لایحه دفاعیه تهمت را با چند مثال و به صورت دقیق بشناسید!

لایحه دفاعیه تهمت

تهمت زدن موضوعی است که در اسلام و اخلاق مورد نکوهش قرار گرفته ‌است. به ‌جهت اهمیت و تأثیر این جرم در زندگی اشخاص، قانون‌گذار آن را جرم ‌انگاری کرده ‌است. یعنی با تعیین مجازات برای تهمت، شخصی را که به دیگران تهمت وارد می‌کند را محکوم خواهد کرد. لایحه دفاعیه تهمت یکی از انواع لایحه است و زمانی تنظیم می‌شود که به شخصی تهمتی وارد شده باشد. او با ارائه دلایل و مدارک تلاش می‌کند، از خودش رفع اتهام کند. در صورتی‌ که قاضی صحت ادعای او را احراز کند، مجرم را به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌کند.

در صورتی‌ که به شما تهمتی وارد شده‌ است، می‌توانید با تنظیم لایحه دفاعیه تهمت و ارائه مدارک لازم، از خود رفع اتهام کنید. سپس از قاضی مجازات مجرم را تقاضا کنید. در این مقاله در رابطه با نحوه تنظیم لایحه دفاعیه تهمت و نکات مرتبط با آن توضیحاتی را بیان خواهیم کرد. چنانچه قصد تنظیم نمونه لایحه تهمت را دارید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید. البته ما پیش از این در مورد لایحه افترا و لایحه نشر اکاذیب صحبت کرده‌ایم.

مفهوم نمونه لایحه تهمت

در مواقعی که شخصی با علم به بی‌گناهی و برائت طرف مقابل و بدون مدرک، فعل یا صحبتی را به او نسبت دهد، مرتکب جرم تهمت شده ‌است. در واقع تهمت دروغی است که به قصد بدنام کردن دیگری، به او نسبت داده می‌شود. شخصی که به دیگران تهمت بزند، مجرم است و با او مطابق قانون برخورد خواهد شد. فردی که به او تهمتی وارد شده ‌است، می‌تواند از شخصی که تهمت زده است، شکایت کند. او با مراجعه به دادگاه کیفری و تقدیم نمونه لایحه تهمت از قاضی مجازات مجرم را درخواست می‌کند. چنانچه در دادگاه این ‌موضوع اثبات شود، مجرم به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

به‌ عنوان مثال، شخصی که به دیگری تهمت رابطه نامشروع وارد کند، در حالی ‌که از بی‌گناهی این شخص آگاهی دارد، مرتکب جرم شده است. در این حالت شخصی که به او تهمت وارد شده ‌است، می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه تهمت و ارائه مدارک لازم، بی‌گناهی خود را اثبات کند. علاوه‌ براین این شخص می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مجرم را مطابق قانون مجازات کنند.

نکات مهم در رابطه با جرم تهمت

جرم تهمت، یک جرم قابل گذشت است. یعنی اگر شاکی در هر مرحله از دادرسی از شکایت خود انصراف دهد، تعقیب متهم متوقف می‌شود.

به ‌موجب قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس برای جرم تهمت، حذف‌ شده است. به‌ جای مجازات حبس این ماده، مجرم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه شش، 2 تا 8 میلیون تومان است.

برای تحقق جرم تهمت، قصد مجرمانه و قصد ضرر زدن به آبرو و جایگاه دیگری لازم است. یعنی چنانچه شخصی بدون قصد مجرمانه، به دیگری نسبتی دهد، مجرم نیست. البته اثبات این‌ موضوع به عهده‌ متهم خواهد بود.

تهمت زدن به دیگران در فضای مجازی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، شیوه ارتکاب بعضی از جرایم تغییراتی داشته ‌است. جرم تهمت یکی از این جرائم است که در فضای مجازی نیز قابل ارتکاب است. در صورتی ‌که شخصی در شبکه‌های مجازی به قصد ورود ضرر به آبروی دیگری به او نسبتی بدهد که برخلاف واقعیت است، مرتکب جرم تهمت شده است. در واقع نسبت دادن هر فعل یا صحبتی به دیگری، در صورتی ‌که خلاف واقعیت باشد، جرم است.

شخصی که در فضای مجازی به او تهمت وارد شده ‌است، می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه تهمت از حق خود دفاع کند. او به ‌عنوان شاکی، مجازات مجرم را از دادگاه درخواست می‌کند. به‌ عنوان مثال، شخصی که در فضای مجازی، هنرمندی را به سرقت ادبی متهم کند، مرتکب جرم تهمت شده ‌است. او با علم به اینکه این ادعا خلاف واقع است، با قصد ورود ضرر به آبرو و جایگاه این شخص، به او تهمت می‌زند. در مقابل، هنرمند می‌تواند با ارائه مدارک لازم برای اثبات برائت خود، مجازات مجرم را از دادگاه تقاضا کند.

کاربرد لایحه دفاعیه تهمت

جایگاه و حیثیت اشخاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هیچکس حق ندارد، اقدامی انجام دهد که باعث ورود ضرر به حیثیت و آبروی دیگران شود. قانون‌گذار با جرم‌ انگاری تهمت، حمایت خود را از شخصی که به او تهمتی وارد شده ‌است، اعلام می‌کند. برای محکومیت متهم، لازم است که علیه او در دادگاه کیفری شکایت مطرح شود. در این حالت شاکی علیه متهم، لایحه دفاعیه تهمت را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی ‌که قصد مجرمانه‌ متهم از تهمت زدن به دیگری محرز شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

مثال برای اطلاع بیشتر شما!

شخصی معتمد یک محله است و افراد محله، نذورات خود را به او می‌دهند تا در بین نیازمندان توزیع کند. در این حالت، فردی با علم به اینکه طرف مقابل، شخص قابل ‌اعتمادی است، به او تهمتی وارد می‌کند. او مدعی می‌شود که این شخص از محل نذورات مردم برای خودش نیز استفاده می‌کند. در این شرایط شخص معتمد می‌تواند با تنظیم لایحه دفاعیه تهمت و تقدیم آن به دادگاه برای اثبات بی‌گناهی خود، تلاش کند. همچنین با ارائه مدارک لازم، از قاضی درخواست می‌کند که مجرم را مطابق قانون، مجازات کند. در صورتی ‌که صحت ادعای این شخص، در دادگاه اثبات شود، متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

چه زمانی لایحه دفاعیه تهمت تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که به شخصی تهمتی وارد شود، تلاش می‌کند، به هر طریقی، از خودش رفع اتهام کند. او با تنظیم لایحه دفاعیه تهمت و ارائه دلایل و مدارک لازم، برای اثبات بی‌گناهی خود، اقدام می‌کند. در صورتی ‌که صحت ادعای او در دادگاه احراز شود، مجرم به مجازات جرم تهمت محکوم می‌شود. به‌ عنوان مثال: شخصی به دیگری تهمت دزدی وارد می‌کند و موجب آسیب به آبرو و شخصیت او می‌شود. در این حالت شخصی که مورد اتهام قرار گرفته است، می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه تهمت و ارائه اسناد و مدارک لازم برای اثبات بی‌گناهی خود و مجازات مجرم تلاش ‌کند.

شخصی که برای آسیب وارد کردن به حیثیت و جایگاه دیگری، او را قمارباز معرفی کند، مرتکب جرم تهمت شده‌ است. در جرم تهمت همین ‌که شخصی یک ادعای خلاف واقع را برای ضربه زدن به جایگاه و آبروی دیگران به آن‌ها وارد کند، این جرم محقق می‌شود. بنابراین شخصی که به او تهمت زده‌ شده است، می‌تواند برای رفع اتهام از خود، لایحه دفاعیه تهمت را تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد. قاضی با بررسی این‌ موضوع، درباره مجازات مجرم تصمیم‌گیری می‌کند.

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه تهمت

چنانچه قصد دارید لایحه دفاعیه تهمت را تنظیم و به دادگاه تقدیم کنید، باید مشخصات خود را به همراه مشخصات شخصی که به شما تهمتی وارد کرده‌ است، در متن لایحه بنویسید. در نمونه لایحه تهمت خواسته خود را به‌ طور دقیق و کامل بیان کنید. تا حد ممکن از طولانی شدن عبارات خودداری کنید. در متن نمونه لایحه تهمت می‌توانید از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کنید. این موارد موجب افزایش اعتبار و کاربرد بهتر لایحه دفاعیه تهمت می‌شود.

اسناد و مدارکی که با لایحه دفاعیه تهمت مرتبط است

برای اثبات بی‌گناهی خود و تقاضای محکومیت مجرم، لازم است که ضمن تقدیم نمونه لایحه تهمت مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. در صورتی‌ که در فضای مجازی یا با پیامک به شما تهمتی وارد شده‌ است، می‌توانید با ارائه پرینت این مطالب، ادعای خود را ثابت کنید. چنانچه قاضی صحت ادعای شما را احراز کند، به برائت شما و مجرمیت محکوم، حکم می‌دهد. بعد از آن، مطابق قانون با او برخورد می‌کند.

توصیه ما برای شما!

تهمت تبعات بسیار زیادی بر آبرو، شخصیت و آینده کاری شما یا طرف مقابل خواهد داشت. پیشنهاد می‌کنیم درخواست تنظیم لایحه ثبت کنید یا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی بدهید تا با شما تماس بگیریم.

تنظیم لایحه تهمت از طرف شاکیتنظیم لایحه تهمت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال