لایحه جعل سند ؛ راهی برای مقابله با ادعاهای طرف مقابل در دادگاه!

لایحه جعل سند

جعل سند یکی از جرائم مهم و متأسفانه بسیار رایج در جامعه است. این اقدام معمولاً توسط افرادی صورت می‌گیرد که به قصد کسب سود و ورود زیان به دیگران این کار را انجام می‌دهند. جعل سند موجب از بین رفتن نظم جامعه و سلب اعتماد مردم نسبت ‌به یکدیگر می‌شود. جعل سند بیشتر به درخواست راحت طلبانی انجام می‌شود که به ‌دنبال یک راه میانبر هستند. اشخاصی که بدون زحمت، قصد دارند مالک مالی شوند، برای جعل سند به جاعل مراجعه می‌کنند. جاعل سند، با ساختن سند، وارد کردن اطلاعات نادرست یا محو کردن اطلاعات اصلی، موجب ضرر به دیگران می‌شود. شخصی که از جعل سند متحمل ضرر و زیانی شده ‌است، می‌تواند علیه متهم شکایت کند. او با مراجعه به دادگاه لایحه جعل سند را علیه جاعل تنظیم می‌کند. سپس از قاضی تقاضا می‌کند که جاعل را به مجازات مقرر در قانون محکوم کند.

جعل سند آثار زیان‌باری برای شخص و جامعه دارد. در این مقاله جعل سند و نحوه تنظیم لایحه سند مجعول را بیان می‌کنیم. چنانچه شما نیز قصد دارید با نکات مهم جعل یا شیوه تنظیم لایحه دفاعیه جعل سند رسمی آشنا شوید، این مطلب را تا پایان مطالعه کنید. این لایحه زمانی کاربرد دارد که جرم جعل انجام شده باشد.

مفهوم ‌شناسی لایحه جعل سند

جعل در لغت به ‌معنای قرار دادن، ساختن و دگرگون کردن است. در اصطلاح حقوقی جعل به معنی آن است که شخصی با اقدامات خود، سندی را بسازد یا تغییراتی را در مفاد آن ایجاد کند. این تغییرات ممکن است الحاق یا الصاق نوشته‌ای باشد یا محو کردن و تغییر تاریخ یا سیاه کردن نوشته‌ها و مواردی مانند این‌ها باشد. در واقع هر نوع تغییری در سند که به قصد فریب و با اعمال متقلبانه صورت گیرد، موجب تحقق بزه جعل سند می‌شود. شخصی که جعل سند نسبت به سند او صورت ‌گرفته ‌است، می‌تواند علیه جاعل شکایت کند. او با تنظیم لایحه جعل سند و ارائه مدارک لازم، تلاش می‌کند حق خود را احیا کند. این لایحه یکی از انواع لایحه جعل است.

سند و انواع آن

سند رسمی به معنی نوشته‌ای است که توسط مقام صلاحیت‌دار، در حیطه وظایف او و توسط مرجع صالح صادر می‌شود. در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که تمام ویژگی‌های سند رسمی یا یکی از آن‌ها را ندارد. جعل سند نسبت ‌به هر دوی این سندها قابل تحقق است.

نمونه لایحه دفاعیه جعل سند عادی

سند عادی، سندی است که همه یا یکی از ویژگی‌های سند رسمی را ندارد. بزه جعل سند نسبت به سند عادی هم واقع می‌شود. نمونه‌ای از سند عادی، قرارداد خرید خانه‌ای است که دو نفر آن را با توافق و تراضی منعقد می‌کنند ولی آن را در دفترخانه ثبت نمی‌کنند. این سند مطابق قانون تنظیم ‌شده است و مورد تأیید قانون‌گذار است. در این ‌صورت اگر کسی آن را جعل کند، صاحب سند می‌تواند علیه جاعل شکایت کند. او با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه جعل سند عادی مجازات بزهکار را تقاضا می‌کند.

جعل سند عادی به این صورت است که اگر کسی در این سند، نوشته‌ای را اضافه یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند، در این حالت جعل سند واقع ‌شده است. در این شرایط، شخصی که از این موضوع متضرر شده ‌است، می‌تواند علیه جاعل شکایت کند. شخصی که ضرر دیده است، با تنظیم لایحه دفاعیه جعل اسناد عادی و ارائه مدارک لازم، برای احقاق حق خود اقدام می‌کند.

همچنین اگر شخصی به قصد ورود ضرر به دیگری، نام صاحب سند را تغییر دهد، مرتکب جعل سند شده ‌است. صاحب سند عادی می‌تواند علیه او، لایحه دفاعیه جعل اسناد عادی را تنظیم کند و با ارائه دلایل کافی این‌ موضوع را اثبات کند.

مصادیق تحقق بزه جعل سند

جعل سند ممکن است به شیوه‌های گوناگونی محقق شود. در ادامه به مواردی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

جعل سند مادی

جعل سند به شیوه جعل سند مادی، شیوه‌ای است که شخصی سندی را جعل کند یا شبیه آن را بسازد یا اینکه در سند عادی یا رسمی تغییراتی ایجاد کند یا نوشته‌ای را به آن ملحق یا از آن محو کند. اگر این شرایط در مورد سند شما رخ داده است، می‌توانید علیه جاعل شکایت کنید. سپس با تنظیم لایحه جعل سند و ارائه مدارک لازم، مجازات او را از دادگاه تقاضا کنید.

جعل سند معنوی

شیوه تحقق جعل سند معنوی، به این صورت است که شخصی به‌ صورت عامدانه، اطلاعات نادرستی را در سند وارد کند. این ‌موضوع موجب تحقق جعل معنوی می‌شود. اگر سردفتر با تبانی با شوهر یک خانم در هنگام ثبت مهریه به ‌جای 110 سکه 11 سکه را در سند ازدواج ثبت کند، این موضوع جعل معنوی است. در این شرایط اگر خانم از این‌ موضوع مطلع شود، می‌تواند علیه سر دفتر، لایحه جعل سند را تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد. در صورتی‌ که دادگاه این موضوع را احراز کند، به مجازات مرتکب حکم می‌دهد.

کاربرد لایحه جعل سند

جعل سند موجب از بین رفتن نظم جامعه و کاهش اعتماد مردم نسبت ‌به یکدیگر می‌شود. به دلیل اهمیت حق شخصی که سند او جعل شده است و ضرر و زیانی که به او می‌رسد، قانونگذار برای جعل سند، مجازاتی را تعیین کرده ‌است. بر این اساس اگر شخصی مرتکب جعل سند شود، موظف است خسارت آن را جبران کند. همچنین این شخص به مجازات حبس و جزای نقدی مقرر در قانون، محکوم می‌شود.

کاربرد لایحه دفاعیه جعل سند رسمی در جایی است که شخصی با جعل سند، موجب ورود ضرر به صاحب سند می‌شود. در این شرایط، شاکی برای احقاق حق خود، با مراجعه به دادگاه شکایت خود را مطرح می‌کند. او با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه جعل سند و بیان دلایل کافی، از دادگاه احقاق حق خود را تقاضا می‌کند.

به این مثال توجه کنید

برای مثال، شخصی را در نظر بگیرید که بدون اجازه دیگری، عکس خودش را در شناسنامه او الصاق کند و آن شناسنامه را به کار بگیرد. در این شرایط شخصی که شناسنامه او توسط این شخص جعل شده‌ است، می‌تواند با شکایت از او و تنظیم لایحه سند مجعول درباره خواسته خود در دادگاه توضیح دهد. همچنین در مواقعی که شخصی با الحاق یک نوشته به متن اصلی سند، به نفع خود عمل می‌کند و باعث ورود ضرر به مالک اصلی سند می‌شود، مرتکب بزه جعل سند شده‌ است.

در این شرایط، صاحب سند با مراجعه به دادگاه، شکایت خود را علیه جاعل مطرح می‌کند. او با تنظیم لایحه جعل سند درباره خواسته خود به‌ طور کامل توضیح می‌دهد. در صورتی‌ که دادگاه صحت این موارد را احراز کند، به مجازات جاعل حکم می‌دهد. همچنین او را مکلف می‌کند که ضرر و زیانی را که وارد کرده‌ است، جبران کند.

چه زمانی لایحه جعل سند تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که شخصی با جعل سند، موجب ورود ضرر به شخص دیگری می‌شود، زیان‌ دیده علیه او لایحه جعل اسناد را تنظیم می‌کند. او با این کار قصد دارد حق از دست ‌رفته خود را احیا کند. به ‌همین‌ منظور برای اثبات بزه جعل سند، تمام مدارک و دلایل خود را ضمن تقدیم لایحه جعل سند ، به دادگاه ارائه می‌دهد. در صورتی‌ که شخصی مدرک تحصیلی متعلق به شخص دیگری که با تلاش فراوان، مدارک علمی کسب کرده ‌است را جعل کند و آن را به نام خود یا شخص دیگری تغییر دهد، مرتکب بزه جعل سند می‌شود.

در این شرایط صاحب این مدرک تحصیلی، می‌تواند علیه جاعل شکایت کند. سپس با تنظیم لایحه جعل سند و ارائه مدارکی که این‌ موضوع را به اثبات می‌رساند، حق از دست ‌رفته خود را احیا کند. در صورتی‌ که قاضی صحت این مدارک را تشخیص دهد، به مجازات بزهکار حکم می‌دهد.

ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این ماده در مورد جعل سندهای عادی توضیح داده ‌است. به موجب این ماده قانونی اگر کسی سند و نوشته‌های غیر رسمی را جعل کند و با علم به جعل و تزویر بودن، آن‌ها را به کار بگیرد، باید خسارات وارد شده را جبران کند. علاوه‌ براین، این شخص به مجازات حبس و جزای نقدی نیز محکوم می‌شود.

پیشنهاد ما برای شما

تیم حقوقی احتراما مرجع تخصصی تنظیم لایحه است و تمام تمرکز خود را بر روی تنظیم لایحه و مشاوره حقوقی تلفنی در این مورد قرار داده است. برای دریافت هر یک از این خدمات، روی لینک‌های قبل بزنید.

تنظیم لایحه جعل از طرف شاکیتنظیم لایحه جعل از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال