ادرس دادگاه کیفری دو و یک استان همدان و بررسی صلاحیت انواع دادگاه کیفری همدان

دادگاه کیفری همدان

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. دادگاه کیفری همدان به جرائمی که در حوزه قضایی این شهرستان محقق می‌شوند، رسیدگی می‌کند. به عنوان مثال، اگر شما در همدان توسط یک ضارب مورد ضرب ‌و جرح واقع شوید، می‌توانید علیه او شکایت کنید. رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری این شهرستان انجام می‌شود. قاضی بعد از بررسی این مورد، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

در قانون برای هرکدام از مراجع، صلاحیت‌هایی پیش‌بینی‌شده است. اگر دادگاهی بدون اینکه صلاحیت رسیدگی به موضوعی را داشته باشد، دادرسی و صدور حکم را در رابطه با آن انجام دهد، حکمی که صادر کرده است، باطل خواهد شد. تشخیص صلاحیت بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است. یعنی اگر قاضی عدم صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ سپس پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد. دادگاه کیفری همدان ، یکی از انواع دادگاه است.

انواع صلاحیت مراجع قضایی

مراجع قضایی از صلاحیت محلی و ذاتی برخوردار هستند که در ادامه توضیحات دقیقی را درباره آن‌ها بیان خواهیم کرد:

صلاحیت محلی

زمانی‌ که در یک قلمرو مکانی و حوزه قضایی شهرستان، جرمی محقق شود، دادگاه محل وقوع جرم، به آن رسیدگی می‌کند. این‌ مورد در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. بر اساس این ماده، دادگاهی که جرم در حوزه قضایی آن واقع‌ شده است، دادرسی را انجام می‌دهد.

چنانچه متهم چند جرم در حوزه‌های قضایی گوناگون انجام داده باشد، دادگاه محل وقوع مهم‌ترین جرم، نسبت‌ به جرائم او رسیدگی می‌کند. در صورتی ‌که جرائم ارتکابی مجازات برابری داشته باشند، دادگاهی که متهم در حوزه‌ قضایی آن دستگیر شده است، نسبت به تمام جرائم او رسیدگی خواهد کرد. در شرایطی هم که متهم شریک یا معاونی برای ارتکاب جرم داشته باشد، این افراد در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به جرم متهم اصلی را دارد.

صلاحیت ذاتی

نوع دیگری از صلاحیت که در قانون به آن اشاره‌ شده است، صلاحیت ذاتی نام دارد. بر اساس این نوع صلاحیت، رسیدگی به جرایم باید با توجه به دادگاه و اتهام وارده، مطابق قانون انجام شود. یعنی اگر جرمی در صلاحیت یک مرجع عمومی قرار دارد، مرجع اختصاصی نمی‌تواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، سایر مراجع کیفری نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند.

دادگاه کیفری یک ؛ از انواع دادگاه کیفری همدان

اگر جرایمی با مجازات سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو در همدان محقق شوند، رسیدگی و صدور حکم در رابطه با این جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک همدان خواهد بود. همچنین اگر شخصی در استان همدان مرتکب جرم سیاسی شود، رسیدگی به جرم او در دادگاه کیفری یک مرکز استان انجام می‌شود.

علاوه‌ بر این موارد، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و جرائم درجه ۳ بالاتر که در حوزه قضایی همدان محقق شده باشند، بر عهده دادگاه کیفری یک این شهرستان قرار دارد.

فرض کنید شخصی در همدان به قصد برهم زدن نظم جامعه ، اقداماتی را در جهت حمایت مالی تروریسم انجام می‌دهد. ممکن است این شخص با افتتاح حساب و جمع‌آوری کمک‌های نقدی، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شود. در این حالت دادگاه کیفری یک همدان صلاحیت رسیدگی به این ‌موضوع را دارد.

اگر شخصی در همدان مرتکب جرم سرقت حدی شود، رسیدگی به جرم او در صلاحیت دادگاه کیفری استان همدان قرار دارد. به‌ موجب قانون، مجازات سرقت حدی در مرتبه اول و دوم قطع عضو، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود. همان‌طور که بیان شد به جرائمی که در حوزه قضایی همدان محقق می‌شوند و مجازات آن‌ها این موارد باشد، در دادگاه کیفری استان همدان رسیدگی می‌شود.

دادگاه کیفری دو ؛ از انواع دادگاه کیفری همدان

چنانچه در همدان جرمی محقق شود که به‌ موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداشته باشد، دادگاه کیفری دو همدان به آن رسیدگی می‌کند. دادرسی و صدور حکم در رابطه با جرائمی که در صلاحیت سایر مراجع کیفری قرار ندارند، توسط دادگاه کیفری دو انجام می‌شود. یعنی در قانون آئین دادرسی کیفری، صلاحیت هر مرجع برای رسیدگی به جرائم بیان شده و هر جرم یا مجازاتی که مورد تصریح قرار نگرفته، در دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی می‌شود.

فرض کنید شخصی در همدان مرتکب جرم تخریب اموال متعلق به دیگری می‌شود. به دلیل اینکه رسیدگی به این جرم در صلاحیت سایر مراجع کیفری قرار ندارد، دادگاه کیفری دو همدان دادرسی و صدور حکم را در رابطه با آن انجام می‌دهد.

همچنین اگر شخصی در همدان، خانه شما را به ‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه تصرف کند، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده ‌است. در این ‌حالت دادگاه کیفری دو همدان حکم مناسب را در این زمینه صادر می‌کند.

مصادیق صلاحیت دادگاه کیفری دو

دادگاه کیفری دو به دلیل گستردگی صلاحیت آن، یکی از مراجع پرتراکم محسوب می‌شود زیرا امکان رجوع پرونده‌های متعدد در این دادگاه فراهم است. جرائم علیه اموال مانند کلاهبرداری، تخریب، سرقت، ربا، ارتشا، اختلاس و جرایم علیه اشخاص مانند تهدید یا ضرب ‌و جرح در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

اگر فردی در همدان شخص دیگری را به افشای اسرار خود یا بستگان خود یا موارد حیثیتی دیگر تهدید کرده باشد و از این طریق مالی را از او دریافت کند یا او را به انجام کاری وادار کند؛ مرتکب جرم تهدید شده ‌است. رسیدگی به این مورد در صلاحیت دادگاه کیفری دو همدان قرار دارد.

آدرس دادگاه کیفری همدان

در شرایطی که علیه شخصی به دلیل ارتکاب جرم شکایت می‌کنید، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار شروع می‌شود. اگر مقام قضایی، تحقق وقوع جرم توسط متهم را احراز کند، برای این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. در صورتی‌ که دادستان همدان این قرار را بپذیرد، کیفرخواست را صادر می‌کند.

کیفرخواست به معنی درخواست مکتوب دادستان برای دادرسی و صدور حکم در رابطه با اتهام وارده به متهم است. پس ‌از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری همدان ، پیامکی برای شما ارسال می‌شود و در جریان فرایند ارجاع پرونده به دادگاه قرار می‌گیرید. یعنی به شما ابلاغ می‌شود که پرونده به کدام شعبه از محاکم کیفری ارجاع داده شده ‌است.

پس ‌از آن زمان تشکیل جلسات دادرسی به شما و طرف مقابل ابلاغ خواهد شد. برای حضور در جلسه دادرسی، لازم است که آدرس دادگاه کیفری دو همدان را بدانید تا بتوانید در جلسه حاضر شوید و خواسته خود را مطرح کنید. در صورتی‌ که آدرس دادگاه کیفری همدان را نمی‌دانید، می‌توانید از طریق تماس با شماره تلفن دادگاه کیفری همدان ، آدرس شعبه مورد نظرتان را بپرسید. در سایت دادگستری همدان، آدرس هر شعبه به همراه شماره‌ تلفن آن ثبت شده ‌است. شما می‌توانید با جستجوی این موارد، آدرس و شماره‌ تلفن شعبه مورد نظرتان را پیدا کنید.

توضیح فرآیند دادرسی پرونده با یک مثال

فرض کنید شخصی در همدان، نسبت‌ به خودروی شما مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. یعنی شما خودروی خود را به او سپرده‌اید و این شخص به قصد ضرر رساندن به شما آن را تلف کرده یا مورد استفاده قرار داده یا مفقود کرده ‌است. به دلیل اینکه این جرم قابل گذشت محسوب می‌شود، پیگیری آن و تعقیب متهم با شکایت شما شروع می‌شود. دادیار بعد از تحقیقات اولیه در رابطه با جرم خیانت در امانت و امکان انتساب آن به متهم، برای پرونده شما قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. این قرار به معنی آن است که از نظر دادیار خیانت در امانت محقق شده و اتهام وارده به متهم مورد تأیید است. پس‌ از آن دادستان همدان برای درخواست مجازات متهم، کیفرخواست را صادر می‌کند و به شعبه کیفری ارجاع می‌دهد.

در این شرایط برای آگاهی شما از این فرایند، پیامک ابلاغیه حاوی شماره پرونده و شماره شعبه برایتان ارسال خواهد شد. برای مراجعه به شعبه مورد نظر لازم است که آدرس دادگاه کیفری دو همدان را بدانید زیرا پرونده خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. در صورتی ‌که آدرس دادگاه را نمی‌دانید، می‌توانید از طریق تماس با شماره ‌تلفن دادگاه کیفری همدان آدرس شعبه مورد نظرتان را بپرسید.

ارائه لایحه برای دادرسی پرونده در دادگاه کیفری همدان

ارائه لایحه به دادگاه کیفری همدان از جانب هر دو طرف دعوی امکان پذیر است. یعنی هم شاکی می‌تواند لایحه‌ای حاوی اسناد، مدارک، شواهد و دلایل دادخواهی خود به دادگاه تقدیم کند و هم این امکان وجود دارد که متهم در دفاع از خود، یک لایحه تهیه و به دادگاه ببرد. به لایحه‌ای که متهم در دفاع از خود به دادگاه تقدیم می‌کند، در اصطلاح لایحه دفاعیه می‌گویند که حاوی مدارک، شواهد و دلایلی برای دفاع متهم از خود است. بعد از مطرح شدن دعوی ابتدایی، جلسات دادرسی تشکیل می‌شوند و طرفین دعوی می‌توانند به جلسات دادرسی بروند و لایحه خود را به دادگاه کیفری همدان تقدیم کنند.

شاکی باید در متن لایحه در رابطه با جرم ارتکابی و مشخصات خودروی امانتی که مورد خیانت در امانت قرار گرفته است، توضیحات کامل را بنویسد. همچنین دلایل و مدارک لازم جهت اثبات وقوع این جرم را به دادگاه ارائه دهد. طرف مقابل که به خیانت در امانت متهم شده نیز می‌تواند دفاعیه خود را آماده و به دادگاه تقدیم کند. قاضی دادگاه کیفری دو با بررسی جوانب این پرونده، رأی مناسب را صادر خواهد کرد.

چه جرائمی به ‌طور مستقیم در این دادگاه مطرح می‌شوند؟

در قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی بیان‌ شده است که رسیدگی به آن‌ها باید به طور مستقیم در دادگاه انجام شود. در صورتی ‌که اشخاصی در همدان مرتکب عمل منافی عفت شوند، این جرائم باید مستقیماً در دادگاه کیفری همدان مطرح شوند. یعنی دادیار یا بازپرس تحقیقات مقدماتی و کشف جرم را انجام نمی‌دهند؛ بلکه قاضی دادگاه کیفری همدان این موارد را انجام خواهد داد.

اگر مجازات عمل منافی عفت اعدام باشد، پرونده باید در دادگاه کیفری یک شهرستان همدان مطرح شود. در غیر این صورت دادگاه کیفری دو این شهرستان صالح به رسیدگی خواهد بود. یعنی اگر شخصی در همدان با یکی از محارم خود مرتکب زنا شود، به دلیل اینکه مجازات زنا با محارم اعدام است، پرونده این جرم به ‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک استان همدان مطرح می‌شود.

در صورتی ‌که دو نفر با یکدیگر هم‌بستر شده باشند، ولی عمل زنا بین آن‌ها محقق نشده باشد، دادگاه کیفری دو به این ‌مورد رسیدگی می‌کند.

در شرایطی هم که شخصی مرتکب جرایم درجه ۷ یا ۸ شود، دادیار یا بازپرس در رابطه با این جرم تحقیقی انجام نمی‌دهند. بلکه قاضی دادگاه کیفری همدان ، تحقیقات مقدماتی در رابطه با کشف جرم را انجام خواهد داد.

وقتی هم جرمی توسط افراد زیر ۱۵ سال محقق شود، پرونده به‌ طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

مطالب مهمی که پیش از حضور در دادگاه باید بدانید!

این مساله بسیار دارای اهمیت است که پیش از حضور در مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا ، حتما درباره تشریفات حضور، اقدامات و مدارک لازم و همچنین در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده اطلاعات کسب کنید. بدون شک برای کسب اطلاعات در این خصوص، لازم است که با مشاوران حقوقی یا وکلای مجرب گفتگو کنید. برای این منظور می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز بهره ببرید.

یکی از مهمترین اقدامات برای حضور در دادگاه‌ها، نوشتن و همراه داشتن لایحه است. لایحه شما در واقع نوشته‌ای خواهد بود که حاوی دفاعیات، مدارک و شواهدی است که می‌خواهید به اطلاع قاضی برسانید. به همین دلیل، شیوه نگارش آن اهمیت زیادی دارد. نوشتن لایحه یک عمل تخصصی است و به همین دلیل در اغلب مواقع به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب سپرده می‌شود. شما نیز می‌توانید با استفاده از خدمات تنظیم لایحه ، تنظیم لایحه مدنظرتان را به تیم حقوقی احتراما بسپارید.

ثبت نظر یا سوال