لایحه لغو حضانت با کمک چه دلایلی به دادگاه داده می‌شود؟

لایحه لغو حضانت

حضانت یکی از مسائل مهم والدین در هنگام طلاق است. زمانی ‌که زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند، به‌ ناچار کودک به یکی از آن‌ها سپرده می‌شود. طرف مقابل هم می‌تواند در زمان‌هایی که دادگاه تعیین کرده ‌است با کودک خود ملاقات کند. گاهی ممکن است شخصی که به حکم دادگاه سرپرستی کودک را به عهده دارد، صلاحیت این حضانت را نداشته باشد. در این حالت، طرف مقابل می‌تواند برای گرفتن حضانت از او اقدام کند. برای این کار لازم است با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه لغو حضانت از قاضی تقاضا کند که سرپرستی کودک را به او بسپارد. در صورتی ‌که قاضی عدم صلاحیت دارنده حضانت را احراز کند، دستور به لغو حضانت می‌دهد. این لایحه یکی از انواع لایحه حضانت است.

مفهوم‌شناسی و ماهیت

لغو به معنی نقض و باطل کردن است. لغو حضانت به معنی آن است که حضانت از دارنده آن گرفته شود. شخصی که عهده‌دار حضانت است، وظیفه دارد که برای تربیت جسم و روح کودک تلاش کند. او مسئول نگهداری از کودک و محافظت از او محسوب می‌شود. در صورتی ‌که دارنده‌ حضانت به وظایف خود عمل نکند، شما می‌توانید لغو حضانت او را از دادگاه تقاضا کنید. برای این کار لازم است به دادگاه مراجعه و نمونه لایحه لغو حضانت را تنظیم کنید. در صورتی ‌که دلایل شما برای دادگاه قانع‌ کننده باشند، به لغو حضانت از این شخص، دستور می‌دهد.

عوامل لغو این حق

زمانی‌ که قصد دارید لغو حضانت همسرتان را در دادگاه تقاضا کنید؛ باید بتوانید عدم صلاحیت او را ثابت کنید. لغو حضانت زمانی واقع می‌شود که دارنده حضانت از انجام وظایف خود امتناع کند. همچنین در مواقعی که شخص عهده‌دار حضانت، توانایی و شایستگی لازم برای این کار را ندارد از او لغو حضانت می‌شود. در ادامه به دلایل و عوامل لغو حضانت اشاره می‌کنیم:

به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، قمار و فساد

اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و قمار یکی از دلایل لغو حضانت است. گاهی مواقع، شخص به ‌جهت اعتیاد شدید خود نمی‌تواند از کودک مراقبت کند. این شخص ممکن است کودک را هم به مواد مخدر وابسته کند یا او را برای خرید مواد یا مشروبات الکلی مجبور کند. در صورتی‌ که شما از این‌ موضوع مطلع شوید، می‌توانید با مراجعه به دادگاه وتنظیم نمونه لایحه لغو حضانت از قاضی تقاضا کنید که حضانت کودک را به شما بسپارد.

از طرف دیگر، بعضی اشخاص به دلیل وابستگی به قمار تمام زندگی خود را از دست می‌دهند. این اشخاص بر تمام اموال و گاهی بر جان عزیزان خود نیز شرط‌بندی می‌کنند. مسلم است که زندگی با چنین شخصی به صلاح کودک شما نیست. در این حالت شما می‌توانید برای گرفتن حضانت از او اقدام کنید. برای این کار لازم است نمونه لایحه لغو حضانت را تنظیم و به دادگاه تقدیم کنید. در صورتی‌ که قاضی عدم صلاحیت این شخص را تشخیص دهد، حضانت کودک را از او می‌گیرد و به شما واگذار می‌کند.

گاهی ممکن است شخص عهده‌دار حضانت، به فساد و فحشا مشغول باشد. این شخص بدون در نظر گرفتن مصلحت کودک، درگیر روابطی می‌شود که باعث از بین رفتن آبرو و شخصیت او می‌شود. در این حالت هم می‌توانید برای گرفتن حضانت از این شخص اقدام کنید.

به دلیل ضرب و جرح

در صورتی‌ که کودک براثر ضرب ‌و جرح توسط سرپرست خود آسیب ببیند، می‌توانید با ارائه مدارک لازم حضانت او را بگیرید. اگر ضرب‌ و جرح مداوم سرپرست ، موجب آسیب جسمی و روحی کودک است، شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه لغو حضانت ، حضانت او را به عهده بگیرید. البته تکرار این ضرب‌ و شتم برای لغو حضانت از سرپرست لازم است. یعنی با یک ‌بار کتک زدن کودک توسط سرپرست، شما نمی‌توانید برای لغو حضانت از او اقدام کنید.

در صورتی ‌که عهده‌دار حضانت، به بیماری روانی و جنون مبتلا شود، شما می‌توانید با ارائه مدارک پزشکی لغو حضانت او را تقاضا کنید.

