لایحه دفاعیه مواد مخدر یا لايحه دفاع از متهم مواد مخدر شامل چه نکات و مستنداتی است؟

لایحه دفاعیه مواد مخدر

مواد مخدر، یکی از چالش‌های اجتماعی همه کشورهای دنیا است. در کشور ما نیز مصرف روز افزون مواد مخدر موجب افزایش جرائم مربوط به آن شده ‌است. نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که شخصی به اتهام یکی از جرائم مربوط به مواد مخدر، تحت تعقیب قرار گرفته باشد. این شخص ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاعیه در مورد مواد مخدر با ارائه دلایل و مدارک مناسب، تلاش می‌کند تا بی‌گناهی خودش را اثبات کند. این لایحه یک نوع لایحه مواد مخدر است.

در صورتی‌ که قاضی صحت ادعای این شخص را احراز کند، به نفع او حکم می‌دهد. زمانی ‌که صحبت از مواد مخدر می‌شود، منظورمان تمام مواد مخدر اعتیادآوری است که موجب وابستگی مصرف‌ کنندگان ‌شود. بنابراین جرائم مربوط به مواد مخدر صنعتی و سنتی در هر دو صورت قابل پیگیری است و موجب مجازات مرتکب می‌شوند.

تفاوت این جرم در مواد سنتی و صنعتی

شخصی که به‌ جهت اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، چند گرم شیشه را با خود همراه داشته باشد، مجرم است. در صورتی که این شخص توسط پلیس دستگیر شود، به مراجع قضایی تحویل داده خواهد شد. او می‌تواند برای دفاع از خودش، نمونه لایحه دفاعیه در خصوص مواد مخدر را به دادگاه تقدیم کند. همچنین شخصی که مقداری تریاک داشته باشد و آن را جا به ‌جا کند یا بفروشد نیز، مرتکب جرم شده ‌است. این شخص هم، در صورتی که تحت تعقیب قرار بگیرد، می‌تواند نمونه لایحه کیفری مواد مخدر را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند زیرا هر مجرمی حق دفاع از خودش را دارد و می‌تواند از دادگاه، کاهش مجازات را تقاضا کند.

بنابراین همانطور که توضیح دادیم؛ تفاوتی در جرم بودن مواد صنعتی و سنتی وجود ندارد، ولی مجازات آن‌ها متفاوت است.

نکات قابل تامل درباره نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر

باید توجه داشته باشید که رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، در دادگاه انقلاب انجام می‌شود. بنابراین نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر به دادگاه انقلاب تقدیم می‌شود.

اگر شخصی مواد مخدر یا آلات استفاده از آن را در وسایل متعلق به دیگری قرار دهد تا او مجرم شناخته شود، خودش نیز مرتکب جرم شده است. این شخص به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

وسایل نقلیه‌ای که برای جابجا کردن مواد مخدر از آن‌ها استفاده می‌شود، به نفع دولت ضبط می‌شود. یعنی اگر شخصی با موتورسیکلت، ماشین یا هر نوع وسیله نقلیه، مواد مخدر را جابه‌جا کند، مرتکب جرم شده است. سپس این وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می‌شود.

شناسایی شخص مجرم توسط چه اشخاصی صورت می‌گیرد؟

پیگیری جرایم و موارد مربوط به مواد مخدر، معمولاً توسط دادستان پیگیری می‌شود. اما این موضوع به این صورت است که نیروهای انتظامی یا مردم، متهم را شناسایی می‌کنند و مراتب را به مراجع قضایی اطلاع می‌دهند. یعنی ممکن است مردم یا همسایه‌ها یا حتی خانواده مجرم، این موضوع را به پلیس اطلاع دهند، ولی برای اینکه خودشان وارد جریان دادرسی نشوند، پیگیری این‌ موضوع را به دادستان واگذار کنند.

به ‌این ‌ترتیب دادستان به ‌عنوان مدعی‌العموم، این‌ موضوع را پیگیری خواهد کرد. در این صورت شخص متهم می‌تواند به ‌منظور دفاع از خودش، با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر و ارائه دلایل و مدارک از قاضی، کاهش مجازات یا برائت خود را تقاضا کند. قاضی پس از بررسی محتوای لایحه در این مورد تصمیم‌ گیری می‌کند.

چه زمانی نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر داده شود؟

زمانی ‌که شخصی متهم به هر کدام از جرایم مربوط به مواد مخدر باشد، می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر از خودش دفاع کند. در این حالت قاضی با بررسی محتوای نمونه لایحه دفاعی مواد مخدر در مورد جرم او حکم مناسب را صادر می‌کند. تنظیم نمونه لایحه کیفری مواد مخدر در مواقعی انجام می‌شود که شخصی قصد دارد با دادگاه رسیدگی‌ کننده به پرونده مکاتبه کند. در این حالت این شخص یا وکیل او خواسته خود را در دادگاه مطرح می‌کنند.

یک مثال از این کاربرد

شخصی به‌ جهت اطلاعات ناکافی درباره خاصیت درمانی مواد مخدر افیونی مانند تریاک یا شیره، صحبت‌هایی را شنیده است. این شخص برای درمان بیماری خودش، مقداری از این مواد را خریداری می‌کند تا مصرف کند. او در طول مسیر توسط پلیس دستگیر می‌شود. آن‌ها این شخص را به مراجع قضایی تحویل می‌دهند. بعد از آن با تشکیل جلسات دادرسی، متهم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه در مورد مواد مخدر از خودش دفاع کند.

نحوه تنظیم نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر

تنظیم نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر به این صورت است که متهم یا وکیل او مشخصات خود را به ‌طور کامل وارد می‌کنند. پس از آن با ارائه توضیحات ساده، دقیق و خلاصه تلاش می‌کنند قاضی را قانع کنند تا به نفع متهم حکم دهد. به ‌جهت اینکه مخاطب نمونه لايحه دفاع از متهم مواد مخدر قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده است، بهتر است که توضیحات متهم به زبان قانون نوشته شود. متهم می‌تواند برای تنظیم نمونه لایحه دفاعیه در خصوص مواد مخدر از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کند.

در این‌ صورت ارزش و اعتبار نمونه لایحه دفاعیه از متهم مواد مخدر بیشتر است. بهتر است که متهم توضیحات خود را به صورت پاراگراف‌های منظم، مرتب و مرتبط با یکدیگر بنویسد. او می‌تواند در انتها خواسته خود را مبنی ‌بر صدور حکم برائت یا کاهش مجازات بنویسد. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک در این ‌مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مستندات و مدارک ضروری!

شخصی که به هر کدام از جرائم مواد مخدر متهم شده‌ است، باید بتواند ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاعیه از متهم مواد مخدر مدارکی را ارائه دهد تا قاضی به نفع او حکم دهد. اگر این شخص مدعی است که مواد مخدر به او تعلق ندارد، می‌تواند این‌ موضوع را با شهادت شهود یا ارائه مدارکی مانند فیلم ضبط ‌شده دوربین‌های مدار بسته ثابت کند. به این صورت که ممکن است شخصی در یک محل مجهز به دوربین مدار بسته، مواد مخدر را در وسایل متعلق به متهم قرار دهد.

در این حالت متهم می‌تواند برای دفاع از خودش این فیلم را به دادگاه ارائه دهد. در این حالت قاضی پس از مطالعه محتوای دفاعیات و با بررسی فیلم و شهادت شهود در این‌ مورد تصمیم‌ گیری می‌کند. ممکن است شخصی که در طول زندگی همیشه به ‌درستی و درستکاری معروف بوده است، اکنون به‌ اتهام جرائم مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته ‌باشد. او باید بتواند با ارائه مدارک لازم، ثابت کند که این موضوع یک توطئه علیه او بوده است. همچنین متهم می‌تواند یک استشهادیه که توسط افراد محلی یا همکاران یا نزدیکان او امضاء شده ‌است را به دادگاه تقدیم کند. این موارد ممکن است در تصمیمات قاضی مؤثر باشند.

رأی وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30

این رأی وحدت رویه ابتدا به ماده‌ 10 در قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند. بر اساس ماده قانونی مذکور، در صورتی ‌که بعد از وقوع جرم، قانونی مبنی ‌بر کاهش یا عدم اجرای مجازات یا به هر نوعی مساعدتر نسبت‌ به حال متهم وضع شود، نسبت‌ به جرائمی که قبل‌ از قانون رخ داده‌ است تا زمان صدور حکم قطعی مؤثر است. بنابراین اگر در مورد شخص مرتکب جرم مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده باشد و قانون مساعد تصویب شود، این حکم نقض می‌شود.

سپس این ‌موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه هم‌ عرض دادگاه صادرکننده رای نقض شده ارجاع داده می‌شود. به‌ عبارت ‌دیگر، قانون تازه تصویب که به نفع متهم باشد، در حق او اجرا می‌شود. یعنی در جرایم مواد مخدر حتی اگر شخصی به اعدام محکوم‌ شده باشد و قانون تازه، اعدام را برای این جرم منتفی بداند، حکم اعدام نقض می‌شود. این موضوع در شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده حکم اعدام، رسیدگی خواهد شد.

پیشنهاد ما برای شما

تنظیم لایحه برای دفاع در مقابل این اتهام ضروری است. ضمن آنکه می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید و سپس در خصوص دفاع از خود اقدامات لازم را انجام دهید.

تنظیم لایحه مواد مخدر از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال