاه محرز شود، قاضی حکم تهدید از طریق پیامک را برای مرتکب صادر می‌کند.

شرایط و نحوه شکایت در بزه تهدید پیامکی

جرم تهدید در پیامک یکی از انواع جرایم قابل گذشت است. یعنی پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز دارد. در صورتی ‌که شخصی علیه شما پیامک‌هایی را ارسال کند، باید خودتان علیه او شکایت کنید. در غیر این صورت، متهم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. این موضوع را در نظر داشته باشید که به دلیل قابل گذشت بودن این بزه، اگر از متهم گذشت کنید یا به او رضایت دهید، این شخص مجازات نخواهد شد.

برای پیگیری این جرم ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکوائیه خود را علیه مرتکب ثبت و تنظیم کنید. پس ‌از آن در دادسرا به این شکایت رسیدگی خواهد شد. در صورتی ‌که ارتکاب این جرم توسط متهم، برای مقام تحقیق دادسرا احراز شود، برای پرونده قرار جلب به دادرسی را صادر خواهد کرد.

احتراما، پیشنهاد می‌کنیم

پیگیری جرم تهدید پیامکی مانند همه جرایم، نیازمند دلایل و مدارک مناسب است. زمانی ‌که شما درخواست خود را در بخش مشاوره حقوقی تلفنی ثبت می‌کنید، کارشناسان ما در ارتباطی که با شما برقرار خواهند کرد، اطلاعات مورد نیاز و مدارکی که باید به دادگاه ببرید را به شما اعلام می‌کنند. علاوه ‌بر این، کارشناسان مجموعه احتراماً به‌ صورت تخصصی تنظیم لایحه شما را نیز به عهده می‌گیرند. برای سپردن مسئولیت نوشتن لایحه، کافی است که درخواستتان را در بخش تنظیم لایحه ثبت کنید. شما می‌توانید با تقدیم یک لایه جامع به دادگاه، خواسته خود را به ‌صورت مکتوب ارائه دهید.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال