در چه مواردی می‌توانیم ادعا کنیم که جرم خیانت در امانت خودرو ایجاد شده است؟

جرم خیانت در امانت خودرو

اگر شخصی نسبت ‌به ماشین شما مرتکب جرم خیانت در امانت خودرو شود، می‌توانید علیه او در دادگاه اقدام کنید. خودرو یکی از وسایل ضروری و مهم مردم محسوب می‌شود. در مواقعی ممکن است اشخاص خودروی خود را برای رهن یا اجاره یا هر موضوعی به شخص دیگری بسپارند. اگر شخصی که خودرو به او سپرده شده است، به قصد ورود ضرر به مالک، اقدامی انجام دهد که باعث خراب شدن یا از بین رفتن آن شود، خیانت در امانت خودرو محقق می‌شود.

به‌ عنوان مثال، شخصی خودروی خود را به دیگری می‌سپارد تا آن را در پارکینگ خانه‌ خود نگهداری کند. شخصی که خودرو به او سپرده شده است، با سوءنیت و قصد ضرر رساندن به مالک، خودروی او را به خارج از شهر می‌برد و با آن تصادف می‌کند. در این شرایط جرم خیانت در امانت خودرو محقق می‌شود زیرا توافق آن‌ها بر نگهداری خودرو در پارکینگ بوده ولی امین از این خودرو به ضرر مالک استفاده کرده ‌است.

در صورتی ‌که شخصی ماشینی که به او به ‌عنوان امانت سپرده شده است را به قصد ضرر زدن به مالک آن، از بین ببرد یا از آن استفاده کند، این اقدامات نیز موجب تحقق خیانت در امانت خودرو می‌شوند.

جرم خیانت در امانت ماشین اقدامی ناپسند و نکوهیده‌ است که در بین مردم، به ‌عنوان عملی مذموم شناخته می‌شود زیرا ماشین، امروزه یکی از وسایل ارزشمند و مهم زندگی مردم محسوب است. به دلیل بالا بودن قیمت ماشین در کشور ما، ضرر زدن به ماشین دیگران، موجب خسارات جبران‌ناپذیری برای مالک آن خواهد شد. به‌ این‌ ترتیب جرم خیانت در امانت ماشین ، اقدامی است که مجازات حبس را برای مرتکب به دنبال خواهد داشت.

جرم خیانت در امانت ماشین رهنی

رهن عقدی لازم است که به موجب آن شخص بدهکار برای اطمینان طلبکار خود، مالی را نزد او به ‌عنوان رهن قرار می‌دهد. تا قبل ‌از زمان مقرر، طلبکار حق هیچ‌گونه استفاده یا فروش مال رهنی را ندارد. در غیر این صورت خیانت در امانت واقع می‌شود. بدهکاری که ماشین خود را به ‌عنوان رهن به طلبکار می‌دهد، اگر تا زمان مورد توافق، بدهی خود را پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند از طریق فروش این ماشین، طلب خود را وصول کند. اگر مبلغ ماشین بیش ‌از طلب او باشد، باید مابقی مبلغ را به صاحب ماشین پس بدهد.

فرض کنید شخصی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به دیگری بدهکار است. او برای اطمینان طلبکار خود، ماشینی را که ارزش آن ۳۰۰ میلیون تومان است، به عنوان رهن نزد او قرار می‌دهد. در این حالت، طلبکار حق استفاده یا فروش یا تصاحب این خودرو را ندارد. اگر طلبکار با این خودرو به مسافرت برود یا موجب خراب شدن آن شود، صاحب ماشین می‌تواند علیه او به جرم خیانت در امانت خودرو شکایت کند. در صورتی ‌که صحت اظهارات او در دادگاه ثابت شود، مرتکب به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

اگر این جرم اثبات شود، استفاده از لایحه خیانت در امانت خودرو امکان پذیر خواهد بود. این لایحه یکی از انواع لایحه خیانت در امانت است که در چنین مواردی به دادگاه تقدیم می‌شود.

جرم خیانت در امانت خودروی اجاره‌ای

زمانی ‌که شخصی خودرویی را اجاره می‌کند، موظف است به ‌درستی از آن نگهداری کند. گاهی ممکن است این شخص به دلیل اختلاف با صاحب خودرو، به ‌صورت عمدی، موجب تلف شدن خودروی اجاره‌ای شود. در این حالت جرم خیانت در امانت خودرو محقق می‌شود ‌زیرا این شخص خودرویی را که از صاحب آن اجاره کرده، با سوءنیت و با قصد ضرر زدن به او از بین برده ‌است.

همچنین اگر شخصی خودرویی را که اجاره کرده است، به قصد ضرر رساندن به مالک آن، مفقود کند، این جرم واقع می‌شود. در این شرایط صاحب خودرو می‌تواند علیه او شکایت کند. در صورت احراز این جرم در دادگاه، این شخص به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت خودروی وکالتی

شخصی برای فروش خودروی خود، به دیگری وکالت می‌دهد. او ماشین خود را به این شخص می‌سپارد تا در زمان مناسب بفروشد. در این حالت این شخص حق استفاده و انجام عملی به ضرر مالک را ندارد. در صورتی‌ که این شخص از ماشین موکل خود، به ضرر او استفاده کند یا موجب تلف یا مفقود شدن آن شود، جرم خیانت در امانت خودرو محقق شده‌ است.

امانت قرار دادن خودرو برای انجام کار

یکی دیگر از جنبه‌های خیانت در امانت، زمانی است که شخصی خودروی خود را به دیگری می‌دهد تا برای او کاری را انجام دهد. مانند اینکه شخصی خودروی وانت خود را به امین می‌دهد تا وسایل او را به شهر دیگری ببرد و اجرت این کار را دریافت کند. اگر این شخص با استفاده از خودروی امانتی، اقدامات دیگری خارج از موضوع تعهد انجام دهد و موجب ورود ضرر به صاحب خودرو شود، خیانت در امانت خودرو ایجاد شده است.

همچنین ممکن است شخصی راننده‌ای را استخدام کند و خودروی خودش را به او بسپارد. اگر این راننده برخلاف توافق و بدون اجازه صاحب خودرو، به ‌عنوان سرویس مدرسه، از این خودرو استفاده کند، جرم خیانت در امانت خودرو محقق می‌شود. در این حالت صاحب خودرو می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند. چنانچه اثبات این جرم در دادگاه، راننده متخلف به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

در مواردی هم خودرو برای موضوع معینی به شخصی سپرده می‌شود. مانند اینکه به شخصی ماشینی داده شده است تا محصولات باغ را به شهر برساند. اگر او بدون اجازه صاحب ماشین، با این خودرو، باربری کند و وسایل دیگران را حمل و نقل کند و اجرت دریافت کند، خیانت در امانت ماشین واقع می‌شود.

مجازات جرم خیانت در امانت خودرو

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ، اگر شخصی مال منقولی مانند خودرو را به‌ عنوان اجاره، رهن، وکالت یا برای هر کار با اجرت یا بی اجرت به دیگران بسپارد؛ و توافق آن‌ها بر پس دادن خودرو یا استفاده از آن در موضوع معینی باشد ولی امین این خودرو را به ضرر مالک تصاحب، تلف، مفقود یا استفاده کند، این جرم محقق می‌شود. براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شخصی که مرتکب خیانت در امانت خودرو شود، به مجازات حبس از حداقل ۳ ماه تا حداکثر ۱۸ ماه محکوم می‌شود. علاوه بر این، جرم خیانت در امانت خودرو به ‌موجب این قانون، به ‌عنوان جرم قابل گذشت محسوب خواهد شد. یعنی با گذشت شاکی، مجازات و دادرسی متوقف می‌شود.

مفقود کردن عمدی خودرو در جرم خیانت در امانت خودرو

زمانی ‌که شما خودروی خود را به دیگری سپرده باشید و او اقدامی به ضرر شما انجام دهد، خیانت در امانت خودرو واقع می‌شود. به‌ عنوان مثال، شخص امین، به صورت عمدی درهای خودرو را قفل نکند یا آن را در موقعیتی قرار دهد تا سارق به ‌راحتی بتواند خودرو یا قطعات آن را بدزدد. در این شرایط به‌ جهت وجود سوء نیت، جرم خیانت در امانت خودرو برقرار می‌شود. شما می‌توانید با ارائه مدارک و دلایل مناسب، وقوع این جرم را ثابت کنید. اگر قاضی صحت اظهارات شما را تایید کند، به مجازات حبس حکم خواهد داد.

عناصر سه‌گانه جرم خیانت در امانت خودرو

خیانت در امانت خودرو زمانی محقق می‌شود که ۳ عنصر مادی، قانونی و روانی وجود داشته باشند. در صورتی ‌که هر کدام از این عناصر وجود نداشته باشند، این جرم تشکیل نمی‌شود.

عنصر مادی، به رفتارها و اقداماتی گفته می‌شود که مرتکب برای تحقق جرم انجام می‌دهد. به‌ عنوان مثال، تصاحب، تلف، مفقود کردن یا استفاده از خودروی امانتی موجب تحقق جرم خیانت در امانت خودرو می‌شود. به ‌این ‌ترتیب بدون وجود هر کدام از این رفتارها این جرم واقع نخواهد شد. یعنی لازم است مرتکب، رفتار، فعل یا ترک فعلی را انجام دهد تا این عمل مجرمانه واقع شود.

در نظر داشته باشید

لازم است در نظر داشته باشید که این جرم در موارد متعددی ایجاد می‌شود. در صورت بروز آن، از اقدامات سازنده‌ای که می‌توانید برای طرح پرونده در دادگاه انجام دهید، تنظیم و ارائه یک لایحه است. برای تهیه و تنظیم این لایحه، پیشنهاد می‌کنیم که حتما از اشخاص متخصص، مشاوران حقوقی و وکلا کمک بگیرید. همچنین این امکان را دارید که با ثبت درخواست تنظیم لایحه ، با صرف زمان و هزینه به صرفه‌تر لایحه مورد نظرتان را در اختیار داشته باشید.

بدون شک ممکن است که در خصوص این پرونده سوالاتی نیز برای شما ایجاد شود که مناسب‌ترین راه پاسخگویی به این سوالات، بهره برداری از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است.

تنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف شاکیتنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال