رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و قراردادها در دادگاه حقوقی قم به همراه شرح مراحل طرح دعوی

دادگاه حقوقی قم

دادگاه حقوقی قم صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و اموری را دارد که در حوزه قضایی این شهرستان واقع می‌شود. براساس قانون، حقوق همه افراد محترم شمرده شده است و هیچکس حق ندارد به حقوق دیگران خدشه‌ای وارد کند. زمانی‌ که شخصی در شهر قم قصد دارد موضوعی حقوقی را از طریق قانون پیگیری کند، باید به دادگاه حقوقی این شهرستان برود.

فرض کنید شخصی در شهر قم متعهد شده است تا در مدت یک ‌سال، ساختمانی را تکمیل کند. اگر بعد از اتمام این مهلت، او به تعهد خود عمل نکرده باشد، طرف مقابل می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی این شهرستان، الزام او را به ایفای تعهد و جبران خسارات وارده درخواست کند. قاضی دادگاه حقوقی با توجه به محتویات پرونده و بر اساس مدارک و دلایلی که ارائه‌ شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند. باید بگوییم که دادگاه‌ عمومی حقوقی شهرستان قم در رابطه با جرم و مجازات صلاحیت رسیدگی ندارد. این دادگاه مواردی مانند عقود، قراردادها و آثار ناشی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در واقع صلاحیت این مرجع، در زمینه مسئولیت مدنی است.

چند مثال در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی قم

چنانچه همسایه شما با اقدامات خود، مانع استفاده شما از خانه‌تان شود، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این ‌مورد را دارد. فرض کنید شما خانه‌ای را در شهر قم اجاره کرده‌اید ولی همسایه‌ شما قفل پارکینگ را تعویض کرده ‌است. در این شرایط، به دلیل اقدامات همسایه، شما نمی‌توانید از این پارکینگ استفاده کنید. این اقدام او تحت عنوان ممانعت از حق، در دادگاه حقوقی استان قم قابل پیگیری خواهد بود. برای طرح دعوای ممانعت در دادگاه حقوقی، نیازی به مالکیت خواهان و ارائه سند رسمی نیست. همین‌ که شما متصرف ملکی باشید، می‌توانید در این ‌مورد طرح دعوی کنید.

در مثال دیگر، فرض کنید شخصی در قم به شما تعهد می‌دهد که در مدت یک‌ سال ۶ تخته فرش دستباف را به شما تحویل دهد. چنانچه او به این تعهد عمل نکند، می‌توانید از طریق دادگاه علیه او طرح دعوی کنید. سپس با ارائه مدارک و دلایل محکمه ‌پسند، از قاضی تقاضا کنید تا او را به ایفای تعهدات خود، ملزم کند.

انواع صلاحیت دادگاه حقوقی قم

دادگاه حقوقی این شهرستان مانند سایر دادگاه‌های حقوقی باید دارای دو نوع صلاحیت باشد تا بتواند به دعاوی مربوط به حیطه صلاحیت خود رسیدگی کند. در ادامه به انواع این صلاحیت‌ها اشاره می‌کنیم و درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم:

صلاحیت محلی دادگاه حقوقی

در شرایطی که موضوع دعوای حقوقی در حوزه قضایی قم واقع ‌شده باشد، دادگاه حقوقی عمومی شهرستان قم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. این‌ مورد را صلاحیت محلی می‌نامند. یعنی دادگاه نمی‌تواند راجع ‌به دعاوی مربوط به ملکی که در استان دیگری واقع ‌شده است، حکمی صادر کند زیرا جهت رسیدگی به این ‌موضوع، صلاحیت محلی ندارد.

صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی قم

دادگاه حقوقی قم با توجه به صنف، نوع و درجه می‌تواند به موضوعاتی که به آن ارجاع داده می‌شود، رسیدگی کند. به‌ این‌ ترتیب، دادگاه حقوقی عمومی قم نمی‌تواند در مورد شکایات ناشی از جرائم، نظر دهد. همچنین این دادگاه نمی‌تواند در رابطه با مسائلی که در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار دارد، ورود کند.

مصادیقی در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی

گاهی ممکن است شما در قم با شخصی قراردادی را منعقد کنید. این قرارداد به دلایلی فسخ می‌شود ولی طرف مقابل از پس دادن مبلغ معامله به شما خودداری می‌کند. در این حالت، می‌توانید علیه او در دادگاه حقوقی قم طرح دعوا کنید. به دلیل اینکه طرف مقابل ساکن قم است، دادگاه حقوقی این شهرستان برای رسیدگی به این‌ موضوع صلاحیت دارد.

اگر شخصی در قم چکی را صادر کند و تا یک ‌سال بعد از سر رسید مهلت، مبلغ آن را به شما پرداخت نکند، می‌توانید علیه او در دادگاه حقوقی این شهرستان اقدام کنید. چنانچه به دلیل تاخیر پرداخت مبلغ چک، ضرر و زیانی به شما رسیده باشد، می‌توانید علاوه‌ بر مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه وجه آن را نیز مطالبه کنید. دادگاه حقوقی شهرستان قم رسیدگی به این ‌موضوع را انجام می‌دهد و رأی مناسب را در این زمینه صادر خواهد کرد.

همچنین اگر برای ملک مشاعی که در قم واقع ‌شده است، درخواست افراز ملک دارید، می‌توانید این مورد را از طریق دادگاه حقوقی این شهرستان پیگیری کنید.

در مثالی دیگر، در صورتی ‌که رطوبت ناشی از لوله‌های پوسیده منزل همسایه شما در شهرستان قم موجب آسیب به خانه شما شده باشد، می‌توانید این ‌مورد را در این دادگاه مطرح کنید. به ‌جهت اینکه محل وقوع ملک در قم قرار دارد، دادگاه حقوقی این شهرستان نسبت به آن صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. این دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی، حکم مناسب را در این زمینه اعلام خواهد کرد.

روند طرح دعوا تا صدور حکم در دادگاه حقوقی قم

زمانی ‌که شما قصد دارید موضوعی را از طریق دادگاه حقوقی پیگیری یا علیه شخصی طرح دعوا کنید، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی بروید. پس ‌از آن، متناسب با خواسته خود، دادخواستی را ثبت می‌کنید. بعد از ثبت دادخواست، سیستم نوبت دهی دادگاه حقوقی قم زمان جلسه دادگاه را برای شما تعیین می‌کند. سپس زمان مناسب به شما ابلاغ خواهد شد. در این حالت، شما باید در زمان مقرر به آدرس دادگاه عمومی حقوقی قم مراجعه کنید تا رسیدگی به خواسته شما توسط شعبه مورد نظر انجام شود. چنانچه آدرس شعبه مورد نظرتان را ندارید، می‌توانید از طریق تماس با شماره تلفن دادگاه عمومی حقوقی قم آدرس را بپرسید.

فرض کنید شخصی در قم ضمن یک قرارداد بیع، مغازه‌ای را به شما فروخته ‌است. پس‌ از اینکه مبلغ قرارداد را به او پرداخت کردید، این شخص در دفترخانه ثبت اسناد حاضر نمی‌شود. در این شرایط، می‌توانید علیه او دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ثبت کنید. سیستم نوبت دهی دادگاه حقوقی قم برای رسیدگی به پرونده شما زمان مناسب را تعیین می‌کند. در پیامک ابلاغیه، برای رسیدگی به این‌ موضوع، شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم تعیین می‌شود.

در تاریخی که سیستم نوبت دهی دادگاه حقوقی قم برای شما تعیین کرده است، باید به آدرس دادگاه عمومی حقوقی قم مراجعه کنید. چنانچه آدرس این شعبه را ندارید، از طریق تماس با شماره تلفن دادگاه عمومی حقوقی قم آدرس را بپرسید. سپس مدارک و دلایل مناسب جهت اثبات ادعای خود را ارائه دهید. در صورتی ‌که قاضی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم مدارک و دلایل شما را تایید کند، خوانده را به تنظیم سند رسمی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی ملزم خواهد کرد.

تفاوت طرح دعوا در رابطه با اموال منقول ‌و غیر منقول

موضوع دعوا موجب تعیین صلاحیت دادگاه می‌شود. در مواقعی که موضوع دعوا اموال منقول باشند، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود. یعنی اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد و خوانده آن در قم سکونت داشته باشد، خواهان باید در این دادگاه طرح دعوا کند. یعنی اگر شخصی در قم سکونت داشته باشد و به تعهدات ناشی از قرارداد خود عمل نمی‌کند، اگر از او شکایت شود، دادگاه حقوقی شهرستان قم، صلاحیت رسیدگی به این ‌موضوع را دارد. در شرایطی که دعوا در رابطه با مال غیرمنقول مانند خانه یا زمین باشد نیز، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.

طرح دعاوی منقول چه شرایطی دارد؟

مال منقول به مالی می‌گویند که بدون اینکه به مال یا محل آن آسیبی وارد شود، امکان حمل و جا به جایی آن وجود داشته باشد. تمام اموالی که جا به جایی آن‌ها موجب خراب شدن آن‌ها نشود، به ‌عنوان مال منقول شناخته می‌شوند. خودرو، یخچال، موتور سیکلت، دوچرخه، میز، صندلی، فرش، انگشتر، زیور آلات و موارد دیگر مانند این‌ها مال منقول هستند.

حال شخصی را در نظر بگیرید که خودروی شما را به ‌عنوان عاریه گرفته ‌است. بعد از اینکه به او مراجعه می‌کنید، از پس دادن ماشین، خودداری می‌کند یا اینکه متوجه می‌شوید بیش ‌از اندازه از خودرو استفاده کرده ‌است. در این حالت می‌توانید علیه خوانده طرح دعوا کنید. شما می‌توانید در دادخواستی که تنظیم می‌کنید، علاوه ‌بر استرداد مال عاریه، جبران خسارت یا اجرت‌المثل این مال را نیز مطالبه کنید.

برای حضور در این دادگاه، به خاطر داشته باشید

به دلیل اینکه اکثر تخلفات و شکایات مربوط به روابط و قراردادهای میان اشخاص در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شوند، امکان زیادی وجود دارد که بخواهید مساله یا دعوایی را در این دادگاه‌ها پیگیری کنید. به همین دلیل، آگاهی از شرایط حضور و تشریفاتی که باید در این مراجع رعایت شوند، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای دریافت آگاهی از این موارد و همچنین برای پاسخ به سوالاتی که در ذهن دارید، بهترین و مناسب‌ترین اقدام، بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است. در این راستا، می‌توانید از خدمات مشاوره تلفنی حقوقی تیم احتراما بهره ببرید.

علاوه براین، اگر برای حضور در جلسه‌های رسیدگی به دعاوی مورد نظر خود، به لایحه نیاز دارید، این امکان فراهم است که درخواست تنظیم لایحه خود را ثبت کنید. تیم حقوقی احتراما بعد از بررسی درخواستی که ثبت شده است، با شما ارتباط می‌گیرد.

ثبت نظر یا سوال