نکات لازم درباره لایحه لغو حضانت

عهده‌دار حضانت باید در حدود متعارف، کودک را تنبیه و تأدیب کند. در صورتی ‌که این شخص خارج از حد متعارف آسیبی به کودک برساند، حضانت کودک از او گرفته می‌شود.

عواملی که برای لغو حضانت بیان می‌شود؛ منحصر به این موارد نیست. این موارد به‌ عنوان نمونه بیان می‌شود. یعنی اگر برای قاضی محرز شود که کودک در معرض آسیب جسمی و روحی است، می‌تواند سرپرست او را از حضانت کودک محروم کند. هرچند این‌ موضوع در قانون نیز بیان‌ نشده باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای لغو حضانت، دادگاه خانواده است. یعنی اگر شما بخواهید حضانت کودک خود را از همسرتان پس بگیرید؛ باید به دادگاه خانواده مراجعه کنید.

توجه داشته باشید که برای اثبات عدم صلاحیت سرپرستی کودک، لازم است که ادعای خود را به همراه مدارک و دلایل مناسب ثابت کنید. یعنی صرف ادعای شما هرچند واقعی باشد، نمی‌تواند موجب لغو حضانت شود. برای مثال: اگر شما به علت فساد و فحشای طرف مقابل، تقاضای لغو حضانت از او دارید، باید بتوانید این ‌موضوع را در دادگاه ثابت کنید.

کاربرد نمونه لایحه لغو حضانت

حضانت و نگهداری از کودک موضوع بسیار مهمی است. قانونگذار به این‌ موضوع اهمیت فراوانی می‎‌دهد. شخصی که به‌ موجب قانون یا حکم دادگاه عهده‌دار حضانت می‌شود، باید به ‌خوبی این وظیفه خود را انجام دهد. این شخص موظف است از سلامت جسمانی و روحی کودک مواظبت کند و برای تربیت و پرورش او تلاش کند. در صورتی‌ که این شخص از سرپرستی کودک امتناع کند یا او را در معرض آسیب قرار دهد، ممکن است حضانت کودک از او گرفته شود. اگر شخصی که عهده‌دار حضانت است، به ‌طور مکرر کودک را کتک بزند، همسر او می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که به این ‌موضوع رسیدگی شود. والد شاکی با تنظیم نمونه لایحه لغو حضانت و بیان دلایل، از دادگاه تقاضا می‌کند که حضانت کودک را به او واگذار کند.

نحوه نوشتن لایحه لغو حضانت

برای نوشتن نمونه لایحه لغو حضانت لازم است که مشخصات خود و همسرتان را در لایحه بنویسید. در نمونه لایحه لغو حضانت تمام توضیحات و دلایل خود را برای گرفتن حضانت از طرف مقابل بیان کنید. در هنگام نوشتن نمونه لایحه لغو حضانت ، از طولانی شدن مطالب خودداری کنید. خلاصه ‌نویسی و بدون ابهام نوشتن عبارات موجب تاثیرگذاری بیشتر و صرفه‌جویی در زمان دادگاه می‌شود. استفاده از آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه می‌تواند باعث افزایش اعتبار لایحه شما شود.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه لغو حضانت

برای این ‌که عدم صلاحیت دارنده حضانت را در دادگاه ثابت کنید، لازم است ضمن تقدیم نمونه لایحه لغو حضانت تمام مدارک لازم را ارائه دهید. در صورتی ‌که بیماری روانی یا بیماری واگیردار همسرتان سبب تقاضای لغو حضانت از طرف شما باشد، لازم است مدارک پزشکی مرتبط را به دادگاه ارائه دهید. چنانچه سوء رفتار یا فساد و فحشای این شخص موجب عدم صلاحیت او برای حضانت شده است، شما می‌توانید با تنظیم استشهادیه و معرفی شهود این ‌موضوع را در دادگاه ثابت کنید. اگر قاضی دلایل و مدارک ارائه ‌شده از طرف شما را کافی و مؤثر بداند، به لغو حضانت از او حکم می‌دهد.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده

طبق این ماده دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به حضانت، دادگاه خانواده خواهد بود. شخصی که خواهان حضانت کودک است باید با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای خود را مطرح کند. قاضی در صورت احراز شرایط لازم، در رابطه با حضانت کودک تصمیم‌گیری می‌کند.

پیشنهاد درباره این قرارداد

مانند هر لایحه دیگری، تنظیم این لایحه نیز امری تخصصی و نیازمند اطلاع از قوانین کشور است. توصیه می‌کنیم با زدن روی عبارت تنظیم لایحه و ثبت درخواست خود در این صفحه، نوشتن محتوای متن لایحه خود را به ما بسپارید. ضمن آنکه می‌توانید از طریق ثبت درخواست برای خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با مشاور حقوقی یا وکلای تیم رکلا مشورت کنید.

تنظیم لایحه حضانت از طرف مادرتنظیم لایحه حضانت از طرف پدر

ثبت نظر یا سوال