مجازات جرم فحاشی چیست و آیا مجازات جرم فحاشي در قانون برای زنان و کودکان متفاوت است؟

جرم فحاشی

در شرایطی که شخصی نسبت به شما مرتکب جرم فحاشی شود، می‌توانید از طریق مراجع کیفری علیه او شکایت کنید. فحاشی رفتاری ناپسند محسوب می‌شود که در فقه و اخلاق ممنوع اعلام ‌شده است. در قانون نیز به ‌جهت احترام به شخصیت و حیثیت شهروندان برای کسی که به دیگران فحاشی می‌کند، مجازاتی در نظر گرفته‌اند. فحاشی به معنی دشنام دادن و استفاده از الفاظ رکیک با هدف خوار شمردن، تحقیر و آسیب به شأن و جایگاه دیگران است. فحاشی یک آسیب اجتماعی محسوب می‌شود که امکان تحقق آن از طریق لفظ یا متن وجود دارد. یعنی ممکن است شخصی به‌ صورت شفاهی طرف مقابل را مورد فحاشی قرار دهد یا با دشنام دادن به او موجب تحقیر شخصیت بزه دیده شود. همچنین ممکن است شخصی به ‌صورت نوشتاری از الفاظ رکیک استفاده کند و به دیگران فحاشی کند. در هر دوحالت این جرم تشکیل می‌شود.

اگر شما مورد فحاشی قرار بگیرید، می‌توانید این جرم را پیگیری کنید. برای این ‌موضوع لازم است که ابتدا علیه مرتکب شکایت کنید. پس ‌از آن دادیار دادسرا تحقیقات مقدماتی را در مورد جرم فحاشي آغاز می‌کند. در صورتی ‌که اظهارات شما و وقوع جرم برای دادیار محرز شود، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. سپس دادستان پرونده را به همراه کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. در این حالت تاریخ جلسه دادرسی به شما و متهم ابلاغ خواهد شد.

با تشکیل جلسه دادرسی، قاضی دادگاه با بررسی جوانب پرونده و بعد از استماع اظهارات شما و متهم، حکم مناسب را در این ‌مورد صادر می‌کند. چنانچه وقوع جرم برای قاضی دادگاه محرز شود، مرتکب را به مجازات و به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد کرد.

جرم فحاشي چيست؟

فحاشی و دشنام دادن، جرمی است که به ‌صورت مستقیم علیه حیثیت و کرامت انسان‌ها تشکیل می‌شود. این رفتار ناپسند، مستوجب مجازات است. به دلیل آسیب مخربی که فحاشی به شخصیت بزه دیده وارد می‌کند، این رفتار جرم‌انگاری شده‌ است. استفاده از هر سخن یا لفظی که در فرهنگ کشور ما به‌ عنوان فحش و با هدف تحقیر منزلت دیگران باشد، موجب تحقق فحاشی می‌شود.

گاهی ممکن است در یک منطقه کلمه‌ای به ‌عنوان فحش تلقی شود و در منطقه دیگری فحاشی محسوب نشود. در این خصوص تشخیص تحقق بزه فحاشی با قاضی پرونده خواهد بود زیرا قاضی با توجه به شناختی که نسبت ‌به عرف حوزه قضایی خود دارد، این ‌موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس تصمیم نهایی را اعلام می‌کند. در شرایطی که شخصی بدون اطلاع از فحش بودن واژه‌ای از آن استفاده کند، چنانچه قاضی صحت ادعای او مبنی بر بی ‌اطلاعی از فحش بودن آن کلمه را بپذیرد، متهم را مجازات نمی‌کند. لازم به ذکر است که در زمان بروز این جرم، می‌توانید لایحه فحاشی را به دادگاه ارائه دهید.

جرم فحاشی در قانون چیست؟ + جرم فحاشی نسبت به زنان و اطفال

در قانون مجازات اسلامی برای شخصی که نسبت ‌به دیگران از کلمات و واژه‌های ناپسند یا الفاظ رکیک استفاده کند، مجازاتی تعیین ‌شده است. مطابق این قانون، زمانی ‌که فحاشی نسبت ‌به زنان و اطفال صورت بگیرد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود. یعنی اگر بزه دیده فحاشی، خانم یا کودک باشند، مجازات مرتکب بیشتر خواهد شد.

قانون ‌گذار حقوق و شخصیت همه شهروندان را محترم می‌داند. به‌ همین‌ جهت استفاده از فحش و دشنام را برای آن‌ها ممنوع اعلام کرده تا افراد نتوانند با فحاشی شخصیت آن‌ها را تحقیر کنند. بنابراین هتک حرمت مردم به وسیله مجرم و فحاشی به آن‌ها اقدامی ناپسند است که سبب می‌شود، مرتکب به مجازاتی که در قانون معین شده است، محکوم شود. شخصی که با فحاشی به ‌طرف مقابل، کرامت او را تنزل می‌دهد و به منزلت او آسیب می‌رساند، مستحق مجازات است.

مجازات جرم فحاشی چیست؟

برای جرم فحاشی در قانون مجازات اسلامی ، مجازاتی معین شده ‌است. بر اساس این قانون، اگر شخصی از الفاظ رکیک یا مواردی مانند آن استفاده کند یا نسبت به دیگران ناسزاگویی کند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و ۵ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. البته با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات شلاق برای فحاشی حذف و جزای نقدی آن به جزای نقدی درجه ۶ تبدیل شد. به ‌این ‌ترتیب اگر شخصی نسبت ‌به دیگران فحاشی و ناسزاگویی کند و موجب هتک حیثیت آن‌ها شود، به جزای نقدی بیش ‌از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان محکوم خواهد شد. این ‌مورد یکی از مصوبه‌های جدید در رابطه با این جرم است.

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، فحاشی به دیگران به‌ عنوان جرم قابل گذشت شناخته می‌شود. یعنی اگر شخصی به شما فحاشی کند ولی شما علیه او شکایت نکنید، متهم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. برای اینکه متهم جرم فحاشی، به مجازات مقرر در قانون محکوم شود، لازم است که علیه او شکایت کنید. سپس قاضی مطابق جرم او میزان جزای نقدی را تعیین می‌کند.

مجازات جرم فحاشی در قانون مجازات اسلامی در شرایطی که بزه دیده آن طفل یا زن باشد، علاوه ‌بر شلاق تا ۷۴ ضربه، مجازات حبس از ۲ تا ۶ ماه نیز خواهد بود. بنابراین اگر به کودک شما فحاشی شود یا خودتان به‌ عنوان یک خانم مورد فحاشی قرار بگیرید، می‌توانید با شکایت علیه مرتکب، مجازات او را تقاضا کنید. چنانچه قاضی وقوع فحاشی را احراز کند، مرتکب را مطابق مقررات، به جزای نقدی جرم فحاشي در قانون مجازات محکوم خواهد کرد.

این جرم چند رکن دارد؟

تحقق جرم فحاشی نیازمند سه عنصر اساسی است. اگر هر کدام از این عناصر وجود نداشته باشد، جرم محقق نمی‌شود و مرتکب مجازات نخواهد شد. اولین عنصری که در رابطه با جرم فحاشی مورد بررسی قرار می‌دهیم، عنصر قانونی نام دارد. وقتی موضوعی از دید قانون‌ گذار جرم باشد، تعریف و مجازات آن را در ماده یا موادی از قانون بیان می‌کند و این ماده به‌ عنوان رکن قانونی آن شناخته می‌شود.

در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، فحاشی و مجازات آن مطرح‌ شده است. بنابراین رکن قانونی جرم فحاشی، این ماده از قانون مجازات است. رکن مادی جرم فحاشی به معنی رفتارها، اعمال و اقداماتی است که مجرم برای تحقق این جرم انجام می‌دهد. شخصی با نوشتن فحش‌هایی طرف مقابل را خطاب قرار می‌دهد و موجب آزرده‌خاطر شدن او می‌شود. در این حالت نوشتن این الفاظ به‌ منزله رفتار جرم و رکن مادی آن محسوب می‌شود. در مواقعی هم که فردی هنگام سخنرانی به دیگران فحاشی کند، این اقدام او به عنوان عنصر مادی فحاشی شناخته می‌شود.

چنانچه شخصی از طریق یک فیلم فردی را مورد خطاب قرار دهد و به او فحاشی کند این کار او رکن مادی فحاشی است. به ‌این ‌ترتیب هر فعل یا رفتاری که برای تشکیل جرم صورت می‌گیرد و بدون آن جرم محقق نمی‌شود، به ‌عنوان عنصر مادی شناخته می‌شود.

عنصر معنوی جرم فحاشی

در شرایطی که شخصی به دیگری فحاشی می‌کند، باید سوءنیت و قصد مجرمانه او وجود داشته باشد تا مجازات شود. یعنی اگر شخصی بدون اینکه قصد فحاشی داشته باشد، از الفاظی استفاده کند که مطابق عرف آن منطقه فحش محسوب می‌شود ولی او به این ‌موضوع آگاه نباشد، این جرم تشکیل نخواهد شد. همچنین اگر شخصی در حالت مستی یا بیهوشی یا در حالت خواب به دیگری فحاشی کند، به دلیل اینکه در آن شرایط فاقد اراده بوده، این جرم محقق نشده است.

برای تحقق هر جرمی لازم است که عنصر معنوی آن یعنی قصد مجرمانه و سوءنیت وجود داشته باشد و مرتکب این اقدام را با اراده انجام دهد. اگر شخصی بدون اینکه معنی کلمات را بداند و بدون قصد فحاشی به دیگری از آن استفاده کند، مستحق مجازات نخواهد بود.

پیگیری جرم فحاشی

فحاشی در اغلب اوقات به دلیل هیجانات ناشی از محیط محقق می‌شود. یعنی فردی تحت تأثیر جمع دوستان خود، به دیگری فحاشی می‌کند یا به ‌علت تحریک جمعیت یا تشویق آن‌ها، مرتکب این جرم می‌شود.

در سال‌های اخیر، افزایش استفاده از الفاظی که فحاشی محسوب می‌شوند، در بین مردم موجب شده است تا افراد کمتری این موضوع را پیگیری کنند. پیگیری این ‌مورد به‌ خصوص در میان جوانان، نوعی اقدام تمسخرآمیز محسوب می‌شود. به دلیل جزئی بودن مجازات این جرم و دشواری اثبات فحاشی، بسیاری از افراد این ‌موضوع را در دادگاه مطرح نمی‌کنند. همین مورد یکی از دلایل افزایش استفاده مردم به‌ خصوص جوانان از الفاظ رکیک و ناپسند است. پیگیری این جرم از طریق مراجع قانونی موجب می‌شود تا افراد برای اینکه به جزای نقدی آن محکوم نشوند، این رفتار ناپسند را ترک کنند.

برای اثبات جرم فحاشی می‌توانید از شهادت افرادی که در زمان فحاشی حضور داشته‌اند، استفاده کنید. همچنین می‌توانید استشهادیه‌ای را تنظیم کنید و افراد مطلع آن را تایید و امضا کنند. سپس آن را به دادگاه ارائه دهید. اگر فحاشی به شما به‌ صورت متن یا کلیپ یا مواردی مانند آن صورت‌ گرفته باشد، می‌توانید با ارائه این موارد به دادگاه، ادعای خود را مبنی ‌بر مجرم بودن طرف مقابل اثبات کنید. در صورتی‌ که قاضی دادگاه کیفری، اظهارات شما و مدارک ارائه ‌شده را تایید کند، مرتکب را به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌کند.

به این مثال توجه کنید

شخصی را در نظر بگیرید که در یک محیط کاری به شما فحاشی می‌کند. در این حالت می‌توانید از شهادت همکاران خود برای اثبات این جرم بهره ببرید. شما باید ابتدا شکایت خود را ثبت کنید. سپس دادیار دادسرا، موضوع جرم شما را بررسی می‌کند. اگر وقوع جرم و انتساب آن به متهم برای دادیار محرز شود، برای پرونده قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. سپس دادستان کیفرخواست را به ‌همراه پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. اگر شما بتوانید این ‌موضوع را در دادگاه اثبات کنید، متهم به جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان محکوم خواهد شد.

در خصوص این جرم، از مشاوران حقوقی و وکلا بپرسید!

اگر شخصی نسبت به شما این جرم را انجام داده است یا اگر شخصی هستید که با اتهام این جرم در محاکم قضایی حضور پیدا می‌کنید، مهمترین اقدام برای شما ارائه مدارک و شواهدی است که بتواند موجب صدور رای به نفع شما باشد. برای این منظور لازم است که در زمان حضور در محاکم قضایی، یک لایحه در اختیار داشته باشید. همانطور که توضیح دادیم، در متن لایحه باید به تمام مواردی که تمایل دارید به اطلاع قاضی برسد، اشاره کنید.

مناسب است که لایحه مورد نظر شما حتما توسط مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری تنظیم شود. شما این امکان را دارید که با استفاده از خدمات تنظیم لایحه ، نوشتن لایحه خود را به تیم احتراما بسپارید. همچنین می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، در خصوص سوالاتی که در نظر دارید، با مشاور حقوقی گفتگو کنید.

تنظیم لایحه توهین از طرف شاکیتنظیم لایحه توهین از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال