لایحه شهادت دروغ و تمام مراحل ارائه آن به دادگاه

لایحه شهادت دروغ

نمونه لایحه شهادت دروغ یکی از لوایحی است که به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. وقتی که شخصی با اظهارات دروغ در دادگاه علیه یکی از اصحاب دعوا اطلاعاتی را بیان می‌کند، زیان‌ دیده علیه او نمونه لایحه شهادت دروغ را تنظیم می‌کند و به دادگاه تقدیم ارائه می‌دهد. شهادت یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود. از گذشته‌های دور شهادت شهود، اثرات قابل ‌توجهی را بر نتیجه دعوا باقی گذاشته ‌است. مطابق قانون، شاهد باید شرایطی را داشته باشد تا شهادت او در دادگاه مورد قبول واقع شود. بلوغ، ایمان، عدالت، نداشتن خصومت با اصحاب دعوا و ذی‌ نفع نبودن بعضی از شرایط لازم برای شهادت هستند.

گاهی ممکن است شخصی که به ‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده‌ است، به دلیل تهدید یا انگیزه‌های مالی یا اختلاف با شخصی که علیه او شهادت می‌دهد، موجب ورود ضرر به او شود. در این حالت شخصی که شاهد، اطلاعات خلاف واقع را علیه او مطرح کرده ‌است، می‌تواند برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه شهادت دروغ را به دادگاه تقدیم کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

منظور از شهادت دروغ چیست؟

شهادت به‌ معنای تأیید و گواهی دادن است. در اصطلاح حقوقی شهادت به معنی آن است که شخصی که از طرفین دعوا نیست، اطلاعاتی را در رابطه با موضوع دعوا مطرح کند. شهادت دروغ، به معنی آن است که شاهد، اظهارات دروغ خود را نزد مقام صلاحیت‌ دار به ضرر یکی از طرفین دعوا، مطرح کند. در صورتی‌ که ثابت شود اظهارات شاهد دروغ بوده ‌است، به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود. سپس شاهد به‌ علت اظهارات دروغ به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. شهادت دروغ یک جرم عمدی است. یعنی هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که در زمان شهادت اشتباه کرده است و خود را بدون تقصیر بداند. در صورتی‌ که حکم دادگاه بر مبنای شهادت دروغ شاهد صادر شود ولی بعد از اجرای حکم معلوم شود که این شهادت دروغ بوده ‌است، این شاهد متناسب با موضوع شهادت، به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

به ‌عنوان مثال:

شخصی را در نظر بگیرید که با یکی از همکاران خود، اختلاف قدیمی دارد. همکار او با فردی در محل کار درگیر می‌شود و به او آسیب می‌زند و او را به دادگاه فرا می‌خوانند. شاهد به دلیل اختلاف با همکار خود علیه او اطلاعات دروغی را به داگاه می‌دهد. در این شرایط شخصی که از این اظهارات دروغ، متحمل ضرر و زیان شده است، با تنظیم نمونه لایحه شهادت دروغ و بیان توضیحات خود، از دادگاه تقاضا می‌کند که به این‌ موضوع رسیدگی کند.

امکان رجوع از شهادت برای شاهد وجود دارد یعنی اگر شخصی که شهادت داده است از این کار خود پشیمان شود یا متوجه شود که اطلاعات او کامل نبوده‌ است، می‌تواند با مراجعه به دادگاه این ‌موضوع را مطرح کند و از شهادت خود رجوع کند. در این حالت شهادت او بدون اثر می‌شود.

آیا منظور از مقامات قضایی فقط دادگاه است؟

در قانون مجازات اسلامی به‌ طور صریح دادگاه به ‌عنوان مقام رسمی بیان شده‌ است. اما در یک نظریه مشورتی منظور از مقام رسمی هر مقام صلاحیت ‌دار بیان شده‌ است. این نظریه مشورتی اداره ثبت احوال را هم به ‌عنوان مقام رسمی می‌شناسد و اینطور بیان می‌کند که منظور از مقام رسمی، هر مقام صلاحیت‌ دار است. البته درباره این موضوع اختلاف وجود دارد و نظر دقیقی درباره آن بیان ‌نشده است. ماده‌ 49 قانون ثبت احوال، شهادت دروغ تولد نوزاد را مشمول مجازات جرم شهادت دروغ دانسته ‌است اما با این ‌وجود هنوز هم بسیاری از افراد، مقامات رسمی را فقط دادگاه می‌دانند و دلیل آن‌ها اشاره قانون مجازات اسلامی به ‌عنوان به دادگاه به ‌عنوان مقام رسمی است.

نحوه تنظیم نمونه لایحه شهادت دروغ

اگر قصد دارید نمونه لایحه شهادت دروغ را تنظیم کنید، لازم است که ابتدا مشخصات خود و طرف مقابل را که برخلاف واقع شهادت داده‌ است، بنویسید. پس ‌از آن توضیحات خود را به صورت کامل، دقیق و خلاصه بیان کنید شما می‌توانید در متن لایحه دفاعیه شهادت دروغ از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کنید. در این‌ صورت اعتبار نمونه لایحه شهادت دروغ شما بیشتر می‌شود.

توضیحات خود را در قالب پاراگراف‌های مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. به جهت اینکه قاضی دادگاه مخاطب نمونه لایحه شهادت دروغ است، بهتر است که توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید. در انتهای نمونه لایحه شهادت دروغ خواسته خود مبنی‌ بر مجازات متهم یا جبران خسارت خود را به‌ صورت کامل بنویسید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک حکم خود را صادر می‌کند.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه شهادت دروغ

برای اینکه بتوانید ادعای خود را مبنی‌ بر دروغ بودن اظهارات شاهد، در دادگاه ثابت کنید. لازم است که ضمن تقدیم نمونه لایحه شهادت دروغ مدارک اثبات این ادعا را به دادگاه تقدیم کنید. شما می‌توانید شهود دیگری را به دادگاه ببرید تا ثابت کنید، شاهدی که اطلاعات دروغ به دادگاه داده‌ است، در زمان تحقق موضوع دعوا در آن مکان حضور نداشته است. همچنین می‌توانید با پرسیدن سؤالات جزئی درباره تعداد افراد حاضر در زمان موضوع دعوا، زمان و مکان این واقعه، او را به چالش بکشید. این موضوع موجب می‌شود خلاف واقع بودن اظهارات او برای دادگاه ثابت شود. علاوه ‌بر این موارد، شما می‌توانید با تنظیم استشهادیه از افراد مطلع ، دروغ بودن شهادت شاهد را در دادگاه ثابت کنید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، حکم مناسب را صادر می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه شهادت دروغ

در ادامه این بخش به تعدادی از قواعد و ماده‌های قانون مجازات اسلامی درباره این لایحه اشاره می‌کنیم:

  1. ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مطابق این ماده، چنانچه شخصی در دادگاه نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت دهد، به مجازات حبس از 91 روز تا 2 سال یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود. بر اساس تبصره این ماده، مجازاتی که در این ماده بیان‌ شده است، علاوه ‌بر حدود، قصاص و دیات برای شهادت دروغ است.
  2. ماده 160 قانون مجازات اسلامی: این ماده شهادت را در کنار اقرار، شهادت، قسامه و سوگند به‌ عنوان یکی از ادله اثبات جرم بیان می‌کند.
  3. ماده 161 قانون مجازات اسلامی: بر اساس این ماده، در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی مانند اقرار و شهادت ثابت شود، قاضی به استناد این موارد، رای خود را صادر می‌کند. مگر اینکه به ‌خلاف واقع بودن شهادت یا اقرار علم داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/9/1189 مورخ 12/9/1399

مطابق این نظریه مشورتی، شهادت دروغ در دادسرا به‌ نوعی شهادت نزد مقامات رسمی محسوب می‌شود. یعنی اگر شخصی در دادسرا به دروغ شهادت دهد، مشمول مجازات ماده 650 تعزیرات یعنی حبس یا جزای نقدی خواهد شد. در ادامه این نظریه مشورتی آمده ‌است که شهادت دروغ یک جرم مطلق است. یعنی مقید به نتیجه خاصی نیست. این‌ موضوع به ‌معنای آن است که شهادت نیاز به نتیجه ندارد. همین‌ که فردی شهادت دروغ دهد، این جرم واقع ‌شده است.

توصیه می‌کنیم

شکایت برای شهادت دروغ از جمله شکایاتی است که در موارد متعددی در دادگاه بیان می‌شود. شخصی که ادعا می‌کند طرف مقابل او از شهادت دروغ استفاده کرده است، باید با ارائه اسناد و مدارک معتبری از ادعای خود دفاع کند. این اسناد و مدارک در قالب یک لایحه قابل ارائه هستند.

برای دسترسی آسان و ساده به لایحه مورد نیاز خود و کسب اطلاعات درباره آن، می‌توانید درخواستتان را در بخش مشاوره حقوقی تلفنی احتراما ثبت کنید. علاوه براین، این امکان را دارید که با ثبت درخواست در بخش تنظیم لایحه، نوشتن لوایح مد نظر خود را به تیم احتراما بگذارید.

ثبت نظر یا سوال