لایحه تخریب از نظر مواد قانونی و شرایط آن چگونه است؟

لایحه تخریب

نمونه لایحه تخریب یکی از انواع لایحه است که به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. تخریب به ‌معنای نابود کردن، تلف کردن و ایراد خسارت عمدی به مال غیر است. در مواقعی که شخصی مال یا اشیای شما را تخریب کند، می‌توانید علیه او شکایت کنید. پس ‌از آن نمونه لایحه تخریب را بنویسید و به دادگاه ارائه دهید. توجه داشته باشید که منظور از تخریب فقط به معنی نابود کردن همه مال نیست. یعنی اگر شخصی قسمتی از مال شما را تخریب کند یا وسیله متعلق به شما را از کار اندازد، در این حالت شما می‌توانید علیه او در دادگاه کیفری شکایت کنید.

در صورتی‌ که این‌ موضوع در دادگاه ثابت شود، مرتکب به حبس و پرداخت خسارت محکوم می‌شود. به جهت اینکه قانون ‌گذار به متهم این حق را داده ‌است که توضیحات خود را بیان کند، متهم بزه تخریب یا وکیل او می‌توانند نمونه لایحه کیفری تخریب را تنظیم کنند. اگر متهم مدعی است که بدون قصد ضرر و بدون سوءنیت این اقدام را انجام داده ‌است، باید این ‌موضوع را در دادگاه ثابت کند.

شرایط تحقق این جرم و نمونه لایحه کیفری تخریب

برای اینکه بزه تخریب محقق شود، شرایطی لازم است؛

  1. اولین موضوعی که برای این بزه گفته‌ می‌شود، این است که مال موضوع تخریب، باید به دیگری تعلق داشته باشد. یعنی اگر شخصی مال منقول یا غیرمنقول خودش را تخریب کند، این بزه محقق نشده‌ است. به‌ عنوان مثال، فرض کنید شخصی خانه خود را خراب کند. در این حالت اگر این اقدام، باعث صدمه یا ایراد خسارت به دیگران نشود، بزه محقق نشده ‌است و مسلم است که مالک برای تخریب مال خود، مجازات نمی‌شود.
  2. موضوع دیگری که درباره تخریب لازم است بدانید، وجود سوءنیت و قصد ورود ضرر به مالک است. به ‌این‌ ترتیب اگر کسی بدون سوءنیت و قصد ارتکاب بزه، موجب تخریب تمام یا قسمتی از مال شما شود، این بزه محقق نشده است. ولی مرتکب موظف است خساراتی که وارد شده است را جبران کند.

کاربرد نمونه لایحه تخریب

در فقه و قانون، مال متعلق به مردم محترم شمرده‌ شده است. هیچ‌کس حق ندارد با اقدامات خود موجب صدمه و تخریب مال منقول یا غیر منقول دیگران شود. بر این اساس تخریب به‌ عنوان یکی از جرائم مهم شناخته شده ‌است. تخریب مال معمولاً مقدمه‌ جرایم دیگری مانند ضرب ‌و جرح، ضرب و شتم و حتی قتل می‌شود. در سال‌های گذشته اگر زمین زراعی و محصولات شخصی به موجب رفتار شخص دیگری آسیب می‌دید، این امکان وجود داشت که صاحب زمین با مرتکب خسارت درگیر شوند. به همین ترتیب، امکان داشت که جرائم دیگری نیز انجام شود. نمونه لایحه تخریب در جایی کاربرد دارد که مالک مالی که تخریب ‌شده است، با مراجعه به دادگاه از مرتکب شکایت می‌کند. شاکی نمونه لایحه تخریب را به دادگاه تقدیم می‌کند تا قاضی در این ‌مورد تصمیم مناسب را اخذ کند.

آتش‌سوزی یکی از مصادیق بزه تخریب است. فرض کنید شخصی با قصد ورود ضرر و با سوءنیت خرمن متعلق به یک کشاورز را آتش بزند. در این حالت، مالک خرمن با تقدیم نمونه لایحه تخریب از قاضی مجازات مرتکب و جبران خسارت خود را درخواست می‌کند.

در صورتی ‌که مرتکب، خانه یا ماشین متعلق به دیگری را آتش بزند و این‌ موضوع موجب کشته شدن یا آسیب به افراد دیگر شود، مرتکب علاوه ‌بر مجازات تخریب به قصاص یا پرداخت دیه و پرداخت خسارت محکوم می‌شود. به ‌عنوان مثال، اگر کسی خانه دیگری را تخریب کند و فرزند آن شخص نیز در خانه باشد و سپس آن فرزند بر اثر تخریب، زیر آوار بماند و کشته شود، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود. اگر این تخریب موجب شکسته شدن دست‌ یا پای فردی شود که در خانه بوده‌ است، مرتکب باید دیه او را بپردازد.

نمونه لایحه تخریب و اسناد و مدارک مناسب آن

زمانی ‌که نمونه لایحه تخریب را به دادگاه تقدیم می‌کنید، باید ضمن آن، مدارک و دلایل لازم را هم به دادگاه ارائه دهید. اگر شما به ‌عنوان متهم بزه تخریب هستید و علیه شما شکایت شده‌ است، باید بتوانید مدارکی را ارائه دهید که از شما رفع اتهام شود یا مجازات شما توسط قاضی کاهش داده شود. به‌ عنوان مثال، اگر شاکی مدعی است که شما با قصد ورود زیان و سوءنیت، ماشین او را تخریب کرده‌اید، باید با معرفی شاهد یا ارائه دلایل کافی خلاف این ‌موضوع را اثبات کنید.

همچنین اگر شما مالی را نزد دیگری امانت گذاشته‌اید و بعد از مدتی موجب تخریب آن مال شده‌اید، باید بتوانید مالکیت خود را به آن مال ثابت کنید تا موضوع بزه تخریب منتفی شود. در صورتی‌ که در جایگاه شاکی نمونه لایحه تخریب را به دادگاه تقدیم کرده باشید، باید ثابت کنید که مرتکب، مال متعلق به شما را تخریب کرده‌ است. ارائه فیلم ضبط‌ شده دوربین‌های مداربسته که صحنه تخریب را ضبط کرده‌اند، می‌تواند در این ‌مورد مؤثر باشد. همچنین شهادت شهودی که در زمان تخریب در صحنه حاضر بوده‌اند، می‌تواند به اثبات ادعای شما کمک کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک ارائه ‌شده توسط هر دو طرف، حکم خود را صادر می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه تخریب

در این بخش از مقاله به چند ماده قانونی مرتبط با نمونه لایحه تخریب در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره می‌کنیم:

ماده 677

مطابق این ماده، اگر کسی مال و اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا اقداماتی انجام دهد که این اشیاء کلا خراب شود یا قسمتی از آن را تلف کند یا از کار اندازد، به حبس محکوم می‌شود.

ماده 678

با توجه به این ماده، در صورتی ‌که مرتکب بزه آتش‌سوزی یا تخریب، این اقدامات را با مواد منفجره انجام دهد، به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم می‌شود.

ماده 689

به ‌موجب این ماده، چنانچه آتش‌سوزی و تخریب موجب قتل یا نقص‌ عضو یا جراحت یا ایراد صدمه به انسانی شود، فرد مرتکب علاوه ‌بر تحمل مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و در هر دو حالت به جبران خسارت وارد شده محکوم می‌شود.

ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399

بر اساس این ماده، تخریب اشیاء منقول‌ و غیرمنقول متعلق به دیگری، به یک بزه قابل گذشت تبدیل ‌شده است. به ‌این ترتیب اگر شاکی به مرتکب رضایت دهد، دادرسی و مجازات در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/853، مورخ 2/7/1399

مطابق این نظریه مشورتی، در بزه تخریب، ملاک تعیین میزان خسارت، خسارت‌های زمان تحقق بزه تخریب است. خسارت به معنی زیانی خواهد بود که در زمان تخریب به صاحب آن مال وارد شده ‌است. بنابراین در صورتی که قسمتی از یک مال خراب شود، ملاک و مبنای خسارت، همان مقدار خواهد بود اما اگر کل مال خراب شود، میزان خسارت بر اساس تمام این مال محاسبه می‌شود.

پیشنهاد ما درباره نمونه لایحه کیفری تخریب

جرم تخریب یکی از جرایم دیرینه است که تقریبا تمام ما یک بار آن را از نزدیک مشاهده کرده‌ایم. برای دفاع در مقابل اتهام این جرم باید یک لایحه کامل تنظیم شود و به مرجع محترم قضایی تحویل دهیم. شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم لایحه استفاده کنید. ما در کنار شما خواهیم بود.

تنظیم لایحه تخریب از طرف شاکیتنظیم لایحه تخریب از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال