لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه شامل چه بخش‌هایی است و چگونه ارائه می‌شود؟

لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه

لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه یک لایحه مهم و کاربردی است که برای ارائه به دادگاه خانواده استفاده می‌شود. معمولاً زمانی ‌که افراد برای ازدواج تصمیم‌ گیری می‌کنند، اختلافات طبقاتی ، فرهنگی و تفاوت‌های خانوادگی خود را موضوع با اهمیتی تلقی نمی‌کنند. وقتی‌ که زوجین وارد زندگی مشترک می‌شوند، این اختلافات به ‌تدریج آشکار و برای آن‌ها درد سر ساز می‌شود. اگر خانم و آقا برای حفظ بنیان خانواده و رفع اختلافات خود تلاش نکنند، ممکن است زندگی آن‌ها به طلاق ختم شود.

گاهی ممکن است خانم و آقا به وظایفی که به ‌سبب ازدواج به عهده آن‌ها قرار داده شده است، بی ‌توجه باشند. همین موضوع سبب بروز اختلاف بین آن‌ها می‌شود تا جایی که این ناسازگاری‌ها منجر به طلاق آن‌ها خواهد شد. به‌ جهت اینکه موضوع مطلب ما نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه است، صرفا به این موضوع در رابطه با طلاق خواهیم پرداخت. اگر شما هم تصمیم دارید، نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه را تنظیم کنید، این مطلب را تا پایان مطالعه کنید.

علاوه براین، پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این قبیل لوایح، حتما مقاله لایحه طلاق زوجه را نیز مطالعه کنید.

اختیار طلاق و ارائه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه

قانونگذار به‌ جهت استحکام بنیان خانواده، اختیار طلاق را به شوهر داده ‌است. در موارد محدودی به خانم هم اجازه داده شده است که برای طلاق از شوهر خود، اقدام کند. خودداری شوهر از پرداخت نفقه و غایب و مفقودالاثر بودن او، از مواردی هستند که خانم می‌تواند به واسطه آن‌ها از دادگاه تقاضای طلاق کند. علاوه‌ بر این، زمانیکه شوهر با آزار و اذیت، اعتیاد، بیماری و ضرب‌ و شتم همسر خود، شرایط زندگی را برای او دشوار می‌کند، خانم نیز می‌تواند برای طلاق او اقدام کند.

با توجه به مواردی که بیان شد، باید بگوییم که هیچ خانمی محکوم به تحمل کردن شرایط بد زندگی نیست. قانون به زوجه اجازه می‌دهد، زمانی ‌که شوهر او زندگی را سخت و مشقت‌ بار کرده ‌است، با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه ، از قاضی تقاضا کند که او را طلاق دهد.

استفاده از لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه با ذکر مثال

اگر شوهر شما با سوء معاشرت خود باعث شده است که زندگی شما با تلخی و دشواری همراه شود، می‌توانید برای طلاق از او اقدام کنید. یعنی با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه و بیان شرایط خود، قاضی را قانع کنید که به نفع شما رای دهد. ممکن است شوهر شما با شکاکی و بدبینی خود، موجب تحقیر شما و سخت شدن زندگی برای شما شود. یعنی ارتباط شما را با خانواده‌تان قطع کرده باشد و شما امکان ارتباط تلفنی با فامیل، دوست یا همسایه را نداشته باشید یا اینکه ممکن است در خانه را تا زمانی‌ که از سر کار برگردد، به روی شما قفل ‌کند.

این موارد نمونه‌هایی از آزار و اذیت و سوء رفتار شوهر محسوب می‌شوند. اگر با مراجعه به روان‌ شناس این موارد برطرف نشوند، می‌توانید با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه و بیان مسائل زندگی خود در دادگاه از قاضی تقاضا کنید که شوهرتان را وادار به طلاق کند. در صورتی‌ که بعد از احراز شرایط توسط دادگاه، شوهر شما به طلاق رضایت ندهد، دادگاه رای طلاق شما را صادر می‌کند.

وکالت در طلاق از طرف شوهر و بیان آن در لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه

قانون مدنی به زوجین این اختیار را داده‌ است که شروط مورد توافق دو طرف را ضمن عقد نکاح بیان کنند. این شروط تا زمانی ‌که مخالف قانون و خلاف مقتضای عقد نکاح نباشند، صحیح و قابل‌ قبول هستند. برای مثال ممکن است آقا به همسرش بگوید اگر در آینده در زندگی مشترکمان سوء رفتار یا سوء معاشرت داشتم یا نفقه شما را پرداخت نکردم، از طرف من وکالت در طلاق دارید و می‌توانید برای طلاق اقدام کنید. خانم و آقا در این رابطه هر شرطی داشته باشند، درست است. آن‌ها می‌توانند شرط کنند که اگر شوهر همسر دوم اختیار کند یا مانع تحصیل، اشتغال یا مهاجرت همسرش شود، این خانم می‌تواند با وکالتی که از شوهر دارد از او جدا شود.

در این‌ صورت چون طرفین در زمان عقد با این موارد موافق بوده‌اند، این شرط صحیح است. یعنی اگر شوهری به همسر خود وکالت در طلاق دهد و خودش در طول زندگی مشترک خلاف شرط عمل کند، خانم می‌تواند از او جدا شود. در این حالت خانم با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه با استفاده از اختیار وکالتی که برای طلاق دارد، اقدام می‌کند. قاضی بعد از احراز شرایط، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

چند نکته مهم

زمانی ‌که آقا به همسر خود برای طلاق وکالت می‌دهد، به این معنی نیست که حق و اختیار طلاق را از خود ساقط کرده ‌است بلکه به این معنی است که علاوه ‌بر آقا، خانم هم می‌تواند برای طلاق اقدام کند و این‌ موضوع مانع اختیار آقا برای طلاق همسر خود نمی‌شود.

در طلاق از طرف زوجه، اثبات شرایط سخت به عهده‌ خانم است. یعنی باید بتواند ثابت کند که آقا، نفقه او را پرداخت نمی‌کند یا اینکه منزل مشترک را ترک کرده یا مفقودالاثر شده ‌است. اگر این خانم نتواند این موارد را در دادگاه اثبات کند، به درخواست او برای طلاق رسیدگی نمی‌شود.

زمانی ‌که نفقه خانم توسط شوهر او پرداخت نشود، این خانم می‌تواند برای طلاق اقدام کند. در این حالت تفاوتی میان پرداخت نشدن نفقه به‌ علت ناتوانی شوهر یا پرداخت نشدن عمدی او وجود ندارد. در هر دو صورت، خانم اختیار دارد که طلاق خود را از دادگاه تقاضا کند.

طلاق قضایی و مصادیق آن در لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

طلاق قضایی همان موارد طلاق از طرف خانم است که به این نام هم خوانده می‌شود. ممکن است خانم به ‌علت پرداخت نشدن نفقه خود به دادگاه مراجعه کند و از قاضی بخواهد که شوهر او را به پرداخت نفقه ملزم کنند. اگر شوهر او توجهی به رای دادگاه نکند یا اینکه توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، در این حالت این خانم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه ، رسیدگی به این موضوع را از دادگاه تقاضا کند.

گاهی ممکن است شوهر چهار سال تمام غیبت داشته باشد و خانه و زندگی مشترک خود را رها کند. در این حالت، خانم می‌تواند به دادگاه مراجعه ‌کند و شرایط خود را توضیح ‌دهد. دادگاه برای اطمینان از غیبت شوهر، چندین نوبت آگهی او را در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می‌کند تا اگر کسی از او اطلاعی دارد به دادگاه خبر دهد. این موضوع تا یک ‌سال ادامه خواهد داشت. در صورتی‌ که شوهر ظرف یک‌ سال پیدا نشود، خانم می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه ، طلاق خود را از دادگاه تقاضا کند. در این حالت به‌ جهت اینکه رای موت فرضی شوهر صادر شده است، دادگاه خانم را طلاق خواهد داد.

نحوه تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه

برای نوشتن نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه لازم است که ابتدا مشخصات خود و همسرتان را وارد کنید و سپس دلایل خود برای درخواست طلاق را در لایحه بنویسید. در نوشتن نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه از عبارات و جملات کوتاه و کامل استفاده کنید. خلاصه‌نویسی در لایحه باعث صرفه‌جویی در زمان دادگاه و رسیدگی بهتر به درخواست شما می‌شود. پس تا جایی ‌که ممکن است از طولانی شدن محتوای لایحه خودداری کنید. زمانی‌ که نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوجه را می‌نویسید، می‌توانید از مستندات قانونی، آیات، روایات، قواعد فقهی، آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی استفاده کنید. استفاده از مواردی که بیان شد باعث تاثیرگذاری لایحه شما در دادگاه می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم

در چنین پرونده‌هایی، اقداماتی که انجام می‌دهید بسیار مهم خواهند بود. به همین دلیل لازم است که درباره تشریفات قانونی حضور در دادگاه و فرآیند ارائه لوایح اطلاعات داشته باشید. برای آگاهی از این موارد، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. علاوه براین، در نظر داشته باشید که به همراه داشتن یک لایحه کاربردی نقش تاثیرگذاری برای حضور در دادگاه خواهد داشت. شما می‌توانید مسئولیت تنظیم لایحه مورد نظر خود را به تیم حقوقی احتراما بسپارید. مشاوران حقوقی و وکلای مجرب تیم حقوقی احتراما، به درخواست شما رسیدگی خواهند کرد و در اسرع وقت لایحه مورد نظرتان را به دست شما می‌رسانند.

با توجه به این مساله که موضوع این مقاله دارای ابعاد متنوعی است، پیشنهاد می‌کنیم اگر سوالی در نظر دارید که در مقاله درباره آن صحبت نشده است، در بخش نظرات از مشاوران حقوقی رکلا بپرسید تا پاسخگوی شما باشند. علاوه براین، اگر در این زمینه تجربه‌ای مشابه‌ و کاربردی دارید، برای ما در بخش نظرات بنویسید.

تنظیم لایحه طلاق از طرف زوجهتنظیم لایحه طلاق از طرف زوج

ثبت نظر یا سوال