بررسی مجازات سیلی زدن در قانون | جرم سیلی زدن به مامور دولت، زنان و کودکان چه حکمی دارد؟

جرم سیلی زدن

جرم سیلی زدن یکی از نتایج خشم و عصبانیت متهم است. معمولاً افراد در زمان عصبانیت کنترل خود را از دست می‌دهند. سیلی زدن یکی از مسائلی است که در جامعه به وفور رخ می‌دهد و تعداد زیادی از افراد علیه شخصی که به صورت آن‌ها را سیلی زده است، شکایت نمی‌کنند. یعنی این موضوع توسط فردی که به ‌صورت او سیلی زده شده ‌است، پیگیری نمی‌شود.

پیگیری این عمل مجرمانه در جامعه

سیلی زدن و نحوه برخورد با آن در محاکم، موجب شده است تا افراد رغبتی به پیگیری آن نداشته باشند. با این‌ حال باید بدانید که هر جرم و هر نوع ایراد صدمه و جراحت به دیگران مطابق قانون مجازات اسلامی قابلیت مجازات دارد و موجب محکومیت مجرم خواهد شد. بنابراین اگر شخصی به ‌صورت شما یا صورت اعضای خانوادتان سیلی زده باشد، می‌توانید این موضوع را در دادگاه مطرح کنید. در مواردی ممکن است این اقدام موجب محکومیت متهم به پرداخت دیه یا حبس یا شلاق او شود. این موارد را به طور کامل در این متن بیان خواهیم کرد.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که این جرم در دادگاه قابل پیگیری نیست. این مساله به این دلیل است که آن‌ها این جرم را از جرایم کم‌ اهمیت تصور می‌کنند. البته با توجه به مواردی که بیان شد، این موضوع تا حدودی در کلانتری‌ها و مراجع مطرح می‌شود.

یعنی اگر فردی برای پیگیری این جرم به کلانتری مراجعه کند، معمولاً طرفین به صلح و سازش دعوت می‌شوند. چنانچه فرد متهم علاوه‌ بر سیلی زدن اقدامات خشونت‌بار دیگری را انجام داده و به ‌طرف مقابل فحاشی یا توهین کرده باشد، دادگاه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

مصادیق جرم سیلی زدن مطابق قانون چیست؟

گاهی سیلی زدن به دیگران با هدف توهین به‌ طرف مقابل انجام می‌شود. یعنی متهم قصد دارد با این کار موجب هتک حرمت و کوچک شمردن طرف مقابل شود. در این شرایط به‌ صورت او سیلی می‌زند تا او را نزد دیگران تحقیر کند.

به ‌عنوان مثال، تصور کنید یکی از اولیای دانش‌ آموزان برای تحقیر شخصیت ناظمی که فرزند او را در مدرسه تنبیه کرده است، به‌ صورت او سیلی می‌زند. او این اقدام را در مقابل دیدگان دانش‌ آموزان و اولیا انجام می‌دهد. به‌ همین دلیل یکی از مصادیق جرم توهین محسوب می‌شود. اگر سیلی موجب تغییر رنگ پوست و کبودی یا قرمز شدن پوست صورت این شخص شود، مرتکب باید دیه بپردازد. مجازات سیلی زدن در قانون در مواردی که سیلی موجب تغییر رنگ پوست فرد مصدوم شود، پرداخت دیه است.

تصور کنید فردی که سمت اداری ندارد، برای ورود به یک جلسه خصوصی اداری اصرار می‌کند. منشی دفتر برای رعایت نظم جلسه مانع ورود این فرد می‌شود. در این شرایط او با خشم به‌ صورت منشی سیلی می‌زند. این اقدام او موجب کبود شدن صورت منشی خواهد شد. اگر منشی علیه این فرد شکایت کند، او به پرداخت دیه برای کبودی و سیاه شدن پوست صورت محکوم خواهد شد.

مجازات سیلی زدن به مأمور دولت

مأموران دولتی مسئولیت‌هایی دارند که موظف هستند، در چهارچوب آن عمل کنند. اگر شخصی برای پیش بردن هدف خود، قوانین مربوط به سازمان یا اداره و ارگانی را نقض کند، متخلف است. گاهی افراد در اثر خشم و عصبانیت با مأموران دولتی درگیر می‌شوند یا ممکن است بحثی بین آن‌ها به وجود آید. اگر شخصی مأمور را سیلی بزند، به مجازات جرم سیلی زدن به مأمور دولت محکوم خواهد شد.

مأمور دولت به افرادی گفته می‌شود که به عنوان نیروهای رسمی یا قراردادی یا پیمانی به استخدام دولت درآمده‌اند. همچنین مدیران یا افراد شاغل در وزارت‌ خانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی به ‌عنوان مأمور دولتی شناخته خواهند شد.

تصور کنید شخصی برای عبور از یک مسیر ممنوع به مأمور دولت سیلی زده باشد. این اقدام او مجازات قانونی را برایش در پی خواهد داشت. در این شرایط ممکن است این فرد به مجازات سیلی زدن به مامور دولت محکوم شود. چنانچه متهم این اقدام را با هدف توهین به مأمور دولت و کوچک شمردن او انجام دهد، مجازات توهین یا تمرد به مامور دولت برای او لحاظ خواهد شد.

جرم سیلی زدن به زن در قانون

در شرایطی ممکن است فردی همسر خود را سیلی بزند. ضرب‌ و شتم یا وارد کردن صدمه به هر فردی، مطابق قانون ممنوع است. در مواقعی که فردی به ‌صورت همسر خود، سیلی بزند، مرتکب جرم سیلی زدن به زن شده ‌است. اگر این خانم علیه شوهر خود شکایت کند، مرتکب به مجازات این جرم محکوم خواهد شد. چنانچه اثر سیلی بر صورت این خانم موجب قرمز شدن یا سیاهی پوست شده باشد، شوهر به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

این موضوع یکی از مواردی است که زنان معمولاً آن را پیگیری نمی‌کنند. موارد اندکی وجود دارد که خانم با آگاهی از حقوق خود، برای پیگیری این موضوع به پزشکی قانونی و دادگاه مراجعه می‌کند.

معمولاً خانم‌ها زمانیکه برای جدایی اقدام می‌کنند یا با شوهرشان اختلافات شدیدی دارند، این مورد را در دادگاه مطرح می‌کنند. در غیر این صورت به این موضوع اهمیت نمی‌دهند. با این وجود باید بدانید که هر نوع ضربه یا جراحتی مطابق قانون در محاکم قابل پیگیری خواهد بود.

مجازات سیلی زدن به زن نامحرم

در مواقعی که مردی علیه خانم نامحرم این جرم را مرتکب شود، مستحق مجازات است. تصور کنید مردی در خیابان به دلیل دعوا برای جای پارک خودرو با یک خانم راننده درگیری لفظی پیدا می‌کند. اگر این آقا به ‌صورت خانم سیلی بزند، به مجازات سیلی زدن به زن نامحرم محکوم می‌شود.

اصولاً در فقه و اخلاق افراد به کنترل خشم و رعایت احترام نسبت ‌به دیگران سفارش شده‌اند. در قانون مجازات اسلامی نیز برای حفظ حقوق شهروندان هر گونه صدمه یا جراحتی موجب می‌شود تا مرتکب به پرداخت دیه محکوم شود.

جرم سیلی زدن به دختر چه حکمی دارد؟

در شرایطی ممکن است بزه دیده‌ این جرم یک دختر باشد. یعنی توسط یکی از اعضای خانواده یا هر فرد دیگری به ‌صورت یک دختر سیلی زده شده ‌باشد. در این ‌صورت این خانم می‌تواند به دلیل جرم سیلی زدن به دختر علیه مرتکب شکایت کند.

تصور کنید فردی به ‌صورت یک دختر جوان در خیابان یا پارک سیلی می‌زند. این کار به هر دلیلی که باشد، موجب محکومیت او خواهد شد. با توجه به انگیزه این فرد، مجازات او متفاوت خواهد بود. اگر مرتکب این اقدام را برای تحقیر این دختر انجام داده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌شود. چنانچه رد کبودی یا قرمزی روی پوست بماند، متهم باید دیه بپردازد.

در مواقعی ممکن است یک دختر جوان در محیط خانواده مورد ضرب‌ و شتم قرار بگیرد. اگر یکی از اعضای خانواده به ‌صورت او سیلی بزند، این موضوع به ‌عنوان جرم محسوب می‌شود.

مجازات سیلی زدن در قانون چیست؟

مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، در مواقعی که صدمه‌ موجب تغییر رنگ پوست شود، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود. چنانچه صدمه سبب سیاه شدن پوست یا کبود یا سرخ شدن آن شود، موجب محکومیت او به پرداخت دیه می‌شود.

مطابق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی، گاهی ممکن است اقدامات مرتکب و ایراد صدمه به دیگران موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثری از آن باقی نماند. در این حالت ضمان منتفی خواهد بود. با این حال در صورتی‌ که این اقدام به‌ صورت عمدی انجام ‌شده باشد و طرفین در مورد آن مصالحه نکنند، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم خواهد شد. بنابراین همانطور که ملاحظه می‌کنید، ممکن است یک سیلی منجر به حبس یا شلاق مرتکب شود.

بنابراین نباید این جرم را از جرایم کم‌ اهمیت تلقی کرد. شلاق درجه ۷ از ۱۱ تا ۳۰ ضربه خواهد بود. یعنی ممکن است فردی که فقط یک‌ مرتبه سیلی به ‌صورت شخصی زده باشد و هیچ آثاری از آن سیلی باقی نماند، اما به تحمل شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه محکوم شود.

مطابق ماده 715 قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که سیلی زدن به دیگران موجب تورم صورت طرف مقابل شود، این اقدام ارش دارد. اگر علاوه بر تورم رنگ پوست صورت تغییر کرده باشد، مرتکب به پرداخت دیه و ارش محکوم خواهد شد.

جرم سیلی زدن به بچه

کودکان به ‌عنوان یکی از اقشار مهم و آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند. اگر فردی به دلیل خشم یا عصبانیت یا به هر دلیل دیگری به ‌صورت یک کودک سیلی بزند، این اقدام در دادگاه قابل پیگیری است. چنانچه شخصی به‌ صورت یک کودک سیلی بزند، والدین او می‌توانند علیه متهم شکایت کنند.

مطابق قانون زمانی‌ که کودکان به ‌عنوان بزه دیده جرایم قرار بگیرند، تفاوتی در مجازات مرتکب نسبت ‌به بزه دیده بزرگسال وجود ندارد. به ‌این‌ ترتیب وقتی شخصی به‌ صورت کودکی سیلی بزند، همان مجازات بر او اجرا خواهد شد که اگر بزه دیده بزرگسال بود، اجرا می‌شد.

معمولا سیلی زدن به ‌صورت کودکان توسط افرادی صورت می‌گیرد که با کودک در ارتباط هستند و به ‌علت خشم یا مشکلات روانی، این اقدام ناپسند را انجام می‌دهند. قانونگذار برای حمایت از کودکان، با افرادی که آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار دهند یا ‌به آن‌ها ضرب ‌و جرح وارد کنند، برخورد قانونی خواهد کرد. به ‌این ‌ترتیب اگر شخصی به هر دلیلی به‌ صورت کودکی سیلی بزند، مطابق قانون به مجازات سیلی زدن به کودک محکوم خواهد شد.

توصیه می‌کنیم

چنانچه قصد دارید این جرم را در دادگاه مطرح کنید یا اگر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، باید اطلاعاتی در این خصوص کسب کنید.

تنظیم لایحه به عنوان یکی از خدمات مهم مجموعه احتراما محسوب می‌شود. چنانچه پرونده شما در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، می‌توانید این مورد را به کارشناسان با تجربه ما بسپارید.

چنانچه در خصوص این مطلب سوالی دارید، می‌توانید در بخش ثبت نظرات از کارشناس مربوطه بپرسید. در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. علاوه بر این، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی این شرایط را برای شما ایجاد می‌کنند که در سریع‌ترین زمان ممکن با یک وکیل ارتباط بگیرید.

ثبت نظر یا سوال