جرم پخش فیلم شخصی و فیلم دوربین مداربسته در فضای مجازی

جرم پخش فیلم

حفظ حرمت و حریم خصوصی افراد همیشه مورد توجه و احترام قانونگذار بوده‌ است. هیچکس حق ندارد به ‌منظور آسیب رساندن و ضرر زدن به شأن دیگران، فیلم شخصی آن‌ها را در فضای مجازی منتشر کند. اگر شخصی با هدف آسیب زدن به شأن دیگران این اقدام را انجام دهد، مرتکب جرم پخش فیلم شخصی در فضای مجازی شده ‌است. در این حالت او مطابق قانون به مجازات مقرر برای این رفتار غیرمجاز محکوم خواهد شد.

تصور کنید دو خانم با یکدیگر سابقه‌ دوستی خانوادگی دارند. سپس این دوستی به دلیل اختلاف و دشمنی آن‌ها به اتمام می‌رسد. اگر یکی از این خانم‌ها با هدف ضرر رساندن به حیثیت دوست خود، فیلم‌های خصوصی او را در فضای مجازی منتشر کند، مطابق قانون، مستحق مجازات پخش فیلم شخصی خواهد بود.

این موضوع گاهی توسط بستگان و خویشاوندان فرد نیز محقق می‌شود. یعنی افرادی که با فرد نسبت فامیلی دارند، به دلیل اختلاف یا دشمنی یا حسادت، فیلم خصوصی او را منتشر می‌کنند. این موضوع آسیب فراوانی به شأن و حیثیت بزه دیده وارد خواهد کرد.

جرم پخش فیلم شخصی در فضای مجازی چیست؟

هرگاه شخصی بدون اجازه و رضایت شخص دیگری فیلم خصوصی او را منتشر کند، به ‌عنوان مرتکب قابل مجازات خواهد بود. چنانچه این موضوع موجب ضرر یا هتک حیثیت او شود، این فرد به مجازات پخش فیلم خصوصی دیگران محکوم خواهد شد.
تصور کنید فردی به جشن تولد همکارش دعوت می‌شود. او با سوءنیت و با هدف ضرر رساندن به آبروی همکار خود، تصاویر این جشن تولد را از طریق فضای مجازی منتشر می‌کند. به‌ طوری‌ که این اقدام منجر به هتک حیثیت او در جامعه و محیط کار می‌شود. در این ‌صورت فردی که بدون رضایت همکار خود آن فیلم را منتشر کرده است، به‌ عنوان متهم جرم پخش فیلم شخصی در فضای مجازی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
متأسفانه بیشترین بزه دیدگان این جرم زنان و دختران هستند.

به این مثال توجه کنید

تصور کنید خانم و آقایی قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند. خانواده برای آن‌ها جشن مختصری برپا می‌کنند تا پس ‌از آن صیغه نکاح بین آن‌ها جاری شود. پیش‌ از اجرای صیغه نکاح این جشن به دلیل اختلاف فامیلی بهم می‌خورد. اگر هر کدام از مهمانان یا حتی داماد فیلم مربوط به عروس خانم را بدون رضایت او در فضای مجازی منتشر کند، مرتکب جرم انتشار فیلم شخصی در فضای مجازی شده ‌است. به دلیل اینکه این اقدام آسیب گسترده‌ای به شأن و حیثیت این خانم وارد می‌کند. اگر عروس خانم علیه فرد متهم شکایت کرده باشد، قاضی او را به مجازات پخش فیلم خصوصی دیگران محکوم خواهد کرد.
جرم پخش فیلم شخصی در فضای مجازی در سال‌های اخیر به‌ طور گسترده‌ای رواج پیدا کرده ‌است.

بعضی افراد برای اینکه به حیثیت و شأن یک مقام سیاسی یا فرد مشهور ضرر برسانند، این اقدام نادرست را انجام می‌دهند.

بعضی مصادیق تحقق این جرم در جامعه

تصور کنید خانمی نماینده‌ مجلس است در یک مهمانی خانوادگی حضور دارد. لباس این خانم نماینده پوشیده نیست. به ‌همین دلیل متهم با هدف آسیب رساندن به شأن او این فیلم را منتشر می‌کند. انتشار این فیلم در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت. در این حالت او می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند.

گاهی ممکن است فردی به دلیل کینه و دشمنی این اقدام را انجام دهد. تصور کنید شخصی به‌ عنوان شاگرد به صاحب مغازه خدمت می‌کند و تمام اقدامات لازم را برای رسیدگی به امور خانه و مغازه او را انجام می‌دهد. پس ‌از مدتی صاحب مغازه به هر دلیلی او را اخراج می‌کند. در این شرایط شاگرد به دلیل خصومتی که ایجاد شده است، فیلم خصوصی صاحب مغازه یا خانواده او را در فضای مجازی منتشر می‌کند. صاحب مغازه می‌تواند علیه شاگرد خود به دلیل ارتکاب جرم پخش فیلم شخصی در فضای مجازی شکایت کند. در صورتی‌ که وقوع این جرم برای دادگاه محرز شود، مرتکب به مجازات پخش فیلم شخصی محکوم خواهد شد.

یک مثال دیگر در این خصوص

در شرایطی پخش فیلم منجر به فروپاشی کانون خانواده می‌شود. افرادی با سوء نیت و با هدف ضرر رساندن به آبروی دیگران فیلم‌هایی را با برش زدن و ایجاد تغییرات در آن‌ها منتشر می‌کنند. یعنی با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص تصویر شخصی را با تصاویر دیگر تغییر می‌دهند یا آن را تحریف یا منتشر می‌کنند. در این شرایط برای آن‌ها جرم انتشار فیلم شخصی در فضای مجازی محقق می‌شود.
تصور کنید فردی تصویر متعلق به یک خانم را به‌ جای صورت زن دیگری در یک فیلم مستهجن قرار می‌دهد. این موضوع موجب ضرر به شأن و جایگاه او خواهد شد. قاضی دادگاه با بررسی این پرونده، مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب تعیین خواهد کرد.

جرم پخش فیلم دوربین مدار بسته

پخش کردن فیلم متعلق به دوربین مداربسته با هدف ضرر رساندن به آبروی دیگران یا ایجاد تنش در جامعه، جرم محسوب می‌شود. این اقدام سبب خواهد شد که مرتکب به مجازات پخش فیلم دوربین مداربسته محکوم شود.

تصور کنید شخصی از طریق پخش فیلم دوربین مداربسته مدعی می‌شود که همسایه‌اش فروشنده مواد مخدر است. در این حالت اگر او بدون دلیل و مدرک این فیلم را پخش می‌کند و به آبروی همسایه خود آسیب می‌رساند. همسایه او با ارائه دلیل و مدرک مناسب ثابت می‌کند که این بسته‌های کوچک مواد مخدر نبوده و داروی مربوط به حیوان خانگی است.

مطابق قانون فردی که با انتشار این فیلم دوربین مداربسته مدعی شده بود که همسایه مجرم است، به مجازات پخش فیلم دوربین مداربسته محکوم خواهد شد.
تصور کنید فردی با هدف ضرر رساندن به حیثیت شخص دیگری، بدون داشتن دلیل موجه مدعی می‌شود که او با فردی غیر از همسر خود رابطه دارد. این شخص قبل ‌از هر کاری این فیلم را در فضای مجازی منتشر می‌کند تا به آبروی او ضرر برساند. پس ‌از مدتی معلوم می‌شود خانمی که در ماشین او بوده، خواهرش است. این موضوع در فضای مجازی موجب آسیب به شأن بزه دیده خواهد شد و او می‌تواند این موضوع را در دادگاه پیگیری کند. متهم تحت عنوان جرم پخش فیلم دوربین مدار بسته قابل مجازات خواهد بود.

مجازات جرم پخش فیلم در فضای مجازی چیست؟

مجازات مرتکب جرم پخش فیلم، در قانون جرائم رایانه‌ای بیان شده ‌است.

بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای اگر شخصی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم متعلق به شخص دیگری را تغییر دهد، تحریف کند یا آن را به ‌صورتی که موجب هتک حیثیت او شود، انتشار دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر دادن به ‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر مجازات این ماده محکوم خواهد شد.

تصور کنید شخصی فیلمی را تغییر و چهره‌ یکی از همکاران خود را به‌ جای چهره‌ شخصیت اصلی قرار می‌دهد. فیلمی که او این تصویر را در آن قرار داده است، به ‌عنوان فیلم مستهجن و غیر اخلاقی شناخته می‌شود. این اقدام موجب آسیب به شأن و هتک حرمت او خواهد شد. در این شرایط قاضی مرتکب را به حداکثر مجازات حبس و جزای نقدی این ماده محکوم خواهد کرد.

مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، اگر شخصی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم خصوصی یا خانوادگی متعلق به دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌ گونه‌ای که موجب ورود ضرر به حیثیت و آبروی او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

خدمات ما در زمینه این جرم

اگر در مورد مصادیق و نحوه پیگیری این جرم سوالی دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. به این منظور لازم است تا درخواست خود را مبنی بر دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در وب سایت احتراما ثبت کنید. علاوه بر این شما می‌توانید مسئولیت تنظیم لایحه خود را به کارشناسان با تجربه احتراما بسپارید.

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب سوال یا ابهامی برایتان به وجود آمده است، می‌توانید در قسمت ثبت نظرات، آن را مطرح کنید.

ثبت نظر یا سوال