نگاه قانون به لایحه تصرف عدوانی کیفری به همراه توضیحات تکمیلی

لایحه تصرف عدوانی کیفری

جرم تصرف عدوانی به‌ عنوان یکی از جلوه‌های بارز جرائم علیه اموال غیرمنقول محسوب می‌شود. نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری توسط مالک به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. جرم تصرف عدوانی موجب از بین رفتن نظم و امنیت جامعه خواهد شد. یکی از ارکان اصلی این جرم، تعلق داشتن مال به دیگری است. برای تحقق جرم تصرف عدوانی، لازم است که متصرف سوءنیت داشته باشد.

سوءنیت عام در این جرم، استیلا بر مال متعلق به دیگری و سوءنیت خاص آن محروم کردن مالک یا متصرف مال غیرمنقول از مال مورد نظر است. در واقع مجرم با آگاهی از جرم بودن فعل ارتکابی، موجب ورود ضرر به مالک یا متصرف آن می‌شود. این لایحه زمانی کاربرد دارد که جرم تصرف عدوانی کیفری محقق شده باشد.

پیشنهاد می‌کنیم بعد از مطالعه این مقاله، در صورت تمایل برای مطالعه درباره ماهیت تصرف عدوانی حقوقی و همچنین درباره لایحه تصرف عدوانی حقوقی ، روی لینک‌ها بزنید و مقاله‌های مرتبط به هر کدام را مطالعه کنید.

تصرف عدوانی در قانون ما

در قانون ما، تصرف عدوانی فعل ممنوعی است که جرم‌ انگاری شده و برای آن در مجازاتی معین کرده‌اند. جرم‌انگاری تصرف عدوانی به‌ جهت حفظ حقوق مالک یا متصرف سابق و به ‌منظور مجازات مجرم و مقابله با این جرم صورت ‌گرفته است. مالکی که مال غیرمنقول او توسط دیگری به‌ صورت غیرقانونی و بدون رضایت او تصرف شده ‌است، برای شکایت از متهم به دادگاه مراجعه می‌کند. به علت اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم تصرف عدوانی نسبت به اموال اشخاص خصوصی، جرم قابل گذشت معرفی شده و مجازات حبس آن کاهش داشته است، این جرم درجه 7 محسوب می‌شود. برای پیگیری جرائم درجه 7 و 8 نیازی به مراجعه به دادسرا نیست. دادگاه کیفری دو مستقیم به آن رسیدگی می‌کند.

با شروع جلسات دادرسی، شاکی نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری را به دادگاه تقدیم می‌کند. او توضیحات خود را به همراه دلایل و مدارک کافی به دادگاه ارائه می‌دهد. در مقابل متهم نیز برای دفاع از خود، نمونه لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. قاضی با توجه به محتوای لایحه دفاعیه در تصرف عدوانی کیفری و مدارکی که ارائه‌ شده است، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

شما در این مقاله با لایحه دفاعیه در خصوص تصرف عدوانی کیفری و نکات مهم آن آشنا می‌شوید.

آشنایی با مفاهیم و ماهیت جرم در لایحه تصرف عدوانی کیفری

تصرف که به آن ید هم گفته می‌شود، به معنی سلطه و اقتدار مادی است که شخصی بر مالی دارد. ممکن است متصرف، مالک مال یا شخصی باشد که با اجازه مالک، آن مال را در تصرف دارد. در صورتی ‌که بر خلاف قانون و بدون رضایت مالک و به ‌صورت غاصبانه، مالی در تصرف دیگری باشد، این تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این حالت مالک یا متصرف می‌تواند از دو طریق برای رفع تصرف عدوانی اقدام کند. یکی از راه‌های رفع تصرف، طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه است. راه دیگر آن شکایت کیفری و تقدیم نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری است. برای اقدام کیفری، شاکی حتما باید مالک باشد. یعنی متصرف یا مستأجر یا خادم یا کارگر نمی‌توانند برای شکایت تصرف عدوانی اقدام کنند اما این افراد امکان طرح دعوای تصرف عدوانی را در دادگاه دارند.

انواع تصرف در لایحه تصرف عدوانی کیفری

تصرف در یک ملک می‌تواند جنبه‌های گوناگونی داشته باشد. سکونت در یک ملک، سکونت دادن دیگری در ملک، داشتن سند مالکیت ملک ، دیوار کشی، کاشت درخت در ملک و داشتن کلید ملکی که تنها راه ورود به آن فقط با کلید امکان‌پذیر است، همگی از مصادیق تصرف بر ملک هستند.

برای تحقق جرم تصرف عدوانی وجود سوءنیت و علم و آگاهی به جرم بودن این عمل لازم است. بر این اساس اگر شخصی به ‌اشتباه زمین متعلق به دیگری را زمین خود تصور کند و در آن زراعت کند یا بنایی را احداث کند، این موارد تصرف عدوانی محسوب نمی‌شوند. در این حالت ممکن است مالک علیه این شخص شکایت کند و نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری را به دادگاه تقدیم کند. در مقابل متهم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه رفع تصرف عدوانی کیفری و بیان توضیحات و ارائه مدارک لازم، به دادگاه ثابت کند که بدون سوءنیت و به اشتباه این اقدام را انجام داده‌ است. اگر قاضی اظهارات او را بپذیرد، متهم را مجازات نمی‌کند اما این شخص در هر صورت موظف است رفع تصرف کند و خسارات وارده را جبران کند.

کاربرد نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری‌

به‌ منظور حمایت از مالکین اموال غیر منقول، تصرف عدوانی این اموال قابلیت شکایت کیفری دارند. به ‌موجب قانون هیچ‌کس حق ندارد با اقدامات خود، مانع تصرف مالک نسبت ‌به مال غیرمنقول شود. اگر شخصی به‌ صورت غیر قانونی مال غیرمنقول متعلق به دیگری را تصرف کند، مالک علیه او نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری را تنظیم می‌کند. در حقیقت کاربرد نمونه لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری در جایی است که مالک از دادگاه رفع تصرف مال غیرمنقوال خود و مجازات متهم را درخواست می‌کند. در صورتی‌ که متهم این موضوع را رد کند، لایحه دفاعیه در خصوص تصرف عدوانی کیفری را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. قاضی بر اساس علم خود و با توجه به متن لایحه دفاعیه در تصرف عدوانی کیفری برای این پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.

فرض کنید:

فرض کنید شخصی علیه متصرف عدوانی زمین کشاورزی خود، به دادگاه کیفری شکایت می‌کند. او مدعی می‌شود که متصرف عدوانی با سوءنیت و قصد ورود ضرر، در زمین کشاورزی او محصولات خود را کشت کرده ‌است. در صورتی‌ که این شخص ضمن تقدیم نمونه لایحه رفع تصرف عدوانی کیفری دلایل و مدارک محکمه‌پسندی به دادگاه ارائه دهد و قاضی را قانع کند، دادگاه به رفع تصرف از زمین و مجازات متهم حکم خواهد داد.

مواقعی هم ممکن است شخصی که به تصرف عدوانی متهم شده ‌است در گذشته به‌ صورت شفاهی از مالک اذن تصرف دریافت کرده باشد اما مالک به‌ علت خصومت یا فراموشی یا به هر دلیل دیگری این اذن اولیه را انکار می‌کند. در این حالت متهم می‌تواند برای اثبات ادعای خود و عدوانی نبودن تصرف، ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاع از تصرف عدوانی کیفری از شهادت شهود یا سایر مدارک و دلایل، برای اثبات این ادعا استفاده کند. در صورتی‌ که قاضی این موارد را از او بپذیرد، متهم را مجازات نخواهد کرد.

چه زمانی نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که شخصی مال غیرمنقول متعلق به دیگری را به‌ صورت غیرقانونی و بدون رضایت او تصرف ‌کند، مالک علیه او شکایت خواهد کرد. بعد از آن با شروع جلسات دادرسی، نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری را به دادگاه تقدیم می‌کند. توجه داشته باشید که متهم نیز می‌تواند برای دفاع از خود، نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری را به دادگاه ارائه دهد. هر کدام از طرفین توضیحات خود را به‌ صورت مرتب و به ‌طور دقیق در نمونه لایحه دفاع از تصرف عدوانی کیفری وارد می‌کنند. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری و دلایل و مدارک ارائه‌ شده حکم مناسب را صادر می‌کند.

تصرف عدوانی موجب از بین رفتن حق مالک خواهد شد. تصور کنید شخصی با آگاهی و با سوءنیت یک خانه را در زمینی که متعلق به دیگری است، بنا کند. هدف او از ساخت این خانه در زمین متعلق به دیگری، ورود ضرر به او و تصرف عدوانی است. در این حالت مالک می‌تواند علیه او شکایت کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه رفع تصرف عدوانی کیفری و تقدیم آن به دادگاه از قاضی تقاضا کند که متهم را مجازات نماید.

این نکته را در نظر داشته باشید که اگر شخصی در زمین یا ملک متعلق به دیگری خانه یا بنایی را احداث کند، مالک حق تخریب آن را ندارد زیرا در این حالت به مجازات تخریب محکوم می‌شود. این شخص ابتدا باید با شکایت از متصرف عدوانی، از طریق قانون اقدامات لازم را انجام دهد. چنانچه قاضی تصرف عدوانی را احراز کند، حکم مناسب را در رابطه با رفع تصرف و مجازات متصرف عدوانی صادر خواهد کرد.

نحوه تنظیم نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری

برای نوشتن نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری لازم است که ابتدا مشخصات خود و طرف مقابل را به‌ صورت کامل و به‌ همراه آدرس وارد کنید. پس ‌از آن توضیحات خود را به‌ صورت مرتب دقیق و خلاصه بنویسید. لازم است که مشخصات دقیق مال مورد نظر را در متن نمونه لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری بیان کنید. شما می‌توانید این توضیحات را در قالب پاراگراف‌های منسجم، منظم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. برای نوشتن نمونه لایحه دفاع از تصرف عدوانی کیفری بهتر است که توضیحات شما به زبان قانون نوشته شود. در صورتی‌ که به این ‌موضوع تسلط ندارید، می‌توانید از یک وکیل کمک بگیرید.

استفاده از مواد قانونی مناسب، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه موجب کاربرد بهتر و تاثیر گذاری بیشتر لایحه دفاعیه در خصوص تصرف عدوانی کیفری می‌شوند. در انتهای لایحه دفاعیه در تصرف عدوانی کیفری خواسته خود را مبنی ‌بر مجازات متهم و رفع تصرف عدوانی بنویسید. قاضی با توجه به متن نمونه لایحه تصرف عدوانی کیفری و مدارک ارائه شده، در این ‌مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

توصیه می‌کنیم:

تنظیم لایحه مورد نظرتان را به مشاوران یا وکلای پایه یک دادگستری بسپارید. این اشخاص با استفاده از دانش قانونی و با تجربه‌ای که دارند، لایحه مناسبی را برای شما تهیه می‌کنند که می‌تواند در روند دادگاه شما موثر باشد. خدمات تنظیم لایحه اختصاصی از جمله خدماتی است که توسط تیم احتراما ارائه می‌شود.

علاوه براین، شما می‌توانید در این خصوص از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز بهره ببرید.

تنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف شاکیتنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال