پیگیری جرایم در دادگاههای کیفری اصفهان و آشنایی با فرآیند رسیدگی در دادگاه کیفری اصفهان

دادگاه کیفری اصفهان

مراجع کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در مورد جرائم را دارند. در قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت هر مرجع و حدود اختیارات آن تعیین ‌شده است. در مواقعی که جرمی در حوزه قضایی اصفهان صورت‌ گرفته باشد، دادگاه کیفری اصفهان صالح به رسیدگی خواهد بود. به دلیل اینکه وقوع جرم در این استان انجام ‌شده است، مراجع کیفری واقع در شهر اصفهان به این ‌مورد رسیدگی می‌کنند.

به ‌عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب جرم فروش مال غیر شود و مالی را که متعلق به دیگری بوده است، در اصفهان بفروشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه اصفهان قرار دارد.

همچنین اگر شخصی خودروی شما را در اصفهان ربوده باشد، با شکایت شما تحقیقات مقدماتی توسط مقامات کشف و تحقیق جرم انجام می‌شود. سپس در صورت احراز وقوع این جرم، پرونده به یکی از شعبه‌های کیفری واقع در مجتمع قضایی شهید فهمیده اصفهان ارجاع داده می‌شود زیرا شعبه‌های مستقر در این مجتمع به ‌طور خاص در مورد سرقت تشکیل شده‌اند و رأی مناسب را در این زمینه صادر می‌کنند. در صورتی‌ که دادگاه بعد از بررسی پرونده، وقوع سرقت و انتساب این جرم به متهم را احراز کند، به مجازات او رأی خواهد داد.

برای اینکه خواسته خود را از طریق مراجع کیفری اصفهان پیگیری کنید، آشنایی با صلاحیت هر کدام از این مراجع ضرورت دارد. صلاحیت دادگاه کیفری ۱ محدود به مواردی است که در قانون به آن‌ها تصریح شده ‌است. صلاحیت دادگاه کیفری ۲ گسترده ‌است و هر جرمی که در صلاحیت سایر مراجع نباشد را شامل می‌شود. علاوه بر دادگاه، دادسرا این استان نیز از دیگر نهادهای جزایی محسوب می‌شود. به شما خواندن مقاله‌ای درباره آن را پیشنهاد می‌کنیم.

دادگاه کیفری۱ اصفهان

در قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری ۱ صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها حبس ابد، قطع عضو یا سلب حیات باشد را دارد. علاوه‌ بر این موارد دادگاه کیفری ۱ به جرائم درجه ۳ بالاتر، جرائم سیاسی، مطبوعاتی و جرم تامین مالی تروریسم رسیدگی می‌کند. در صورتی ‌که هر کدام از این جرائم در حوزه قضایی اصفهان محقق شود، دادگاه کیفری یک استان اصفهان به آن رسیدگی می‌کند. شعبه‌های این دادگاه در ساختمان دادگستری اصفهان واقع در خیابان نیک‌بخت قرار دارند.

اگر شخصی در اصفهان مرتکب جرم قتل عمد شود، مجازات آن اعدام است و به این پرونده در دادگاه کیفری ۱ استان رسیدگی می‌شود. در این دادگاه، ۱ قاضی و ۲ مستشار با دقت نظر فراوان جوانب پرونده را بررسی می‌کنند، سپس رأی مناسب را در این زمینه صادر خواهند کرد. همچنین اگر شخصی در اصفهان مرتکب جرم سیاسی شود، دادگاه کیفری۱ اصفهان صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت.

صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک اصفهان

به‌ جهت اینکه در قانون صلاحیت دادگاه کیفری ۱ بیان شده ‌است، اگر پرونده‌ای به این دادگاه ارجاع داده شود که خارج از صلاحیت آن باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

به ‌عنوان مثال، در قانون آیین دادرسی کیفری بیان ‌شده دادگاه کیفری ۱ به جرائمی که مجازات آن قطع عضو است، رسیدگی می‌کند. در این حالت اگر شخصی در اصفهان مرتکب سرقت تعزیری شده است ولی به‌ اشتباه پرونده به عنوان سرقت حدی به دادگاه کیفری ۱ این استان ارجاع داده شود، باید قرار عدم صلاحیت صادر کنند زیرا مجازات حبس تعزیری قطع عضو نیست. همچنین اگر پرونده ارجاع شده در مورد سرقت حدی باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد زیرا مجازات آن قطع عضو و در صورت تکرار برای مرتبه چهارم اعدام است. در صورت حدی بودن سرقت، دادگاه کیفری ۱ اصفهان با بررسی کامل، در مورد این پرونده رسیدگی و صدور رای را انجام می‌دهد.

طرح مستقیم پرونده در دادگاه

جرایمی در قانون بیان ‌شده است که پرونده مربوط به آن‌ها به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. یعنی تحقیقات مقدماتی در این ‌مورد توسط بازپرس یا دادیار انجام نمی‌شود. بلکه دادگاه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در صورت احراز وقوع جرم، جلسات دادرسی برای آن تشکیل می‌شود. این جراءم شامل جراءم منافی عفت، جرائم تعزیری درجه 7 و8 و جرائم افراد زیر18 سال است.

اگر شخصی جرم منافی عفت، مانند لواط که مجازات آن اعدام است را در اصفهان مرتکب شده باشد، پرونده آن به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک اصفهان مطرح می‌شود. سپس تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در دادگاه انجام خواهد شد. چنانچه وقوع جرم توسط این دادگاه احراز شود، دادرسی و صدور حکم بر عهده این دادگاه است. در صورتی ‌که جرم صورت‌ گرفته کمتر از لواط باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.

دادگاه کیفری دو در اصفهان

در مواقعی که جرمی در اصفهان محقق شود و در صلاحیت سایر مراجع نباشد، دادگاه کیفری شماره 2 اصفهان به آن رسیدگی می‌کند. به ‌عنوان مثال، شخصی در اصفهان علیه اموال شما مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شود. در این حالت دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. کلاهبرداری به ‌عنوان یکی از جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود که تعقیب متهم با شکایت شاکی آغاز می‌شود.

در صورتی ‌که شما به‌ عنوان شاکی از متهم گذشت کنید یا از شکایت خود انصراف دهید، دادرسی و اجرای مجازات در مورد این شخص متوقف می‌شود.

با شکایت شما علیه متهم، تحقیقات مقدماتی توسط دادیار آغاز می‌شود. در صورتی ‌که وقوع این جرم و انتساب آن به متهم تایید شود، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. پس ‌از آن دادستان پرونده را با کیفرخواست صادره به دادگاه کیفری ۲ اصفهان ارجاع خواهد داد. سپس این ‌موضوع به شما ابلاغ می‌شود. یعنی با درج شماره شعبه و شماره پرونده در متن ابلاغیه، به شما اعلام می‌شود که پرونده مربوط به کلاهبرداری کدام شعبه کیفری فرستاده شده ‌است.

به ‌عنوان مثال ممکن است در متنی که به شما ابلاغ‌ شده است، نوشته ‌شده باشد که پرونده شما به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اصفهان ارجاع داده شد. در این حالت، شما باید برای پیگیری خواسته خود، مبنی‌ بر مجازات مرتکب و جبران ضرری که وارد شده است، به شعبه اعلام ‌شده مراجعه کنید.

آدرس دادگاه‌های کیفری اصفهان

برای اینکه بتوانید در زمان مقرر در جلسات دادرسی حاضر شوید، لازم است که آدرس دادگاه کیفری دو اصفهان را بدانید. بعضی از شعبه‌های دادگاه کیفری ۲ این شهرستان، مانند شعبه 101 دادگاه کیفری دو اصفهان و شعبه‌های ۱۰۴، ۱۱۲ و شعبه 106 دادگاه کیفری دو اصفهان در ساختمان دادگستری، واقع در خیابان نیک‌بخت مستقر هستند.

همچنین شعبه ۱۲۵ دادگاه کیفری دو اصفهان ، در ساختمان دادگستری قرار دارد. بعضی دیگر از شعبه‌های کیفری مانند شعبه ۱۲۱ و ۱۱۴ در خیابان جی مستقر هستند.

دادگاه کیفری شهید مطهری اصفهان نیز یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرائم است که شعبه‌های 111، 116، 118 و 123 کیفری دو در آن مستقر هستند. این مجتمع قضایی در خیابان امام خمینی شهر اصفهان واقع شده است. معمولاً زمانی ‌که شماره شعبه به شما ابلاغ شود، آدرس یا نام مجتمع قضایی نیز در آن نوشته می‌شود.

دادگاه‌های کیفری ۱ استان اصفهان نیز در طبقه چهارم ساختمان دادگستری قرار دارند. به ‌این ‌ترتیب زمانی ‌که پرونده‌ کیفری شما در استان اصفهان در حال رسیدگی باشد، باید مطابق آدرسی که در ابلاغیه به شما اعلام شده‌ است، به شعبه‌های دادگاه کیفری استان اصفهان مراجعه کنید. سپس با ارائه دلایل و مدارک مناسب، برای احقاق حق خود و و مجازات مرتکب تلاش کنید.

نحوه دادرسی در مراجع کیفری استان اصفهان

دادرسی و صدور حکم در دادگاه کیفری ۲ این استان توسط قاضی رسیدگی‌ کننده پرونده انجام می‌شود. رییس این دادگاه با بررسی پرونده، به صدور رای اقدام می‌کند و موضوع تعدد قاضی در دادگاه کیفری دو مطرح نیست. به ‌عنوان مثال، زمانی ‌که شخصی در اصفهان مرتکب جرم تخریب ‌شده و ساختمان همسایه خود را به‌ صورت عمدی خراب کرده باشد، در دادگاه کیفری ۲ این شهر به آن رسیدگی خواهد شد.

توصیه ما

برای رسیدگی به جرایمی که انجام شده، نیاز به پیگیری و شکایت است. اگر ساکن اصفهان هستید، می‌توانید با مطالعه این مقاله به دقت، درباره آدرس و شرایط پیگیری پرونده مورد نظر خود در این مراکز اطلاعات کسب کنید و از آدرس دقیق این مراکز آگاه شوید.

در ادامه، اگر سوالی در خصوص شرایط حضور در این دادگاه‌ها یا ارائه لایحه دارید، می‌توانید این سوالات را با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی پاسخ دهید. همچنین این امکان نیز فراهم است که مطابق با مشکلی که ایجاد شده است، از خدمات تنظیم لایحه بهره ببرید.

ثبت نظر یا سوال