چگونه یک لایحه تصرف عدوانی حقوقی بنویسیم؟ + به همراه توضیح دقیق ماهیت این لایحه

لایحه تصرف عدوانی حقوقی

نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی یکی از لوایحی است که به دادگاه حقوقی تقدیم می‌شود. دعوای تصرف عدوانی یکی از دعاوی مهم در زمینه اموال غیرمنقول محسوب می‌شود. قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و برای حمایت از تصرفات قانونی، دعوای تصرف عدوانی را پیش‌بینی کرده ‌است. مبنای این دعوا تصرف قبلی خواهان است. در واقع خواهان مدعی است که مال مورد نظر را در اختیار و تصرف داشته و سابقاً از آن استفاده کرده ‌است ولی اکنون در تصرف او نیست.

در دعوای تصرف عدوانی، بحث مالکیت مطرح نیست. یعنی لازم نیست خواهان حتما مالک باشد، بلکه مطابق قانون، مستاجر یا سرایدار یا کارگر هم که مال غیرمنقول در اختیار آن‌ها قرار داشته ‌است، می‌توانند به عنوان قائم ‌مقام از طرف مالک، دعوای تصرف عدوانی را در دادگاه مطرح کنند. در صورتی ‌که خواهان ضمن تقدیم نمونه لایحه رفع تصرف عدوانی حقوقی مدارک و دلایل محکمه‌ پسندی به دادگاه ارائه دهد، قاضی به رفع تصرف از مال غیرمنقول حکم خواهد داد.

شما در این مقاله با نحوه تنظیم نمونه لایحه دفاعیه تصرف عدوانی حقوقی و نکات مهم آن آشنا می‌شوید. این لایحه زمانی کاربرد دارد که تصرف عدوانی حقوقی انجام شده باشد. با زدن روی لینکی که مشخص شده است، می‌توانید درباره ماهیت تصرف عدوانی از نوع حقوقی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

همچنین اگر تمایل دارید که در خصوص لایحه تصرف عدوانی کیفری نیز مطالعه کنید، روی لینک بزنید و به صفحه مقاله اختصاصی آن وارد شوید.

تصرف عدوانی به چه معنا است؟ (مفهوم‌ شناسی عنوان این لایحه)

تصرف به ‌معنای سلطه و اقتداری است که شخصی به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم بر مالی دارد. متصرف ملک ممکن است مالک آن باشد یا اینکه شخصی باشد که از طرف مالک اجازه تصرف در آن مال را دارد. به ‌عبارت‌ دیگر، تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد که او بتواند نسبت‌ به آن مال در حدود قانون تصمیم‌گیری کند. تصرف عدوانی به معنی آن است که شخصی به‌ صورت غیر قانونی و بدون اجازه مالک یا متصرف مال، در آن مال تصرف کند.

در دعوای تصرف عدوانی نیازی به مالک بودن خواهان نیست. یعنی اشخاص دیگری که از طرف مالک برای استفاده از مال غیرمنقول مجوز داشته‌اند نیز، می‌توانند خواهان دعوای تصرف عدوانی باشند و نمونه لایحه دفاعیه تصرف عدوانی حقوقی را به دادگاه تقدم کنند. در دعوای تصرف عدوانی، ملاک سبق تصرف است. سبق تصرف یعنی خواهان در این ملک، سابقه تصرف داشته باشد.

خوانده دعوای تصرف عدوانی کسی است که مال غیر منقول را بدون رضایت مالک یا متصرف آن به ‌صورت غاصبانه و غیرقانونی تصرف کرده باشد. اقدام این شخص خلاف مقررات و قوانین است زیرا هیچ‌کس حق دخالت و تصرف در اموال متعلق به دیگری را ندارد. زمانی که این شخص بدون رضایت مالک یا متصرف، مال غیرمنقول را تصرف کند، ذی‌نفع می‌تواند علیه او طرح دعوی کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی از قاضی درخواست نماید که به رفع تصرف از مال مورد نظر حکم ‌دهد. در صورتی که خوانده دعوا مدعی باشد که تصرف او عدوانی نبوده است، می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه دعوی تصرف عدوانی حقوقی از خودش دفاع کند.

چند آگاهی کاربردی درباره نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی

توجه داشته باشید که دعوای تصرف عدوانی فقط نسبت ‌به مال غیر منقول قابل‌ طرح است. یعنی این دعوا در مورد اموال منقول مطرح نمی‌شود.

به دلیل اینکه تصرف عدوانی دعوایی در رابطه با مال غیرمنقول است، صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه محل وقوع ملک است و طرفین باید نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی حقوقی را به این دادگاه تقدیم کنند. یعنی اگر دعوای تصرف عدوانی راجع به خانه‌ای در اصفهان است، خواهان باید نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی را به دادگاه اصفهان تقدیم کند.

برای طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان ملاک است. یعنی نیاز است که خواهان در این مال غیرمنقول، سابقه تصرف داشته باشد.

از نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی در چه مواردی استفاده می‌کنیم؟

تصرف عدوانی یکی از عواملی است که موجب سوءاستفاده دیگران از مال غیرمنقول متعلق به دیگری می‌شود. تصرف عدوانی نوعی تصرف غاصبانه است. برای اینکه جامعه از یک نظم خاصی برخوردار شود، لازم است که اشخاص نسبت ‌به اموال یکدیگر مقررات و قوانین راجع ‌به مالکیت را رعایت کنند. کاربرد نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی در جایی است که شخصی بدون رضایت مالک یا متصرف، مال غیرمنقول را تصرف کند. در این ‌حالت ذی‌نفع با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه دعوی تصرف عدوانی حقوقی از قاضی درخواست می‌کند که به این ‌موضوع رسیدگی کند. قانونگذار برای خوانده نیز حق دفاع را پیش‌بینی کرده است.

خوانده دعوا با تقدیم نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی ، دفاعیات خود را درباره این پرونده، در داداگاه مطرح می‌کند. قاضی پس از بررسی مدارکی که ارائه شده است و با توجه به محتوای نمونه لایحه رفع تصرف عدوانی حقوقی حکم مناسب را صادر می‌کند.

یک مثال بزنیم؟

شخصی را در نظر بگیرید که بدون اجازه متصرف یا مالک، یک خانه را از تصرف متصرف آن خارج کند. این اقدام او به دلیل اینکه بدون رضایت و به ‌صورت غیرقانونی انجام ‌شده است، به‌ عنوان تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این حالت ذی‌نفع به ‌عنوان خواهان دعوای تصرف عدوانی را در دادگاه مطرح می‌کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی حقوقی توضیحات و خواسته خود را بیان خواهد کرد. در مقابل، خوانده این دعوا هم می‌تواند برای دفاع از خود، نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی را به دادگاه تقدیم کند. قاضی با توجه به محتوای لایحه و مدارکی که ارائه شده است، در این ‌مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

همان‌‌طور که بیان شد برای طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، احراز مالکیت ملاک نیست. یعنی لازم نیست خواهان مالک باشد. بلکه خادم، سرایدار یا کارگر مال غیرمنقول که سابقه تصرف دارند، نیز می‌توانند علیه متصرف جدید طرح دعوا کنند.

نحوه تنظیم نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی

برای نوشتن نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل را به ‌صورت کامل به ‌همراه آدرس بنویسید. پس ‌از آن توضیحات خود را در رابطه با مال غیرمنقولی که مورد تصرف عدوانی قرارگرفته است، به ‌همراه مشخصات این مال بنویسید. توجه داشته باشید که مشخصات مال مورد نظر را به صورت دقیق و کامل بیان کنید. در صورتی‌ که مشخصات مال به‌ طور اشتباه وارد شود، به خواسته شما در دادگاه رسیدگی نمی‌شود. توضیحات خود را به ‌صورت پاراگراف‌های مرتب، منظم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. تا حد ممکن این توضیحات را به ‌صورت خلاصه بیان کنید. بهتر است که خواسته خود را در نمونه لایحه دفاعیه دعوی تصرف عدوانی حقوقی با زبان قانون بنویسید.

چنانچه به این موضوع تسلط ندارید، می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید. در انتهای نمونه لایحه رفع تصرف عدوانی حقوقی نیز خواسته خود را مبنی‌ بر رفع تصرف و جبران خسارات وارده ذکر کنید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و با توجه به متن لایحه در این‌ مورد، حکم مناسب را صادر می‌کند.

مستندات مناسب برای نوشتن در متن نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی

زمانی ‌که نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که ضمن آن دلایل و مدارک این ‌موضوع را به دادگاه ارائه دهید. برای این دعوا نیازی به ارائه سند مالکیت نیست اما باید دلایل و مدارکی را ارائه دهید که تصرف شما را در این‌ مال ثابت کنند. معرفی شاهد می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. یعنی افرادی را که به دادگاه معرفی می‌کنید، باید سابقه تصرف شما را در این‌ مال تایید کنند. همچنین تنظیم استشهادیه از افراد مطلع، می‌تواند برای اثبات سابقه تصرف شما در مال مورد نظر مؤثر باشد. قاضی با توجه به این مدارک و دلایل در مورد این پرونده حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

نظریه مشورتی شماره 6098/7 مورخ 1377/8/17

بر اساس این نظریه مشورتی، اگر دادگاه به رفع تصرف عدوانی حکم ‌دهد، قلع بنا فقط در مواردی امکان‌پذیر است که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده باشد و دادگاه هم به قلع بنا حکم دهد. ضمن آنکه باید اجرای حکم با قلع بنا ملازمه داشته باشد. در این حالات قلع بنا انجام می‌شود.

با توجه به این نظریه مشورتی، زمانی که شخصی به صورت عدوانی و بدون رضایت مالک، بنایی را در ملک او احداث کند، مالک حق از بین بردن این بنا را ندارد. مگر اینکه دادخواست قلع بنا داده باشد یا اینکه حکم دادگاه با قلع بنا ملازمه داشته باشد. در غیر این دو صورت بنا قلع نخواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/994 مورخ 20/2/1389

بر اساس این نظریه مشورتی، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، نیازمند سه مورد است. برای این دعوا باید سبق تصرف خواهان وجود داشته باشد. یعنی مالی که خواهان نسبت ‌به آن طرح دعوا می‌کند، در گذشته در تصرف او باشد. همچنین لازم است که املاک یا اراضی بعد از آن، در تصرف خوانده دعوا باشند و این تصرف به ‌صورت عدوانی و بدون رضایت خواهان صورت بگیرد. بنابراین با وجود این سه شرط، خواهان می‌تواند برای رفع تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند.

به یاد داشته باشید

به یاد داشته باشید که ارائه یک لایحه مناسب به میزان زیادی به این مساله وابسته است که چه شخصی آن لایحه را تنظیم کند. بدون شک اگر مسئولیت تنظیم لایحه به اشخاص متخصص، مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری سپرده شود، نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت و می‌تواند در رای دادگاه نیز تاثیر گذار باشد.

تیم حقوقی احتراما با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم لایحه، در کنار شما خواهد بود و در اسرع وقت، به درخواست‌هایی که ثبت شده‌اند، پاسخ می‌دهد.

تنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف شاکیتنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال