دادگاه کیفری سمنان شامل چه دادگاه‌هایی است و صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

دادگاه کیفری سمنان

برای برقراری نظم و عدالت در جامعه، لازم است که با مجرمان مطابق قانون برخورد شود. رسیدگی و صدور حکم در رابطه با جرایم ارتکابی، در صلاحیت محاکم کیفری قرار دارد. در صورتی‌ که وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان سمنان محقق شده باشد، دادگاه کیفری سمنان به آن رسیدگی می‌کند. این موضوع به جهت صلاحیت محلی تعیین می‌شود. یعنی برای دادرسی عادلانه و افزایش دقت و سرعت در نحوه دادرسی، دادگاه محل وقوع جرم، رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارد. زمانی ‌که شخصی با اقدامات خود، موجب تحقق جرم می‌شود، مستحق مجازات خواهد بود. اگر این جرم در صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی نباشد، دادگاه کیفری 2 به آن رسیدگی می‌کند.

به ‌عنوان مثال، شخصی در سمنان مرتکب جرم عنف و اجبار برای ورود به خانه متعلق به دیگری می‌شود. علاوه ‌بر آن با اقدامات خود، موجب تخریب ساختمان و ورود ضرر به مالک نیز خواهد شد. در این حالت به دلیل اینکه وقوع این جرم در سمنان بوده است، دادرسی و تعیین مجازات مرتکب، در دادگاه کیفری سمنان انجام می‌گیرد.

همچنین اگر شخصی در حوزه قضایی سمنان، مرتکب جرائمی مانند تهدید، سرقت، کلاهبرداری، ارتشا یا اختلاس شود، دادگاه کیفری سمنان صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد. قاضی بعد از بررسی جوانب پرونده رأی مناسب را در مورد این جرائم صادر می‌کند. از دیگر مراجعی که به جرم‌ها رسیدگی می‌کنند، دادسرا است که در یک مقاله مجزا درباره آن توضیح دادیم.

شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری سمنان

برای اینکه پرونده‌ای در محاکم کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، لازم است که این پرونده از طریق کیفرخواست دادستان یا ادعای شفاهی او در دادگاه کیفری مطرح شود. همچنین اگر قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه صادر شود، به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

زمانی ‌که جرمی در سمنان محقق می‌شود و شما علیه مرتکب شکایت می‌کنید، تحقیقات مقدماتی در زمینه کشف جرم و انتساب آن به متهم، توسط اشخاصی مانند بازپرس یا دادیار انجام می‌شود. در صورتی ‌که وقوع این جرم برای آن‌ها محرز شود، برای پرونده شما قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کنند. در این حالت، دادستان پرونده را به همراه کیفرخواست صادره به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری سمنان ارجاع می‌دهد. این شعبه با بررسی مدارک و دلایلی که ارائه ‌شده است، حکم مناسب را صادر می‌کند.

ادعای شفاهی دادستان که به آن کیفرخواست شفاهی هم گفته می‌شود، به معنی ادعای دادستان در رابطه با وقوع جرم و تقاضای مجازات مرتکب است. کیفرخواست کتبی توسط دادستان در خارج از دادگاه صادر می‌شود و کیفرخواست شفاهی توسط او در دادگاه مطرح خواهد شد.

قرار جلب در دادگاه کیفری سمنان

نوع دیگری از موارد شروع به رسیدگی در مورد پرونده، زمانی است که قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه صادر می‌شود. یعنی در این جرائم، دادیار یا بازپرس اقدام به کشف جرم یا تحقیق درباره آن نمی‌کنند و قرار جلب به دادرسی توسط آن‌ها صادر نمی‌شود. بلکه به‌ طور مستقیم دادگاه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در صورت احراز وقوع جرم، قرار جلب دادرسی را صادر می‌کند. سپس دادگاه، دادرسی و صدور حکم را انجام می‌دهد.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸ و جرائم افراد زیر ۱۵ سال از مواردی هستند که به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. یعنی اگر شخصی قصد دارد این جرائم را پیگیری کند، باید به‌ طور مستقیم به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه کیفری ۱ یکی از انواع دادگاه کیفری سمنان

یکی از مراجع کیفری مهم و اساسی، دادگاه کیفری 1 نام دارد. این دادگاه در قانون سابق با نام دادگاه کیفری استان شناخته می‌شد. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این دادگاه با نام کیفری یک، معرفی شده و صلاحیت آن برای رسیدگی به جرائم تصریح شده ‌است. به ‌موجب این قانون، دادگاه کیفری یک سمنان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد، صالح به رسیدگی خواهد بود. همچنین اگر شخصی در سمنان مرتکب جرم سیاسی یا مطبوعاتی یا جرائم درجه ۳ یا بالاتر شود یا جرم مالی تروریسم را انجام دهد، در دادگاه کیفری یک به این موارد رسیدگی خواهند کرد.

به ‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که در شهر سمنان مرتکب جرم قتل عمد می‌شود. به دلیل عمدی بودن این قتل، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. بنابراین رسیدگی به آن در دادگاه کیفری یک سمنان انجام می‌شود.

همچنین اگر اعمال منافی عفت، مانند زنا یا لواط که مجازات آن اعدام است، در حوزه قضایی سمنان واقع شود، این موارد نیز در دادگاه کیفری یک این استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی ‌که اعمال منافی عفت کمتر از زنا یا لواط محقق شود که مجازات آن‌ها اعدام نباشد، به این موارد در دادگاه کیفری یک رسیدگی نخواهد شد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.

یک مثال کاربردی:

شخصی را در نظر بگیرید که در سمنان به جمع‌آوری کمک و تامین مالی برای تروریسم اقدام می‌کند. یعنی افرادی را به این کار تشویق و به جهت تامین بودجه تروریسم، از آن‌ها مبالغی را دریافت می‌کند. در این شرایط، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک سمنان قرار دارد زیرا این ‌مورد نیز یکی از جرایمی است که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد.

دادگاه کیفری یک با حضور رییس دادگاه و دو مستشار رسمیت پیدا می‌کند. در مواقعی که رئیس حاضر نباشد، مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد، به ‌عنوان جانشین رئیس تعیین می‌شود.

تعدد قاضی در این دادگاه به‌ جهت افزایش دقت دادرسی و صدور رای عادلانه است زیرا جرائمی که به این دادگاه ارجاع داده می‌شوند، جرائم مهم و حساس با مجازات‌های سنگین هستند. به‌ همین دلیل این دادگاه با وجود چند قاضی تشکیل می‌شود.

بررسی دادگاه کیفری دو از انواع دادگاه کیفری سمنان

این دادگاه به‌ عنوان یکی از مراجع کیفری مهم شناخته می‌شود که پرونده‌های فراوانی به آن ارجاع داده خواهد شد. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع نباشد، در دادگاه کیفری دو دادرسی و صدور رأی آن انجام می‌شود. این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل تشکیل خواهد شد. دادستان یا معاون او می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست صادره، در دادگاه کیفری دو حاضر شوند. در صورتی‌ که دادستان یا نماینده او حضور نداشته باشند، این ‌مورد مانع تشکیل جلسه نمی‌شود. به‌ این ‌ترتیب رسیدگی به بیشتر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می‌گیرد. به‌ همین دلیل دادگاه کیفری دو همیشه تراکم بالایی در زمینه تعداد پرونده‌های مطروحه دارد.

برای مثال:

زمانی ‌که شخصی در حوزه قضایی سمنان، جرمی را انجام دهد که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد، دادستان پرونده را به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری سمنان ارجاع می‌دهد. با این اقدام دادرسی توسط دادگاه کیفری دو آغاز می‌شود. سپس متناسب با شرایط پرونده، رأی مناسب برای آن صادر می‌شود. به ‌عنوان مثال، شخصی در شهر سمنان مرتکب جرم سرقت تعزیری می‌شود.

رسیدگی به این جرم مطابق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. زمانی ‌که شاکی علیه مرتکب شکایت می‌کند، تحقیقات اولیه انجام می‌شود. سپس پرونده به‌ همراه کیفرخواست صادره به دادگاه کیفری سمنان ارجاع داده می‌شود. قاضی با توجه به دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند. در صورتی ‌که قاضی دادگاه کیفری سمنان ، ادله مناسب برای ارتکاب جرم توسط مرتکب را احراز کند، به مجازات متناسب با جرم ارتکابی حکم می‌دهد.

یک مثال در رابطه با صلاحیت دادگاه کیفری دو

شخصی را در نظر بگیرید که در سمنان مرتکب جرم کلاهبرداری علیه اموال شما شده‌ است. تحقیقات مقدماتی در رابطه با کشف جرم و انتساب اتهام به متهم، توسط دادیار انجام می‌شود. در صورتی ‌که وقوع عمل انتسابی به متهم برای دادیار احراز شود، برای پرونده قرار جلب به دادرسی صادر می‌کنند. پس از آن، پرونده به همراه کیفرخواست صادره، به دادگاه کیفری سمنان ارجاع داده می‌شود.

با تشکیل جلسات دادرسی، شما می‌توانید برای بیان اظهارات خود و ارائه دلایل مناسب، به دادگاه یک لایحه تقدیم کنید. در متن لایحه درباره خواسته خود، مبنی ‌بر مجازات مرتکب و رد مال، توضیح مناسب را بنویسید. اگر وقوع جرم توسط متهم برای دادگاه کیفری سمنان احراز شود، قاضی به مجازات مرتکب رای خواهد داد. در مقابل متهم نیز می‌تواند در جلسات دادرسی برای بیان دفاعیات خود، یک لایحه را به دادگاه تقدیم کند.

یعنی با ارائه دلایل و مدارک محکمه‌پسند، قاضی را قانع کند تا به تخفیف مجازات او رای دهد. قاضی پرونده با توجه به مدارک و دلایل ارائه‌ شده و بررسی تمام جوانب، رأی مناسب و عادلانه را در این زمینه صادر خواهد کرد.

لازم به ذکر است

لازم به ذکر است که برای حضور در دادگاه‌های مختلف، به تنظیم و ارائه لوایح مناسب و کاربردی نیاز دارید. به همین دلیل است که تاکید می‌کنیم حتما تنظیم لایحه را به مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری بسپارید.

علاوه براین، مناسب خواهد بود که درباره این شرایط، با مشاوران گفتگو داشته باشیم. در این موقعیت، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی پیشنهاد مناسبی است.

ثبت نظر یا سوال